JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST GŁÓWNIE NA ŁOTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOTEWSKI to:

język z grupy języków bałtyckich, który używany jest głównie na Łotwie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁOTEWSKI

ŁOTEWSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka łotewskiego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST GŁÓWNIE NA ŁOTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.510

PRZYCZYNKARZ, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, ANGIELSKOŚĆ, NIEOCZEKIWANOŚĆ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, PROTEZA, WATERPOLISTA, ZABIEG, BIRMAŃSKI, JĘZYK KAFIRSKI, RÓŻDŻKARZ, POWAGA, RADA PRACOWNICZA, ZIELONA KARTA, CIEKŁOŚĆ, ROLADA, REGRESJA LODOWCA, OBOWIĄZEK, NOSICIEL, POMORSKI, PRAWO, STELMACH, SOLARKA, HENNA, KWADRA, MUSTELOWATE, MANDAT IMPERATYWNY, PORZĄDEK, JĘZYK ROMAŃSKI, SZATA TYPOGRAFICZNA, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, STAROEGIPSKI, GOLEM, RECITATIVO, PARWOWIROZA, NIEBOSKIE STWORZENIE, SOLFUGI, NIEPOPRAWNOŚĆ, POGROM, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, STRĘCZYCIEL, ŻYCIODAJNOŚĆ, KUC CONNEMARA, ZAWIŁOŚĆ, CHAŁTUROWIEC, CYJANOHYDRYNA, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, FUNDUSZ SOŁECKI, JĘZYK PORTUGALSKI, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, SKRZYNIA, KLAWISZ FUNKCYJNY, POLIPTYK, ŻYWOTNOŚĆ, SPEKTROMETRIA MAS, KOSMATEK, BUTADIEN, CZCIONKA, UŚMIECH LOSU, SKAPOLIT, OWOLAKTARIANIN, SOLIPSYZM, WOJNA DOMOWA, GUFFA, PODATEK KATASTRALNY, PORZĄDNICKI, TORBIEL SKÓRZASTA, SZCZURY WORKOWATE, CZEPIAKOWATE, OTWARTOŚĆ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, LAMNOWATE, MKLIK, JĘZYK KUSZYCKI, DZIELNIK NAPIĘCIA, BIAŁA DAMA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, NIEGUSTOWNOŚĆ, PRECYZJA, STARY MALUTKI, FANPEJDŻ, ZGODNOŚĆ, PRONIEMIECKOŚĆ, INTENCJONALIZM, GRUPA TOPOLOGICZNA, NADZÓR JUDYKACYJNY, CHŁODNIK, UBYTEK, AWAR, CYBERPUNK, ZACHYŁKA, POPIELICA, SPANIEL, TAWROSZ PIASKOWY, BIOREMEDIACJA, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, LUGER, INDYWIDUALNOŚĆ, KSIĘŻYC W PEŁNI, KUPIEC, DZIEDZIC, GNOJÓWKA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, WIDZENIE, KALEKA ŻYCIOWY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, MITSUKURINA, ROZWAŻANIE, BRĄZOWY MEDALISTA, WINDAWA, GNIAZDO, NAPĘD TAŚMY, ADWENTYSTA, TIOALKOHOL, OPĘTANIE, ESENCJA, OBŁUDNIK, WALEŃ, PAPROĆ DRZEWIASTA, KUDRIAWKA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ROZSADNIK, SPEKTAKL BALETOWY, PASKOWNIK ZMIENNY, PLANISFERA, TĘPOZĄB BIAŁAWY, FILEMON CZARNOLICY, PÓŁPRZEWODNIK, GRACZ, BANANA SPLIT, ZŁODZIEJ, SPAŁA, MAPA POZNAWCZA, FINITYZM, LIMFOSCYNTYGRAFIA, IMPERTYNENCKOŚĆ, TYP ANTROPOLOGICZNY, RÓWNANIE FUNKCYJNE, AKTOR, JĘZYK DUŃSKI, ZABAWOWOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, JĘZYK PIKTYJSKI, PORÓD NIEWCZESNY, GŁOSICIEL, AUSTRIACKI, ETIOLOGIA, CYSTOSTOMIA, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, RUS, JĘZYK HOLENDERSKI, KINO