Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZĘŚĆ BUDYNKU, KTÓRA JEST PRZYBUDOWANA, DOBUDOWANA DO GŁÓWNEJ CZĘŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANEKS to:

część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 5 lit.)DOBUDOWA to:

część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 8 lit.)DOBUDÓWKA to:

część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 9 lit.)PRZYBUDOWA to:

część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 10 lit.)PRZYBUDÓWKA to:

część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANEKS

ANEKS to:

dodatek dołączany do publikacji, stanowiący jego uzupełnienie, np. mapa, dokument, rysunek (na 5 lit.)ANEKS to:

część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 5 lit.)ANEKS to:

pomieszczenie niewielkich rozmiarów sąsiadujące z innym, większym pomieszczeniem, np. aneks kuchenny (na 5 lit.)ANEKS to:

pismo będące załącznikiem do jakiegoś dokumentu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ BUDYNKU, KTÓRA JEST PRZYBUDOWANA, DOBUDOWANA DO GŁÓWNEJ CZĘŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.952

CHOROBA ZARAŹLIWA, PIERWSZOŚĆ, ŚCIANA WSPINACZKOWA, DRAŻLIWOŚĆ, LODOWIEC HIMALAJSKI, KAUKAZ, SZEW PODNIEBIENNY, BLANCA, WILUJSK, NEWRALGICZNOŚĆ, DNO OCEANICZNE, NAPÓJ, CHUDOŚĆ, MEA, SPÓDNICZKA, PODDAŃCZOŚĆ, HALIZNA, TELEMARK, ODNOWA BIOLOGICZNA, KLUB POSELSKI, WSIOWY FILOZOF, KORZEŃ, LAMPA WYŁADOWCZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, MĄDRALIŃSKI, MÓŻDŻEK, JAŚMINOWIEC WONNY, BIDŁO, ZMYŚLNOŚĆ, WSZETECZNOŚĆ, CUDACZNOŚĆ, RZECZYWISTOŚĆ, STOPIEŃ, ŁUBIANKA, TRANSCENDENCJA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, PAS, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, LEGALIZM, NIKCZEMNOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, MIĘSO, SUMA WEKSLOWA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, PŁASZCZ, SOWIECK, ŚCINACZ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, UKOŚNIKOWATE, ŚWIADEK, ŚRODEK ADHEZYJNY, LEJEK, ŁAPACZ, KUGLARSKOŚĆ, OCZERNICIEL, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, RĘBNIA ZUPEŁNA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, WKŁAD BUDOWLANY, SKRZYDEŁKO, BALOWICZ, DODATEK KOMPENSACYJNY, POTENCJA, CEROWNIA, JABŁOŃ JAGODOWA, MASWERK, CYJANOŻELAZIAN(III), OKRYWA KWIATOWA, TĘPOLISTKA, POKRZEPICIEL, NADRENIA, MORENA DENNA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, CUDZOŁOŻNOŚĆ, HEŁM TURNIEJOWY, SOLANKA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, SPÓD, LEJBIK, FAŁSZYWIEC, SZYPUŁKA, LWIA SPÓŁKA, WIERZBÓWKA, WSIUR, SĘKACZ, KANADYJSKI CUTTING HORSE, CZTEROPOLÓWKA, CYJANEK, EKSPREZYDENT, FAWORYT, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, ROGATNIK, WYSPY SALOMONA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PECZORSKA, CZUBATOŚĆ, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, BALONET, GNIAZDO, COLESLAW, OBROŃCZYNI, SILNIK NA BENZYNĘ, ILUZYJNOŚĆ, LODÓWKA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, PROTEST SONG, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, SEKTOR PRYWATNY, PODGARDLE, MENTOR, REKONSTRUKTOR, BIOFLAWONOID, KONSTYTUTYWNOŚĆ, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, PUCHAR, CZŁOWIEK CZYNU, NIECZUCIE, KANON, NADBUDÓWKA, DZIKUSKA, BŁĄD MATERIALNY, ACHTERDEK, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, POWÓD, SUCHORYT, TŁOCZYSKO, ZABAWOWICZ, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, BRODAWKA STÓP, CHORA, PARTYKUŁA, ZABYTEK, WALEC ELIPTYCZNY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, HUBA