POPIELICOWATE, GLIRIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI OBEJMUJĄCA BLISKO 30 GATUNKÓW; ZAMIESZKUJĄ PRAWIE CAŁĄ EUROPĘ Z WYJĄTKIEM CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ (PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA SKANDYNAWIA), PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ (NIEKTÓRE GATUNKI Z RODZAJU GRAPHIURUS ŻYJĄ TAKŻE NA POŁUDNIE OD SAHARY), ORAZ ŚRODKOWĄ, WSCHODNIĄ I ZACHODNIĄ AZJĘ (PASEM OD AZJI MNIEJSZEJ AŻ DO PÓLNOCNO-ZACHODNICH CHIN I AŁTAJU ORAZ W JAPONII) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PILCHOWATE to:

popielicowate, Gliridae - rodzina ssaków z rzędu gryzoni obejmująca blisko 30 gatunków; zamieszkują prawie całą Europę z wyjątkiem części północnej (północna i środkowa Skandynawia), północną Afrykę (niektóre gatunki z rodzaju Graphiurus żyją także na południe od Sahary), oraz środkową, wschodnią i zachodnią Azję (pasem od Azji Mniejszej aż do pólnocno-zachodnich Chin i Ałtaju oraz w Japonii) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POPIELICOWATE, GLIRIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI OBEJMUJĄCA BLISKO 30 GATUNKÓW; ZAMIESZKUJĄ PRAWIE CAŁĄ EUROPĘ Z WYJĄTKIEM CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ (PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA SKANDYNAWIA), PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ (NIEKTÓRE GATUNKI Z RODZAJU GRAPHIURUS ŻYJĄ TAKŻE NA POŁUDNIE OD SAHARY), ORAZ ŚRODKOWĄ, WSCHODNIĄ I ZACHODNIĄ AZJĘ (PASEM OD AZJI MNIEJSZEJ AŻ DO PÓLNOCNO-ZACHODNICH CHIN I AŁTAJU ORAZ W JAPONII)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.789

RAZBORA, NADRZEWNE JEŻOZWIERZE, UHLA, METAFIZYKA KLASYCZNA, TORFOWIEC OSTROLISTNY, ŻYWOPŁOCIK, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY, ESPRESSO, OPERETKA, ŻÓŁWIAK GŁADKOBRZEGI, CIASTO, BULLA, KOLCZAK, PRAMIĘSOŻERNE, STUDNICZKOWATE, AMFISBENA EUROPEJSKA, PRZEWIERCIEŃ, EUROCENTRYZM, PODRODZAJ, KABINA, KARUK, MYSZ MAŁOOKA, PROCES POZNAWCZY, SZCZEKUSZKOWATE, SIKORY, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, WISKACZA, KAREL, TYBETAŃCZYKI, REKINEK NATALSKI, ACHTYRKA, DYWESTYCJA, TRZEŚNIÓWKA, ORTOPTYCZKA, ZALESIANIE, AMUNICJA JĄDROWA, CIEMNA ENERGIA, CHIBA, MOKRADŁOSZ KOŃCZYSTY, OCHRONA PRZYRODY, JODŁA, PAŁANECZKA MAŁA, BŁAWATNIK TURKUSOWY, PRZEŁAWICENIE, ROPUCHA ZŁOCISTA, BAMBUSOWCE, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, KOSTNOJĘZYKOWE, FAMILIA, MODRASZEK WIESZCZEK, GAJÓWKA, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, BANACHIEWICZ, SIERPODUDEK, KAFAR, DEKIEL, TLENEK, ŻÓŁW ZĘBOBRZEGI, PERKOZ ZAUSZNIK, STUDIO NAGRANIOWE, ŚWISTUN ZWYCZAJNY, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, CHANGCHENGOPTERUS, ŁUK MADZIARSKI, LAPAROSKOPIA, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, OSTROLOTOWATE, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, PORÓD NATURALNY, ALEKSANDRETTA OBROŻNA, ROKITNICZKA, OPISTOCELIKAUDIA, WANDAL, ANALGEZJA, MIKROMIERZ, ZANOKCICA, MEZOZAURY, KUMAKOWATE, SZERSZEŃ WSCHODNI, MAŁPIATKI LORI, ROPUCHA WODNA, CZAPLA SIODŁATA, MARZANOWATE, MIODOJADEK SREBRNOUCHY, SIEWRUGA, ACID WESTERN, INNSBRUCK, LENEK STOZIARN, SŁÓJ, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, LAVALLEJA, BOCIAN CZARNOCZELNY, MRÓWKA URALSKA, MUSZLOWCE, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, SIŁA JONOWA, GADOŻERY, BRODZĄCE, REAKCJA NIEODWRACALNA, BATAJSK, ALBATROS, DŁUGOODWŁOKOWE, GŁĘBIK, WIELOPŁETWCE, PASKOWNIKI, DUŻY EKRAN, INSTALACJA, CZUKCZ, OKRES OKOŁOPORODOWY, KURTACZEK, VIP, MULAK, HOMAR EUROPEJSKI, CELOWNIK, AMINEK EGIPSKI, ISTOTA SZARA, PELAGIAL, CHOREG, UNIWERSUM HERBRANDA, PIĘTKA, KOKTAJL MOŁOTOWA, POŁOWA, PEŁZAK ODMIENIEC, ZBÓJNIKOWATE, GNU PRĘGOWANE, KOŃ BERBERYJSKI, WYPRYSK KONTAKTOWY, CZUBIK KORONIASTY, KNEBEL, WYPŁAWEK, SUSEŁ LAMPARCI, ZACHYLNIKOWATE, DZIERZBOWIEC DŁUGODZIOBY, ROPUCHA PANTEROWATA, BRZOZOWATE, GEOTECHNIKA, ŻYWOPŁOT, RURA OKŁADZINOWA, MUCHOŁÓWKA, CWAJNOS, BUŁAWNIK, DRYL, SINOCELUR, NOWY, MAPA DROGOWA, UKŁAD TRAWIENNY, DELFIN DŁUGONOSY, EINSIEDLER, METAL CIĘŻKI, BIOMETEOROLOGIA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, KOSZÓWKOWATE, RODAMINA, SERCÓWKA, SZAMERUNEK, JASZCZURKI TARCZOWATE, BOCIANIE GNIAZDO, ŚWIERK SREBRZYSTY, KOMPOZYCJA, BILBIL, SOWNIK WĄSATY, UDERZENIE, KANNA, FORGA, CUKRZYKI, INTUICJONIZM, MANTELLOWATE, CHOROBA KRÓLEWSKA, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WARDZANKA, PRAPŁETWIEC CZARNY, BIELINEK KAPUSTNIK, TRZNADEL, ODDZIELANIE, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, ŻUBR PIERWOTNY, JASZCZURKA PIERŚCIENIOWATA KALIFORNIJSKA, HAKONOSOWATE, RYTOWNICTWO, EUKALIPTUSOWCZYK PURPUROWY, MRUKOKSZTAŁTNE, FRYZ, SKAŁOTOCZOWATE, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, WZIERNIK, SURF ROCK, RODZINA NIEPEŁNA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, HOMINIDY, KOZA SAANEŃSKA, AGUTI, NEFROLEPIS WYSOKI, SARDYNELA OLEISTA, TERMIT, MASKONUR, NOWICJAT, LATOLISTEK CYTRYNEK, PACIORECZNIKOWATE, GUBACHA, DERKACZ, RUPNIK, MIĘDLARKA, JAMRAJ, OBNIŻOWATE, TELEWIZJA, ŻABA KRZYKLIWA, LEPIDOZAURY, OAZIK, JĘZOR, PRZEDTRZONOWIEC, KONDOR OLBRZYMI, CLOUET, TEREN ZIELENI, PLAGIAT, MADREPORA, TRAGEDIA, CZOŁOWNICA, TRANSMITER, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, ĆWIARTKA, KAŃSK, PAŁUKI, LEGENDA, SUMAK, RYŻOJAD, GAZELA DAMA, ŻYRYTWA, ŁUPEK MARGLISTY, BEŁKACZEK ZALEWOWY, DUJKERY, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, SĘK, GUNDIOWATE, WIERTARKA, WOLATUCHA, KOZA ŚRUBOROGA, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, PAPROĆ, OKLAHOMA, BLANKERS, WRÓBEL MAZUREK, ORTOPTYSTA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, HONGSZANOZAUR, STRUŚ MASAJSKI, PURPURA, LIS, LIPOATROFIA POINSULINOWA, LEWKONIA, BABUIN, NADŚWIADOMOŚĆ, MIRA, TASZCZYN, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, JAMRAJ ZŁOTY, MIŁORZĄB, BROMEK METYLU, SŁODNIK, AKCJA, ŻABA ARLEKIN, KHMERKA, RAJA CZARNOBRZUCHA, SUCHY DOK, ZĘBIEŁKI, STÓJKA, POWSZELATKOWATE, KRÓLIK, PŁASKOMERZYK DZIÓBKOWATY, PĄKLA, CZUBACZOWATE, SKOWRONEK, OŚLICZKA WODNA, FRYZ, KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY, FILM WOJENNY, ŁĄCZNOŚĆ, RYBKA, PIES ZAPRZĘGOWY, BALLADA, DACH NACZÓŁKOWY, SUWAK MONGOLSKI, ALOKODON, PODRZENIOWATE, SUBSYSTENCJA, PAPIER PERGAMINOWY, RUCH IZOSTATYCZNY, PSZCZOŁA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, NUR LODOWIEC, PSZCZOLINKA, ŚWIERGOTEK, GNU PASIASTE, GARSONKA, JEDLICA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, PTERANODONY, DUJKER KARŁOWATY, EGZEKWIE, ?CIELĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.789 