NEFROLEPIS WYNIOSŁY, NEPHROLEPIS EXALTATA - GATUNEK PAPROCI; POCHODZI Z PÓŁNOCNYCH OBSZARÓW AMERYKI POŁUDNIOWEJ (BRAZYLIA, GUJANA), KARAIBÓW I POŁUDNIOWYCH REJONÓW AMERYKI PÓŁNOCNEJ (MEKSYK, FLORYDA); JEST UPRAWIANY JAKO ROŚLINA OZDOBNA; ŁACIŃSKA NAZWA NEFROLEPIS POCHODZI OD NERKOWATYCH LISTKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEFROLEPIS WYSOKI to:

nefrolepis wyniosły, Nephrolepis exaltata - gatunek paproci; pochodzi z północnych obszarów Ameryki Południowej (Brazylia, Gujana), Karaibów i południowych rejonów Ameryki Północnej (Meksyk, Floryda); jest uprawiany jako roślina ozdobna; łacińska nazwa nefrolepis pochodzi od nerkowatych listków (na 16 lit.)NERCZYŁUSK WYNIOSŁY to:

nefrolepis wyniosły, Nephrolepis exaltata - gatunek paproci; pochodzi z północnych obszarów Ameryki Południowej (Brazylia, Gujana), Karaibów i południowych rejonów Ameryki Północnej (Meksyk, Floryda); jest uprawiany jako roślina ozdobna; łacińska nazwa nefrolepis pochodzi od nerkowatych listków (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NEFROLEPIS WYNIOSŁY, NEPHROLEPIS EXALTATA - GATUNEK PAPROCI; POCHODZI Z PÓŁNOCNYCH OBSZARÓW AMERYKI POŁUDNIOWEJ (BRAZYLIA, GUJANA), KARAIBÓW I POŁUDNIOWYCH REJONÓW AMERYKI PÓŁNOCNEJ (MEKSYK, FLORYDA); JEST UPRAWIANY JAKO ROŚLINA OZDOBNA; ŁACIŃSKA NAZWA NEFROLEPIS POCHODZI OD NERKOWATYCH LISTKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.379

TRZCINA HISZPAŃSKA, SEZAM, WYDAJNOŚĆ, SZAROWIPTERYKS, PRYMITYWNOŚĆ, TRACICIEL, WARAN GRAYA, FALISTOŚĆ, BIJATYKA, CZART, PIĘCIORNIK SKALNY, SYJAMSKI, ODWRÓCONY DASZEK, MECHANIZM JARZMOWY, RZĘSOREK RZECZEK, SINIACZEK PASKOWANY, PROTEKTORAT, KREPA, ELITARNOŚĆ, KURTOKRASKA BIAŁOGARDŁA, ANALIZA BILANSU, LUŹNOŚĆ, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, GALARETÓWKA AMANSA, PACAN, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, NIESŁUSZNOŚĆ, AMINEK WIĘKSZY, BIOSFERA, BÓBR AMERYKAŃSKI, SOJA, MYSZ KOLCZASTA, ŚWIERK ALCOCKA, POWIEŚĆ RZEKA, LIWISTONIA, ATELOP STELZNERA, NOCEK WĄSATEK, SKRZYDŁOLIST KOLUMBIJSKI, HELMINT, WETTER, EUROPEJSKOŚĆ, NAGELI, FILEMON BIAŁOSZYI, AEROFIT, MILCZĄCA ZGODA, RUBASZNOŚĆ, EGZYSTENCJALISTA, NIEPRAWOŚĆ, KONOPIANKA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, MAKAK HIMALAJSKI, WIGOŃ, KANTAROWIEC JEDNOBARWNY, RASOWOŚĆ, BIZON LEŚNY, MURENA, ŚWIECIK KONGIJSKI, RAMIENICA OMSZONA, ŻÓŁW JANGCY, TRZMIEL WIELKI, BON OŚWIATOWY, INTEGRALNOŚĆ, ILOCZYN WEKTOROWY, ZADZIORNICA WŁOCHATA, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, ALUMINIUM, PINGWIN SKALNY, BIAŁOUCH NIZINNY, SUBTELNOŚĆ, ŚLIMACZEK, LAMPA ŁUKOWA, RAJA ZIMOWA AMERYKAŃSKA, GRAPEFRUIT, DYDELFOKSZTAŁTNE, TOCZKOWCE, NIESKWAPLIWOŚĆ, CYMBOSPONDYL, NADMIERNOŚĆ, ANTYLOPA MODRA, CINQUECENTO, SPÓDNICZKA, ROZKRUSZEK KORZENIOWY, NIBYBIELISTKA BEZNERWOWA, KOŃ TRAKEŃSKI, ELSEYA ZĘBATA, JABŁOŃ SYBERYJSKA, IMIONISKO, ŚWIERZBOWIEC USZNY, GŁUPTAK CZERWONONOGI, PAMPUCH, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, HELOFIT, SITNIK, SZABLODZIOBEK, MORŚWIN SZARY, ROZBIERANKA, GUANAKO, PRZECHOWALNICTWO, JON KARBONIOWY, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, DRĘTWA KALIFORNIJSKA, TRERON WIELKI, BURAK, CHOINA KANADYJSKA, CHUDOPACHOŁEK, PRĄTNIK ZBITY, PRAPŁETWIEC MAŁY, SEKSTA, RZEKOTKA ZIELONA, ANAKONDA, PRZELOT, FOTOTROPIZM, ŻAGIEL SKOŚNY, GERENUK, BŁAZENEK, SEKWOJA, WIECHLINA BADEŃSKA, WSOBNOŚĆ, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, PRAWO HOOKE’A, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, BARSZCZ BIAŁY, PIĄTAK LANCETOWATY, SKRÓT SYLABOWY, GRZBIETORÓD AMERYKAŃSKI, POLITYKA MIESZKANIOWA, WANGA STALOWA, POMOC SPOŁECZNA, BEZWIETRZE, MOSKITÓW, SALCEFIA, TRZMIEL PIRENEJSKI, CHASZCZAK BRĄZOWY, BANTENG, OBRYZG SZKÓŁKOWIEC, RELATYWIZM MORALNY, ŻYCICA WESTERWOLDZKA, NUŻENIEC KOŃSKI, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, MANTELLA MADAGASKARSKA, LEPTOPELIS MOZAIKOWY, WILK Z POŁUDNIOWYCH GÓR SKALISTYCH, BALON, BYSTRZYK AXELRODA, TUKANIK ZŁOTOUCHY, KRÓLESTWO LESOTHO, RAJGRAS NIEMIECKI, EUKALIPTUSOWIEC ŻÓŁTOGARDŁY, CHORIZO, WYKA, PÓŁWARIAT, DYSTROFEZ, TERAPIA SYSTEMOWA, POCIĄGŁOŚĆ, TARCZOŁUSK SUDAŃSKI, FIGURA, KRETOWATE, LASONOGI, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, MIEJSCE, BARCZATKA FRANKOŃSKA, BERNARD, PRZYJEZDNY, SZARAŃCZA AKSAMITEK, CZUŁEK, PŁASKOMERZYK DZIÓBKOWATY, PROTOROZAUR, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, SŁONOROŚL, WYSMUKLICA ŻÓŁTONOGA, WĘŻOWNIK, CENTRUM, OWOC ZBIOROWY, FATALIZM, KAMELEON LIŚCIOWATY, PAPROTNIK, MARKETING INTERNETOWY, KRZYWOSZYJ ROZESŁANY, LEPIĘŻNIK, JABŁOŃ SCHEIDECKERA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, BABA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, JELEŃ MILU, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, LASÓWKA SZKARŁATNA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, GRAFIK, SARDELA KAPSKA, BAWOLEC, ŚWIDRAK, ASYRYJSKI, INDYJSKI BIZON, MIKROFON WĘGLOWY, PUSTYNNICA KATOLICKA, BLUSZCZ, BURZYK SIODŁATY, ŚNIEŻYCZKA ELWESA, WEZWANIE, WYTWÓRCZOŚĆ, BERBERYS ZWYCZAJNY, JEŻYNA, ŻÓŁW GRECKI, KORMORAN BIAŁOLICY, MIEDZIORYTNICTWO, NIECIEKAWOŚĆ, ŚLAZ, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, PAPROTNICA, TUJOWIEC DELIKATNY, PANEK, PŁASKOBOK CZARNOOBRZEŻONY, CIĄG NIESKOŃCZONY, PRACA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, SEKSISTOWSKOŚĆ, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, IMITACJA, BIAŁY BEZ, CYRANECZKA AUSTRALIJSKA, EUKALIPTUSOWCZYK ŻÓŁTOCZELNY, WIELBŁĄDEK, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, GASPARINIZAURA, FREGATA BIAŁOBRZUCHA, TARTAN, GELDERLÄNDER, JĘZYK HINDUSTANI, TRĘDOWNIK, CHESTER, DOKŁADNOŚĆ, WELINGTONIA, REWOLUCJA, ELEKTRON DODATNI, ALOZA PARPOSZ, ESCUDO, RZEKOTKA PTASIA, SUSZKA, NAZWA WŁASNA, BEZBOLESNOŚĆ, PANŚWINIZM, NOCEK NATTERERA, DŁAWIGAD INDYJSKI, GRZECHOTNIK MALAJSKI, NAWAŁNIK CZARNY, MIESZEK, ANGLOARAB SHAGYA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, HUZAR ZWYKŁY, TORFOWIEC SZORSTKI, GĘGAWA, ŻMIJA, KRWAWNIK ZWARTY, DZIĘCIOŁ SZKARŁATNY, TERAPENA WODNA, POLITYKA DYSKONTOWA, KORALINA, MOCZARNIK BŁOTNY, ANAKONDA, SOCZEWICA, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, WIGOŃ, OBRZEŻEK GOŁĘBI, CZAGRA SENEGALSKA, PIKNIK, ŻABA SIWA, STEPNIARKA SIATKOWANA, WZNIOS, DZIKIE WINO, SAMOISTNOŚĆ, GAŁĘZIAK, NIEOKREŚLONOŚĆ, NONSENSOWNOŚĆ, KAJMAN KARŁOWATY, KONOTACJA, BROKUŁ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, LAMBADZIARA, OWCZAREK, PRZEKOPNICA AFRYKAŃSKA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, ZAWIS, DORTMUNDER, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, ŚWIERK SREBRNY, WOLICJONALNOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, SMUKLICA MCHOWA, ALKOHOL ROLNICZY, IMPERIUM GHISCARI, GRUBOŚĆ, MOTYLOWCOWATE, JAZ ZASTAWKOWY, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, ŻÓŁTACZEK INDYJSKI, KALORIA, ?WALABIA DAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NEFROLEPIS WYNIOSŁY, NEPHROLEPIS EXALTATA - GATUNEK PAPROCI; POCHODZI Z PÓŁNOCNYCH OBSZARÓW AMERYKI POŁUDNIOWEJ (BRAZYLIA, GUJANA), KARAIBÓW I POŁUDNIOWYCH REJONÓW AMERYKI PÓŁNOCNEJ (MEKSYK, FLORYDA); JEST UPRAWIANY JAKO ROŚLINA OZDOBNA; ŁACIŃSKA NAZWA NEFROLEPIS POCHODZI OD NERKOWATYCH LISTKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NEFROLEPIS WYNIOSŁY, NEPHROLEPIS EXALTATA - GATUNEK PAPROCI; POCHODZI Z PÓŁNOCNYCH OBSZARÓW AMERYKI POŁUDNIOWEJ (BRAZYLIA, GUJANA), KARAIBÓW I POŁUDNIOWYCH REJONÓW AMERYKI PÓŁNOCNEJ (MEKSYK, FLORYDA); JEST UPRAWIANY JAKO ROŚLINA OZDOBNA; ŁACIŃSKA NAZWA NEFROLEPIS POCHODZI OD NERKOWATYCH LISTKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEFROLEPIS WYSOKI nefrolepis wyniosły, Nephrolepis exaltata - gatunek paproci; pochodzi z północnych obszarów Ameryki Południowej (Brazylia, Gujana), Karaibów i południowych rejonów Ameryki Północnej (Meksyk, Floryda); jest uprawiany jako roślina ozdobna; łacińska nazwa nefrolepis pochodzi od nerkowatych listków (na 16 lit.)
NERCZYŁUSK WYNIOSŁY nefrolepis wyniosły, Nephrolepis exaltata - gatunek paproci; pochodzi z północnych obszarów Ameryki Południowej (Brazylia, Gujana), Karaibów i południowych rejonów Ameryki Północnej (Meksyk, Floryda); jest uprawiany jako roślina ozdobna; łacińska nazwa nefrolepis pochodzi od nerkowatych listków (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEFROLEPIS WYSOKI
nefrolepis wyniosły, Nephrolepis exaltata - gatunek paproci; pochodzi z północnych obszarów Ameryki Południowej (Brazylia, Gujana), Karaibów i południowych rejonów Ameryki Północnej (Meksyk, Floryda); jest uprawiany jako roślina ozdobna; łacińska nazwa nefrolepis pochodzi od nerkowatych listków (na 16 lit.).
NERCZYŁUSK WYNIOSŁY
nefrolepis wyniosły, Nephrolepis exaltata - gatunek paproci; pochodzi z północnych obszarów Ameryki Południowej (Brazylia, Gujana), Karaibów i południowych rejonów Ameryki Północnej (Meksyk, Floryda); jest uprawiany jako roślina ozdobna; łacińska nazwa nefrolepis pochodzi od nerkowatych listków (na 18 lit.).

Oprócz NEFROLEPIS WYNIOSŁY, NEPHROLEPIS EXALTATA - GATUNEK PAPROCI; POCHODZI Z PÓŁNOCNYCH OBSZARÓW AMERYKI POŁUDNIOWEJ (BRAZYLIA, GUJANA), KARAIBÓW I POŁUDNIOWYCH REJONÓW AMERYKI PÓŁNOCNEJ (MEKSYK, FLORYDA); JEST UPRAWIANY JAKO ROŚLINA OZDOBNA; ŁACIŃSKA NAZWA NEFROLEPIS POCHODZI OD NERKOWATYCH LISTKÓW sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - NEFROLEPIS WYNIOSŁY, NEPHROLEPIS EXALTATA - GATUNEK PAPROCI; POCHODZI Z PÓŁNOCNYCH OBSZARÓW AMERYKI POŁUDNIOWEJ (BRAZYLIA, GUJANA), KARAIBÓW I POŁUDNIOWYCH REJONÓW AMERYKI PÓŁNOCNEJ (MEKSYK, FLORYDA); JEST UPRAWIANY JAKO ROŚLINA OZDOBNA; ŁACIŃSKA NAZWA NEFROLEPIS POCHODZI OD NERKOWATYCH LISTKÓW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x