W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): WOLNY OBYWATEL, NAJCZĘŚCIEJ PRAWDOPODOBNIE KTOŚ POCHODZĄCY Z LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB SPOŚRÓD LUDZI OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE, KTÓRY NIE MA PEŁNI PRAW OBYWATELSKICH (BO NIE JEST PATRYCJUSZEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLEBEJUSZ to:

w starożytnym Rzymie (za Republiki): wolny obywatel, najczęściej prawdopodobnie ktoś pochodzący z ludów pobliskich, podbitych terenów lub spośród ludzi osiedlających się w Rzymie, który nie ma pełni praw obywatelskich (bo nie jest patrycjuszem) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLEBEJUSZ

PLEBEJUSZ to:

w dawnych społeczeństwach: człowiek, który nie jest szlachciem, który pochodzi z ludu, gminu (na 9 lit.)PLEBEJUSZ to:

prostak, człowiek, który ma maniery jak z pospólstwa, jest niewykształcony, nieobyty kulturowo, jego zachowanie zdradza, że nie należy do elit (na 9 lit.)PLEBEJUSZ to:

w Cesarstwie Rzymskim: pełnoprawny obywatel, który należy do warstwy najuboższych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): WOLNY OBYWATEL, NAJCZĘŚCIEJ PRAWDOPODOBNIE KTOŚ POCHODZĄCY Z LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB SPOŚRÓD LUDZI OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE, KTÓRY NIE MA PEŁNI PRAW OBYWATELSKICH (BO NIE JEST PATRYCJUSZEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.085

LUBASZKA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, ŚWIATŁO, WSPÓŁWYZNAWCA, CZYNNIK ONKOGENNY, BOROWINA, WIGILIA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, POMNIK, PORT, DŻUNGLA, PEDOFIL, NELSON, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, BIEG DYSTANSOWY, CELULOZOWNIA, KALIKO, MOCZ, DOBRO PODSTAWOWE, JARZĘBINA, DEKONCENTRACJA, GŁOS, PAJACYK, STANOWISKO, PSYCHODYDAKTYKA, PRZEGRA, KAWA ROZPUSZCZALNA, BEZPIECZNIK, DZIDZIA PIERNIK, MAJMA, CYGAN, LIS, MOTYWIK, LAMPA WYŁADOWCZA, SZRANKI, GLIF, ANGINA MONOCYTOWA, SAMOUCZEK, ŻELE, OSTOJA, ŚMIEĆ, KIOSK, NOWICJAT, DIABELSKOŚĆ, POWSTANIE, DRUK ROZSTRZELONY, GORSET, RYNEK NIEFORMALNY, DOKTORAT HONORIS CAUSA, STEMPEL, MLECZAN, OBRONA, SZKATUŁA, PRZEKWIT, TENIS, OFIAKOMORFY, RUMIAN RZYMSKI, SINGEL, CUDACZEK, MISIACZEK, REFREN, NEANDERTALCZYK, RYBA MASŁOWA, KARBAMINIAN, BECZKA BEZ DNA, ANTYKWARK, LOTNE PIASKI, ODPLAMIACZ, CIEK, AGAMIA, IZOZYM, GIĘTKOŚĆ, FRONT, REDYNGOT, ZWÓJKI, OWAD, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, KUCZKA, SECESJONISTA, KURACJA UDERZENIOWA, NIEZDARA, KLAPAK, STROICZKOWE, KOLKA JELITOWA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, KONTO DEPOZYTOWE, OBLĘŻENIE, ORBITA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, CENA DETALICZNA, STADION, PEŁNIA, PĘDZARNIA, CYGARO, ROK, KASZLENIE, BALONET, POTWARCA, SATELITA GEOSTACJONARNY, GADATLIWOŚĆ, RUCH PRZYŚPIESZONY, CHWYTACZ, ZAWARTOŚĆ, ADALINA, POKOLENIE, SPIRALA, KLASTER, MEMORIAŁ, KAMIENIARZ, CHIRURG PLASTYCZNY, LOKATOR, STOS, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, TANCERKA, POMPA POŻARNICZA, SSAK, KLAN, BROMOLEJ, POLKA, ZAAWANSOWANIE, SKRZYDŁO, ARKA, MAŁPA OGONIASTA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, EKRAN, ŚWIĘTY JAN, DANTEJSKA SCENA, TEMPERATURA ZAPALENIA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, GRANAT, OTWÓR DRZWIOWY, ARCHEOLOGIA, KOGUT, RĘCZNIAK, CZARODZIEJ, HYPOSTYL, AGENEZJA NERKI, AEROLOGIA, TOKARKA KŁOWA, SZYCH, STAROUKRAIŃSKI, LAMPA ŁUKOWA, WCIOS, DOJŚCIE, MARCOWY DOCENT, ZAPYCHACZ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, REPREZENTACJA, DZYNDZEL, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, ZAPALENIE, DZIESIĄTKA, TĘSKNOTA, BAREŻ, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, DWUWARSTWOWOŚĆ, WODA PO KISIELU, RZECZ, ŁYSIENIE, KOTWICA ZAPASOWA, SEZAM, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, KUREK, KORNICKI, BANDA, WYWIADOWCA, OSŁONICE, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, ZBÓJNIK, BORZEŚLAD ZWISŁY, NIEOSTROŚĆ, SIODZI, TEUTON, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, CYSTOLIT, PARASOLNIK, STOWARZYSZONY, KOLACJA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, POZDROWIENIE, PRZEWIETRZNIK, BĄK, KRUMMHORN, HOBBISTA, EKLEZJA, MAJTEK, BEAR, MAKI ZŁOCISTY, SER, MORA, ZABAWA, PRZETACZANIE KRWI, CELOWOŚĆ, KSIĘGA WÓJTOWSKA, SZKOŁA SPECJALNA, KANAFARZ, SAKSAUŁ, OSTROŚĆ, TARCZKA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, FUNT ANGIELSKI, OSADA, RDZEŃ, KECZUP, DOROBEK, PODEJRZLIWOŚĆ, TARCZA, PASJA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, CIERNIOGŁOWY, ALUMINOGRAFIA, CIRROSTRATUS, SITAR, UKROP, DEWOLUCJA, RYBAŁT, DELEGACJA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, WALOR, FAHRENHEIT, OJCOWSKOŚĆ, DAMSKI KRAWIEC, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, AMEBA, MIŚ, PREFINANSOWANIE, GWAJAK, BEJCA, MINIWAN, LAMBDA, FALA, EDYKUŁ, SZACHRAJ, GIDRAN, ANTYPATRIOTYZM, KURTYNA SKALNA, MASZYNA INFORMACYJNA, TRANSPOZYCJA, MIERNOŚĆ, KONSUL, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, BARWA DŹWIĘKU, KULCZYBA, PLAN MOBILIZACYJNY, WIEŻA KONTROLNA, ODKAŻACZ, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, FILOLOGIA KLASYCZNA, GARKUCHNIA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, TORBA, SZKUNA, GOLKIPER, WETERYNARIA, RESTRYKCJA, ZNANOŚĆ, POLITYKA, MUR, DAUN, SKUBANIEC, SEPARATYZM, TRANSAKCJA SPOT, POŻYTECZNY IDIOTA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, MASZT ANTENOWY, ŻAŁOBA, PAŃSTWO POLICYJNE, MODA, WŁOCHACZ, ZĘBOWCE, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, OBSERWATOR, BORDER, CAŁKA PIERWSZA, JAZDA, PRZESZUKANIE, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ZANIECZYSZCZENIE, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, WIZYTOWNIK, DROBNIACZKOWCE, OLGA, ZALEŻNOŚĆ, ROZDZIAŁEK, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, SZCZUR, MINUTNIK MECHANICZNY, CYTADELA, DEKLINACJA NIJAKA, MANIERY, KOŃ JOMUDZKI, MUSZTARDA SAREPSKA, TEMPERATURA UPAŁU, KRYPTOKOMUNIZM, CHESTER, JĘZYK BERTA, PORA GODOWA, ?MORUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.085 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): WOLNY OBYWATEL, NAJCZĘŚCIEJ PRAWDOPODOBNIE KTOŚ POCHODZĄCY Z LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB SPOŚRÓD LUDZI OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE, KTÓRY NIE MA PEŁNI PRAW OBYWATELSKICH (BO NIE JEST PATRYCJUSZEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): WOLNY OBYWATEL, NAJCZĘŚCIEJ PRAWDOPODOBNIE KTOŚ POCHODZĄCY Z LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB SPOŚRÓD LUDZI OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE, KTÓRY NIE MA PEŁNI PRAW OBYWATELSKICH (BO NIE JEST PATRYCJUSZEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLEBEJUSZ w starożytnym Rzymie (za Republiki): wolny obywatel, najczęściej prawdopodobnie ktoś pochodzący z ludów pobliskich, podbitych terenów lub spośród ludzi osiedlających się w Rzymie, który nie ma pełni praw obywatelskich (bo nie jest patrycjuszem) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLEBEJUSZ
w starożytnym Rzymie (za Republiki): wolny obywatel, najczęściej prawdopodobnie ktoś pochodzący z ludów pobliskich, podbitych terenów lub spośród ludzi osiedlających się w Rzymie, który nie ma pełni praw obywatelskich (bo nie jest patrycjuszem) (na 9 lit.).

Oprócz W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): WOLNY OBYWATEL, NAJCZĘŚCIEJ PRAWDOPODOBNIE KTOŚ POCHODZĄCY Z LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB SPOŚRÓD LUDZI OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE, KTÓRY NIE MA PEŁNI PRAW OBYWATELSKICH (BO NIE JEST PATRYCJUSZEM) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): WOLNY OBYWATEL, NAJCZĘŚCIEJ PRAWDOPODOBNIE KTOŚ POCHODZĄCY Z LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB SPOŚRÓD LUDZI OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE, KTÓRY NIE MA PEŁNI PRAW OBYWATELSKICH (BO NIE JEST PATRYCJUSZEM). Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x