POMIESZCZENIE NIEWIELKICH ROZMIARÓW SĄSIADUJĄCE Z INNYM, WIĘKSZYM POMIESZCZENIEM, NP. ANEKS KUCHENNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANEKS to:

pomieszczenie niewielkich rozmiarów sąsiadujące z innym, większym pomieszczeniem, np. aneks kuchenny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANEKS

ANEKS to:

dodatek dołączany do publikacji, stanowiący jego uzupełnienie, np. mapa, dokument, rysunek (na 5 lit.)ANEKS to:

część budynku, która jest przybudowana, dobudowana do głównej części (na 5 lit.)ANEKS to:

pismo będące załącznikiem do jakiegoś dokumentu (na 5 lit.)ANEKS to:

czasem uzupełnia tekst dzieła (na 5 lit.)ANEKS to:

załącznik do umowy (na 5 lit.)ANEKS to:

załącznik (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMIESZCZENIE NIEWIELKICH ROZMIARÓW SĄSIADUJĄCE Z INNYM, WIĘKSZYM POMIESZCZENIEM, NP. ANEKS KUCHENNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 721

OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, KOALICJANT, TABORET, APODYKTYCZNOŚĆ, NOWICJAT, IZBA, STRASZAKI, AKACJA SYBERYJSKA, SKRYPTORIUM, NEOFASZYSTA, ZASIŁEK OSIEDLENIOWY, SKRZYNECZKA, MAŁA GASTRONOMIA, GAR, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, PIĘTRO, CZŁON RÓWNORZĘDNY, SZWALNIA, MIKROGUZEK, BARYŁECZKA, MAKROCYTOZA, POPRZEDNIK, MASZYNOWNIA, GABINET, WIRUSY ONKOGENNE, PISMO PRZEWODNIE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, KUCHNIA, HIPOGEUM, MOZZARELLA, DZWONNICA, SERNIK, MESA, OGRÓD ZIMOWY, PIEKARNIA, OBUNOGI, SAMOLOT MYŚLIWSKI, LIBRACJA, ARKADKA, WIELKA LITERA, KOMORA MINOWA, KOD ROZWINIĘTY, KOZA, INTAGLIO, KOTŁOWNIA, WSPÓŁKRÓL, OBORA, ZAPLECZE SOCJALNE, OPISTODOMOS, UBOGOŚĆ, WYROBNICA, REAKCJA PODSTAWIANIA, WÓDZ, STAJNIA AUGIASZA, STANICA WODNA, OPERA MYDLANA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, ODWACH, STEREOIZOMER, KOSTIUMERNIA, KAZAMATA, PRZESŁANIE, GADŻET, RZEŹBIARNIA, TERRARIUM, WSPÓŁSPADKOBIERCA, KAZAMATY, PIKADA, CIEMNIA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, IZBA CZELADNA, KRAJALNIA, LEPILEMUROWATE, MYJNIA, GARDEROBA, KIKUTNICE, SEPARATKA, PRACOWNIA, PALARNIA, IZOMER, KABINA, ŁASKUN, TUNEL FOLIOWY, TIR, SORT MUNDUROWY, KUNA, HANUMAN, ŚWIETLICA, LAKIERNIA, NUMER, ANTYCYPACJA, SPIŻARKA, FILIACJA, MAGIEL, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, ANTRESOLA, KARTON, PARASOLOWIEC, PNEUMATOLIZA, HANGAR, SALA, GATUNEK ALLOPATRYCZNY, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, ANEKS, WENTYLACJA, WNĘTRZE, KLASTER, POMIESZCZENIE, KOMPENSACJA, MIKROELEMENT, BARYŁKA, POMNICZEK, KABINA, KAZNODZIEJA, PTERION, LUK ŁADUNKOWY, REASEKURACJA, STANICA, HULMAN ZWYCZAJNY, IMITACJA, WOLIERA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NEOFASZYSTKA, ANEKS, KARABIN PLAZMOWY, KOMORA, RZUT WOLNY, ZWYŻKA, CHAŁTURSZCZYK, PENTRA, MAPA SYNOPTYCZNA, PALARNIA, ALKOWA, RAUT, SPIŻARNIA, STABILIZATOR, ISKRA ELEKTRYCZNA, WOLNY, DRUK ULOTNY, KOMPAKT, WYMIENNIKOWNIA, ŻYŁKA, PODŁOŚĆ, GALERIA, GROSZKI, KIESZEŃ, PIEŃ TRZEWNY, RYJOSKOCZKOWATE, LODÓWKA, SUPERWIZJA, MINIATURA, PRZYGOTOWANIE, ZBIORÓWKA, OCZYSZCZALNIK, ZAKRYSTIA, POKÓJ WIADOMOŚCI, MAJĄTEK TRWAŁY, USŁUGOWOŚĆ, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KONSUMENT, CZOP, WSPÓŁRZĄDCA, UKULELE, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, BARY, CZTERY ŚCIANY, RYJOSKOCZKI, POPRZEDNICA, ROZMIARÓWKA, STONÓG MYSZATY, BAJDA, HANGAR, MONOPOL, MINKOWSKI, ROBOT, SCRIPTORIUM, KOMORA POGŁOSOWA, KAPITULARZ, SKRYPTORIUM, MORALISTA, WSPÓŁLAUREAT, KAJUTA, MARMOZETA, SKRZYNKA, ŁOŻNICA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, WSPÓŁWŁADCA, PORTIERNIA, WSTAWKA, MIKROPĘKNIĘCIE, CZYTELNIA, WESTFALKA, KOMISJA MAJĄTKOWA, DZIAŁANIE, REMONT ŚREDNI, AKT WYKONAWCZY, SZCZURY WORKOWATE, CHAŁTURZYSTA, GABINET LUSTER, PRZYBYTEK, TEREN PRZYLEGŁY, KOMPILATOR, WODOROSIARCZEK, CYTADELA, BUSIK, STREFA BUFOROWA, MALARSTWO MINIATUROWE, ROBOT KUCHENNY, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, MANEŻ, KORYTARZ, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, BACHMAT, IMPLIKACJA LOGICZNA, OKAZAŁOŚĆ, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, MORWA, BACÓWKA, PULSAR, EJEKTOR, DROBNICA, MANEŻ, POKÓJ, MIKROKASETA, PAPIERÓWKA, OBORA DWORSKA, BOLUS, BUDKA, RYNCHOZAURY, GRUSZA, KOREGENT, NAMIESTNIK, COMES, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, ŚWIETLIK, DYDELFOKSZTAŁTNE, ENAMINA, MIKROSKŁADNIK, GALERIA, DYKTATORKA, ANEKS, MALEŃSTWO, WZROST, KRUSZYNKOWATE, HALA MASZYN, CHOCHOŁEK, PRZEJRZYSTKA, ZAKRYSTIA, OKAP, GARAŻ, TRANSFORMATORNIA, GAROWNIA, LOGGIA, KREDENS, VOLKSDEUTSCH, DOBRY WUJASZEK, LODOWNIA, MIKSER, ANON, KONTROLA PASZPORTOWA, GALARETA, PROGRESJA, IZBA, KABINA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, DIASTEREOIZOMER, PRZEDZIAŁ, KOMORA, GARDEROBA, INWOLUCJA, RADIOKABINA, ZAPRAWA, WESTYBUL, SUBSTYTUCJA, PRZEDSIONEK, AMFIPRION, POZŁOTKA, WSPÓŁKIEROWNIK, KRÓLICZARNIA, KABINA, DROBNICA, GUMA, KETEN, KRYPTA, TOLERASTIA, KIEROWNIK, ROBOCIK, KUBRYK, DROŻDŻOWNIA, MUR RZYMSKI, ROZTWÓR IZOTONICZNY, TASAK, POPYT ELASTYCZNY, NARZĘDZIARNIA, KONWEKTOR, KABINA, KONOPIOWATE, POLIMER FLUOROWY, ?BERNIKLA RDZAWOSZYJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 721 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMIESZCZENIE NIEWIELKICH ROZMIARÓW SĄSIADUJĄCE Z INNYM, WIĘKSZYM POMIESZCZENIEM, NP. ANEKS KUCHENNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMIESZCZENIE NIEWIELKICH ROZMIARÓW SĄSIADUJĄCE Z INNYM, WIĘKSZYM POMIESZCZENIEM, NP. ANEKS KUCHENNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANEKS pomieszczenie niewielkich rozmiarów sąsiadujące z innym, większym pomieszczeniem, np. aneks kuchenny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANEKS
pomieszczenie niewielkich rozmiarów sąsiadujące z innym, większym pomieszczeniem, np. aneks kuchenny (na 5 lit.).

Oprócz POMIESZCZENIE NIEWIELKICH ROZMIARÓW SĄSIADUJĄCE Z INNYM, WIĘKSZYM POMIESZCZENIEM, NP. ANEKS KUCHENNY sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - POMIESZCZENIE NIEWIELKICH ROZMIARÓW SĄSIADUJĄCE Z INNYM, WIĘKSZYM POMIESZCZENIEM, NP. ANEKS KUCHENNY. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x