Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PREZENTACJA OBRAZU ZA POMOCĄ PIONOWO-POZIOMEJ SIATKI ODPOWIEDNIO KOLOROWANYCH PIKSELI NA MONITORZE KOMPUTERA, DRUKARCE LUB INNYM URZĄDZENIU WYJŚCIOWYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAFIKA RASTROWA to:

prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PREZENTACJA OBRAZU ZA POMOCĄ PIONOWO-POZIOMEJ SIATKI ODPOWIEDNIO KOLOROWANYCH PIKSELI NA MONITORZE KOMPUTERA, DRUKARCE LUB INNYM URZĄDZENIU WYJŚCIOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.497

TRAGICZNOŚĆ, BARANEK, DROGA GRUNTOWA, WRÓBEL POLNY, PODŁOŚĆ, PROFESJA, REŻYM, WILKOM, RADIANT, KACZY DÓŁ, KRAWAT, BOCIAN, KLAPECZKA, KULTYSTA, CEWKA, ROŚLINA ZIELNA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, MITOLOGIZM, PRZEGUBOWIEC, OCZAR, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, POMNIK, FIOLET GENCJANY, PRAWO ZATRZYMANIA, OBRAZ OPTYCZNY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ODSTRZAŁ, WARUNEK, KOŁACZYK, POMALOWANE, OKO OPATRZNOŚCI, INTERPOLACJA LINIOWA, OFICER FLAGOWY, FILIGRAN, DESKARZ, REGULARNOŚĆ, BRODAWKA STÓP, WYROŚL, PREDYKCJA, NOTACJA MUZYCZNA, UDERZENIE, SUBSTRAT, ŚRODOWISKO, IMPLEMENTACJA, ABOLICJONISTKA, BRZYDOTA, KLUCZ KODOWY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, PARA, DZWONNICA, ROŚLINA OKOPOWA, ELEMENT, PRZEWÓD RATUNKOWY, DŁAWIK, PEWNIAK, KADZIDŁOWIEC, SZKLARKA, ODPRAWA POŚMIERTNA, DOBIEG, PYSZCZEK, KOMBATANT, BLACKOUT, KLERK, LAUDATOR, SCYT, SZLAMIEC, WŁÓKNO, ZAJĄKNIĘCIE, STERYLIZATOR, PRZEMIENNIK AMATORSKI, SAMOGONKA, NAGOŚĆ, ZAPOJKA, SARAFAN, OGNISKO, TATAR, PARTIA, KATATONIA, MAFIJNOŚĆ, KALETA, DORADZTWO PODATKOWE, PARYTET, IMPOST, RÓŻOWA LANDRYNKA, KOGA, BUFOR, BECZKA BEZ DNA, WNĘTER, RĘKAW, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ŚLEPA AMUNICJA, OSIEMDZIESIĄTKA, LUKA STRATYGRAFICZNA, BALDACHIM, ODSYŁACZ, ROZTRUCHAN, ARSENAŁ, KOSMYK, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, PRZEZIERNIK, KACOWE, WYMIANA, ZIELE, TANIEC, DRAMAT GANGSTERSKI, BEZCZYNNOŚĆ, NARZĄD ROZRODCZY, ALARM LOTNICZY, KOALICYJKA, DZIADZIENIE, DAWCZYNI, WSKAZÓWKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, SNICKERS, CHODZĄCY TRUP, OSADA, SIEĆ KOLEJOWA, ELKI, PIONOWZLOT, TARANTELA, SUPERWIZJA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, FLAKI, BRYTYJSKOŚĆ, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, BARWA, PLUJKA, GATUNEK PARASOLOWY, MODRASZKOWATE, BECZKA Z PROCHEM, PRZESTAWNIA, LADA, CZERNINA, ORBITER, RZEKA ROZTOKOWA, KOLARSTWO GÓRSKIE, PUBLIKA, DŻIHAD, LINOWIEC, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, MIEJSCE, ROWLAND, SPÓJNIK, BĄK, TINGEL-TANGEL, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PĘTLICA, PRZEBITKA, SZEW CZASZKOWY, KLESZCZE, BOGACTWO, WYSYPKA, BAZYLISZEK, SZASZŁYK, PĘTO, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, CUDACZEK, SMOLT, WĘZEŁ, NACIEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DIABEŁEK, POKRYCIE, NAGRODZENIE, RAKSOLOTY, METAL CIĘŻKI, PĘCHERZ, PASEK, TEATR, IBERYSTYKA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, CHRUST, ALBUMIK, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, MANSZETA, SKRÓT, TERAPENA, JABŁOŃ KWIECISTA, WRĘGA, DOŚWIADCZENIE, WIENIEC, MARŻA HANDLOWA, IDIOM, JUMPSALING, ZAPORA OGNIOWA, ZIARNIAK, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, POKŁAD, AKCENT, POWAŻNY WIEK, ZIELENIEC, DYSZKANCIK, OUTSIDER, JAZGOT, IDIOMATYZM, TYRAŃSTWO, PIENIĄDZ LOKALNY, GRABINA, PŁACHTA, ŚLUZA WAŁOWA, SZÓSTKA, TECZKA PERSONALNA, HAZARD, BIRET, DYSTRYBUTOR, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ŁAPACZ, WERANDA, BRAZYLIJSKOŚĆ, GRUSZKA BOKSERSKA, KOŁOWROTEK, PRZĘDZA, TYTOŃ, ZRAZOWA, MEMBRANOFON, ARCHIKONFRATERNIA, SYSTEMATYKA, REPRESOR, ROZBIEŻNOŚĆ, JAMA, SZORY, GRONO, ZGRZEBŁO, KOCHAŚ, UMIEJĘTNOŚĆ, POZIOM, KOLEGA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, UCHODŹSTWO, GENERAŁ, FUNKCJA GREENA, LATARNIA MORSKA, KLAWIATURA, WYŻYNY, POR, FLESZ, DEKONTAMINACJA, KONTRETYKIETA, IZOLACJA, KOJEC, WŻER, PANORAMA, SILOS ZBOŻOWY, IMITATOR, WYCHOWAWCZYNI, PRAŻUCHA, BERŻERA, OSPAŁOŚĆ, PARKA, PIERSIÓWKA, SŁUPICA, PEGMATYT, SKALA, MOBIL, MAJĘTNOŚĆ, BISEKSUALISTA, DRGANIE AKUSTYCZNE, REPUTACJA, PORNOGRAFIA, DIRCIK, SEKS ORALNY, LIRNIK, ZAKON CZYNNY, DAWCA, ZRAZIK, ASEKURANT, SQUAW, KOMPETENCJA MIĘKKA, MODEL, ZŁA PRASA, GARKUCHNIA, KORZENIONÓŻKI, BACIK, EMAKI, PASER, FOTOGRAFIA CYFROWA, ORTEZA, EKRAN, DOPING, BOMBA, ZEZWŁOK, SEZONOWIEC, HODOWCA, HERBICYD, PIGUŁKA, KASETA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, DIADOCHIA, JEDNOSTKA ALOKACJI, ZRAZÓWKA, INDUKTOR, TEMPO, PION, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, KUMOTER, MELILIT, ESTER, TRĄBKA SYGNAŁOWA, PRASOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.497 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PREZENTACJA OBRAZU ZA POMOCĄ PIONOWO-POZIOMEJ SIATKI ODPOWIEDNIO KOLOROWANYCH PIKSELI NA MONITORZE KOMPUTERA, DRUKARCE LUB INNYM URZĄDZENIU WYJŚCIOWYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
grafika rastrowa, prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAFIKA RASTROWA
prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x