ODBITKA UZYSKANA METODĄ AKWAFORTY, KWASORYTU, CZYLI WYKONANA METALOWĄ FORMĄ DRUKOWĄ Z RYSUNKIEM UZYSKANYM ZA POMOCĄ TZW. TRAWIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKWAFORTA to:

odbitka uzyskana metodą akwaforty, kwasorytu, czyli wykonana metalową formą drukową z rysunkiem uzyskanym za pomocą tzw. trawienia (na 9 lit.)KWASORYT to:

odbitka uzyskana metodą akwaforty, kwasorytu, czyli wykonana metalową formą drukową z rysunkiem uzyskanym za pomocą tzw. trawienia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKWAFORTA

AKWAFORTA to:

odbitka uzyskana metodą akwaforty, kwasorytu, czyli wykonana metalową formą drukową z rysunkiem uzyskanym za pomocą tzw. trawienia (na 9 lit.)AKWAFORTA to:

technika graficzna wklęsła, która polega na wykonaniu metalowej formy drukowej z rysunkiem uzyskanym za pomocą tzw. trawienia (na 9 lit.)AKWAFORTA to:

biała odmiana gipsu stosowana m. in. w rzeźbiarstwie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODBITKA UZYSKANA METODĄ AKWAFORTY, KWASORYTU, CZYLI WYKONANA METALOWĄ FORMĄ DRUKOWĄ Z RYSUNKIEM UZYSKANYM ZA POMOCĄ TZW. TRAWIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.886

