URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KOMUNIKACJI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO Z JEGO UŻYTKOWNIKIEM LUB INNYM SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA to:

urządzenie służące do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KOMUNIKACJI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO Z JEGO UŻYTKOWNIKIEM LUB INNYM SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.907

STEP, SOLIDARNOŚĆ, BOMBARDA, PODDASZE, PACYFIKAŁ, INTERWAŁ, BARCHAN, PIĘTNO, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, OBRZMIENIE, BEZIDEOWOŚĆ, RING, WSPÓŁRZĄDCA, SZYCH, ELEKTROENCEFALOGRAF, TARCZA, AWIOFON, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, LICZNIK STRUMIENIOWY, BLOCZNOŚĆ, BRZOSKWINIA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, BAGIENNIK OBŁY, DAKTYLOGRAFIA, DUPLEKS, REPOZYTORIUM, PRZYLŻEŃCE, KRĄG KULTUROWY, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, PRZYSTAŃ, NOWALIA, ALAN, SZMACIARZ, KATAR SIENNY, UMOWA, MIKROMIERZ, ABOLICJONISTKA, CELOSTAT, NASTAWA, KOMOSA, BOCIANIEC, RUBENS, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PULPIT STEROWNICZY, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, CAŁKA PIERWSZA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, BESZBARMAK, WODOWSKAZ, RASOWOŚĆ, LAWATARZ, STARA DUPA, OKRZYK, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, NEUROTRANSMITER, SEZAMEK, STOPA NARZUTU, SERIAL TELEWIZYJNY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, SONIFIKACJA, HODOWCA, SOCJALDEMOKRATA, GARY, AKADEMIK, JASTRYCH, NARTOW, MASZKARA, SSANIE, WIESZAK, INSTRUMENT MECHANICZNY, INHALACJA, ŚWINIOWATE, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, ŁUK DZIENNY, ŚRODEK MASY, IZBA CZELADNA, ENDOCENTRYZM, POPIELNIK, LODOŁAM, ROZETKA, DYPTYCH, PRZEDSIĘBIORSTWO, SPUSZCZANIE, LENIWIEC, SZMATA, GLEBA KOPALNA, SPEKTAKL, FILM WOJENNY, METACENTRUM, EKOGROSZEK, ODMIERZANIE, EGRETA, RADAR, WYZIEWY, WYSTRÓJ, GRAFOLOG, KOMA, OSTATNI SAKRAMENT, CYGAN, SZAL, JĄDRO, REJESTR, PIEKŁO, ŻNIWIARKA, EFEKT STYKU, KUNA, WYMIANA, WRONIE OKO, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, SECESJONISTA, RĘKAWICZNIK, KOŃCÓWKA, TUNEL CHŁODNICZY, KOSZT BEZPOŚREDNI, BAZA, SINIEC, ZAGRYWKA, WYROCZNICA, MOSTEK, EDYKUŁA, PAS, LAMINAT, BRYCZKA, LAS OCHRONNY, ZAWISAK, GRA LOGICZNA, BAZYLISZEK, ARONIÓWKA, PARASZKA, PŁYTA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, EMPIRYZM GENETYCZNY, CHAŁWA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, OLEJ JADALNY, POJAZD LATAJĄCY, PATRYLINEARNOŚĆ, WARTOŚĆ MODALNA, RUGBY, WYBREDNIŚ, RÓJKA, KALANDER, JAJECZNICA, BIOFILIA, ZROŚLAK, PALMA, ROŚLINA DWUPIENNA, LORDOSTWO, OSŁABIACZ PODRZUTU, FALA MORSKA, JONKERIA, SZKLARKA, PLOMBA, AUDYTOR, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, KUNA, NÓW, WŁÓKNO SZTUCZNE, PRESKRYPTYWIZM, POLIFONIA, HURMA, FIAKIER, HEJNAŁ, DRĄŻEK SKRĘTNY, KAKAO, IBERYSTA, ŚWIATŁO, SZYSZKA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, MOŁOTOW, EGRETA, POMPA PRÓŻNIOWA, AMORTYZACJA LINIOWA, MAPA NUMERYCZNA, ŁADOWANIE, STRZAŁKA, GRUSZKA, PARSER, WSPINALNIA, BLOK, BANIECZKA, KIERZYNKA, KOCIOŁ PAROWY, CHEMOTAKSYNA, SZTYCH, TKANKA STAŁA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, PATOGEN, MIŁOŚĆ, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PRZEWRÓT, TRAWIENIE, SPARRING, DEMENTI, ROZWOLNIENIE, TEST PSYCHOLOGICZNY, OGRANICZENIE, FALA, GASTROFAZA, MASZYNA PROSTA, ALBUMIK, POKÓJ DZIECINNY, BURGRAF, WYCISKARKA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, MUSZLA, RICHELIEU, NINGCHENGOPTERUS, LICZARKA, PRZĘSŁO, NAMIAR, BIOCHEMIA, DROGA, KUBRAK, ZLEW, KLINCZ, ATRAKTANT, NIEPOKALANEK MNISI, BARIERA TECHNICZNA, MOST POWIETRZNY, MARKER NOWOTWOROWY, BASZTA, WÓŁ, BEŁT, KSIĘŻUNIO, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, CZUJKA, KRECIK, PELAGIAL, PLAMISTOŚĆ, CELIBAT, SZURPEK MISECZKOWATY, BAJADERKA, KONTEKST, ŁAPOWNICTWO BIERNE, WTRYSKIWACZ, ŻYDEK, RYT, IZBA, BILL, POSEŁ, KOMPOTIERA, RAKSOLOTY, DYMISJA, NEOFASZYSTA, STRES OKSYDACYJNY, HEGEMON, MANCA, KRZYŻYK, TAŚMOWY, OBIEKTYWNOŚĆ, REKRYSTALIZACJA, BRAMA TRIUMFALNA, ARALAZHDARCHO, POSZEWKA, KONTRETYKIETA, POBIAŁKA, MIGRACJA, DOKUMENT PAPIESKI, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ELIMINACJA, EMENTALER, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ZNAK INTERPUNKCYJNY, KRATKA ODPŁYWOWA, PROTEKCJONIZM, SZKOCKOŚĆ, KACZKA, DZIABA, TEOGONIA, KARAFKA, MARUDA, RURA ODPŁYWOWA, PRZYBYTEK, OKULARY, WARUNEK, SPORRAN, KLEJÓWKA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, ADIANTUM ROZWICHRZONE, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, SIOSTRZYCZKA, KOMPATYBILNOŚĆ, PROTEKTORAT, DROBNICOWIEC, WIATROWNICA, WARTA, ŁYKACZ, GWINT, GWARANCJA PROCESOWA, NIESAMOWITOŚĆ, SUBRETKA, PRAWO TALIONU, ZEBROID, OSCYLOGRAF, BAJCA, PADWAN, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ?SŁOWACKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.907 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KOMUNIKACJI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO Z JEGO UŻYTKOWNIKIEM LUB INNYM SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KOMUNIKACJI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO Z JEGO UŻYTKOWNIKIEM LUB INNYM SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA urządzenie służące do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA
urządzenie służące do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych (na 25 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KOMUNIKACJI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO Z JEGO UŻYTKOWNIKIEM LUB INNYM SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KOMUNIKACJI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO Z JEGO UŻYTKOWNIKIEM LUB INNYM SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast