WYPOWIEDŹ JEDNEGO PODMIOTU, BĘDĄCA CAŁOŚCIĄ ZNACZENIOWĄ I FORMALNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MONOLOG to:

wypowiedź jednego podmiotu, będąca całością znaczeniową i formalną (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPOWIEDŹ JEDNEGO PODMIOTU, BĘDĄCA CAŁOŚCIĄ ZNACZENIOWĄ I FORMALNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 928

IMITACJA, ZAĆMIENIE, NIEDOŁĘSTWO, AULOS, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, SKOK TŁOKA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, KLASA KREATYWNA, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, FIGURA, OKRES, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, ODZYWKA, NUNCJATURA APOSTOLSKA, TRANSMUTACJA, PŁASKLA, STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI, MYŚLENIE MAGICZNE, TEORIA DOMINA, BLOGONOTKA, LINIA KOLEJOWA, DYDELFOWATE, SIŁA, CYTACIK, JĄDRO, MIANOWNIK, PIKT, BEDŁKOWIEC, LICZNIK, ANALIZA WARIANCJI, CAL KWADRATOWY, GOT, SZATANISTKA, AUTOKRATYZM, SINGIEL, NAKŁAD, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, KABOTAŻ, KLON, OSKARŻENIE, OŚWIADCZENIE, ISLAM, LIGATURA, ANDROGYNIA, KLASÓWKA, RESZTA AMINOKWASOWA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, TRUIZM, TORNADO, OKLEPANKA, AUTARCHIA, SPOWIEDŹ, PODÓJ, NIEWYDOLNOŚĆ, LOTNIK, ROZWÓJ POŚREDNI, FACECJA, LAUFER HETMAŃSKI, GRA SINGLOWA, ROLNIK INDYWIDUALNY, LOGIKA, PORTAL, SPŁATA BALONOWA, BILARD ROSYJSKI, IZOMORFIZM, ZESPÓŁ USHERA, PLASTYCZNOŚĆ FENOTYPOWA, POTWARZ, ŁYŻKA STOŁOWA, NONIUSZ, PIGMEJ, OKTAWKA, SKŁAD KONSYGNACYJNY, ANTYLOPA, ZWIĄZEK CHELATOWY, KOLOR, MATERIALIZM HISTORYCZNY, DÉSINTÉRESSEMENT, WPUST, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, DRIOPITEK, ROMANISTA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, ARCHEOTYRIS, YPSILON, LAUFER KRÓLEWSKI, ANGLOSAS, POWSTANIEC ŚLĄSKI, ENERGIA ROZPADU, MASA MOLOWA, OCZKO, HIPERATOM, PLATFUS, BEZSENS, GÓRA KOSMICZNA, STELAŻ, KOSINUSOIDA, PĘPUSZEK, KOCIA MAMA, ORZECZENIE, EKUMENIZM, NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, GAZ PŁYNNY, EUGLENA ZIELONA, HIPEROATOM, ASOCJATYWNOŚĆ, PŁAWICA, TĘTNICA UDOWA, WYCINEK KULI, ROZJAZD, KLASTER, BANAŁ, METR KATOLICKI, MONOCENTRYZM, JORDANKA, TRANSFER, NEUTRALIZM, PIROGA, KWESTIA, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, ANDROGINIZM, HERMAFRODYTYZM, KOLORYSTYKA, SENTENCJA, SIEW CZYSTY, SZAROWIPTERYKS, PARSER, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, MOWA POGRZEBOWA, TAŚMIAK, IRRADIACJA, ZNAMIĘ, BIERNY ZAWODOWO, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, POŁOŻNICA, ROŚLINA JEDNOROCZNA, APSYDA, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, RPG, OŚ KOSMICZNA, ANALIZA RYZYKA, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, AKCESORYJNOŚĆ, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, MATAFUNDA, PARLAMENT EUROPEJSKI, GROSZ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, CZIATURA, INFORMATOR, BEŁT, AJENCJA, KRWIOLECZNICTWO, KOMÓRKA MIĘŚNIOWA, GRUPA TARYFOWA, DOBRE SŁOWO, TRANZYT, SECANS, TELESKOP, PERKOZ TACZANOWSKIEGO, STARA ŚPIEWKA, AKTYWA TRWAŁE, ALKILACJA, JEDNOROCZNIAK, CZŁON KONSTYTUTYWNY, MONOLOG LIRYCZNY, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, PIJAK, RADŹPUT, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, KOSZT KOMPARATYWNY, HERMAFRODYTYZM, ALLEL DOMINUJĄCY, KOOPERANT, GONIEC KRÓLEWSKI, CZÓŁNO, PROTEKTOR, POJAZD, ŁAŃCUSZEK, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ROSYJSKI POOL, KONCERN, WNĘTROSTWO, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, WĘZEŁ POTRÓJNY, ADAMITA, SYNAPSYD, FORMUŁKA, FERRYT, STRONA BIERNA, BASTEJA, PENS, ZDANIE JEDNOSTKOWE, ŻONA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, KONCERNIAK, MIKROTUBULA, KRYZA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, NORTRYPTYLINA, GEN FUZYJNY, RATING KREDYTOWY, KRATOWNICA, LICZMAN, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, FLOTA, SYMULTANA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, MANGA, ZWORA, DOBRO, NIEDORZECZNOŚĆ, PR, WIELONARODOWOŚCIOWOŚĆ, NAZWA INDYWIDUALNA, KOLEC, DYMORFIZM PŁCIOWY, COTANGENSOIDA, OGÓLNIK, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, ORBITAL, GWIAZDA BETLEJEMSKA, OSTANIEC KRASOWY, SPIRALA ARCHIMEDESA, STAROISLANDZKI, SIŁA AERODYNAMICZNA, OREBITA, AKT ADMINISTRACYJNY, PASSIVUM, POWIEŚĆ CYKLICZNA, SAMODZIERŻAWIE, AUTOKRACJA, WERSJA, REWERENCJA, KLASTER DYSKOWY, ABAKUS, KONCENTRACJA, TRÓJBÓJ NOWOCZESNY, OCZYWISTOŚĆ, SAMOWŁADZTWO, BALISTYKA, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, SĄD JEDNOSTKOWY, PIECZYNG, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, EGZAMIN KONKURSOWY, NIECKA, BOHATER LIRYCZNY, PODZBIÓR, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, SPOJLER, PIEPRZ, POLÓWKA, OPŁATA SANKCYJNA, HEGEMONICZNOŚĆ, PODTYP, POWÓDZTWO WZAJEMNE, MULTIPLEKS, MAKSYMA, MONOPOL NATURALNY, ROZPIĘTOŚĆ, MIANOWNIK, JASNOŚĆ POWIERZCHNIOWA, LICZBA HITTORFA, APARTAMENT, ABSOLUTYZM, COSINUSOIDA, PEREŁKA, PIETROW, SKARGA, CZYNNOŚĆ PRAWNA, DRĘTWA MOWA, FRAZES, WYDAJNOŚĆ PRACY, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, JON WODOROWY, CSC, SYNGIEL, BEETHOVEN, IDEALIZM, TR, PIGMEJCZYK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, KANA, WIOSŁO, RUCH EKUMENICZNY, PODCHLEBSTWO, PERSKIE OKO, STEROWANIE UKROTNIONE, SZATANISTA, ZIOM, STRONA CZYNNA, ROZGAŁĘZIACZ, AS ATUTOWY, D, ?E.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 928 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPOWIEDŹ JEDNEGO PODMIOTU, BĘDĄCA CAŁOŚCIĄ ZNACZENIOWĄ I FORMALNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPOWIEDŹ JEDNEGO PODMIOTU, BĘDĄCA CAŁOŚCIĄ ZNACZENIOWĄ I FORMALNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MONOLOG wypowiedź jednego podmiotu, będąca całością znaczeniową i formalną (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MONOLOG
wypowiedź jednego podmiotu, będąca całością znaczeniową i formalną (na 7 lit.).

Oprócz WYPOWIEDŹ JEDNEGO PODMIOTU, BĘDĄCA CAŁOŚCIĄ ZNACZENIOWĄ I FORMALNĄ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - WYPOWIEDŹ JEDNEGO PODMIOTU, BĘDĄCA CAŁOŚCIĄ ZNACZENIOWĄ I FORMALNĄ. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x