CZĘŚĆ PODNIEBIENIA CZŁOWIEKA W CZĘŚCI TYLNEJ JAMY USTNEJ, DOCHODZI DO GARDŁA I STANOWIĄ GO MIĘŚNIE, ROZCIĘGNO I GRUCZOŁY ZAWARTE MIĘDZY GÓRNĄ I DOLNĄ WARSTWĄ BŁONY ŚLUZOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODNIEBIENIE MIĘKKIE to:

część podniebienia człowieka w części tylnej jamy ustnej, dochodzi do gardła i stanowią go mięśnie, rozcięgno i gruczoły zawarte między górną i dolną warstwą błony śluzowej (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PODNIEBIENIA CZŁOWIEKA W CZĘŚCI TYLNEJ JAMY USTNEJ, DOCHODZI DO GARDŁA I STANOWIĄ GO MIĘŚNIE, ROZCIĘGNO I GRUCZOŁY ZAWARTE MIĘDZY GÓRNĄ I DOLNĄ WARSTWĄ BŁONY ŚLUZOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.086

PELERYNA, RACJA, SKOCZ SKALNY, ZASKOK, INTERWENCJA HUMANITARNA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, TORRES, SKRZYDEŁKO, OKRES INTERGLACJALNY, PŁAT SKRONIOWY, LIS, PASZTETNIK, GÓRALKI, GĄGOŁEK, KOŚĆ KLINOWA, SCEPTYCYZM, MYSZ PANCERNA, KRAN, PÓŁNOCNY ZACHÓD, STYLIKÓWKI, TRANSFORMACJA FALKOWA, ZOROASTER, KARWIA, PIASTA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, EOLIDA, ELEWACJA, ŚLUNSK, MŁOTEK, RĘKA, PISZCZAŁKA, TRANSPIRACJA, STOPKA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, BARBARZYŃSKOŚĆ, OBLEW, CHOROBA ODZWIERZĘCA, PODSTAWA, PODZIAŁ, ANTROPOGENEZA, JARZYNKA, GNIAZDO WTYCZKOWE, KWARTA, METODA ODCHYLEŃ, HADRAMAUT, ZWICHNIĘCIE, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, AKLIMATYZACJA, KONTYNGENCJA, KOSMÓWKA, RAFA, SPOKOJNOŚĆ, SYTK, SOS MONACHIJSKI, WARIACJA, QUETZAL, WORECZEK ŁZOWY, ŻÓŁW KROPKOWANY, HUMANIZM, TRYMER, MOLESTACJA, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, MALAKKA, NAPRĘŻACZ, ROZWAGA, KARACZAJ, PROTEZA, KURTYNA ZERO, KRYZA, MALECHOWO, INDIANA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, LAMPA ELEKTRONOWA, GAZELA RUDOCZELNA, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, PRZESŁONA, CZAPKA TEKTONICZNA, ZAMSZ, AKROPOL, OBRĘCZ BARKOWA, ROZRZUTNOŚĆ, POGLĄD, GAR, ALTANNIK ŻÓŁTOSKRZYDŁY, BARIERA JĄDROWA, STOMIA, PROLOG, DZIÓB, WERWA, GAŁKA OCZNA, PRAWA OSOBISTE, WYCIERACZKA, ŁOŻYSKO, CYKL WEGETACYJNY, KATECHIZM, STAROPOLSKI, SPOT, ŻYWOTNIK, STAW BARKOWY, ŻUCHWA, ŚWIATŁO POPIELATE, TRANSPOZYCJA, SUBREGION, KOLORADO, SZPACHLA, PROSPEKT ORGANOWY, BALONET, DZATAKI, SOLIKAMSK, ERGOMETR, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ZASŁONA, NIEPRAWOŚĆ, CZASZA, SZUJA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, LINIA, ANTRESOLA, TUNER, ADOLESCENCJA, FIZJOGNOMIKA, STELMACH, PONUR, LANGWEDOCJA, HAITI, GAZIK, DYPTYK, ENTOURAGE, JASIENICA, KODA, WĄSKIE GARDŁO, ROZBRATEL, CHOROBA TARUI'EGO, POŁUDNIOWY WSCHÓD, CZUDZJAWR, PODODDZIAŁ, BIBLIA HEBRAJSKA, ALLEGRO, AMPUTACJA, ŁUSKA, DEKOLT, FIGLARNOŚĆ, PAKULARKA, CYBUCH, RUGBY, ADWERBIUM, WALABIA DAMA, SPÓŁGŁOSKA WELARNA, MISKA, SZPARNICOWATE, WIRUS BIAŁACZKI KOTÓW, SAGOWCOWE, MASZYNA OTWARTA, WIERZCHNICA, TEORIA MODELI, PRZYTOMNOŚĆ, STATUA, MOST, WYDAWNICTWO ZWARTE, GDERLIWOŚĆ, SPLOT TRZEWNY, EKSDYWIZJA, SŁODNIK, SET, POLĘDWICA, LĘDŹWIE, LICE, GŁUPEK, PÓŁKOSZEK, WIERZCHOŁEK KORZENIA, JEDYNOWŁADZTWO, MIĘKISZ ZASADNICZY, CZAPLA ŁUPKOWATA, MARIIŃSK, STEK, KIELICH, MIEJSCE, KAROLINA, NATURA, ÓSEMKA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, MAŁOŚĆ, FENOTYP WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, PRZYBUDÓWKA, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, GMINA GÓRNICZA, MASORA, MONTANA, APORT, GRÓB JAMOWY, IMPERATYW KATEGORYCZNY, PÓŁPRZESTRZEŃ, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KOPULA, STALNICA, WIERNOŚĆ, DRZEWIAK DORIA, PRZEMYSŁ LOTNICZY, KONKURENCJA, OCHRONA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, ETAP, TWIERDZENIE MAYA, OBSZAR, WIĄZADŁO, AKT, KWATERA, OKUPACJA, INTERMEZZO, ADAMITA, BULWA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, CZASZA, AKROPOL, STOPA, VIP, GUJANA FRANCUSKA, GICZ, MYKOHETEROTROF, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, LAGUNA, ZALĄŻNIA, AMFIPROSTYLOS, WULGARNOŚĆ, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, MONOGAMICZNOŚĆ, ANEKSJA, WZORNIK, TĘTNICA OCZNA, KUNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, KANGUR RUDY, ANTENKA, NOTOZIERO, WESOŁOŚĆ, WPUST, MYSZ LEŚNA, CHOROBA DEGOSA, ANATOMIA WARSTWOWA, WIGOR, AUSTRALOID, LEMUR WEŁNISTY, PAMPA, SKRZYDŁO, BIG MAC, MADAGASKAR, MODULACJA DELTA, BRODAWKA, POMOST, DZIÓB, RITORNEL, JELEC, LIST APOSTOLSKI, NADFIOLET, NIMFOMANKA, KRETYŃSKOŚĆ, MEZOMORFIA, KOWEL, OKADIA PRĘGOWANA, UDŹWIG, SPLOT SŁONECZNY, SPÓD, STOPA, HOMOLOGIA, SKAFANDER KOSMICZNY, KURURO, NIEDZIELA, SZCZEROŚĆ, NAGOLENNIK, STAN KRYTYCZNY, WILK TEKSASKI, ROZMIARÓWKA, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, STAW, GRUSZKA ŻAROWA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, BIODOSTĘPNOŚĆ, WALABIA PARRY’EGO, NADTWARDÓWKA, PUNKT, KRASNOLUD, TRANSMISJA, PARACENTEZA, SPÓŁKA, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, ANAPSYDY, ZRAZOWA, AMAZONETKA, GRENADA, MARYNARKA, ECHOSONDA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, TAGANROSKA, SEKSTA, FOTEL ROZKŁADANY, OPRYSZCZKA WARGOWA, WIDOWNIA, BOGATE MEDIA, HOGARTH, ?CYNAMONKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.086 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PODNIEBIENIA CZŁOWIEKA W CZĘŚCI TYLNEJ JAMY USTNEJ, DOCHODZI DO GARDŁA I STANOWIĄ GO MIĘŚNIE, ROZCIĘGNO I GRUCZOŁY ZAWARTE MIĘDZY GÓRNĄ I DOLNĄ WARSTWĄ BŁONY ŚLUZOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PODNIEBIENIA CZŁOWIEKA W CZĘŚCI TYLNEJ JAMY USTNEJ, DOCHODZI DO GARDŁA I STANOWIĄ GO MIĘŚNIE, ROZCIĘGNO I GRUCZOŁY ZAWARTE MIĘDZY GÓRNĄ I DOLNĄ WARSTWĄ BŁONY ŚLUZOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODNIEBIENIE MIĘKKIE część podniebienia człowieka w części tylnej jamy ustnej, dochodzi do gardła i stanowią go mięśnie, rozcięgno i gruczoły zawarte między górną i dolną warstwą błony śluzowej (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODNIEBIENIE MIĘKKIE
część podniebienia człowieka w części tylnej jamy ustnej, dochodzi do gardła i stanowią go mięśnie, rozcięgno i gruczoły zawarte między górną i dolną warstwą błony śluzowej (na 19 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PODNIEBIENIA CZŁOWIEKA W CZĘŚCI TYLNEJ JAMY USTNEJ, DOCHODZI DO GARDŁA I STANOWIĄ GO MIĘŚNIE, ROZCIĘGNO I GRUCZOŁY ZAWARTE MIĘDZY GÓRNĄ I DOLNĄ WARSTWĄ BŁONY ŚLUZOWEJ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CZĘŚĆ PODNIEBIENIA CZŁOWIEKA W CZĘŚCI TYLNEJ JAMY USTNEJ, DOCHODZI DO GARDŁA I STANOWIĄ GO MIĘŚNIE, ROZCIĘGNO I GRUCZOŁY ZAWARTE MIĘDZY GÓRNĄ I DOLNĄ WARSTWĄ BŁONY ŚLUZOWEJ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast