JEDEN Z MECHANIZMÓW NEUTRALNYCH EWOLUCJI, POWSTAJĄCY WSKUTEK NAGŁEGO ZMNIEJSZENIA POPULACJI, WPŁYWAJĄC TYM SAMYM NA FREKWENCJĘ ALLELI PO JEJ PONOWNYM WZROŚCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA to:

jeden z mechanizmów neutralnych ewolucji, powstający wskutek nagłego zmniejszenia populacji, wpływając tym samym na frekwencję alleli po jej ponownym wzroście (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z MECHANIZMÓW NEUTRALNYCH EWOLUCJI, POWSTAJĄCY WSKUTEK NAGŁEGO ZMNIEJSZENIA POPULACJI, WPŁYWAJĄC TYM SAMYM NA FREKWENCJĘ ALLELI PO JEJ PONOWNYM WZROŚCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.454

TABS, HOMOMORFIZM, SYSTEM EKONOMICZNY, CEFEIDY, KOKA, PRZYSTRÓJ, ORGAN, TYCJAN, AKRON, KIESZONKA SKRZELOWA, FIGURA MYŚLI, WYDATEK INWESTYCYJNY, MŁOT, TITANIA, GRYZIEL TAPETNIK, SMOKING, INŻYNIER DUSZ, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, STRAJK OKUPACYJNY, SEKRET, SOLIPSYZM, POLIGEN, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, MONITOR, GORCZYŃSKI, MAŁOPOLSKOŚĆ, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, MANAT AZERSKI, LOPOLIT, SKARB PAŃSTWA, PRZECHOWALNICTWO, NAGOLENNIK, RICHARD NIXON, MAG, PREPPERS, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, ŚNIEDŹ, JODEK, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, DWUWARSTWOWOŚĆ, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, OPASANIE, ROKIET CYPRYSOWATY, KWARTET SMYCZKOWY, JĘZYK BENGALSKI, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, MERSYTEMA, WYTRZESZCZ, MIECZ, ZBLIŻENIE, KOSZT PROSTY, KOMPUTER KWANTOWY, ŻUREK, SŁOWEŃSKI, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, ELEMENT, PAŁAC, WAŁECZEK, ŁĘK PRZEDNI, DOMINANTA, POSTÓJ LODOWCA, AGENT, PASEK NARZĘDZI, KWAS WĘGLOWY, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, AGAWA, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, GAWIALOWATE, ŚWIECA ZAPŁONOWA, OPARCIE, OSTRONOS WORKOWATY, LEKCJA, BINI, HOMOMORFIZM, FILIPIŃSKI, ANALIZA SPEKTRALNA, WYTWÓRCZOŚĆ, SOŚNICOWATE, FERRIMAGNETYZM, MĘCZENNICA GRONIASTA, ANDANTINO, GEST KOZAKIEWICZA, KRAKERULA, TELECENTRUM, GWIAZDA ZMIENNA, DEFICYT BUDŻETOWY, THEBE, ROPUCHY NOSATE, KOCIE OKO, TEGOROCZNOŚĆ, MIKROPRZEŁĄCZNIK, MARKER NOWOTWOROWY, SKORUPA, MONITORING PRZYRODNICZY, RELACJA ODWROTNA, PREFEKT APOSTOLSKI, C, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, JEOGRAFIA, TOWIAŃSZCZYZNA, AKCJA ZWYKŁA, CLARKE, ECHOSONDA, KOMÓRKA GLEJOWA, WIEWIÓRECZNIKOWATE, KRASNOROSTY, ANTROPOGENEZA, BEZECNOŚĆ, SAMOAKTUALIZACJA, RODZAJ MĘSKI, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY, UŚMIECH, SPŁASZCZKOWATE, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, PROJEKCYJNOŚĆ, TEORIA EWOLUCJI, ACEFALIA, DARON, MILL, SKRZYDLIK, WYDANIE, BIOMETRIA, KONCENTRACJA, EFEKT DOCHODOWY, OCIEPKA, BŁYSK HELOWY, ATREZJA POCHWY, KOLOR, KONFIGURACJA, HYDRAULIKA SIŁOWA, BAWÓŁ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, FONTAINE, DRABINA ANALGETYCZNA, TŁOK INTROLIGATORSKI, DELUWIUM, BITNOŚĆ, WRAŻENIE, FAZA GÓROTWÓRCZA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, ANTROPOLOG KULTURY, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, PIKOMETR, GUGLE, PLATFORMA PROCESOROWA, KOŃ KUZNIECKI, ZGREDEK, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, ŚWIDROWCE, ZEFIR, KORPUS, MOTYWACJA, DAROCHA, JUDASZ ISKARIOTA, RAMANN, FLECIK POLSKI, REGUŁA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, STAŁA FARADAYA, ŻELAZICA, ZASADA EKWIPARTYCJI, LATIMERIOKSZTAŁTNE, BAKTERIA, HISTORYK, PASZA, WSPINALNIA, PALISADA, EFEKT, TROCKI, OKŁADKA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, SCYNK, RAK STAWOWY, LEGENDA, DEUTER, SPEKULACJA, DNI OTWARTE, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, BRACHYCEFALIA, KWADRANS, HOPKINS, MIĘSIEŃ POCHYŁY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, PLON, KŁOSEK, GANIMEDES, IZOMORFIZM, LEWY RWACZ, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, KOMUNA, EKSKLAWA, SPÓJNIK WYNIKOWY, EKSPERTKA, WZMACNIAK, BAZA NOCLEGOWA, DWUNASTA CZĘŚĆ, SUKCESJA, NAWÓZ ZIELONY, TRÓJKROK, LEK ANKSJOLITYCZNY, NACJA, GENETYKA POPULACYJNA, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, KWAS SIARKAWY, WARUGI, IZOTERMIA, MENISK, DIONE, CYBIS, EYCK, KĄT WEWNĘTRZNY, TAUTOLOGICZNOŚĆ, NUMER, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, DEROGACJA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, LIGA JĘZYKOWA, PION, EDYCJA, HYPOSTYL, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, NACZYNIE WIEŃCOWE, BIDŻAPUR, EFEKT MNOŻNIKOWY, ENERGIA DYSOCJACJI, SYFEK, HENDRIX, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, WODOROSIARCZAN(VI), SONDA INTERNETOWA, PRZEZIERNIK, MILLÖCKER, LĘK DEZINTEGRACYJNY, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, DROID, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, BABILOŃSKI, GAZ SPALINOWY, BIEGŁOŚĆ, PLUS, SKAŁA METAMORFICZNA, DOPALACZ, FRONT, KULT PRZODKÓW, KONDENSACJA, SZYJKA UDOWA, HOMAR AMERYKAŃSKI, MANIFESTACJA, OBERON, JELARANG, PEPTYD, POWTARZALNOŚĆ, RON, MAMUT POŁUDNIOWY, EUSTENOPTERON, DORYCKI, SZANKIER TWARDY, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, STYLIZACJA, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, POLECANKA, EFEKT CANTILLONA, BARCZATKA, NACIEK JASKINIOWY, KRAINA, NERW KRTANIOWY, IZOMORFIZM, ULTRAMARYNA, WIELENOWATE, KANTOŃSKI, ZADRAPNIĘCIE, WIR POWIETRZNY, IZBA NIŻSZA, KLAKSON RĘCZNY, OGOŃCZOWATE, HIPERMETROPIA, KRACH, MALMIGNAT, CIAŁO SZKLISTE, KUPLER, GRZECH, GRIGORIJ POTIOMKIN, WARTOŚĆ ŚRODKOWA, ROLNICTWO, LEVEL, SEKWOJA, OTOLARYNGOLOGIA, MATRYLINEARNOŚĆ, MIKROFALÓWKA, GACEK WIELKOUCH, WSPINACZKA SPORTOWA, OGOŃCZA JAPOŃSKA, PRAWO RYNKÓW, DOBÓR RÓŻNICUJĄCY, ANEMIA APLASTYCZNA, IRAŃSKI, ?PROCENT SKŁADANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.454 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z MECHANIZMÓW NEUTRALNYCH EWOLUCJI, POWSTAJĄCY WSKUTEK NAGŁEGO ZMNIEJSZENIA POPULACJI, WPŁYWAJĄC TYM SAMYM NA FREKWENCJĘ ALLELI PO JEJ PONOWNYM WZROŚCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z MECHANIZMÓW NEUTRALNYCH EWOLUCJI, POWSTAJĄCY WSKUTEK NAGŁEGO ZMNIEJSZENIA POPULACJI, WPŁYWAJĄC TYM SAMYM NA FREKWENCJĘ ALLELI PO JEJ PONOWNYM WZROŚCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA jeden z mechanizmów neutralnych ewolucji, powstający wskutek nagłego zmniejszenia populacji, wpływając tym samym na frekwencję alleli po jej ponownym wzroście (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA
jeden z mechanizmów neutralnych ewolucji, powstający wskutek nagłego zmniejszenia populacji, wpływając tym samym na frekwencję alleli po jej ponownym wzroście (na 19 lit.).

Oprócz JEDEN Z MECHANIZMÓW NEUTRALNYCH EWOLUCJI, POWSTAJĄCY WSKUTEK NAGŁEGO ZMNIEJSZENIA POPULACJI, WPŁYWAJĄC TYM SAMYM NA FREKWENCJĘ ALLELI PO JEJ PONOWNYM WZROŚCIE sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - JEDEN Z MECHANIZMÓW NEUTRALNYCH EWOLUCJI, POWSTAJĄCY WSKUTEK NAGŁEGO ZMNIEJSZENIA POPULACJI, WPŁYWAJĄC TYM SAMYM NA FREKWENCJĘ ALLELI PO JEJ PONOWNYM WZROŚCIE. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x