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POPIELICOWATE, GLIRIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI OBEJMUJĄCA BLISKO 30 GATUNKÓW; ZAMIESZKUJĄ PRAWIE CAŁĄ EUROPĘ Z WYJĄTKIEM CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ (PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA SKANDYNAWIA), PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ (NIEKTÓRE GATUNKI Z RODZAJU GRAPHIURUS ŻYJĄ TAKŻE NA POŁUDNIE OD SAHARY), ORAZ ŚRODKOWĄ, WSCHODNIĄ I ZACHODNIĄ AZJĘ (PASEM OD AZJI MNIEJSZEJ AŻ DO PÓLNOCNO-ZACHODNICH CHIN I AŁTAJU ORAZ W JAPONII) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POPIELICOWATE, GLIRIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI OBEJMUJĄCA BLISKO 30 GATUNKÓW; ZAMIESZKUJĄ PRAWIE CAŁĄ EUROPĘ Z WYJĄTKIEM CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ (PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA SKANDYNAWIA), PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ (NIEKTÓRE GATUNKI Z RODZAJU GRAPHIURUS ŻYJĄ TAKŻE NA POŁUDNIE OD SAHARY), ORAZ ŚRODKOWĄ, WSCHODNIĄ I ZACHODNIĄ AZJĘ (PASEM OD AZJI MNIEJSZEJ AŻ DO PÓLNOCNO-ZACHODNICH CHIN I AŁTAJU ORAZ W JAPONII)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PILCHOWATE popielicowate, Gliridae - rodzina ssaków z rzędu gryzoni obejmująca blisko 30 gatunków; zamieszkują prawie całą Europę z wyjątkiem części północnej (północna i środkowa Skandynawia), północną Afrykę (niektóre gatunki z rodzaju Graphiurus żyją także na południe od Sahary), oraz środkową, wschodnią i zachodnią Azję (pasem od Azji Mniejszej aż do pólnocno-zachodnich Chin i Ałtaju oraz w Japonii) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PILCHOWATE
popielicowate, Gliridae - rodzina ssaków z rzędu gryzoni obejmująca blisko 30 gatunków; zamieszkują prawie całą Europę z wyjątkiem części północnej (północna i środkowa Skandynawia), północną Afrykę (niektóre gatunki z rodzaju Graphiurus żyją także na południe od Sahary), oraz środkową, wschodnią i zachodnią Azję (pasem od Azji Mniejszej aż do pólnocno-zachodnich Chin i Ałtaju oraz w Japonii) (na 10 lit.).

Oprócz POPIELICOWATE, GLIRIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI OBEJMUJĄCA BLISKO 30 GATUNKÓW; ZAMIESZKUJĄ PRAWIE CAŁĄ EUROPĘ Z WYJĄTKIEM CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ (PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA SKANDYNAWIA), PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ (NIEKTÓRE GATUNKI Z RODZAJU GRAPHIURUS ŻYJĄ TAKŻE NA POŁUDNIE OD SAHARY), ORAZ ŚRODKOWĄ, WSCHODNIĄ I ZACHODNIĄ AZJĘ (PASEM OD AZJI MNIEJSZEJ AŻ DO PÓLNOCNO-ZACHODNICH CHIN I AŁTAJU ORAZ W JAPONII) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - POPIELICOWATE, GLIRIDAE - RODZINA SSAKÓW Z RZĘDU GRYZONI OBEJMUJĄCA BLISKO 30 GATUNKÓW; ZAMIESZKUJĄ PRAWIE CAŁĄ EUROPĘ Z WYJĄTKIEM CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ (PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA SKANDYNAWIA), PÓŁNOCNĄ AFRYKĘ (NIEKTÓRE GATUNKI Z RODZAJU GRAPHIURUS ŻYJĄ TAKŻE NA POŁUDNIE OD SAHARY), ORAZ ŚRODKOWĄ, WSCHODNIĄ I ZACHODNIĄ AZJĘ (PASEM OD AZJI MNIEJSZEJ AŻ DO PÓLNOCNO-ZACHODNICH CHIN I AŁTAJU ORAZ W JAPONII). Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x