WIERZCHNIA CZĘŚĆ HABITU W NIEKTÓRYCH ZAKONACH (KARMELICI, KARMELICI BOSI, DOMINIKANIE, BENEDYKTYNI, CYSTERSI, TRYNITARZE, SERWICI) W POSTACI SZEROKIEGO PŁATA MATERIAŁU Z OTWOREM NA GŁOWĘ, TAKIEGO SAMEGO Z JAKIEGO USZYTA JEST TUNIKA I ZAZWYCZAJ W TYM SAMYM CO ONA KOLORZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKAPLERZ to:

wierzchnia część habitu w niektórych zakonach (karmelici, karmelici bosi, dominikanie, benedyktyni, cystersi, trynitarze, serwici) w postaci szerokiego płata materiału z otworem na głowę, takiego samego z jakiego uszyta jest tunika i zazwyczaj w tym samym co ona kolorze (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZKAPLERZ

SZKAPLERZ to:

medalik z wizerunkiem Matki Boskiej, Chrystusa lub świętych (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

kawałek materiału z naszytymi wizerunkami Chrystusa i Matki Bożej, noszony przez osoby świeckie na znak duchowej i cielesnej czystości oraz duchowego związku z Matką Boską; noszenie szkaplerza i stosowanie się do pewnych reguł ma odganiać od noszącego złe moce i zapewnić mu miejsce w niebie (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

część stroju zakonnego; prostokątny płat sukna z otworem na głowę nakładany na Habit (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

medalik z wizerunkiem (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

prostokątny płat sukna z otworem na głowę nakładany na habit (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

dwa kawałki sukna połączone ze sobą, noszone przez osoby świeckie jako miniaturka szkaplerza zakonnego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIERZCHNIA CZĘŚĆ HABITU W NIEKTÓRYCH ZAKONACH (KARMELICI, KARMELICI BOSI, DOMINIKANIE, BENEDYKTYNI, CYSTERSI, TRYNITARZE, SERWICI) W POSTACI SZEROKIEGO PŁATA MATERIAŁU Z OTWOREM NA GŁOWĘ, TAKIEGO SAMEGO Z JAKIEGO USZYTA JEST TUNIKA I ZAZWYCZAJ W TYM SAMYM CO ONA KOLORZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.581