AKCJI, PRASSAKI, EWENKIJKA, SELEKCJONER, PYZA, POLE KARNE, NIKCZEMNOŚĆ, KMINEK INDYJSKI, LATYN, WZW G, OPUKIWANIE, POLITYKA, RELACJA PEŁNA, KWAS RYBONUKLEINOWY, DORADCA, WODOPÓJKI, GEOPATIA, HINDUSKI, TĘPOZĘBNE, MŁODZIK, EKSCYTARZ, WILCZY DÓŁ, PORTRECISTA, PROSIĘ, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, ZAIMEK PYTAJNY, SCREENSHOT, BAŚNIOPISARZ, GNIOTOWNIK, UKŁAD LOGICZNY, MENTON, EKOLOGIA OPISOWA, WSZETECZEŃSTWO, BOŻY BOJOWNIK, OLIWNIK, KOLEKCJONER, CZYSTY ROZUM, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KAFLARZ, PORYWCZOŚĆ, LAKKOLIT, JAŚMINOWIEC, KAZUISTA, REKIN, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, PRZESTRZEŃ LINIOWA, KOTLINA KŁODZKA, TANIEC IRLANDZKI, NIEZBĘDNOŚĆ, SAMOUCZEK, OBUSTRONNOŚĆ, BISKUP POMOCNICZY, PLUG-IN, REKINY, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, STAND-UP, PLUGAWOŚĆ, STARY MALUTKI, SZCZAWIÓWKA, SPRZEDAWCZYK, NIEOSTROŻNOŚĆ, ZASTAW REJESTROWY, ELFICKI, CZEK BEZ POKRYCIA, PLEWKA, ZGORZEL, ANORMALNOŚĆ, KATASTROFICZNOŚĆ, ŁABĘDŹ, MONARCHISTA, KLEZMER, JĘZYK ZULU, CZTEROETYLOOŁÓW, SKALNIK POKREWNY, REALISTA, PALUDAMENT, PIANO, ANGLOFOBIA, ŁĄCZNIK GAZOWY, KUFF, ZAPALCZYWOŚĆ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, HAK, LEBERA, PIPERACYLINA, MALAZAŃSKI, ZWIĄZEK PARTNERSKI, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, STAN WODY, REPETYCYJNOŚĆ, MURSZ, FLUITA, GOOGLE, USŁUGI NIEMATERIALNE, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, SILNIK OBCOWZBUDNY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, FRYWOLNOŚĆ, MOC, KOPUŁEK PROMIENISTY, ABLACJA, CZARNOKSIĘŻNIK, REZONATOR KWARCOWY, ZUPA NA GWOŹDZIU, CMOKIER, OSZCZĘDNIŚ, WICELIDER, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, MINIA, ETRUSKI, TRYNITARYZM, UTYLITARNOŚĆ, LOT GODOWY, NERWICA SPOŁECZNA, AZJATYCKOŚĆ, ANTYSZTUKA, SALWINIA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, FILM 3D, BROMIAN POTASU, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, SAKSOFON, WIĄŚLOWATE, HB, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, CYBERPANK, PEELING, KONDENSATOR FLUIDÓW, SKOK, ANGLIC, PROJEKT, OSPAŁOŚĆ, MIKROSKOP ŚWIETLNY, SŁOWO MASZYNOWE, STANOWISKO OGNIOWE, GRUPA IMIENNA, POSPÓLNOŚĆ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, KWAS OCTOWY, ŁUK ROMAŃSKI, JĘZYK EZOPOWY, DEGRAS, ŚWIADECTWO SZKOLNE, BIELINEK BYTOMKOWIEC, KRYTERIUM CAŁKOWE, MISIOWÓZ, TARPAN, ?KONIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.510 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST GŁÓWNIE NA ŁOTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST GŁÓWNIE NA ŁOTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOTEWSKI język z grupy języków bałtyckich, który używany jest głównie na Łotwie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOTEWSKI
język z grupy języków bałtyckich, który używany jest głównie na Łotwie (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST GŁÓWNIE NA ŁOTWIE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST GŁÓWNIE NA ŁOTWIE. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast