NAZWA POTOCZNA SSAKA Z GRUPY KILKUDZIESIĘCIU GATUNKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH SSAKÓW Z RODZINY KRĘTOROGICH (PUSTOROŻCÓW) ORAZ JEDNEGO GATUNKU Z RODZINY WIDŁOROGICH - ANTYLOPA WIDŁOROGA (ANTILOCAPRA AMERICANA); W WARUNKACH NATURALNYCH ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, AZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ (ANTYLOPA WIDŁOROGA), KILKA GATUNKÓW INTRODUKOWANO DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ, CZĘSTO SĄ RÓWNIEŻ SPOTYKANE W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYLOPA to:

nazwa potoczna ssaka z grupy kilkudziesięciu gatunków parzystokopytnych ssaków z rodziny krętorogich (pustorożców) oraz jednego gatunku z rodziny widłorogich - antylopa widłoroga (Antilocapra americana); w warunkach naturalnych zamieszkują Afrykę, Azję i Amerykę Północną (antylopa widłoroga), kilka gatunków introdukowano do Ameryki Północnej i Południowej, często są również spotykane w ogrodach zoologicznych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTYLOPA

ANTYLOPA to:

ssak z rodziny krętorogich; stepy i sawanny Afryki, żyje także z Azji i w Europie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA POTOCZNA SSAKA Z GRUPY KILKUDZIESIĘCIU GATUNKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH SSAKÓW Z RODZINY KRĘTOROGICH (PUSTOROŻCÓW) ORAZ JEDNEGO GATUNKU Z RODZINY WIDŁOROGICH - ANTYLOPA WIDŁOROGA (ANTILOCAPRA AMERICANA); W WARUNKACH NATURALNYCH ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, AZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ (ANTYLOPA WIDŁOROGA), KILKA GATUNKÓW INTRODUKOWANO DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ, CZĘSTO SĄ RÓWNIEŻ SPOTYKANE W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.149

