NAJMNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY DWOMA PUNKTAMI O TEJ SAMEJ FAZIE DRGAŃ (CZYLI POMIĘDZY DWOMA POWTARZAJĄCYMI SIĘ FRAGMENTAMI FALI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŁUGOŚĆ to:

najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DŁUGOŚĆ

DŁUGOŚĆ to:

wymiar, długość w przestrzeni, np. długość deski (na 7 lit.)DŁUGOŚĆ to:

czas trwania (na 7 lit.)DŁUGOŚĆ to:

objętość - w odniesieniu do tekstów pisanych, zwłaszcza literackich: zawartość słów, stron itp.; np. długość książki, wiersza (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJMNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY DWOMA PUNKTAMI O TEJ SAMEJ FAZIE DRGAŃ (CZYLI POMIĘDZY DWOMA POWTARZAJĄCYMI SIĘ FRAGMENTAMI FALI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.343

WARS, KOŃ KABARDYŃSKI, DOSTOJNIK, MIEDZIORYT, WOLITYWNOŚĆ, WIATRAK, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, INWOLUCJA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, SOCZEWKA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, SPRZECIW, PIES GOŃCZY, PIRAMIDA, CYBERPANK, PODUSZKA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, DELIKATNOŚĆ, ŻWACZ, SZNAPS, PAPIER TOALETOWY, ALKOHOLIZM, ŻABA DARWINA, PAŁANKA MIODOJAD, LITERATURA PIĘKNA, LAMPA ELEKTRONOWA, CIASTO SKALNE, WYKROCHMALENIE SIĘ, LOKACJA, POPĘDLIWOŚĆ, SPLOT SKRZYDŁOWY, SYNTEZA JĄDROWA, MOSKWICZ, SZYJKA UDOWA, OPOZYCJA BINARNA, ŻABA MARMURKOWANA, MOSTOWNICZY, OLEJ ARACHIDOWY, WIDEOMAN, BASKINA, STRATEG, RACHUNEK WEKTOROWY, TABORYTA, DRZEWO, ŁOPATKA, SIERŻANT SZTABOWY, BARTNIK, CHOROBA MIKROFALOWA, OZIMINA, NISZA NIWALNA, WOLTYŻER, DOKUMENTACJA BUDOWY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, PIANKA, ANAPTYKSA, ZOONOZA, PEJZAŻ, SKLEP MONOPOLOWY, REASORTACJA GENOWA, RYCERZ ROZBÓJNIK, FIGURA PŁASKA, INWESTYCJA, SZEROKOŚĆ GALAKTYCZNA, WEKTOR WAHADŁOWY, ERGONOMIKA, ZĘBOWCE, ZNAK ZAPYTANIA, WETERYNARKA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, MATNIA, PRACA INTERWENCYJNA, GROOMING, MACZANKA, ENERGIA ROZPADU, WYRĘBA, ARGENTYNOZAUR, WABIK, BEZPIEŃKA, WIELOPŁETWIEC, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, JODEŁKA, OWCA MERYNOSOWA, EGZOTYK, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, KISIEL, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, JATKA, DEKLARACJA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, MEMFIS, CHARTER, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, SADYSTA, SZACHT, FORSYCJA, MONOPTERES, ROZBIERALNIA, JEDNORAZOWOŚĆ, LEK PRZECIWWIRUSOWY, PŁOMYK, FOKMASZT, STAROBIAŁORUSKI, ŚMIECISKO, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, ZDJĘCIE STYKOWE, GLOBIGERYNA, NIEZLICZONOŚĆ, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, DZWONY RUROWE, KAZUISTA, BAJKOWOŚĆ, BANOWINA, BRUSTASZA, ZADRAPNIĘCIE, KONDOMINIUM, HUTNICTWO, ZATOKA, GNIOTOWE, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, UNIWEREK, STÓŁ, SAMOTRZASK, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, WIDMO OSCYLACYJNE, KINOMAN, EPIGENEZA, ZAKRYSTIA, UMOWA PRZYRZECZONA, JASZCZUR, FONETYKA, OGNISKO MUZYCZNE, MASIELNICZKA, FUNDUSZ SOŁECKI, WIGOŃ, PAROKSYTON, ZDZIERSTWO, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, WAGON PULMANOWSKI, TROLL, DEWOCJONALIA, POWŁOKA ELEKTRONOWA, OPTYKA KWANTOWA, PUDER BRĄZUJĄCY, SKALICA, IZOMER, PUNKT LAPLACE'A, IRAŃSKI, STAROEGIPSKI, ŻÓŁTLICZKA, WARAN BEZUCHY, CHIRURGIA DZIECIĘCA, GODZINA