WYSTĘPOWANIE GONAD MĘSKICH I ŻEŃSKICH U JEDNEGO OSOBNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUPŁCIOWOŚĆ to:

występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 12 lit.)HERMAFRODYTYZM to:

występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 14 lit.)OBOJNACTWO to:

występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 10 lit.)OBUPŁCIOWOŚĆ to:

występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUPŁCIOWOŚĆ

DWUPŁCIOWOŚĆ to:

występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 12 lit.)DWUPŁCIOWOŚĆ to:

kulturowe, społeczne, psychologiczne wykazywanie przez jednego człowieka cech obu płci (na 12 lit.)DWUPŁCIOWOŚĆ to:

występowanie męskich i żeńskich gonad na tej samej roślinie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSTĘPOWANIE GONAD MĘSKICH I ŻEŃSKICH U JEDNEGO OSOBNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 621

ALIENACJA RODZICIELSKA, ZŁOTA RYBKA, TEORIA DESKRYPCJI, CYTAT, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, FORMACJA, SEMITA, ROŚLINA ROCZNA, MONARCHIA ABSOLUTNA, METR BIEŻĄCY, STRACH BIERNY, AGRESJA, HALBA, DAM, PENETRACJA GENU, HERMAFRODYTYZM, BENEFIS, ORBITAL, FESTIWAL, MICKIEWICZ, KLEJÓWKA, KABOTAŻOWIEC, FRANCISZKANKA, OBOJNACTWO, ŻABA OGONIASTA, RUCH EKUMENICZNY, UZNANIE ADMINISTRACYJNE, DRIOPITEK, JEDNOKONKA, ROŚLINA JEDNOROCZNA, MONOGENEZA, SCYT, PRUSACZKA, MONOCENTRYZM, AUTARCHIA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, ANDROGYNIZM, EKUMENIZM, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, PÓŁKREW, KRYZA, EDAM, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, SKAKUNY, IRRADIACJA, METR SZEŚCIENNY, TOCZEŃ, AMON, TEORIA DOMINA, PRUSAK, PENSÓWKA, ZŁODZIEJKA, SIOSTRA, MONOPOL, WYMIANA, SUSEŁ WASHINGTONA, PODTYP, WALEC KOŁOWY PROSTY, MASA CZĄSTECZKOWA, MONOTERAPIA, ZBIOREK, PIJAK, BOSSA NOVA, SOLO, ROSZCZENIE ZWROTNE, ROMANISTA, SŁAWIANKA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, FRANCISZKANKI, DWUPIENNOŚĆ, ZABUDOWA ZAGRODOWA, KOBRA, PERYKARP, HALBA, SYNONIMICZNOŚĆ, NIELOKALNOŚĆ, LODOWIEC ALPEJSKI, STACJA DYSKÓW, KOMÓRKA LEYDIGA, ROPUSZKA POMARAŃCZOWA, DYSPEPSJA, JEDNOSTRONNOŚĆ, SABIN, DIMETRODON, POWIEŚĆ CYKLICZNA, ZLEWNIA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, PODÓJ, NORTRYPTYLINA, LARWA, ROPUCHA ZŁOCISTA, KOSZULARZ, WNĘTROSTWO, INFORMACJA POUFNA, PLATFORMERS, HIPERATOM, SATANISTKA, AUTOKRATYZM, SEKTA, WIELOGAMIA, ZARAZA, WALEC, RÓJKA, PORTAL INTERNETOWY, EPIDEMIOLOG, DOMINIKANKI, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, PIGMEJ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, WIELKI SZLEM, GRZEBIEŃ, LOKALNOŚĆ, ROZMIAR, SPŁASZCZKOWATE, ANDROGINIA, ZARAZA, PIĘTRO, ANDROGYNIA, FLANSZA, ADAMITA, ARCHEOTYRIS, MORGAN, SYNAPSYD, CIĄŻA MNOGA, ALTRUIZM KREWNIACZY, ITALIAŃSKI, AKINEZJA, KANA, ROZGAŁĘZIACZ, LAUFER KRÓLEWSKI, BEETHOVEN, NIECKA, CYKL MIESIĘCZNY, POWSTANIEC ŚLĄSKI, GEN FUZYJNY, WYZNANIE MOJŻESZOWE, HERMAFRODYTYZM, MULTIGAMIA, AKCESORYJNOŚĆ, DZIEŃ ŚWIETLNY, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PIEG, RYTM, BACHATA, PRZEKŁAD, OKOT, SAMODZIERŻAWIENIE, BALOT, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, BIELMO, ROZPIĘTOŚĆ, PRZYRODZENIE, DROBNOZIARNISTOŚĆ, BÓBR RZECZNY, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, KIERPCE, POSTĘPOWANIE, NIESTRAWNOŚĆ, PENS, REAKCJA SPRAWCZA, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, ALMANACH, POLIMORFIZM, ABSOLUTYZM, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, PIECZYNG, WOJNA DOMOWA, POLIGYNANDRIA, VINTAGE, PIROGA, OKRES, ANGLOSASKA, HALO, NIMFA, JEDNOWŁADZTWO, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, MONOGAMISTKA, EUGLENA ZIELONA, ANTYRELIGIA, ŁOŻYSKOWIEC, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, ROZJAZD, KOSZT KOMPARATYWNY, GRAF SKIEROWANY, STEROWANIE UKROTNIONE, CHOCHOŁ PIŻMOWY, EPIZOOTIA, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, POLIGINIA, GEN LETALNY, KURS, GONIEC HETMAŃSKI, ZMIENNOŚĆ PRZECIWCIAŁ, PODGATUNEK, OBOWIĄZEK WIZOWY, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, BÓR WRZOSOWY, GARNIEC, AWANTAŻ, PROBLEM DECYZYJNY, KLASÓWKA, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, PIGMEJCZYK, ANALIZA WARIANCYJNA, MONODRAMAT, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, POMÓR, STEROWANIE WIELOKROTNE, TARPAN, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, KSIĘGA ŁAWNICZA, OPERATOR, EPIFITOZA, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, JONI, HORDA, OŚ ZIEMI, ANTYLOPA, IMMERSJA, KONCERN, REPERTUAR, ENDEMIZM, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, MONOTEIZM, IMITACJA, SOLO, DYMORFIZM PŁCIOWY, MEGATONA TROTYLU, GONIEC KRÓLEWSKI, HARMONIA SAMOGŁOSEK, GALWANIZACJA, ENERGIA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, PIECZARKOWIEC, ALKILACJA, KATATONIA, PORTAL, POCHODNA, SYMULTANKA, ODGAŁĘZIACZ, LIGATURA, CZARNY LUD, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, SKŁADANKA, KLOMIFEN, MIESZANKA, OWULACJA, POLIGYNIA, WYDAJNOŚĆ PRACY, TRĄDZIK, DOLARÓWKA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, PODIUM, NAKŁAD, WIĄZANIE PEPTYDOWE, POJEDYNEK, RÓJKA, RADŹPUT, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ANTENA KIERUNKOWA, CELTYJKA, ZDANIE JEDNOSTKOWE, LIGA OKRĘGOWA, WĘDZONKA, SZEKSPIR, SAMODZIERŻAWIE, NIECKA ARTEZYJSKA, OWOCNIA, SZCZURY WORKOWATE, AMERYKA, TEROFIT, APARTAMENT, PARZYSTOŚĆ, ANDROGINIZM, GRA POJEDYNCZA, TEATR JEDNEGO AKTORA, MONOLOG, PLATFUS, MONOGAMIA, KOMPETENCJA, TRANZYT, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, SPLOT, KRYZA, DÉSINTÉRESSEMENT, OBOJNACTWO, MULTIPLEKS, OBUPŁCIOWOŚĆ, JUDAIZM, WYPŁATA TRANSFEROWA, NEUTRALIZM, PASCHA, WIELOMAŁŻEŃSTWO, ROZWÓJ OSOBNICZY, DWUPŁCIOWOŚĆ, ROSZCZENIE REGRESOWE, KLEJNOTY KORONNE, ?RÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 621 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSTĘPOWANIE GONAD MĘSKICH I ŻEŃSKICH U JEDNEGO OSOBNIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYSTĘPOWANIE GONAD MĘSKICH I ŻEŃSKICH U JEDNEGO OSOBNIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUPŁCIOWOŚĆ występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 12 lit.)
HERMAFRODYTYZM występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 14 lit.)
OBOJNACTWO występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 10 lit.)
OBUPŁCIOWOŚĆ występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUPŁCIOWOŚĆ
występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 12 lit.).
HERMAFRODYTYZM
występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 14 lit.).
OBOJNACTWO
występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 10 lit.).
OBUPŁCIOWOŚĆ
występowanie gonad męskich i żeńskich u jednego osobnika (na 12 lit.).

Oprócz WYSTĘPOWANIE GONAD MĘSKICH I ŻEŃSKICH U JEDNEGO OSOBNIKA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - WYSTĘPOWANIE GONAD MĘSKICH I ŻEŃSKICH U JEDNEGO OSOBNIKA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x