SPECJALIZACJA, OGRANICZENIE CZEGOŚ DO JEDNEGO KIERUNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTRONNOŚĆ to:

specjalizacja, ograniczenie czegoś do jednego kierunku (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JEDNOSTRONNOŚĆ

JEDNOSTRONNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest ograniczone do jednej strony (na 14 lit.)JEDNOSTRONNOŚĆ to:

to, że coś nie jest wzajemne, nie jest wykonywane przez dwie strony (na 14 lit.)JEDNOSTRONNOŚĆ to:

ograniczenie intelektualne, uparte trzymanie się jakichś poglądów (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPECJALIZACJA, OGRANICZENIE CZEGOŚ DO JEDNEGO KIERUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.954

NIEDBALSTWO, WYMIAR, DNO, PATENT, POLEWKA, POLEMICZNOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, CYZELATORSTWO, SZOT, FILTRACJA, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, KOMENTARZ, RELACYJNOŚĆ, LEKARZ, POWTÓRZENIE, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, OBEZNANIE, MELINA, BEZINTERESOWNOŚĆ, KOŁNIERZ, KOLEJ, TRANSMUTACJA, STEROWANIE RĘCZNE, SZPERACZ, ZUCHELEK, ZWÓJ, REGIONALISTYKA, KOLEKCJONERKA, ANDROGINIZM, KOPIA, ZNAK, PRZYRZĄD OPTYCZNY, BŁĘDNOŚĆ, OBRZEŻE, ZŁOTA RYBKA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, POJAWIENIE SIĘ, GOT, STARANIA, PRZYSPIESZACZ, OBSERWACJA, RETROGRESJA, AUTONOMIA, DOLARÓWKA, KAWAŁ, MIARA, CHRONICZNOŚĆ, GIGANTYCZNOŚĆ, ŻARLIWOŚĆ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, LICZBA HITTORFA, WIRTUOZERSTWO, LEPSZOŚĆ, INSTRUMENT FINANSOWY, FORMA, MIESZANKA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, SIATKA, ŁOPATKA, KRZTA, KOMENTARZYK, ATRYBUCJA, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, ZIELONE ŚWIATŁO, STATECZNIK, ROGI, JĄDRO, OSZCZĘDNOŚĆ, SKALA STAROGRECKA, DOBRE SŁOWO, PRZEKŁADACZ, ZUBOŻANIE, PRZEDŁUŻACZ, RAK STAWOWY, KSERÓWKA, ISKRA, ŁOŻYSKO SWOBODNE, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, OPISOWOŚĆ, WARUNEK, DEADLINE, PLUS, PORTALIK, NIWA, ZNAK, ODCIEŃ, WYPŁYW, PROBLEM DECYZYJNY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ODWAGA, ALBAŃSKOŚĆ, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, ARCHEOTYRIS, SUSPICJA, KLEJNOTKA ZIELONA, UKŁAD, MODLITWA, PŁAT, ZNAWSTWO, OBRÓT, TEŚCIK, KAMIEŃ, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, PION, PODBICIE, NIEZDOLNOŚĆ, ELF SZARY, KURAŻ, TECHNICZNOŚĆ, CHŁONNOŚĆ, POZIOM, ROZDZIELCA, METYLEN, ŚWIT, PĘTLA, BARIERA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, ZASÓB, PRZEŁOM, NIECZYNNOŚĆ, PORTAL INTERNETOWY, RZADKOŚĆ, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, TĘSKLIWOŚĆ, KASYTA, SZYJKA, WIERZCHOŁ, STERYLNOŚĆ, METAFRAZA, JEDNOKROTNOŚĆ, TEORIA DOMINA, POZBYWANIE SIĘ, AMERYKA, ŻYWIEC, ZŁOŚLIWOŚĆ, BRYŁA, WIELOBARWNOŚĆ, ZATRATA, HOLOGRAM, HIMALAJE, CIĄG, POKRYCIE, TRADYCYJNOŚĆ, NIEZISZCZALNOŚĆ, EMFAZA, PODZIAŁKA, OKRUTNOŚĆ, KOPRODUKCJA, PRZEŻYCIE, MANIFESTACJA, FILOLOG, DURNOŚĆ, ROZMIAR, WYŻŁABIACZ, OBLACJA, NIEWYRAZISTOŚĆ, SZEREG, TEKST, OSPAŁOŚĆ, NIENATURALNOŚĆ, PRESTIŻ, HERMETYCZNOŚĆ, PRZYSWAJALNOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, OBSESJA, CHARAKTERYSTYKA, UCIĄG, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SIEDLISKO, DROBINA, PAS, SĄD JEDNOSTKOWY, ZANIK, STARANIE, SUBTELNOŚĆ, POPITKA, SUKCESYWNOŚĆ, ROSZCZENIE REGRESOWE, RAPORT, NIEBYWAŁOŚĆ, SĄSIEDZKOŚĆ, OGRANICZENIE, URODZAJ, PLASTYCZNOŚĆ, GOL SAMOBÓJCZY, POCHODNA, WYKRAWACZ, WALEC, SZMAT, WYPUST, MIODNOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, KIKUT, KOMUNIKATYWNOŚĆ, MAJENIE, NIECHLUJNOŚĆ, OPUSZCZENIE, WIĄZANIE PEPTYDOWE, LOKALIZATOR, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, FANATYCZKA, OBUPŁCIOWOŚĆ, SZATANISTA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, PUNKT WĘZŁOWY, ZACHOWAWCA, PRZYKURCZ, GROSZ, PRZERZUT, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, HIPERTROFIA, VINTAGE, PUDER, WRÓG, KLASTER, ZARODEK, DZIAŁ, ZAMIŁOWANIE, PRZELOT, PAUTSCH, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, OKRĘŻNOŚĆ, CHYŁ, PUCÓWKA, WĄTŁOŚĆ, POKAZ, PODZBIÓR, ODBIORCA, RESZTKA, NIEMOŻEBNOŚĆ, OGROM, PRÓBNIK, OKOT, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, NAWIS, SELEKTOR, BACHATA, FELLINI, SKALA, ABSOLUTYZM, BEZSZELESTNOŚĆ, WSTAWKA, DZIELNOŚĆ, POLEROWACZ, OTCHŁAŃ, PRUSACZKA, MONOTEIZM, KATAFOREZA, STEK, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ZADOŚĆUCZYNIENIE, KAWAŁ, ANOREKTYK, OGROMNIASTOŚĆ, PLAN, POZABIBLIJNOŚĆ, SKRĘT, SAMOISTNOŚĆ, CYTACIK, ILUZORYCZNOŚĆ, ZACHOWAWCZOŚĆ, BEZBRZEŻ, KALIBER, STREETBALL, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, PIĘTA ACHILLESA, FALSYFIKACJA, WŁAZ, CYTAT, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, SZYBKOŚĆ, LEWAR, DZIARSKOŚĆ, WYKLUCZENIE, PIRAMIDA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, POSMAK, AKADEMIK, PIERWORODZTWO, NAWROTNICA, WSTĘGA, STEROWANIE UKROTNIONE, ZACHOWANIE, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, USKOK, GOEBEL, KONKURENCJA, NASTĘPSTWO, POLIGYNIA, ZASTRZYK, SEKTA, DYSPOZYCJA, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, PRZEPYCHACZKA, SMAK, STERTA, RÓJKA, ?TABLICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.954 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPECJALIZACJA, OGRANICZENIE CZEGOŚ DO JEDNEGO KIERUNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPECJALIZACJA, OGRANICZENIE CZEGOŚ DO JEDNEGO KIERUNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTRONNOŚĆ specjalizacja, ograniczenie czegoś do jednego kierunku (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTRONNOŚĆ
specjalizacja, ograniczenie czegoś do jednego kierunku (na 14 lit.).

Oprócz SPECJALIZACJA, OGRANICZENIE CZEGOŚ DO JEDNEGO KIERUNKU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SPECJALIZACJA, OGRANICZENIE CZEGOŚ DO JEDNEGO KIERUNKU. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast