LINA, BĘDĄCA CZĘŚCIĄ OLINOWANIA STATKU LUB ŁODZI, SŁUŻĄCA DO PORUSZANIA NIEKTÓRYMI ELEMENTAMI W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAJA to:

lina, będąca częścią olinowania statku lub łodzi, służąca do poruszania niektórymi elementami w płaszczyźnie poziomej (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GAJA

GAJA to:

łańcuch, będący elementem ożaglowania statku lub łodzi, służący do manewrowania niektórymi elementami w płaszczyźnie poziomej (na 4 lit.)GAJA to:

miasto w Indiach w stanie Bihar, ośrodek kultu religijnego buddyzmu i hinduizmu (na 4 lit.)GAJA to:

lina lub łańcuch do wprawiania w ruch i kierowania w linii poziomej bomów ładowniczych (na 4 lit.)GAJA to:

małżonka Uranosa (na 4 lit.)GAJA to:

matka gigantów i tytanów (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LINA, BĘDĄCA CZĘŚCIĄ OLINOWANIA STATKU LUB ŁODZI, SŁUŻĄCA DO PORUSZANIA NIEKTÓRYMI ELEMENTAMI W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.428

RYLEC, ZAGRYWKA, ODCISK PALCA, ANGIOPLASTYKA, ANTRYKOT, REGENT, SAUNAMISTRZ, SALCESON, NOMOKANON, EWANGELIA, GALARETA, DECYMA, ZNACZENIE, KARTANA, MURRINA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, PERSPEKTYWA, LINIA, BEZCIELESNOŚĆ, POWAGA, GWASZ, LINA, PAS, TURECKI, PROPORZEC, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, GERMANIZACJA, FLESZ, MALARSTWO IKONOWE, PIEPRZYK, BĄBEL, RABARBAR, HALMA, TABLICA EPITAFIJNA, SPÓŁKA, PODWODZIE, RZEMIOSŁO, DOWÓD ONTOLOGICZNY, HANGAR, PYCHOTA, GARKUCHNIA, ŁÓDŹ, ZAPRAWA, GENDER, PLAC APELOWY, KUPA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KOLEŻANKA PO FACHU, PODZIAŁKA, KOLEGA, PORCELANA STOŁOWA, ŁASKUN, MONOLOG WEWNĘTRZNY, PRÓBA JĄDROWA, OBRÓT PIERWOTNY, STONÓG MYSZATY, LUK, SIEKANKA, KACZKA DZIENNIKARSKA, KRYTERIUM STEROWANIA, MOMENT, PRASA, RÓG, SYMFONIK, SZÓSTY, WAFELEK, BABULINKA, ODPŁYW, ŚMIERDZIUCH, CHEMOATRAKTANT, MUFKA, MIGDAŁ, DYWETYNA, PROCES MYŚLOWY, BADANY, STERBRAMREJA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, TRZMIEL, WIESZAK, BEATA, BRYTYJSKOŚĆ, TRASA ŚREDNICOWA, FIBULA, TARADAJKA, BEANIA, PRZEŁOM, ARALIA, KAPRALSTWO, KORPUS, DRUKARKA ROZETKOWA, STANCA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, INWESTYCJA PORTFELOWA, KANCELARYZM, OLEJ PALMOWY, DRENAŻ, KURSOGRAF, ŁOŻYSKO TOCZNE, ZARZUT, GNOJNICA, ELEKTROCHIRURGIA, CEREMONIALNOŚĆ, PODODDZIAŁ, MISTRZU, TRANSLOKACJA, AUREOLA, LIBELA, MNISZEK, MAGAZYN, SUPPORT, PLATFORMA NAFTOWA, REGULARNOŚĆ, MECENASKA, PRAWO, ZWIERZĘTA, ŁOŻNIK, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, GLAZURA, WOLNY ZAWÓD, PISMO URZĘDOWE, LANE KLUSKI, GATUNEK ZBIOROWY, KORA, UPIĘCIE, ŁÓŻECZKO, PASTA CURRY, BAŻANT, SONIFIKACJA, GATUNEK INWAZYJNY, SZYMANOWICZ, WYRAŻENIE, SPEKTROSKOPIA, SYLWETA, KLINIEC, KUPNO, JON, SEKRECJA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, CZOŁÓWKA, UMOWA KOMPENSACYJNA, PLUJKA, TABLICA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, REGENERACJA, POCZWARA, CZTEROTAKT, BAR, JEDWAB, NORMALIZACJA, ANTENA YAGI, GRAFIKA, PODTRZYMYWACZ, GRA LOGICZNA, CIAŁO, OBRAZOBURCA, WŁOSIANKA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, POLEWA, PAWĘŻ, MASZTÓWKA, WIEK, LAWA PODUSZKOWA, POSTING, RAPORT, ROGAINING, CZWARTY, ALEC, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, TRYB, PLUSKWIAK WODNY, ŁAWA DZIAŁOWA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ZEFIR, SZÓSTKA, PASZTET, PALINGENEZA, UCIĄG, ORANŻADA, SKUPINA, PRZENIKLIWOŚĆ, IMPAST, BUGAJ, PRZEDZIAŁ, POLIKRYSZTAŁ, KURAK, MINOGOWATE, BERŻERA, MATNIA, TOR, MINERAŁ, KALANDER, PRECYPITACJA, MEDALION, UBARWIENIE OCHRONNE, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, MEDALIK, ANODA, TINGEL-TANGEL, RÓŻE, ŁUK ELEKTRYCZNY, POKLAT, OBUDOWA, FAZA, DREN, WÓR, CASCO, IDIOMAT, AGREGAT, ATREZJA POCHWY, KAMIZELKA KULOODPORNA, KOLORYT, BLASZKA, MONETA OBIEGOWA, BORDER, PROMIENNIK, LIGA, NEANDERTALCZYK, EPOS, ALAN, TRĘDOWNIK, TEATRZYK, OKUCIE, CAP, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, ESTRAGON, TURYSTYKA SEKSUALNA, NADBUDOWA, ANARCHOSYNDYKALIZM, OPAŁ, PIKA, PORFIROBLAST, SĄD, ODTWÓRCA, TACA, REFERENDUM GMINNE, MATRYLINEARNOŚĆ, WIĆ ROŚLINNA, KONSOLA, UŻYTEK, FILM SCIENCE-FICTION, KAZACZOK, TETRAPOD, SZKANDELA, BĄK AMERYKAŃSKI, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, SOFCIK, CZOŁO, PAMIĘTNIK, BANNER, PROCH, MADISON, STRATEGIA, PART, SZYSZKA, WARCHOŁ, SIŁA PŁYWOWA, FILET, FAJECZKA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, PRZĘSŁO, KRAŃCÓWKA, WĘŻÓWKA, EMBRIOGENIA, BIZA, GIERASIMOW, SOLE, AKROBACJA POWIETRZNA, POWTÓRZENIE, INFORMACJA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, STAW ŻUCHWOWY, PRZESIEW, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, WYŻ, DZYNDZEL, KACZKA, FILTRACJA, DERESZOWATA, BLUZG, SZCZEP, TRYMER, KROKIEW, ŻURAWIK, SUROGATOR, TRANSPORTOWIEC, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, SZPALTA, LIEBERMANN, TRANSPOZYCJA, OMAM, KAPISZON, DENATURACJA BIAŁKA, OPĘTANIE, MAGIEL, TEST PSYCHOLOGICZNY, CIĄŻA, HAFCIARSTWO, ?KLAMOTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.428 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LINA, BĘDĄCA CZĘŚCIĄ OLINOWANIA STATKU LUB ŁODZI, SŁUŻĄCA DO PORUSZANIA NIEKTÓRYMI ELEMENTAMI W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LINA, BĘDĄCA CZĘŚCIĄ OLINOWANIA STATKU LUB ŁODZI, SŁUŻĄCA DO PORUSZANIA NIEKTÓRYMI ELEMENTAMI W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAJA lina, będąca częścią olinowania statku lub łodzi, służąca do poruszania niektórymi elementami w płaszczyźnie poziomej (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAJA
lina, będąca częścią olinowania statku lub łodzi, służąca do poruszania niektórymi elementami w płaszczyźnie poziomej (na 4 lit.).

Oprócz LINA, BĘDĄCA CZĘŚCIĄ OLINOWANIA STATKU LUB ŁODZI, SŁUŻĄCA DO PORUSZANIA NIEKTÓRYMI ELEMENTAMI W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - LINA, BĘDĄCA CZĘŚCIĄ OLINOWANIA STATKU LUB ŁODZI, SŁUŻĄCA DO PORUSZANIA NIEKTÓRYMI ELEMENTAMI W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x