DOM PRZEDPOGRZEBOWY, SZEKLER, NARWALOWATE, IDEAŁ MAKSYMALNY, PŁYTKA, RADCA DWORU, CHATA, POŁĄCZENIE CIERNE, NADWYŻKA HANDLOWA, MŁYNEK DO ODPADÓW, LEW SALONOWY, ZAMIANA, EGZOSZKIELET, JĄDRO, SOS, BEZKIERUNKOWOŚĆ, ŚWIĘTOJANKA, PODUSZKA, TEKA, WĘZEŁ, OŚWIĘCIM, MUSZKA, OGNIWO SREBROWE, ABSTRAKCJA, LUDZIK, KABOTAŻOWIEC, REMONT BIEŻĄCY, DETEKTORYSTYKA, GROTESKA, WINO LIKIEROWE, ZAPORA MINOWA, KOSZATNICZKA, KLĘSKA ELEMENTARNA, NOOBEK, STOPA LODOWCA, PRZYZWOITOŚĆ, SYLOGIZM, OSPAŁOŚĆ, POCHŁANIACZ, OPRZĘD, JELITKOWO, SUBTELNOŚĆ, GRZYB JADALNY, CIĘCIWA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, POJAZD SPECJALNY, FARTUCH, HABIT, WŁOSKOŚĆ, WOAL, PREPPERS, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, EKSPANDER, EKSPERTKA, MIÓD SZTUCZNY, GRZYB WOLAK, AKORDEON, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, KRAJKA, ZNACZNIK, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, NEBULIZACJA, PROSTOŚĆ, CZTEROETYLOOŁÓW, ZUPA Z GWOŹDZIA, NAROWISTOŚĆ, NEGATYW, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, ŁAPACZ, SYNONIMICZNOŚĆ, POLICJA SĄDOWA, CHLUBNOŚĆ, OFICYNA, OBUCH, TYMOLEPTYK, WIROPŁAT, WOKALIZA, NERWICOWOŚĆ, PRECYZYJNOŚĆ, NIEBYWAŁOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, ARON HA-KODESZ, SILNIK KWADRATOWY, POCISK NADKALIBROWY, SPRAWNOŚĆ, SŁABEUSZ, PŁUŻKA, BIAŁA HERBATA, STÓŁ, MONOCENTRYZM, STREFA POŻAROWA, DIADEM, BALSAM, CIAŁO, KRÓLEWICZĄTKO, ROZDZIAŁKA, TURCZYNEK, LIST OKÓLNY, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GŁOWICA, ŁYDKA, CHOLEWKA, NIESZPUŁKA JADALNA, POWYWRACANIE, IDEALIZM OBIEKTYWNY, ALTERNATYWA, WOJOWNICZOŚĆ, GABLOTA, SALAMI, SAURON, POCISK PODKALIBROWY, BARWY NARODOWE, ANEKS, DĘTKA, SZKOLNOŚĆ, SEREK, PŁONNOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDOWY, KOŁOWROTEK, AUTOTOMIA, PLAŻÓWKA, WĘZINA TARCZYCY, FIGA Z MAKIEM, ARKEBUZER, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, USŁUGI NIEMATERIALNE, NIESTANOWCZOŚĆ, TOKI, OCET, LICZEBNOŚĆ, NONA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, FPS, ZESKROBINA, DYNA, SEKTOR, WOJAK, MATRYCA STRUKTURALNA, LĘK SEPARACYJNY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, NIEOSTROŻNOŚĆ, JANCZAR, ZAGRYWKA, LEŃ, FILOLOGIA CHORWACKA, OGNIWO MOKRE, JAJOWNIK, CHOROBA PLUMMERA, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, RYJEK, POSEŁ NIEZRZESZONY, KĄPIEL GAZOWA, MONARCHIA ELEKCYJNA, PRZYCZÓŁEK, KIERKI, DOGRYWKA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, KIEŁKOWNIK, PRODUKCJA, PLAZMODESMA, RAK, GOLF, PIĘKNO, ZMIENNA ZALEŻNA, SENAT, WOOD, ZGIEŁK, ASOCJACJA, REGENERAT, KLAPA, AMIOKSZTAŁTNE, BLIŻSZOŚĆ, RAK, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, FANPAGE, SZCZWANY LIS, GEN HIPOSTATYCZNY, GRUPA LIEGO, WIELKOROSJA, KOD PREFIKSOWY, TAMPON, ILORAZ RODZINNY, MOC, TEOLOGIA APOFATYCZNA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, POKOLENIE, SZÓSTA CZĘŚĆ, LENIUSZEK, ROZDZIALIK, CUDZOŁOŻNOŚĆ, SKRAJNOŚĆ, PLISA, BYLEJAKOŚĆ, WSPÓŁPLEMIENNIK, NASUWKA, DYWETYNA, WIMBLEDON, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, CHŁÓD, SZAMEROWANIE, KRĄŻENIE PŁUCNE, SYSTEM KONSORCYJNY, OWCA CZTEROROGA, RESORT SIŁOWY, WYJEC PŁASZCZOWY, ŁĄCZNIK RUROWY, BUŁKA MONTOWA, BOSS, LĘDŹWIE, PĘDNIK STRUMIENIOWY, EKSCYTARZ, OBRAŹNIK, ROZDZIELCZOŚĆ, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, ANTYELEKTRON, WRÓBEL POŁUDNIOWY, PEŁNOMOCNICTWO, STÓŁ, ROTAWIRUS, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, PRZYGOTOWALNIA, NIELICZNOŚĆ, PROTEST SONG, OBIEGNIK, ZASTAWKA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, PÓŁKULA MÓZGOWA, UKŁAD ZAPŁONOWY, MIĘSO, ODCHYLENIEC, ESENCJA, PIANO, IMAK, KOLEGIUM, TĘTNICA SZYJNA WSPÓLNA, MINIPIŁKA, ARYTMOMETR, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ABRAZJA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, EKSMĄŻ, SZKAPLERZ, ŚLĄSKOŚĆ, GRUBOSKÓRNOŚĆ, RATING, ETAPOWOŚĆ, PRACOHOLICZKA, WIRTUOZOSTWO, NÓW, POSUWISTOŚĆ, ENAMINA, UCHO, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, MEDIALNOŚĆ, MIESZEK, GRZYB SKALNY, EKSPLOATACJA, OKRĄGŁOŚĆ, OWAL KARTEZJUSZA, RĘKAW, WERSJA LEKTORSKA, SYLABICZNOŚĆ, CORO, SKŁADOWA, IRONICZNOŚĆ, PIĘTKA, MUSZTARDA SAREPSKA, KODOWANIE PREFIKSOWE, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ROZTROPEK, PRĄTNIKOWCE, OSTRY KURS, NAPIERŚNIK, DETEKTORYSTKA, PACHWINA, JARZMO MOSTOWE, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, IZOTROPOWOŚĆ, NOTABL, AUTONOMIA, ZAPOLE, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, OBRAZEK, BIEG BEZPOŚREDNI, NIECHLUBNOŚĆ, GRAB, STŁUCZENIE, GRAF MIESZANY, PERKOZ OLBRZYMI, KATOLICYZM, SZKLIWO CERAMICZNE, KOŁPAK, CHORDOFON, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ?ODCINEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.581 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIERZCHNIA CZĘŚĆ HABITU W NIEKTÓRYCH ZAKONACH (KARMELICI, KARMELICI BOSI, DOMINIKANIE, BENEDYKTYNI, CYSTERSI, TRYNITARZE, SERWICI) W POSTACI SZEROKIEGO PŁATA MATERIAŁU Z OTWOREM NA GŁOWĘ, TAKIEGO SAMEGO Z JAKIEGO USZYTA JEST TUNIKA I ZAZWYCZAJ W TYM SAMYM CO ONA KOLORZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIERZCHNIA CZĘŚĆ HABITU W NIEKTÓRYCH ZAKONACH (KARMELICI, KARMELICI BOSI, DOMINIKANIE, BENEDYKTYNI, CYSTERSI, TRYNITARZE, SERWICI) W POSTACI SZEROKIEGO PŁATA MATERIAŁU Z OTWOREM NA GŁOWĘ, TAKIEGO SAMEGO Z JAKIEGO USZYTA JEST TUNIKA I ZAZWYCZAJ W TYM SAMYM CO ONA KOLORZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKAPLERZ wierzchnia część habitu w niektórych zakonach (karmelici, karmelici bosi, dominikanie, benedyktyni, cystersi, trynitarze, serwici) w postaci szerokiego płata materiału z otworem na głowę, takiego samego z jakiego uszyta jest tunika i zazwyczaj w tym samym co ona kolorze (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKAPLERZ
wierzchnia część habitu w niektórych zakonach (karmelici, karmelici bosi, dominikanie, benedyktyni, cystersi, trynitarze, serwici) w postaci szerokiego płata materiału z otworem na głowę, takiego samego z jakiego uszyta jest tunika i zazwyczaj w tym samym co ona kolorze (na 9 lit.).

Oprócz WIERZCHNIA CZĘŚĆ HABITU W NIEKTÓRYCH ZAKONACH (KARMELICI, KARMELICI BOSI, DOMINIKANIE, BENEDYKTYNI, CYSTERSI, TRYNITARZE, SERWICI) W POSTACI SZEROKIEGO PŁATA MATERIAŁU Z OTWOREM NA GŁOWĘ, TAKIEGO SAMEGO Z JAKIEGO USZYTA JEST TUNIKA I ZAZWYCZAJ W TYM SAMYM CO ONA KOLORZE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WIERZCHNIA CZĘŚĆ HABITU W NIEKTÓRYCH ZAKONACH (KARMELICI, KARMELICI BOSI, DOMINIKANIE, BENEDYKTYNI, CYSTERSI, TRYNITARZE, SERWICI) W POSTACI SZEROKIEGO PŁATA MATERIAŁU Z OTWOREM NA GŁOWĘ, TAKIEGO SAMEGO Z JAKIEGO USZYTA JEST TUNIKA I ZAZWYCZAJ W TYM SAMYM CO ONA KOLORZE. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x