SKAŁKA WYPREPAROWANA Z GRZBIETU GÓRSKIEGO LUB (RZADZIEJ) ZE ZBOCZA LUB WIERZCHOWINY I ZROŚNIĘTA Z PODŁOŻEM TYLKO PODSTAWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAZALNICA to:

skałka wypreparowana z grzbietu górskiego lub (rzadziej) ze zbocza lub wierzchowiny i zrośnięta z podłożem tylko podstawą (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAZALNICA

KAZALNICA to:

w budownictwie sakralnym miejsce służące do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań (na 9 lit.)KAZALNICA to:

AMBONA; przyścienna trybuna wykonana z kamienia, drewna lub metali często bogato zdobiona (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁKA WYPREPAROWANA Z GRZBIETU GÓRSKIEGO LUB (RZADZIEJ) ZE ZBOCZA LUB WIERZCHOWINY I ZROŚNIĘTA Z PODŁOŻEM TYLKO PODSTAWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.849

KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ŁZAWNIK, STRZAŁ, AZJATA, TENOR, LAVABO, KOMPENSACJA, ŁUPEK SAPROPELOWY, GRAFFITI, STOŻEK WULKANICZNY, ODBITKA, ATREZJA ODBYTU, JAZ, TEST PŁATKOWY, PRZEPITKA, SPEKTAKL, CHOWDER, ALLOSTERIA, APLIKACJA, EFEKT, SYNONIM TAKSONOMICZNY, BRYTYJSKOŚĆ, ZAKWAS, APOSTOŁ, PIANOLA, WIECHA, TARCZA, MILANEZ, KOMPLET, SZKLANY SUFIT, TECHNIKA OPERACYJNA, ŚMIETANKA, WARZYWNIK, PAŹDZIERZ, SATYRA, SKUNKS, REJESTR, POLEWKA, CARL, STRONA, OLEJ, ŻYDOSTWO, AROMAT, OKOLE, DŁUGOSZOWCE, OPADY, GRAF PODSTAWOWY, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, AEDICULA, LOŻA, MATURKA, NA JEŹDŹCA, SZTYCH, REDUTA, ANTROPOLOGIA, SUKIENKO, ROTMISTRZ, OPARCIE, KOŃCÓWKA, MIASTO, MISTERIUM PASYJNE, WAMS, DEZINSTALACJA, ANGORA, RAK STRZAŁY, CYSTERNA, PIES DO TOWARZYSTWA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, LIST PRZEWODNI, DROŻDŻE, KATAFRAKTA, GOŁĄBKI, FESTON, WĄTEK, HOMOMORFIZM, KARTA TYTUŁOWA, AKWATINTA, MIECZ, AKTYWNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, WILGOTNOŚĆ, MEDALION, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, DILER, PROROCTWO, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, MAKATA, PRZYDZIAŁ, STRUDEL, EMILY, IMMUNOSUPRESANT, KLAUZURA, JESIOTRY, SKUPISKO, KOMPLEKS, PROWINCJA, ESKADRA, PIEPRZÓWKA, PRASOWANIE, TUTOR, OZONEK, MORWIN, POJAZD KOLEJOWY, ZASUWNICA, LINIA MONTAŻOWA, ODTWÓRSTWO, AUSZPIK, KOSMETYK KOLOROWY, OBCY, PROMIEŃ, PLAMA, TYP DZIKI, WAŁ MORENOWY, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, DESKA KLOZETOWA, PRAŻMO, PRZEPIS KOŃCOWY, SADŹ, TŁUMACZ, MOCZ, RESTRYKCJA, SZCZOTKA, ANAMORFOZA, WĘGIERSKI, WŁOSKI, TERMOLUMINESCENCJA, KURT, PRZYDANKA, JAWNOGRZESZNICA, PROMIEŃ, FOSA, KLIKER, BEZCZYNNOŚĆ, KLASA, OCIEKACZ, PODMALÓWKA, GOŁĄBECZEK, SYMPTOM, BUTLA, SKRZYDŁO, WÓZ MEBLOWY, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, REPOZYCJA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, TRASZKA GÓRSKA, WŁĄCZNIK, KOMORA GORĄCA, WŁOSKOŚĆ, POJAZD NIENORMATYWNY, ODPŁATA, MANGANIAN, SEMAFOR, DZBANEK NA KWIATY, BUNT, CIOS, MAŁŻ, RZEKA CHWILOWA, REGRES, PREFEKT APOSTOLSKI, TIPI, KLASZTOR, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, STERYLNOŚĆ, ENTEROKOK, POZIOM, GRUNT, TEŚCIK, PRANIE PIENIĘDZY, MAŹNICA, WNĘTROSTWO, PONCZÓWKA, KARRUKA, WYSŁUGA LAT, RÓG, KOMBATANTKA, NAJDUCH, KASKADER, UKŁAD ADAPTACYJNY, DOBYTEK, WAFEL, GŁUCHY TELEFON, JARZĄB, AUTUNIT, TOPENANTA, IMPLIKACJA MATERIALNA, PIKOT, ZŁOTOGŁÓW, OTRUCIE, FUTERAŁ, ZAGRYWKA, NOWELIZACJA, KISZKA ZIEMNIACZANA, PAŁANKA, KARAFKA, KOLUMBARIUM, CHOMĄTO, SKARPA, SAŁATA, BĘBEN, KOMPETYCJA, AWIONETKA, ROKIET, WYKONAWCA, ZBROJA ŁUSKOWA, TEATR, MIŁOŚĆ, ROBOTY BUDOWLANE, ORGANIZM WYŻSZY, ANOMALIA UHLA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, DMUCHAWA, TRÓJNÓG, TUBA, MROK, RANA, STOWARZYSZONY, TARNOWIANKA, GIRLANDA, AUSZPIK, AMBONA, MADZIARSKI, DOWÓD KSIĘGOWY, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, PRZEMYTNICTWO, NARKOTYK, FASOLKA PO BRETOŃSKU, BASEN ARTEZYJSKI, WIZYTÓWKA, PŁATEK, SCHADOW, GLIZA, REKOMPILACJA, ANONEK, SIEROTA SPOŁECZNA, NEUROTRANSMITER, SURMA, NIC, RAKI, ANGLOFOBIA, GENEZA, NACZYNIE WIEŃCOWE, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, HIPERDŹWIĘK, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, DRIAKIEW, DEKORTYKACJA, CZERPNIA POWIETRZA, TYMPAN, JEŻOWCE, SKUN, STRES OKSYDACYJNY, POCZWARA, MĘTNIAK, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, BOCIANIE GNIAZDO, SEKSTURYSTYKA, OSTROWIANIN, ROZWÓJ ZARODKOWY, GUMA ARABSKA, ZJAWISKO SEEBECKA, TEATR, ELUWIUM, RUMUNKA, SPŁONKA, ZAĆMIENIE, WERBENA, ZIEMIA, POSTOŁY, TROPIK, PARTIA, POLSKOŚĆ, DEPRESJA, SZTAFAŻ, BECZKA PROCHU, KOSZT POŚREDNI, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, CHOROBA BRUGADÓW, TANK, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PROWINCJA, GRABINA, PROCES KANONIZACYJNY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, PRAŻUCHA, WOLNY ZAWÓD, KRAŃCOWOŚĆ, KALINA, KOSÓWKA, MOLESKIN, CEL, WŁÓKNO, PRZEZNACZENIE, ZNAK KOREKTORSKI, UBOGI KREWNY, SKŁADAK, ZABIEG LECZNICZY, PRYMITYWIZM, CHOROBA ALPERSA, KRÓLEWIĘTA, ?SULFON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.849 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁKA WYPREPAROWANA Z GRZBIETU GÓRSKIEGO LUB (RZADZIEJ) ZE ZBOCZA LUB WIERZCHOWINY I ZROŚNIĘTA Z PODŁOŻEM TYLKO PODSTAWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁKA WYPREPAROWANA Z GRZBIETU GÓRSKIEGO LUB (RZADZIEJ) ZE ZBOCZA LUB WIERZCHOWINY I ZROŚNIĘTA Z PODŁOŻEM TYLKO PODSTAWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAZALNICA skałka wypreparowana z grzbietu górskiego lub (rzadziej) ze zbocza lub wierzchowiny i zrośnięta z podłożem tylko podstawą (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAZALNICA
skałka wypreparowana z grzbietu górskiego lub (rzadziej) ze zbocza lub wierzchowiny i zrośnięta z podłożem tylko podstawą (na 9 lit.).

Oprócz SKAŁKA WYPREPAROWANA Z GRZBIETU GÓRSKIEGO LUB (RZADZIEJ) ZE ZBOCZA LUB WIERZCHOWINY I ZROŚNIĘTA Z PODŁOŻEM TYLKO PODSTAWĄ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SKAŁKA WYPREPAROWANA Z GRZBIETU GÓRSKIEGO LUB (RZADZIEJ) ZE ZBOCZA LUB WIERZCHOWINY I ZROŚNIĘTA Z PODŁOŻEM TYLKO PODSTAWĄ. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast