Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ELEMENT DAWNEGO BUDOWNICTWA OBRONNEGO W POSTACI OGRODZENIA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DREWNIANYCH, ZAZWYCZAJ OSTRO ZAKOŃCZONYCH PALI, WBITYCH JEDEN PRZY DRUGIM, PROSTO LUB UKOŚNIE W ZIEMIĘ SPEŁNIAJĄCY ROLĘ STRUKTURY ZAPOROWEJ, DEFENSYWNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZĘSTOKÓŁ to:

element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 9 lit.)OSTROKÓŁ to:

element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.)PALISADA to:

element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZĘSTOKÓŁ

CZĘSTOKÓŁ to:

element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 9 lit.)CZĘSTOKÓŁ to:

PALISADA, OSTROKÓŁ (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT DAWNEGO BUDOWNICTWA OBRONNEGO W POSTACI OGRODZENIA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DREWNIANYCH, ZAZWYCZAJ OSTRO ZAKOŃCZONYCH PALI, WBITYCH JEDEN PRZY DRUGIM, PROSTO LUB UKOŚNIE W ZIEMIĘ SPEŁNIAJĄCY ROLĘ STRUKTURY ZAPOROWEJ, DEFENSYWNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.539

DRYBLING, TRZYNASTKA, ARENA, DWA OGNIE, CZARA, ULICA, ROZPUSZCZALNIK, PIEPRZ ZIELONY, ERA KENOZOICZNA, CENZURA, SKRZYDŁO, DNO, SADŹ, STAŁA, GRUPA ACETYLOWA, TREPY, SODÓWKA, ODPROMIENNIK, KONSERWA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, KORKOCIĄG, PODAŻ, REHABILITACJA, MIKROOTWÓR, POŚREDNIK, FACH, KARTANA, RÓJ, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, PROFESOR, ZAUROPSYDY, DYBY, AKREDYTOWANIE SIĘ, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, WSPORNIK, POZYCJA TESTOWA, SZOK CENOWY, DREWNO FIOŁKOWE, SEMITKA, KĄPIEL, HAWAJSKI, TRÓJKOMBINACJA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, TRACKLISTA, CHOROBA BRUGADÓW, LĄDZIENIE, HUMMUS, UKŁAD HAMULCOWY, PODSTEROWNOŚĆ, POPRZEDNIK, RAKIETA, PSAMMOFITY, RZEZAK, PŁYN INFUZYJNY, SZABLONIK, TECHNIKA ANALOGOWA, PELENG, KASZANKA, KLUCZ PARTYJNY, MAŁY REALIZM, MATA, METR NA SEKUNDĘ, LATAJĄCY DYWAN, SAMOSA, BASTION, KWADRATURA KOŁA, BEZSTRONNOŚĆ, KOREK, DOBRO, ELEMENT CAŁKOWITY, KLASA, RAFAŁOWSKI, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, RUTYNIARZ, TYTAN, ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE, ODPRZĘG, PARABOLICZNOŚĆ, SONDA, UNISONO, KAPUSTA KISZONA, GABINECIK, KREACJA, PAPIER WELINOWY, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, PODCHLEBSTWO, WSPÓŁŻYCIE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PAPILOTKA, KRÓLEWICZĄTKO, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, FRYZ ARKADOWY, PERIODYK, SILNIK INDUKCYJNY, SŁODOWNIA, PLATFUS, BOCZNIK, NIEDOPASOWANIE, BŁYSK HELOWY, KORDYT, DREDNOT, OCZKO, TITAN, TORNADO SATELICKIE, DRABINOWIEC MROCZNY, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, BALSAM, POJEMNOŚĆ POLOWA, BALIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, SKRĘCENIE STAWU, SUNDAJKA, BENZYNA SILNIKOWA, HERMENEUTYKA, FRONT, HALOGENEK ALKILOWY, OCET, DOZA, PRĘT, STAN, KADŹ, ATMOSFERA, KWADRANT, SŁUGA BOŻA, OSTROGI, STRZAŁKA, GALERIA, TROMPA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, LIOTARD, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, PION, BECZKARNIA, RUMIEŃ NAGŁY, SKWARKI, GRUPA WAROWNA, PODATEK KATASTRALNY, PRZĘSŁO, ZADZIORNICA WŁOCHATA, ZMIANA PATOLOGICZNA, REFERENCJA, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, CEDUŁA, ARCHAISTA, SIEDLISKO, NIEŚPIESZNOŚĆ, BOUGUER, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, DWURÓG, KORPUS, STRUNOOGONOWE, OGNISKO, MORWA, METEORYTYKA, FERMAN, LOGOPEDKA, KLUCZ OBCY, NAWÓJ, GRUBOŚĆ, GARKOTŁUK, UŁAMEK ZWYKŁY, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, BULDER, KAMIEŃ, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, LOBOTOMIA, BENEFICJENT, ATMOSFERA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, ŻYDOWSKOŚĆ, MASYW, DENDROMETRIA, KOLORYSTYKA, KASZYCA, KWAS KAMFOROWY, NARZĄD KRYTYCZNY, BAGAŻ, GRZYB, FUTURE, STYL DORYCKI, SOSNA CZERWONA, EMBOLIZACJA, OFICJALISTA, NAWÓZ SZTUCZNY, LODOWIEC NORWESKI, OPUS, CZERWONA GWARDIA, PANOPTIKON, DZIEDZICZENIE, BROKER UBEZPIECZENIOWY, MONARCHIA ELEKCYJNA, MILCZĄCA ZGODA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, SZMUGLERZ, NUKLEOZYD, EKLER, HUTA, OBERON, WODA PO KISIELU, PRZEDROŚLE, POWSZECHNOŚĆ, PRZESZUKANIE, DRAPERIA, DŁUGOGŁOWIE, KOMÓRKA GLEJOWA, NADŚWIADOMOŚĆ, SCENKA, KOCIOŁEK SKALNY, PARAKAPPACYZM, SZKOŁA, IGŁA GRAMOFONOWA, ŁĘG OLSZOWY, STENOGRAF, WYŚCIG SZCZURÓW, FIBROMIALGIA, SYNAPIZM, STATUS MATERIALNY, DEMONSTRACJA, ZŁOTÓWKA, AKTYWNOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, HAPLOID, GREEN, PAŹ ŻEGLARZ, BAR SAŁATKOWY, ORTALION, SKLEPIENIE KLASZTORNE, ARAFATKA, EMISJA, WYRĘB, PEGMATYT, CYGARNICA, ZASADA EKWIPARTYCJI, KOALICYJKA, ŚRUBA POCIĄGOWA, GRZYBEK HERBACIANY, HIMALIA, ROKIETOWATE, ADEPT, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, LEWKONIA, CHRONOMETR, TERROR, INGUSZ, WIATR POZORNY, ABORDAŻ, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, REKOMENDACJA, BOJÓWKARZ, REZYDENT, KONTAKT, MELODIA, ROBUSTA, PAPIEROCH, CELESTA, CHARAKTERYSTYKA, PRZEKŁADNIA, ORZEŁ, RUCHANKA, ZASIŁEK CHOROBOWY, ELKI, GRUPA KARBOKSYLOWA, FUNDUSZ SOŁECKI, WYDRA, KRAJNIK, MNISZEK, SPŁONKA, KAFKA, SERIA, STRÓJ WIECZOROWY, JEDENASTKA, EGZEKUTYWA, PREPPER, EWALUACJA SPLOTOWA, WŁADZUCHNA, NIESKWAPLIWOŚĆ, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, ABLACJA, FUTRYNA, METEORYT, OWRZODZENIE, GALARETKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, DŹWIGARKA, AUTOKEMPING, DOJŚCIE, ATOMIZM, FORLANA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, AGOGIKA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, RĄB, ELEKTROMEDYCYNA, KALETKA, PROBLEMISTYKA, WARZELNIA, RYTOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.539 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT DAWNEGO BUDOWNICTWA OBRONNEGO W POSTACI OGRODZENIA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DREWNIANYCH, ZAZWYCZAJ OSTRO ZAKOŃCZONYCH PALI, WBITYCH JEDEN PRZY DRUGIM, PROSTO LUB UKOŚNIE W ZIEMIĘ SPEŁNIAJĄCY ROLĘ STRUKTURY ZAPOROWEJ, DEFENSYWNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
częstokół, element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 9 lit.)
ostrokół, element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.)
palisada, element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZĘSTOKÓŁ
element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 9 lit.).
OSTROKÓŁ
element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.).
PALISADA
element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x