WIERZBOWA, NIEJASNOŚĆ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, MUSLIM, NUDZIARZ, GONIEC, PORTYK, PANEWKA, ALTANNIK ZŁOTOKRYZY, PRZYSIÓŁEK, ALLEGROWICZKA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, LAWA, WTRYSKIWACZ, TELEWIZORNIA, ORLICZKA KRETEŃSKA, PROBANTKA, WIZJER, NORNIK PÓŁNOCNY, HB, PASYWNOŚĆ, SZCZELNOŚĆ, NAPIERŚNIK, LONDYN, BLIŹNIAK, KOEDUKACYJNOŚĆ, BIOCENOZA, GADATLIWOŚĆ, TWARDZIEL, SPEKTROMETRIA MASOWA, JĘZYK TAMILSKI, RAPPEN, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, GNIAZDO, WYNAJMUJĄCA, NIEWYRAŹNOŚĆ, KOBIETON, CZARNA ROBOTA, PORZĄDNICKI, WESOŁOŚĆ, ANONIM, ŁYŻKA, ALLEGRETTO, KRĄGLIK, KUTYKULA, ERGOTERAPEUTA, KORONA, DZIKÓW, PYSK, ZNAKOMITOŚĆ, DZIAŁ OSOBOWY, KWARTAŁ, POTAŻ, PORZĄDEK, FLEGMA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, BOMBER, ELIKSIR, DYTYRAMB, PORÓWNYWARKA, PRZECIWNICZKA, ROZBIÓR, SEROCZEŃ, LISIURKA, PROLETARIUSZ, MERYSTEM, WETERAN, SĄSIEK, CEDET, SKORUPIAKI, DESIGN, ABORTERKA, ŚLUZOWICA, SIEWIEROMORSK, FAŁSZYWA POLĘDWICA, REFLEKTOR, SMARKULA, GRUPA FOKUSOWA, SWATKA, SKANDYNAWSKOŚĆ, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, NIEROZUMNOŚĆ, PODRYDZYK OSTRY, MIĘDLARKA, PESZT, TRUDNOŚĆ, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ROLNIK, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, WARIACJA, EUROCENT, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, DEMONSTRACJA, CZAS, MBABANE, KOŚĆ SZCZĘKOWA, SZABAS, SIŁA, IOWA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, ANALFABETKA, WĘDKA, MEDIA, MATEMATYKA STOSOWANA, PASJONAT, NARÓD WYBRANY, EKSPRES KOLBOWY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, ODCHYLENIE STANDARDOWE, MASA, SUMER, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, GYNYCEUM, MNOŻNIK, ORLICA, AGREGAT EKONOMICZNY, USŁUGODAWCA, AZYDOTYMIDYNA, ULGA REMONTOWA, PÓŁNOC, KARCIANE DOMINO, DESKA, QUETZAL, MANDAT WOLNY, BARK, INDIANA, STOPA REDYSKONTOWA, RÓŻA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, KARWIA, ABRAZJA, DOROBKOWICZ, WROSTEK, JĘZYK PENDŻABSKI, STAN, WIRUS GRYPY TYPU A, WITAMINA B6, TOMIZM, STOPA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, DACH NACZÓŁKOWY, ROZSZERZYCIEL, FORMALISTKA, TELEWIZJA, ZAINTERESOWANA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, CHRUPKOŚĆ, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, GIMOLSKIE, PŁASKOŚĆ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, ZNANOŚĆ, ZAGÓRZANIN, MIGNON, KOMITENT, UPRZEDMIOTOWIENIE, SZANKIER TWARDY, WESTWERK, KONSTRUKCJA NOŚNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.952 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ BUDYNKU, KTÓRA JEST PRZYBUDOWANA, DOBUDOWANA DO GŁÓWNEJ CZĘŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
aneks, część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 5 lit.)
dobudowa, część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 8 lit.)
dobudówka, część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 9 lit.)
przybudowa, część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 10 lit.)
przybudówka, część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANEKS
część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 5 lit.).
DOBUDOWA
część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 8 lit.).
DOBUDÓWKA
część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 9 lit.).
PRZYBUDOWA
część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 10 lit.).
PRZYBUDÓWKA
część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x