JĘZYK UTRWALONY ZA POMOCĄ PISMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOWA PISANA to:

język utrwalony za pomocą pisma (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK UTRWALONY ZA POMOCĄ PISMA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.464

ARAGOŃSKI, JĘZYK BENGALSKI, DROGA ELEKTRONICZNA, NOWIAL, JĘZYK PRUSKI, TRADYCJA, PASTA, MARIONETKA, HUROŃSKI, MEJLOWANIE, BUKIET, PRZEPRÓCHA, JĘZYK ŻYWY, POCHODNIK, TREPANACJA, CERKIEWNY, ZŁOŻENIE FUNKCJI, JĘZYK, LEKTORAT, JĘZYK JAKUCKI, TŁUMACZ, MAURYTYJSKI, TEST, JĘZYK TAGALSKI, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, KULTURA, DRIP, MOTORÓWKA, STAROBUŁGARSKI, STEROWANIE KRZEPKIE, MŁYN WODNY, ROMULAŃSKI, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, ANOMALNA PERTURBACJA, PORTUGALSKI, DZIELNIK, JĘZYK OMOTYCKI, CELOSTAT, JĘZYK OGÓLNY, CD-RW, ORNAMENT, BANIA HERONA, JĘZYK WEHIKULARNY, HAWAJSKI, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, OSKIJSKI, KAŁMUCKI, AFGAŃSKI, WIELKORUSKI, HANDSZPAKI, INDIAŃSKI, RASTER, FILOLOGIA POLSKA, TEOZOF, MAORI, HAMULEC PRÓŻNIOWY, JĘZYK MUNDAJSKI, ESKALADA, WIERTARKA, ALFABET MORSE'A, ANALIZA KOLORYMETRYCZNA, ŁACINA, ARMEŃSKI, MAILOWANIE, KURDYJSKI, NEPALI, TERAPIA HOLOTROPOWA, NALEWAK, TUNEZYJSKI, PISANINA, GRECKI, SKOTYZM, TRAPER, BEŁKOT, POLONISTYKA, PŁASZCZYZNA Z, HEBRA, ŚRUBOKRĘT, WYSOKOŚĆ, SOGDYJSKI, SŁAWIAŃSKI, EXPOSE, PETIT, HISZPAN, DYWAN SIERPIŃSKIEGO, WIZUALIZACJA, TOTALIZM, JĘZYK WIETNAMSKI, JĘZYK HUROŃSKI, ŚLĄSKI, INDYJSKI, FRANCUSZCZYZNA, JĘZYK HOLENDERSKI, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PLATFORMA CYFROWA, POLSKI, TRANSKRYPCJA, LOGIKA ZDAŃ, FALA, ARTYKULATOR, LITEWSKI, EMOTIKONA, SPONGLIJSKI, WOLNY ZAWÓD, PRZERABIACZ, TABLICA, PODKŁAD KOLEJOWY, MOWA KOŃCOWA, KOLEŚ, PIKTOGRAM, BENGALI, JĘZYK SPUSTOWY, ESPERANTYDA, MAKROŚWIAT, BIRMAŃSKI, DYKTAT, JĘZYK HINDUSTANI, FLET NOSOWY, DETEKTORYSTKA, NAPĘD, WALIJSKI, SŁOWIANOZNAWSTWO, BEMBA, HAMERNIA, WYANDOT, FUMATOR, RAKIETA SONDAŻOWA, KOLORYMETRIA, WYSTRZYGANKA, CZESKI, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, FORMA, JĘZYK WĘGIERSKI, BARWA, JĘZYK INDOSŁOWIAŃSKI, DYKTATORSTWO, MOGOLSKI, TELEGRAFIA, NOVIAL, GEEZ, SAMOLOT TORPEDOWY, STAROPERSKI, OSTROŚĆ, NADAWCA, PŁOMYK, DYFUZOR, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, SUCHORYT, PLATFORMA SATELITARNA, STYLING, DORADZTWO PODATKOWE, GRAFFITI, INIEKCJA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, TRANSLACJA, FIŃSKI, JĘZYK ETIOSEMICKI, MAKARONIARSKI, DEASEMBLER, PARAMETRYZACJA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, PIEC OPOROWY, MONITOR BRAJLOWSKI, DEMAGOG, WENDAT, GRAFIKA RASTROWA, JĘZYK INDOARYJSKI, KWADRAT, FONOGRAM, BASZKIRSKI, KAMERTON, GUGLE, JĘZYK HETYCKI, JĘZYK FARERSKI, PRYMUS, SPACJA, BADANIE ANKIETOWE, MIKROCZĄSTKA, DUŃSKI, HUTTYJSKI, MOSTEK, MIGNON, SZKOCKI, PREZENTACJA, OSKROBYWANIE, JĘZYK KANANEJSKI, BENGALSKI, JĘZYK SOGDYJSKI, FOTOREALIZM, JĘZYK FALISKI, PRAINDOEUROPEJSKI, GEST, AFRYKANERSKI, JĘZYK CHORWACKI, JĘZYK WSCHODNIOGERMAŃSKI, ZNAK MUZYCZNY, JĘZYK STAROEGIPSKI, JĘZYK GALICYJSKI, WODA, JĘZYK NATURALNY, TAHITI, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, UKRAIŃSKI, JĘZYK KARTWELSKI, JĘZYK MIGOWY, PULPA, LOTNIK, BRUK, NOTACJA MUZYCZNA, STENOGRAF, TIRET, JEDNOSTKA, MOWA WIĄZANA, DYWIZ, PINGLE, JĘZYK SANSKRYCKI, GERMAŃSKI, STEREOTYP DYNAMICZNY, TELEKONFERENCJA, ŁĄCZE ABONENCKIE, JĘZYK ARTYSTYCZNY, EMFAZA, OBIEKT MOSTOWY, JĘZYK AGLUTYNACYJNY, SATKA, KROKIET, LALKA, JĘZYK KAUKASKI, JĘZYK WU, JĘZYK IRAŃSKI, BASKIJSKI, KESON, HURYCKI, STARONORDYJSKI, DETEKTORYSTA, PŁOMIEŃ, ALZACKI, JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI, JĘZYK SZWEDZKI, ZAPPING, SERBOCHORWATYSTYKA, FISTUŁA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, NUMERACJA, BIEG, KRASNOLUDZKI, MONOGENIZM, BEŁKOTANIE, ODKOP, WINIETA, DAKTYLOGRAFIA, AKWAFORTA, JĘZYK LINGALA, AKT MOWY, MOWA ZALEŻNA, KLINGOŃSKI, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, POMOC REKONWERSYJNA, JĘZYK IZOLUJĄCY, PISMO HIEROGLIFICZNE, ALGORYTM NUMERYCZNY, PODMIOT ROZWINIĘTY, WEZWANIE DO ZAPŁATY, NATRYSK, ABCHASKI, NEAPOLITAŃSKI, JĘZYK PIEMONCKI, GRUZIŃSKI, STEROWANIE OKRESOWE, FRYGIJSKI, IRLANDZKI, SŁOWEŃSKI, ZAPIS, BUT NARCIARSKI, ŚLEPY PUŁAP, LAMPA OBRAZOWA, AGNOZJA CZUCIOWA, JAKUCKI, CUKIER BIAŁY, NIEZDARA, JĘZYK NESYCKI, KROKIET, PISMO DEMOTYCZNE, JĘZYK SFORMALIZOWANY, PRUSKI, PLOTER KREŚLĄCY, ETIOPSKI KLASYCZNY, KONTRA, TELEFOTO, ALGOL, KREOLSKI HAITAŃSKI, SEJSMIKA, SYSTEM JĘZYKOWY, WELON, SOLARKA, ŚLUNSKI, POCISK ODRZUTOWY, PISMA, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, ?KOLEJKA GÓRSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.464 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK UTRWALONY ZA POMOCĄ PISMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK UTRWALONY ZA POMOCĄ PISMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOWA PISANA język utrwalony za pomocą pisma (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOWA PISANA
język utrwalony za pomocą pisma (na 10 lit.).

Oprócz JĘZYK UTRWALONY ZA POMOCĄ PISMA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - JĘZYK UTRWALONY ZA POMOCĄ PISMA. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x