ŚWIETLNA, NIEDOTYKALSKI, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, JĄDRO SOCZEWKOWATE, BAT, ZDZIADZIENIE, TEGOROCZNOŚĆ, SARKOFAG, HIPOTEZA KNUDSONA, CHIRURGIA, TŁOCZEK, TOLERANCJA WYMIARU, SZRAPNEL, PIKOMETR, OBIEG PIENIĄDZA, LUGER, COKÓŁ, STANOWISKO, PRALUDZIE, GARKOTŁUK, KWAS TŁUSZCZOWY, SKRĘT, BOCIAN, SZEW PODNIEBIENNY, HEKSAPTYK, ŻĄDŁÓWKI, RDZENIARZ, STRETCH, KOMISUROTOMIA, PROWENIENCJA, OPÓR, BREK, REAKCJA ZAPALNA, ARTYSTA, PLAN OGÓLNY, WIDOWNIA, HUN, POKŁAD, SPRAWDZIAN, SZOK POPORODOWY, PLAC, TŁUSZCZYK, WIDOWISKO, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, STOCZNIA ZŁOMOWA, UBARWIENIE OCHRONNE, DŻIHAD, WYBIJACZ, KANONISTYKA, LEGAR, KOLONIA, BIOSFERA, ANTROPOLOG KULTURY, AL SECCO, REPETYTYWNOŚĆ, CHRZAN, KARA, KOLEŻANKA PO FACHU, MIĘDZYŻEBRZE, PARAMAGNETYK, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ZACIESZ, CYNAMON, PRZELĘKNIENIE, SZCZĘŚLIWOŚĆ, ŚWINIA CELEBESKA, LABORATORIUM, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, PLEBEJKA, TARLICA, WALIDACJA KRZYŻOWA, ŻRONKOWATE, BUREK, ŁADUNEK BOJOWY, ŻUŻEL, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, PRZEJRZYSTKA, ŚWIECA STANDARDOWA, OSUWISKO, CHIRURG PLASTYCZNY, GARBATE SZCZĘŚCIE, ODLEGŁOŚĆ ZENITALNA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, OCIEKACZ, HEWEA, PLATAN, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, CIĄG, SKUPYWACZ, STRĄGA, POSŁUSZNIK, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, STRUMIEŃ, LOGIKA, PŁYTKA DRUKOWANA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, WAGA SZALOWA, PILON, KOŃCÓWKA, FOREMKA, FILIACJA, KONTO, ZIMNO, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, STOS PACIERZOWY, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, LANGOSZ, KATECHEZA, STOPKA, FARBIARSTWO, MARKETINGOWIEC, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, DEPILATOR, LANAZAUR, ODWARSTWIENIE, ŁUTÓWKA, CHEMOTAKSJA UJEMNA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, PRANKO, HYDROAKUSTYKA, WIELOMIESZEK, KLIMAT KONTYNENTALNY, WIELKI WYBUCH, MACEDONIA, ORBITA, FOWIZM, JAMA OTRZEWNA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, WOW, KASA, DAKKA, NAUKA PRZYRODNICZA, PROFESOR, BEZROBOCIE SEZONOWE, JĘZYK GURAGE, LEKARSTWO, RZECZY OSTATNIE, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, IZBA MORSKA, DRZEWORYT, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, TRYCZNIK, KOBIAŁKA, ?CZŁOWIEK INTERESU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJMNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY DWOMA PUNKTAMI O TEJ SAMEJ FAZIE DRGAŃ (CZYLI POMIĘDZY DWOMA POWTARZAJĄCYMI SIĘ FRAGMENTAMI FALI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJMNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY DWOMA PUNKTAMI O TEJ SAMEJ FAZIE DRGAŃ (CZYLI POMIĘDZY DWOMA POWTARZAJĄCYMI SIĘ FRAGMENTAMI FALI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DŁUGOŚĆ najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŁUGOŚĆ
najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali) (na 7 lit.).

Oprócz NAJMNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY DWOMA PUNKTAMI O TEJ SAMEJ FAZIE DRGAŃ (CZYLI POMIĘDZY DWOMA POWTARZAJĄCYMI SIĘ FRAGMENTAMI FALI) sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - NAJMNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY DWOMA PUNKTAMI O TEJ SAMEJ FAZIE DRGAŃ (CZYLI POMIĘDZY DWOMA POWTARZAJĄCYMI SIĘ FRAGMENTAMI FALI). Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast