DYSCYPLINA NAUKOWA STANOWIĄCA POŁĄCZENIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I INŻYNIERII, KTÓREJ CELEM JEST PROJEKTOWANIE I TWORZENIE SZTUCZNYCH SYSTEMÓW BIOLOGICZNYCH WZOROWANYCH NA NATURALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOLOGIA SYNTETYCZNA to:

dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYSCYPLINA NAUKOWA STANOWIĄCA POŁĄCZENIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I INŻYNIERII, KTÓREJ CELEM JEST PROJEKTOWANIE I TWORZENIE SZTUCZNYCH SYSTEMÓW BIOLOGICZNYCH WZOROWANYCH NA NATURALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.957

ZAĆMA POCZĄTKOWA, TAKTYKA, ŻYWOŚĆ, OSTRY DYŻUR, EDIAKARAN, KURZYSKO, ROLADA, BYSTROŚĆ, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, OGNISKO, PARKIETNIK, OMIEG ZACHODNI, NOŚNIK DANYCH, MĘTNOŚĆ, FAKTYCZNOŚĆ, POKRZYWDZONA, FREERIDE, GLACE, DOLINA U-KSZTAŁTNA, DYFTERYT, POWOLNOŚĆ, ANTRESOLA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, WAPITI, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, UFNOŚĆ, ROLNIK, HYDROZOL, WRZÓD TWARDY, MYDELNICZKA, NUDYSTKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, PROPAGANDA, NAPASTNICZKA, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, ROZRZUTNIK, ILOCZYN WEKTOROWY, SINUS, NIEDOROZWÓJ, MNOŻNIK, GOSPODARKA RABUNKOWA, MUNSZTUK, PSALMISTA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, ORMIAŃSKI, STREFA EURO, NIESKWAPLIWOŚĆ, GRUPA ELIMINACYJNA, DOKTORAT, POLITYKA DYSKONTOWA, NAUKI O ZIEMI, ADIAFORA, MIEDZIORYTNICTWO, WYPYCHACZ, PULARDA, REZYGNACJA, WYDRA, ŁOŻYSKOWIEC, SKOCZKOWCE, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, SAMOGŁOSKA TYLNA, BOOROOLA, INFORMACJA NAUKOWA, KUTER RYBACKI, NIEJEDNORODNOŚĆ, OPCJA WALUTOWA, ZESPÓŁ KARTAGENERA, BIOLOGIA MEDYCZNA, ZMIERZCH CYWILNY, BŁYSK, TANIEC, MŁODZIEŃCZOŚĆ, TELEWIZJA SATELITARNA, PROFESJONALISTA, PRZELUDNIENIE AGRARNE, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, SILNIK PAROWY, ZAKOPIANKA, PODKŁADKA, ZŁOTY RYŻ, ZAZDROŚĆ, OCZY SZEROKO OTWARTE, NASŁUCHOWIEC, OKNO KROSNOWE, ARYTMETYKA PRESBURGERA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MOL, SZPERACZ, PENICYLINA PROKAINOWA, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, ŁACIŃSKOŚĆ, RONNE, TAŚMA MONATAŻOWA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, PĘPAWA, CALYPSO, RZUT PROSTOKĄTNY, GLINA, TEMPERATURA UPAŁU, ZANOKCICA CIEMNA, ZDERZAK, KOLEJ ŻELAZNA, CLEARING, WODA-WODA, NIEZDARA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, ORGANOLOGIA, AKUMULATORY, SORABISTYKA, SROGOŚĆ, NIEŻYWOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, DROGA ŻELAZNA, MACIERZ ZEROWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, WYCZARTEROWANIE, SPEKTROMETRIA MAS, TYFUS PLAMISTY, UNDERGROUND, COŚ, ZBITOŚĆ, QUICKSTEP, OPINIA, MINERSTWO, AKATALEKSA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PODSTAWOWE TWIERDZENIE ARYTMETYKI, SKIOFIT, RADYKALNOŚĆ, DYSKRYMINACJA CENOWA, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, OPOZYCJA RELEWANTNA, MONOCENTRYZM, DIABEŁ WCIELONY, KWAS LIZERGOWY, KODON NONSENSOWNY, RZEŚKOŚĆ, ROMANS, PODZIEMIE, OKSYTAŃSKI, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, DEIKSA, TAMBURYN, KOD JĘZYKOWY, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, SŁABEUSZ, SYSTEM, VIP, BALONET, BEZDENNOŚĆ, DYREKCJA, SATANIZM, NADGORLIWOŚĆ, WITRYNA, BOASZKOWATE, SENSYBILIZATOR, CIASTO, BRYDŻ SPORTOWY, POSTĘPOWANIE KARNE, ZASTAWKA, ZAKON, TRAKTACIK, GRUPA TORSYJNA, SZACHY