ELEMENT DAWNEGO BUDOWNICTWA OBRONNEGO W POSTACI OGRODZENIA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DREWNIANYCH, ZAZWYCZAJ OSTRO ZAKOŃCZONYCH PALI, WBITYCH JEDEN PRZY DRUGIM, PROSTO LUB UKOŚNIE W ZIEMIĘ SPEŁNIAJĄCY ROLĘ STRUKTURY ZAPOROWEJ, DEFENSYWNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZĘSTOKÓŁ to:

element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 9 lit.)OSTROKÓŁ to:

element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.)PALISADA to:

element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZĘSTOKÓŁ

CZĘSTOKÓŁ to:

element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 9 lit.)CZĘSTOKÓŁ to:

PALISADA, OSTROKÓŁ (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT DAWNEGO BUDOWNICTWA OBRONNEGO W POSTACI OGRODZENIA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DREWNIANYCH, ZAZWYCZAJ OSTRO ZAKOŃCZONYCH PALI, WBITYCH JEDEN PRZY DRUGIM, PROSTO LUB UKOŚNIE W ZIEMIĘ SPEŁNIAJĄCY ROLĘ STRUKTURY ZAPOROWEJ, DEFENSYWNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.413

OSTRA REAKCJA NA STRES, DARGOMYŻSKI, ÓSMY, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, FILEMON SĘPIOGŁOWY, WIDEŁKI, ZWÓJKI, MARENGO, WORECZEK, SZEŚCIAN, DONIESIENIE, FUTURE SIMPLE, POLIP, TERCJA, GALERIA, SUCHY TYNK, UKŁAD PLANETARNY, TROMPA, PORFIROBLAST, ZWŁOKI, PREPPERS, LEKTURKA, SKRĘTEK, ABISAL, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, NACIĄG, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, SZYNSZYLA DUŻA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, POBIAŁKA, MASA KAŁOWA, EKONOMISTA, NEKTARIUM, UŁAMEK ZWYKŁY, WYBORY POŚREDNIE, SNOBISTYCZNOŚĆ, SKLERODERMIA UKŁADOWA, POLEWKA, PÓŁKOLONIA, DETEKTYW, KORNIJSKI, PAROWIEC, MEGAPOLIS, GAŚNIK, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, CUGANT, LEJ POLARNY, NIEWYPAŁ, ZWROT, FORD T, MATEMATYK, INWESTYCJA PORTFELOWA, WOLTYŻER, TUSZKA, DRAJWER, STREFA PODMIEJSKA, GRAFOLOGIA, NIEREGULARNOŚĆ, FALSZKIL, ŻAREŁKO, KULA, ŚWIĘTÓWKA, MAGMA, WERDIURA, TOR WODNY, PSYCHOSOCJOLOGIA, AKINEZJA, IMPOST, CZOŁÓWKA, ANTYNATURALIZM, SKAŁA, BARWY PAŃSTWOWE, ENSCHEDE, AUTSAJDER, FILIPIŃSKI, DWUDZIESTKA, BANK DRZEW, PODUSZKA, EKONOMIA, EUCHARYSTIA, GLEJCHENIOWATE, TEMPERATURA ROSY, SURDYNKA, ALEURON, OPIEKA TERMINALNA, PASIERB, DIABEŁEK, JAJECZNICA, PŁYTA, PAŃSZCZYZNA, PIEPRZ, DANIE CZARNEJ POLEWKI, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ARIEL, MELON, KONTYNGENT, CHOROBA SOMATYCZNA, BÓBR KANADYJSKI, PODZBIÓR, PUNKT KOPULACYJNY, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, PODKŁAD KOLEJOWY, PARALELIZM, FILAMENT AKTYNOWY, KOLO, JAPONKA, STEEL PAN, HETEROTROFIZM, YGGDRASIL, WYWALENIE SIĘ, ETYKIETKA, TOWARZYSTWO, FILM ANIMOWANY, HAMULEC, NEURON LUSTRZANY, WYCHODZTWO, PEPICZEK, UDAR MÓZGOWY, PIEZOMETR, RELA, CÓRKA ŚMIECIARZA, GIDRAN, BIEGUNKA, MROZIK, LOKATOR, RADIOELEKTRYKA, PODKŁADKA, RIESZ, OKSZA, HELING, KONSONANS, DZIENNIK OKRĘTOWY, PAKIET, PIRAMIDA TROFICZNA, PANCERZOWCE, STEKOWCE, DOBRO, USYTUOWANIE, KSIĄŻKA TELEFONICZNA, OSIŁEK, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, GERMANISTYKA, GNIOTOWCE, FIKOLOGIA, ANTYCYPACJA, KAROWNIK, BUŁAN, DESNOYER, GAZETA, LÓD FIRNOWY, KOMBINACJA ALPEJSKA, BUKAT, SZLAMIEC, FARBOWANIE SIĘ, TRAF, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, HERBATA CZARNA, ROZKŁAD, PŁYN ETYLOWY, SZPILKA, PAŁKA, POMADKI, HOKEJ, OSADA, KONTRAMARKA, KARUZEL, EROZJA ŚNIEŻNA, PRYMAT, KAMIEŃ BUDOWLANY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, TRACKLISTA, LIGAWA, ALASKAN HUSKY, FLISAK, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SAMOROZPAD, ŻONISKO, CHRYZMO, MIKROFON CEWKOWY, EDOMETR, ZGRAJA, BUŁGARSKI, PLANSZA, ŁOŻE, ADRESAT NARRACYJNY, KAJMAN KROKODYLOWY, PARAFIA, NAWA, GORĄCZKA ZŁOTA, ŚWIATOWOŚĆ, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, NAGIEL, RAKOWATOŚĆ, TROGLOKSEN, HAIŃSKI, MUZYK, PRZEWÓD SŁUCHOWY, NEURON, KOMPLEKS ŻYTNI, PROSTOMYŚLNOŚĆ, JEHOLOPTER, FERRIMAGNETYZM, TOURNAI, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, ALMARIA, SKARPETA, ZAGOŃCZYK, ENIGMATYCZNOŚĆ, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, PŁYN, ROGI, MĄKA ORKISZOWA, CHIRURGIA, POSTĘPACTWO, MACH, JASTRYCH, GULASZ IRLANDZKI, ZDERZENIE CZOŁOWE, GRANT, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, MIĘSO, ZAWIESZKA, JUTLAND, ZAWODNIK, KROŚNIAK, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, NIMFAJON, REUMATYZM, NÓŻ, GORZELNICTWO, CHŁOPAK DO BICIA, BANER, WYZIEWY, BOJOWOŚĆ, DIAGNOSTA, HARACZOWNIK, HORMON, ENERGETYKA ODNAWIALNA, MECHANIZM JEZDNY, ROZGAŁĘŹNIK, PRZYSZŁOŚĆ, WESOŁOŚĆ, SIEKIERA, CIĄGNIK, DAMKA, WERYFIKACJA, PISANKA, ORĘDOWNIK, KONWERSJA , KLERK, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, EKSPAT, PRZESŁUCHANIE, CZARNY KARZEŁ, HOMOGENIZACJA, ŚCIĘCIE, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, POWAGA, MIĘSOŻERCA, ARANŻACJA, HEL, SERWETECZKA, BATSZEBA, TANK, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MAMIDŁO, GUZ, TABOR, PRALUDZIE, RADIO, BYDLAK, JUBILEUSZ, PRODUKCJA, DŹWIGARKA, DOUBLE DUTCH, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, SRAKA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, ANTYBIOTYK, KOMPANIA, AGARTALA, GAZ ELEKTRONOWY, KAWALKATA, ŻAŁOBA, WIEDENKI, HUTNICTWO, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, AEROLIT, GABION, WYŚWIETLARNIA, CIEPŁE LODY, OTOLARYNGOLOGIA, PRACOWNIK LEŚNY, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ?ŻEGLAREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.413 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT DAWNEGO BUDOWNICTWA OBRONNEGO W POSTACI OGRODZENIA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DREWNIANYCH, ZAZWYCZAJ OSTRO ZAKOŃCZONYCH PALI, WBITYCH JEDEN PRZY DRUGIM, PROSTO LUB UKOŚNIE W ZIEMIĘ SPEŁNIAJĄCY ROLĘ STRUKTURY ZAPOROWEJ, DEFENSYWNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT DAWNEGO BUDOWNICTWA OBRONNEGO W POSTACI OGRODZENIA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DREWNIANYCH, ZAZWYCZAJ OSTRO ZAKOŃCZONYCH PALI, WBITYCH JEDEN PRZY DRUGIM, PROSTO LUB UKOŚNIE W ZIEMIĘ SPEŁNIAJĄCY ROLĘ STRUKTURY ZAPOROWEJ, DEFENSYWNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZĘSTOKÓŁ element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 9 lit.)
OSTROKÓŁ element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.)
PALISADA element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZĘSTOKÓŁ
element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 9 lit.).
OSTROKÓŁ
element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.).
PALISADA
element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.).

Oprócz ELEMENT DAWNEGO BUDOWNICTWA OBRONNEGO W POSTACI OGRODZENIA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DREWNIANYCH, ZAZWYCZAJ OSTRO ZAKOŃCZONYCH PALI, WBITYCH JEDEN PRZY DRUGIM, PROSTO LUB UKOŚNIE W ZIEMIĘ SPEŁNIAJĄCY ROLĘ STRUKTURY ZAPOROWEJ, DEFENSYWNEJ sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - ELEMENT DAWNEGO BUDOWNICTWA OBRONNEGO W POSTACI OGRODZENIA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DREWNIANYCH, ZAZWYCZAJ OSTRO ZAKOŃCZONYCH PALI, WBITYCH JEDEN PRZY DRUGIM, PROSTO LUB UKOŚNIE W ZIEMIĘ SPEŁNIAJĄCY ROLĘ STRUKTURY ZAPOROWEJ, DEFENSYWNEJ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x