CZĘŚĆ ZBROI, ZAKRYWAJĄCA NOGĘ WOJOWNIKA, OD KOLANA W DÓŁ; JEJ ZADANIEM BYŁA OCHRONA GOLENI OD URAZÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAGOLENNIK to:

część zbroi, zakrywająca nogę wojownika, od kolana w dół; jej zadaniem była ochrona goleni od urazów (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAGOLENNIK

NAGOLENNIK to:

część ubioru, która służy do ochrony goleni; stosowana np. przez piłkarzy lub hokeistów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ZBROI, ZAKRYWAJĄCA NOGĘ WOJOWNIKA, OD KOLANA W DÓŁ; JEJ ZADANIEM BYŁA OCHRONA GOLENI OD URAZÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.486

PAŁANKA WĘDROWNA, KOTWICA, IBIS BIAŁY, PRZĄŚNICA, ALTERNAT, BÓBR RZECZNY, MRAD, KANAŁ LATERALNY, MAGAZYN, PRZYSIEK, BIEGUN WEGETATYWNY, SPRYCHA, MARYJNOŚĆ, ORKA NAJMNIEJSZA, POLE, KUPER, POCZĄTEK, SOCJOPOLITYKA, NAPLECZNIK, KOLBA, DZIANINA, ZWÓJ, PRZYZIEMIE, MEMBRANA, TYBINKI, ADWOKAT DIABŁA, JAKUCK, PAS MIEDNICOWY, APROKSYMACJA, STYCZNA, ODLEWARKA, CIEŚŃ MACICY, BATALION RADIOTECHNICZNY, ZAKOLE, MIANOWNIK, NEUROPSYCHIATRIA, WYGASZACZ, PODEJŹRZON MARUNOWY, KARK, BINARKA, KŁĄB, MONARCHIA ELEKCYJNA, OJCZYZNA, PARTIA, KAWAŁEK, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, OPONA PNEUMATYCZNA, ŚLIZGACZ, SEKTOR PRYWATNY, KOLEC, ISKIERNIK OCHRONNY, ZALESIE, SET, PROTEGA, WRZECIENNIK, SZALOWANIE, OSTROGA, PROSTNICA, UCINKA, SAMOLUBNY DNA, KOŃCZYNA GÓRNA, PUDŁO REZONANSOWE, INŻYNIERIA WOJSKOWA, EKSKLAWA, NAGOLENNIK, KASAK, BIODOSTĘPNOŚĆ, PĘCHERZ, ZWIERCIADŁO, FISTUŁA, TWÓR, PARAZYTOFIT, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, POZYTRON, WĘZINA TARCZYCY, ŚLUNSK, GÓRA, BAMBERG, KOZA SAANEŃSKA, HIGHLAND, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, GARDZIEL, PODGARDLE, PIERŚ, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, MIECZNIK, PSTRYKACZ, OSÓW, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, PĘTLA JELITOWA, CIAŁKO RZĘSKOWE, WIENIEC, GÓRALKI, ESCUDO PORTUGALSKIE, MEDYCYNA SPORTOWA, ŚWIECIDEŁKO, CORO, FAZOWNIK, ZADZIOR, PŁETWA, ORZESZNICA, SPŁUKIWANIE, FOTOSFERA, MONOPOLISTA, DUPCIA, WPUST, SIŁY POWIETRZNE, STARORZECZE, ŁOPATA, ODZIOM, BANIECZKA, AŁMA ATA, PATRYSTYKA, DÓŁ GNILNY, PRZODOMÓŻDŻE, BRODA, GEODEZJA, ODŹWIERNIK, PAŃSTWO TOTALITARNE, GOLF, SKRAJ, STYK, TARCZA HAMULCOWA, OWOC, FLOREY, MANKIET, BERNIKLA BIAŁOLICA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, POŁUDNIE, GACEK WIELKOUCH, KORBACZ, SIŁA, GRABKI, SEKCJA, NARAMIENNIK, GÓRY KOPUŁOWE, LEJBIK, IKONOGRAFIA, BOSCH, PRZECIWSTOK, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, KOMORA FERMENTACYJNA, GAR, DNO OCEANICZNE, SKRZYDŁO, RĘKAW, PARALIZATOR, BAWET, PCHACZ, ŻYWE SREBRO, NAZWA SŁUŻEBNA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, UCHO WEWNĘTRZNE, ZLEWNIA, KOLEC, OBRONA CYWILNA, STRASZAKOWATE, PUPCIA, ODCISK PALCA, SEKCJA, ŚLIMAK, TRADYCJA, PIANO, NACIĄG, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, MEC, OPUSZKA, PIŻMOWÓŁ, PRZESTRZEŃ ZWARTA, BIDŁO, BRYLANT, DONŻON, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, DUSZA, PŁAT, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, SYNDROM, MAŁOPOLSKOŚĆ, WAFEL, WACHTA, EMPORIUM, SPENCERA, ŚWINKA MORSKA, ŁĄCZNIK, OCEAN, GODET, SZKAPLERZ, LĘDŹWIE, MILIMETR SZEŚCIENNY, KAMIZELA, ZAKOŃCZENIE, KWARTAŁ, KACZKA KRZYŻÓWKA, USTRÓJ NOŚNY, JASKINIA LODOWA, NEKROZA, PRZEDSIONEK, PODESZWA, GOLKIPER, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, SUMATOR, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, BRDA, PALIATYW, ARCHIDIAKONAT, LEJBIK, WIELKA ROSJA, ŻABA ZWINKA, ADYGEJA, KUCHENKA MIKROFALOWA, TAJEMNICA STATYSTYCZNA, WIHAJSTER, BIEGUN ANIMALNY, ROZKŁAD, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, JĘZYK ANGIELSKI, TARAS, PERYKARP, KONWERSJA, WYSEPKA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, FUNKCJA EKSPRESYWNA, POZIOM, PUŚLISKO, ORTOPEDA, ROPUCHY NOSATE, CZARCZAF, OKADIA PRĘGOWANA, ROZŁUPKA, MALTA, PORCIĘTA, POLARYZACJA ANODOWA, SKRZYDŁO, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, STOŻEK DZIOBOWY, SKRZYDŁO, PISZCZAŁKA, KORONA, MAŁOPOLSKA, WSPINACZKA SPORTOWA, USŁUGI SPOŁECZNE, GARDA, PODZAMCZE, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, NABIEGUNNIK, KUKURYDZIANKA, ŁOPATKA, PALEC, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, KOŚĆ PISZCZELOWA, PRZEDŻOŁĄDEK, MASA, OZDOBNIK, GMINA GÓRNICZA, TEOGONIA, BLOK DEFENSYWNY, JATA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KRWOTOK, GWIAZDA, RDZEŃ KRĘGOWY, KURTYNA, LÓD, EPEISODION, KOŁNIERZYK, PODGARDLE, ARCHIDIECEZJA, WYBÓJ, UZDA, CZASZA, PUNKT, RATY, ESESMANKA, ŻONA, WORECZEK ŁZOWY, TRANSZA, WIĘZADŁO SIERPOWATE, ZRĄB, SZCZYT, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, BIUSTONOSZ, METFORMINA, FABULARYZACJA, LONGLEY, MERYSTEM, STRUKTURY, SŁUPICA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, FLAMBIROWANIE, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, ANTROPOSFERA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PORTYK, PÓŁCHÓR, CZASOWNIK FAZOWY, ŚWIĘTOJANKA, ?WIELKOROSJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.486 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ZBROI, ZAKRYWAJĄCA NOGĘ WOJOWNIKA, OD KOLANA W DÓŁ; JEJ ZADANIEM BYŁA OCHRONA GOLENI OD URAZÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ZBROI, ZAKRYWAJĄCA NOGĘ WOJOWNIKA, OD KOLANA W DÓŁ; JEJ ZADANIEM BYŁA OCHRONA GOLENI OD URAZÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAGOLENNIK część zbroi, zakrywająca nogę wojownika, od kolana w dół; jej zadaniem była ochrona goleni od urazów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAGOLENNIK
część zbroi, zakrywająca nogę wojownika, od kolana w dół; jej zadaniem była ochrona goleni od urazów (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ZBROI, ZAKRYWAJĄCA NOGĘ WOJOWNIKA, OD KOLANA W DÓŁ; JEJ ZADANIEM BYŁA OCHRONA GOLENI OD URAZÓW sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CZĘŚĆ ZBROI, ZAKRYWAJĄCA NOGĘ WOJOWNIKA, OD KOLANA W DÓŁ; JEJ ZADANIEM BYŁA OCHRONA GOLENI OD URAZÓW. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x