SZYBKIE, WĘGORZOWATE, KAUKAZ, CIAŁO JAMISTE, PROGRAMOWALNOŚĆ, GUARANA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, POKOLENIE, CHWIEJNOŚĆ, OKRĘT LOTNICZY, RURA OGNIOWA, WANIENKA, OBRĘB EWIDENCYJNY, MITYCZNOŚĆ, GLINIASTOŚĆ, PRZEBRZYDŁOŚĆ, PC, GICZ, WŁOSEK, KOZIBRÓD, PRZEPUKLINA RICHTERA, YURI, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, UŁAMEK WŁAŚCIWY, ANTYKLINA FAŁSZYWA, PODGRZEWACZ, WARTOŚCIOWOŚĆ, GŁUPIĄTKO, CIEPŁO, KOMERCHA, SIŁA AERODYNAMICZNA, REAKCJA SPRAWCZA, HAJDUK, CEGŁA LICÓWKA, AKROCYJANOZA, KOTWICA ZAPASOWA, TAMARYNDA, GOOGLE, CHŁÓD, PIŁKA WODNA, NIESKRĘPOWANIE, DZIENNIK PODAWCZY, BIOFILNOŚĆ, ZADZIORNOŚĆ, INHIBICJA, AZJATYCKI TYGRYS, PORTUGALSKI, MIEDZIANE CZOŁO, CENTRALA, DOMICYL, DUSZA TOWARZYSTWA, BOSS, ARMIA, KRĘGARSTWO, WAFEL, ZASTRZALIN TOTARA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, KRĘGOWIEC, PRAWO OBYWATELSKIE, HRABINA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, MINÓG UKRAIŃSKI, MANDAT, LAWONICHA, SZAŁAŚNICTWO, TABLICA OGŁOSZENIOWA, PIANKA POLIURETANOWA, NIELOTNOŚĆ, ANOKSYBIOZA, TEZA, WYSZYWANKA, DEGRESJA PODATKOWA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, CZASOWNIK FRAZOWY, EGZAMIN, DREWNO LETNIE, ŻYWY POMNIK, LOTERIA PROMOCYJNA, PIESZCZOCH, TRZECIA CZĘŚĆ, DOMOWINA, GENTELMAN, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, JER TWARDY, CICHA MSZA, PRÓG RENTOWNOŚCI, WĄTŁOŚĆ, WIZERUNEK, CHAMEFIT, TAMILSKI, MUFLA, DOLINA RYFTOWA, ROSZCZENIE, NAZWA ZBIOROWA, PRZEŁAWICENIE, TWINNING, GOLONKA, MAPA FIZYCZNA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, BIOMETRYKA, LINIA ŚNIEGU, ŚCISŁOŚĆ, INFIKS, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, WIDŁOWOŚĆ, POWŁOKA, ZNICZ, ANALOGICZNOŚĆ, BATAGUROWATE, SZEW CZASZKOWY, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, TYLCZAK, PTOZA WRODZONA, MELFALAN, TERAPIA PRENATALNA, NIĆ, WIGOŃ, TERAPIA SYSTEMOWA, ŚLEPY STRZAŁ, HURTNICA ZWYCZAJNA, WICIOWCE, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, CENA MAKSYMALNA, JER TYLNY, WAŻNOŚĆ, GLOTTOCHRONOLOGIA, ARCHETYPOWOŚĆ, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, KOSTIUMERNIA, GRUPA IMIENNA, WARGA SROMOWA, ?LUFKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.957 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYSCYPLINA NAUKOWA STANOWIĄCA POŁĄCZENIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I INŻYNIERII, KTÓREJ CELEM JEST PROJEKTOWANIE I TWORZENIE SZTUCZNYCH SYSTEMÓW BIOLOGICZNYCH WZOROWANYCH NA NATURALNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYSCYPLINA NAUKOWA STANOWIĄCA POŁĄCZENIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I INŻYNIERII, KTÓREJ CELEM JEST PROJEKTOWANIE I TWORZENIE SZTUCZNYCH SYSTEMÓW BIOLOGICZNYCH WZOROWANYCH NA NATURALNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIOLOGIA SYNTETYCZNA dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOLOGIA SYNTETYCZNA
dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych (na 19 lit.).

Oprócz DYSCYPLINA NAUKOWA STANOWIĄCA POŁĄCZENIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I INŻYNIERII, KTÓREJ CELEM JEST PROJEKTOWANIE I TWORZENIE SZTUCZNYCH SYSTEMÓW BIOLOGICZNYCH WZOROWANYCH NA NATURALNYCH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DYSCYPLINA NAUKOWA STANOWIĄCA POŁĄCZENIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I INŻYNIERII, KTÓREJ CELEM JEST PROJEKTOWANIE I TWORZENIE SZTUCZNYCH SYSTEMÓW BIOLOGICZNYCH WZOROWANYCH NA NATURALNYCH. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast