PREZENTACJA OBRAZU ZA POMOCĄ PIONOWO-POZIOMEJ SIATKI ODPOWIEDNIO KOLOROWANYCH PIKSELI NA MONITORZE KOMPUTERA, DRUKARCE LUB INNYM URZĄDZENIU WYJŚCIOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAFIKA RASTROWA to:

prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PREZENTACJA OBRAZU ZA POMOCĄ PIONOWO-POZIOMEJ SIATKI ODPOWIEDNIO KOLOROWANYCH PIKSELI NA MONITORZE KOMPUTERA, DRUKARCE LUB INNYM URZĄDZENIU WYJŚCIOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.142

ŚWIĘTO, REJKA, IZBICA, REKWIZYT MUZYCZNY, SUPERKOMBINACJA, ROZŁUPKA, KACZKA DZIENNIKARSKA, NOUMENON, ZBAWICIELKA, GRZECHOTKA, LATOROŚL, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, WANIENECZKA, SYMBOLICZNOŚĆ, INHALACJA, RZYMSKI, SKŁAD, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, PAJĄCZEK, HEADHUNTER, KONWERGENCJA, GŁUPTAS, WYMÓG, FARMAKOTERAPIA, PRZEDSZKOLE, TON, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, WOJNA, KLUCZ, PARKIETAŻ PENROSE'A, MASZYNA PROSTA, GŁAGOLICA, FRASZKA, ROZŁÓG, GRAFIKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, FRATER, KIESZEŃ, KRÓLOWA RENET, DUBELTÓWKA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, PODWOZIE, ABIOGENEZA, WIDMO SYGNAŁU, WISZNICA, ORGAN, BĘBEN, DOM HANDLOWY, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, STEROWANIE ODPORNE, ROZSZCZEPIENIE WARGI, MEGAFON, MASKOWANIE, AGREGAT, PRANIE, GAJA, SROGOŚĆ, METROPOLIZACJA, LIZ, TULEJA, ŁUSKA, KRATER METEORYTOWY, STATYW, POCISK ODRZUTOWY, POLEWKA, SEZAM, SALCESON, POUSSIN, LEUKOTOMIA, WIDEOREJESTRATOR, BIEG BEZPOŚREDNI, MIEJSCE, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, ELIKSIR ŻYCIA, MANIFESTACJA, OBJAW ZASŁONOWY, BAGAZJA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ŻYŁKA, ROD, TYTUŁ PRASOWY, PLIK DZIENNIKA, CZERWONOSKÓRY, ZACHŁYŚNIĘCIE, KRUSZYNA, ANOMALIA TERMICZNA, STOPA ZWROTU, ŚLUZA WAŁOWA, WAŁ, WITAMINA, NARZĄD ROZRODCZY, SKŁAD DRUKARSKI, FRAZA, WALC, BĄK, KUCIE, MIRLITON, AKT WYKONAWCZY, ANGLOFOBIA, EKOGROSZEK, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, SZWABSKI, SZCZĘKOT, BEZPOWROTNOŚĆ, CAP, KREOL, WYRĄB, ORBITA, ETOLA, SUPERKUTER, SŁUŻBA, TRAP, GORSET ORTOPEDYCZNY, WŁAŚCIWOŚĆ, AMPUŁKA, PATRON, GLORIA, KASZA, SIATKA, REKOLEKCJE, ADRES DOCELOWY, KURANT, OGÓR, POŻYCZKA, CHIŃSKI, NUMER TAKTYCZNY, POLEWKA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, STRATEGIA, BROŃ NUKLEARNA, GOŁĄBECZEK, GŁOSICIEL, FOSFORYT, DOBRO POZYCJONALNE, PRZYBYTEK, SZEJK, KOLUMNA, PROSTOPADŁA, ETEZJA, BŁONA LOTNA, KOŻUCH, TUMBA, EMANACJA, JABŁOŃ KWIECISTA, BACKGROUND, BETON ŻUŻLOWY, JARZENIÓWKA, FILM DROGI, REJESTR, BISEKSUALISTA, TASIEMCE, POINT AND CLICK, PŁYCINA, SALA, KOSARZ, ŚRUBOKRĘT, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, BODZIEC WARUNKOWY, GAJA, RAGDOLL, NOK, SŁUGA BOŻY, BELKOWANIE, DOZOROWIEC POGRANICZA, MOWA PISANA, KAŁAMARZ, GUZ ZŁOŚLIWY, KOKORYCZKA, DOBRA, GWIAZDA NOWA, CYCEK, KOLEBKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, PEDAŁÓWKA, KWASZONKA, WOAL, GRAFFITI, REDAKTOR TECHNICZNY, GRA, STACJA DYSKÓW, SINICA, KSIĘGA, RESET, APARAT SZPARKOWY, NAPPA, KOMPATYBILNOŚĆ, UTRILLO, AMORY, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, RULIK, TARCZA, STOŻEK DZIOBOWY, PRZECIER, BRYT, KOMITET, SYMETRIA, DEKONWOLUCJA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ZGORZELINA, DIVA, CHOINKOWOŚĆ, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, PEREŁKA, REASEKURACJA, PRZEKLĘTNIK, ZAWISAK, SUMA, PODMIOT GRAMATYCZNY, DRABINOWIEC MROCZNY, MAŁPA OGONIASTA, PARAPECIK, SŁONIOROŚL, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, SYNDETIKON, DRĄŻEK, PLAMICA, SATELITA, REMONTANTY, OSA, OBROŻA, TERMOJONIZACJA, PRZETWÓRCZOŚĆ, POŁOŻENIE, ILLOKUCJA, KOTEW, ALGORYTM BAREISSA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, CHOINKA, WRAK, TUŁACZ, STRES OKSYDACYJNY, REWERENCJA, SZLAMIEC, KONTRASYGNATURA, HYDROLAT, DELIBERACJA, FROTTE, UKŁAD NIEINERCJALNY, NET, KRATER, LOT NURKOWY, PUSTELNIA, DUCH, TANTALIT, KASECIAK, ZBOCZENICA, SZTUBAK, KABEL, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, HAMERNIA, BAKTERIA ŚLUZOWA, MIŚ, GOMÓŁKA, MARCIN, ASTROTURFING, TRIDUUM, BŁONA ZEWNĘTRZNA, GLIPTYKA, KAND, SOWIECKOŚĆ, PEDERASTKA, CZUJKA, PRZECZULICA SKÓRNA, ŻARLIWIEC, MARIONETKA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, SZKLIWO CERAMICZNE, KATASTROFA, ZNACZNIK, ZAOPATRZENIE, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, USTNIK, GRUSZE EUROPEJSKIE, APOLOGETYK, ŚMIAŁOŚĆ, PŁYWACZEK, PRZYBLIŻENIE, BAZYLIKA WIĘKSZA, HYBRYDA, PIEGUS, CZAS TERAŹNIEJSZY, GIERASIMOW, TRĄBKA SYGNAŁOWA, GUMNO, GAD, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, AZYDEK, MIARKOWNIK SPALANIA, ŁOBUZIAK, KOPALNIA OTWOROWA, GOTYK, FINAŁ, PŁUCZKA, MARA, ŚLĄSKOŚĆ, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, POGODNOŚĆ, ?DOBRY WUJASZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.142 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PREZENTACJA OBRAZU ZA POMOCĄ PIONOWO-POZIOMEJ SIATKI ODPOWIEDNIO KOLOROWANYCH PIKSELI NA MONITORZE KOMPUTERA, DRUKARCE LUB INNYM URZĄDZENIU WYJŚCIOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PREZENTACJA OBRAZU ZA POMOCĄ PIONOWO-POZIOMEJ SIATKI ODPOWIEDNIO KOLOROWANYCH PIKSELI NA MONITORZE KOMPUTERA, DRUKARCE LUB INNYM URZĄDZENIU WYJŚCIOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAFIKA RASTROWA prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAFIKA RASTROWA
prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym (na 15 lit.).

Oprócz PREZENTACJA OBRAZU ZA POMOCĄ PIONOWO-POZIOMEJ SIATKI ODPOWIEDNIO KOLOROWANYCH PIKSELI NA MONITORZE KOMPUTERA, DRUKARCE LUB INNYM URZĄDZENIU WYJŚCIOWYM sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - PREZENTACJA OBRAZU ZA POMOCĄ PIONOWO-POZIOMEJ SIATKI ODPOWIEDNIO KOLOROWANYCH PIKSELI NA MONITORZE KOMPUTERA, DRUKARCE LUB INNYM URZĄDZENIU WYJŚCIOWYM. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x