CZĘŚĆ KOŚCI ŁOPATKI LUB OBOJCZYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYROSTEK BARKOWY to:

część kości łopatki lub obojczyka (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KOŚCI ŁOPATKI LUB OBOJCZYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.226

JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, INOKULACJA, SZAL, WESTWERK, ŁĄCZNIK, KOLOKACJA, POLER, GENERACJA ROZPROSZONA, WOLANT, DZWONNICA, PRACE KONSERWACYJNE, PONCZ, BAGNO, OSKÓREK, STOCZNIA, PIEC PŁOMIENNY, TARTINKA, BYK, ZACIERKA, JESIOTROWATE, OBYWATEL, ÓSMA CZĘŚĆ, KORPUS NAWOWY, ZIARENKO, SANDWICZ, PUGILARES, STRONA TYTUŁOWA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, NIETZSCHEANISTA, BACIK, LÓD MARTWY, FRANCUSKOŚĆ, JAZ, SALAMI, RACHUNEK FINANSOWY, REPUBLIKA GWINEI, WRÓBEL MAZUREK, DERYWAT, FEERIA, SĄSIEDZKOŚĆ, KOMENTARZYK, CHOROBA KÖNIGA, REDAKTOR NACZELNY, DNO OCEANICZNE, KARCZEK, TEZA, KOLORYT, OBŁĄKANIEC, PAPRYKARZ, DODATEK RODZINNY, TEREN, DANSKER, CHOŁODEĆ, BLACKOUT, DOMINANTA, WIZYTA DOMOWA, TENIS STOŁOWY, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADAR GEOLOGICZNY, PIKOT, BIBLIOTEKA, PRZYBUDOWA, ZAMIANA, WISIELCZY HUMOR, PYSZCZEK, AKINEZJA, PORTYK, KAULIKARPIA, CENOBIORCA, GRZYB NIEJADALNY, DYMKA, KAWA ZBOŻOWA, WIDEOMAN, BASENIK, TRANZYSTOR, ŁUK, OBRZEŻE, AUTOMAT, BOKS GARAŻOWY, DANIE KOSZA, KOŁO, KARAFKA, AUTOMOBIL, KOSMOS, RÓJKA, ODRÓBKA, ŻAŁOBA, SANDAŁY, ZATOPIONA DEPRESJA, SUSEŁ LAMPARCI, KAPIBARA, WĘGAREK, BURKA, ANIMIZM, WSCHÓD, MODRASZKOWATE, HOMESPUN, TATAR, OBSERWATORKA, KOSMONAUTA, SZTYFT, FIGURA, IGLICA, ANAGLIF, TETRAPOD, SZUMOWINA, GZYMS, KOMPLEKS ŻYTNI, HACKAMORE, ZESTAW KINA DOMOWEGO, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, WALOŃSKI, MAŁŻONEK, NABIODRNIK, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, MANDOLA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, OSADA, TABLICA ROZDZIELCZA, FONDUE CZEKOLADOWE, MIZUNA, KWATERA GŁÓWNA, OPŁATA CZYNSZOWA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, ALABASTRON, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, BUDLEJA, BATERIA, KLEPISKO, ŚREDNIA KWADRATOWA, SET, ELUWIUM, PRZEKRÓJ, SIKAWKA, BLENDA, STAN, TERMOS, GYNYCEUM, PEDERASTKA, DYBUK, MŁOT, WSZARZ, GMINA GÓRNICZA, CEP, DUCHOWY PRZYWÓDCA, OLGA, KULE, SIEĆ, PROLEK, EWOLUCJA, KOSMETYK, ANOMALIA POLANDA, ZDROJEK POSPOLITY, TRYMER, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, GOLONKA, SUPPORT, POLER, POTENCJAŁ, EMPORIUM, BERŻERKA, CHINY WSCHODNIE, ALERGIA PYŁKOWA, ROY, PŁÓZ, NIENORMATYWNOŚĆ, FACIO, JĄDRO ZIEMI, AGROGAZ, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, KRĘTLIK, KOŁNIERZ, BREW, GWIZDEK, BROŃ, KOŚCISTOŚĆ, ŻYDOWSKOŚĆ, PONCZOWNICA, IMPAS, MIKROKLIMAT, GONDWANA, SKAŁA, GRA, INTUICYJNOŚĆ, ALTOSTRATUS, IMITATOR, PALETA, WIĘZADŁO PACHWINOWE, ZIĘCIASZEK, KANAŁ LATERALNY, ZNAK, OTWARTOŚĆ, PANI, ZBOCZENICA, ALBUM, CHARAKTERYSTYKA, SKAŁA ALITOWA, PRZĄŚNICA, GICZ, JEGO WYSOKOŚĆ, STUZŁOTÓWKA, PLACÓWKA NAUKOWA, KLINIKA ODWYKOWA, ANEGDOTA, ŻABKA, JAJECZNICA, MASZOPERIA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, OBRĘCZ, WYPOWIEDZENIE, ŻEL, OBSADKA, WITAMINA, ROZUM, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, FAŁ, OSAD, OMER, POTŁUCZENIE, KIERUNEK, KUTYKULA, KLAPA, WAGA, ASYSTENT, PAPRYKA, KUCIE, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, OBJAWIENIE, PILOT, KUNA, JAMOCHŁON, DZWON HEŁMU, DOM, DWÓJKA, BAŻANT, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, KARAPAKS, NIEPRZYJACIEL, WARIACJA, LINIA WIDMOWA, DANE, IBIS BIAŁY, BAŃKA, KUKIEŁKA LESSOWA, ŁADUNEK, NAPIĘTEK, LINIA PRZEMIANY, CAP, PIEŚŃ, AZALIA, NAWAŁNICA, CYGANECZKA, PROMIEŃ, WOLTAŻ, SIMA, PRZEDNÓŻEK, ZASUWNICA, TERMOMETR RNA, DIASYSTEM, DUSZA, WYPAD, TRAGIZM, PLUTON, CZWOROLIST, GAZÓWKA, BITWA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, WRAK, STWORZENIE NIEBOŻE, SER, STARZENIE MORALNE, SPRAWA, WELON, TARPAN, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, ZASADA, GŁOWOTUŁÓW, MUSZTRA, KRAKERULA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, GRADACJA, OLEFINA, ŁOŻE, RESPIRATOR, SĄSIEK, MALARSTWO IKONOWE, FOTOSENSYBILIZATOR, OPAR, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, KLASTER, HEJT, PUSZKA MÓZGOWA, RÓJ, KOMŻA, SKROMNOŚĆ, JUTRZYNA, ?KLINIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.226 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KOŚCI ŁOPATKI LUB OBOJCZYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KOŚCI ŁOPATKI LUB OBOJCZYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYROSTEK BARKOWY część kości łopatki lub obojczyka (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYROSTEK BARKOWY
część kości łopatki lub obojczyka (na 15 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KOŚCI ŁOPATKI LUB OBOJCZYKA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CZĘŚĆ KOŚCI ŁOPATKI LUB OBOJCZYKA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x