ROZTOCZE, FUMATOR, KUŹNICTWO, METODA PORÓWNAŃ, RADIOFOTOGRAFIA, NAZWA POZORNA, TASZYZM, ANALIZA SKUPIEŃ, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, DZIEDZINA EUKLIDESA, RADIESTETA, CZUWAK AKTYWNY, PRAWO GAUSSA, WIDMO OPTYCZNE, KREDKA ŚWIECOWA, KĄPIEL POWIETRZNA, SKRZYNKA MAILOWA, KADŹ, RYBY, WITAMINA B6, WYŻSZE NACZELNE, WASAL, MACEDOŃSKI, UMIERANIE, OBLICÓWKA, IROKEZ, CHELAT, GALWANOTERAPIA, CIĘŻKA WODA, PODSTAWCZAK, LEN, ANTRYKOT, TATUAŻ, ANTYKADENCJA, POCZTA PNEUMATYCZNA, STENOGRAF, ODWRÓCENIE TRZEWI, NAWALANKA, GRAWIURA, DISKANTUS, SIŁA MAGNETOMOTORYCZNA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, KREWNY AGNACYJNY, ZJAWISKO PURKINIEGO, KOMA, FUNKCJA ODWROTNA, JĘZYK, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, ŻABKA, FIGURA PŁASKA, CD-R, AZYTROMYCYNA, WIDEŁKI HERETYKÓW, UKŁAD CHOLINERGICZNY, ROPS, ZERO ABSOLUTNE, FLISAK, KOLEJ SZEROKOTOROWA, TELEFON, GRA WYŚCIGOWA, PRZEBITKA, ABRAZJA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, OSŁONICA, ŚPIEW, TECHNIKA DYDAKTYCZNA, BIEŻNIK, MASER, LINOWIEC, POUSSIN, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, NOUMENON, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, FLUIDYZACJA, GRUPA PROSTA, TALIB, ATONALNOŚĆ, CZĄSTKA ELEMENTARNA, ALPENHORN, LOTY NARCIARSKIE, SIEMIENIATKA, CYFRA, MEJLOWANIE, WESTERN, DYWIZJON RAKIETOWY, OŚCIEŻNICA, ALGORYTM NUMERYCZNY, APIKOMPLEKSY, NACZÓŁEK, BIAŁKO PERYFERYJNE, STRZELEC, JEDNOSTKA MIARY, TRANSKRYPCJA, RATA BALONOWA, KONTRDEMONSTRACJA, TOTALIZM, CIĄGUTEK, APORTACJA, JEDNOSPÓJNOŚĆ, KOPARKA ODSIĘBIERNA, UNDEAD, STRUNA, RAKIETNICTWO, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, FIKSUM, RESET, AUKCJA, KWESTA, EKWIPARTYCJA, CZECHOWICZ, MINIMUM EGZYSTENCJI, ANALIZATOR WZROKOWY, KOŁTRYNA, JOGACZARA, BIOREMEDIACJA, TOKUMINGAN, TEORIA GRUP, SEDACJA, OSKROBANIE, PORZĄDEK LINIOWY, TEORIA ESTYMACJI, GRUPA CYKLICZNA, MAG, MIKROCZĄSTKA, NUMERACJA, DEMOKRATYCZNA KAMPUCZA, WKŁAD MIESZKANIOWY, MURZYSKO, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, ZŁORZECZENIE, TWARDY RESET, SERIALIZM, PAS BARKOWY, DYNAMIKA NIELINIOWA, EMFAZA, PUNKT LAPLACE'A, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, IMADŁO ŚLUSARSKIE, PREPROCESOR, WZÓR, AMPUTACJA FIZJOLOGICZNA, TUTORIAL, FIALA, KĄT BRYŁOWY, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, FISTUŁA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, BEL, GIPSORYT, NOSEK, EURYTMIA, AWANTAŻ, PLATFORMA CYFROWA, WĘŻYK, ELEKTROKOAGULACJA, TEMPO, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, ELEKTROMETRIA, FILTR CZĄSTECZKOWY, WELUR, PRYMUS, MEGALIT, ORGANIZM DIPLOIDALNY, PREPARACJA, FURIERYZM, ROZPRUWACZ, WARIACYJNOŚĆ, CZAKRAM, SKALA INWERSJI, DYFTERYT, KSIĄŻECZKA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, FIGURKA TANAGRYJSKA, PRZYRA, KOZAK REGESTROWY, WATAŻKA, ZŁOTY RYŻ, MOSTEK, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, MUR OPOROWY, DISNEY, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, SIODŁO WESTERNOWE, PEŁNA GRUPA LINIOWA, RAKIETA SONDAŻOWA, METODA KARTOGRAMU, AWIATYKA, WOLANIE, HYDROMONITOR, CEWKA PUPINA, PREZENTACJA, PŁASZCZYZNA Z, MASS MEDIA, BETONKA, BUT NARCIARSKI, DOKUMENTACJA BUDOWY, PÓŁKWATEREK, ATRYBUCJA, UKŁAD DYNAMICZNY, TOTEM, ESMARCH, ORGANOTERAPIA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, OBWÓJ, ROZKŁAD HIPERGEOMETRYCZNY, ARON HA-KODESZ, FALKA, DZIANINA, KLISZOGRAF, E-MAIL, TEOZOF, ŁUPACZKA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, WYPRAWIACZ, KLUCZ KODOWY, LIMNIGRAF, KOŁO STEROWE, KOKS, STERYLIZATOR, CHODNICZEK, INDUKTOR, LITOŚĆ, MODERATOR, GADŻET, POCISK ODRZUTOWY, KLEJDONOMANCJA, KIBITNIKOWATE, GRANICA CHANDRASEKHARA, ANTYKWARK, SMILEY, DYPLOMATA, APIKOMPLEKS, BATORÓWKA, PARAMETR, TAPINOCEFAL, GRAF EULEROWSKI, ELEKTRODIAGNOSTYKA, HAMULEC RĘCZNY, PRZEPRÓCHA, TUZ, DEMÓWKA, POEMAT OPISOWY, ZDJĘCIE STYKOWE, ZAPACH, FLET NOSOWY, FORMA, NAPĘD, POŁABSKI, MUTACJA, PIĘCIORNIK, SKŁADNIK LOSOWY, TERAPENA OZDOBNA, PARÓWKA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, AORYST SYGMATYCZNY, TRÓJKA PITAGOREJSKA, ZJAWISKO THOMSONA, OHAR, BRANDT, TRÓJKĄT, DYWAN SIERPIŃSKIEGO, SZKLENICA, DRZEWORYT, LINORYT, USTALENIE, FAKSYMILE, FREZARKA KOPIARKA, SUFIKS, MALARSTWO MINIATUROWE, DIALER, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, KROKANT, FAKT PRAWNY, INDUKCJONIZM, DEKORTYKACJA, UKŁAD POKARMOWY, GRAFIKA FRAKTALNA, FIBROMIALGIA, TEOZOF, GENERATYWIZM, TEORIA CIAŁ, ŚLEPA PRÓBA, WYCINANKA, GÓRNICTWO OTWOROWE, KWOKA, FIGA, STRĄGA, ŁADA KROPLICA, ARAUKARIA, MYŚL, ELEKTRORECEPCJA, STAŁA SVEDBERGA, HANDSZPAKI, MUZYKA ELEKTRONICZNA, POMYWAK, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, AGNAT, KRĘGARSTWO, ?PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.886 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODBITKA UZYSKANA METODĄ AKWAFORTY, KWASORYTU, CZYLI WYKONANA METALOWĄ FORMĄ DRUKOWĄ Z RYSUNKIEM UZYSKANYM ZA POMOCĄ TZW. TRAWIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ODBITKA UZYSKANA METODĄ AKWAFORTY, KWASORYTU, CZYLI WYKONANA METALOWĄ FORMĄ DRUKOWĄ Z RYSUNKIEM UZYSKANYM ZA POMOCĄ TZW. TRAWIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKWAFORTA odbitka uzyskana metodą akwaforty, kwasorytu, czyli wykonana metalową formą drukową z rysunkiem uzyskanym za pomocą tzw. trawienia (na 9 lit.)
KWASORYT odbitka uzyskana metodą akwaforty, kwasorytu, czyli wykonana metalową formą drukową z rysunkiem uzyskanym za pomocą tzw. trawienia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKWAFORTA
odbitka uzyskana metodą akwaforty, kwasorytu, czyli wykonana metalową formą drukową z rysunkiem uzyskanym za pomocą tzw. trawienia (na 9 lit.).
KWASORYT
odbitka uzyskana metodą akwaforty, kwasorytu, czyli wykonana metalową formą drukową z rysunkiem uzyskanym za pomocą tzw. trawienia (na 8 lit.).

Oprócz ODBITKA UZYSKANA METODĄ AKWAFORTY, KWASORYTU, CZYLI WYKONANA METALOWĄ FORMĄ DRUKOWĄ Z RYSUNKIEM UZYSKANYM ZA POMOCĄ TZW. TRAWIENIA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ODBITKA UZYSKANA METODĄ AKWAFORTY, KWASORYTU, CZYLI WYKONANA METALOWĄ FORMĄ DRUKOWĄ Z RYSUNKIEM UZYSKANYM ZA POMOCĄ TZW. TRAWIENIA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x