BOCZNIAK ŁAGODNY, JODŁA JEDNOBARWNA, TRĄBOWIEC, CALYPSO, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, ŚNIEŻYCA MAŁA, KOSTRZEWA CZARNIAWA, STEPNIARKA MONGOLSKA, CZOSNEK SINAWY, POMROWICA LESZCZYNÓWKA, DRŻĄCZKA WIELKA, ŻURAWIE, GRAF SKIEROWANY, BĄK ZWYCZAJNY, KRÓLIK, KRÓTKOSZEK AKSAMITNY, ŻYCICA OLDENBURSKA, MOAK CIĘŻKI, BUR, WĄTLIK, RYTEL, RYBY WĘDROWNE, CZOSNEK OKAZAŁY, MAKATKA, ROLNICA, ŻÓŁW CIERNISTY, ZAMOŚĆ, HELIKONIA, KAJMAN ŻAKARE, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, MIESIĘCZNIK, MODRZEW LYALLA, TRÓJLIST DROBNOKWIATOWY, DZIĘCIOLNIK AFRYKAŃSKI, PODPIS ELEKTRONICZNY, SOŚNICA JAPOŃSKA, FAŁD KORZENIOWY, ŚNIEŻYCZKA KRÓLOWEJ OLGI, FLEBODIUM, LEBERWURST, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, WUEF, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, SKOCZ SZCZOTKOCZUBY, SUNDAJKA, KURKUMA, KANTON, LISTEWKOWIEC SIEDZĄCY, PRZĄDKA PIERŚCIENICA, ALESTES CHAPERA, TERYTORIUM POWIERNICZE, JAŁOWIEC ŁUSKOWATY, ZAIR, LEPIECH, ORLIK, PETREL WULKANICZNY, BUJANKA, RÓŻNOZĄB DELIKATNY, FASETA, KONITRUT, NEURON LUSTRZANY, CEDR LIBAŃSKI, SIEWIEROMORSK, ASOCJACJA CHARGE, SARDELA KAPSKA, KRUCZYNA GRUBODZIOBA, BEDŁKA MUCHOMOR, ARUI, DZWONECZNIK KOŃCZYSTY, RATKA, CZUBIK RUDOLICY, GWIAZDNICA, RYBITWA CZARNA, KAPUCYNKA, KAPIBARA, GRZEBACZ, BUDŻET DOMOWY, SŁOWIKÓWKA, BRZYDULA, SUHAK, ARABIKA, BAWOLEC, PARTIA ANGIELSKA, PIŻMOWÓŁ, MIÓD, KSIĘŻYCORÓG, DOPEŁNIACZ, PODSADKA POCHWIASTA, KLONEK, KOB NILOWY, GAZELA RUDOCZELNA, OCZERET, KARACZAJKA, LILIA-UCHO ŚWINI, WĘŻOGŁÓWKA AUSTRALIJSKA, NARZĄD ŚWIETLNY, EINSIEDLER, ORLENIOWATE, SZKARŁUPNIE, FAMILIANT, GRUCZOŁ MLEKOWY, ZBOŻE, BZOWINA, SKOCZEK, PUSZCZYK PLAMISTY, ALBATROS SZAROGRZBIETY, TARPAN, HEBRA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, PODRZEŃ, KUC DALES, JĘZYK HUROŃSKI, MODRASZEK ALEKSIS, ALGONKIN, KRAŚNIK PURPURACZEK, TOSTER ZAMYKANY, PRUSY, FIGA INDYJSKA, LYGODIUM DROBNOLISTNE, KOLORADO, BATAGURY, PRZĘŚL, MAKAK HIMALAJSKI, ŻÓŁWIAK GŁADKOBRZEGI, GRUSZA USSURYJSKA, TRAWA CYTRYNOWA, RZEPIK, KANIUKI, MLECZARZ, KLEKOTKA, KASZTANÓWKA WIELKA, JELEŃ KOŃSKI, HOTENTOTKA, BERNIKLA ALEUCKA, AUSTROZAUR, KSIĘGA AKCYJNA, LN, EDREDON OKAZAŁY, APANAŻE, AMFISBENA PLAMISTA, PROSTAGLANDYNA, KRYPTOZAUR, OPUNCJA FIGOWA, GLUSZEK, SAMORZĄDOWOŚĆ, DOM MODY, DUŻY KRAAL, JĘZYK WIETNAMSKI, ŻÓŁW FLORYDYJSKI, NIEBIELISTKA, BOCZNOTRZONOWIEC, KOZŁOWIEC, RADA, SZTABA, SZACHOWNICA, TOCZENICA, SINOWENATOR, TEORIA PERSPEKTYWY, TACHOGRAF, OBNAŻACZ RÓŻÓWKA, SZANTUNGOZAUR, OWSICA ŁĄKOWA, OSET PAGÓRKOWY, SODA OCZYSZCZONA, HOSTA, KROWIA GĘBA, KORAB, TRACZ BRAZYLIJSKI, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, CHEMIA JĄDROWA, F, TORFOWIEC GIRGENSOHNA, ŚWISTUN ZWYCZAJNY, TOŁHAJ, GUARANA, PETREL CZARNOSKRZYDŁY, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, ZANOKCICA KOŃCZYSTA, PAWIAN ANUBIS, STAROŚCINA, BUSZBOK, TEST ZDERZENIOWY, TRÓJLIST FALISTY, PRZEKŁAD, PAROLATEK, RYTUAŁ, KWAS LINOLOWY, TAGETES ROZPIERZCHŁY, ŁOPATECZKA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, E120, DIABEŁ MORSKI, FILEMON MAŁY, SOKORA, FROME, MOTELA, RUMIAN AUSTRIACKI, ZŁOTORZYTKA, PROWINCJA, EOLIDA, CIAŁKO X, CYTRULINA, TORFOWIEC SKRĘCONY, RYJÓWKA ETRUSKA, CYSTERS, JAGODZIAK OLIWKOWY, DROZD OLIWKOWY, MIŁEK NIEBIESKOBRZUCHY, GNU, CHRUŚCIK, CYRANECZKA ŻÓŁTODZIOBA, MODRASZEK REBELA, RUBINEK, WADA DREWNA, KOZIOROŻEC PIRENEJSKI, ZŁOTOUCH BRĄZOWY, ANTYLAK PURPUROWY, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, BAWÓŁ CZERWONY, RODZINA PSZCZELA, JEDNOŻEŃSTWO, GRADACJA, CZOSNEK DZIKI, ORDYNACJA PODATKOWA, TRZCINA INDYJSKA, KAPUCYNKA CZUBATA, MINOKSYDYL, LEBERA, SOSNA ARIZOŃSKA, SKORUPIAKI, ELOPSOPODOBNE, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, PSZCZOLINKA RUDA, PRYNCYPAT, KOTOWATE, PORCYJKA, GUJAWA, PASOŻYT POLIKSENICZNY, BOLM, KRÓLIK BAGIENNY, ŻYWOTNOŚĆ, JELEŃ, BYSTRZYK CZERWONY, SOSNA ALEPSKA, GĘŚ ARKTYCZNA, KŁUSAK FRANCUSKI, JĘZYKI MUNDA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, ŻAGIEW RZĘDOWA, MADŻONG, DREWNIAK KASZTANOWATY, IGUANA, PROCES GLEBOTWÓRCZY, ŚLEDŹ FALKLANDZKI, KOŃSKI ZĄB, CEBULA ZWYCZAJNA, ASOCJACJA VATER, WRÓBEL KASZTANOWATY, LEJKOWIEC LABIRYNTOWY, LAK, SZCZEP, WOW, STRYJ, ARENGA, SIT BAŁTYCKI, SZTUCZKA, SSAKOKSZTAŁTNE, MARKUR, TOPORNICA MARMURKOWA, STANOWISKO, SKRZYDLIK, KRUSZON, JESIOTR ROSYJSKI, KRAŚNIK WYKOWIEC, ALGIERIA, KOŚNIK CZUBATY, BELOTKA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, TARANTULA APULIJSKA, EGIPSKI, PAPROTKA PRZEJŚCIOWA, ZACHYLNIK BŁOTNY, ETIOPSKI, KRZYŻ MALTAŃSKI, ALPAKA, TURZYCA NIBY-LISIA, ORZEŁ INDYJSKI, KRĘPACZEK MODROOKI, ROPUCHA OLBRZYMIA, JODŁA DELAVEYA, KOSMATKA GAJOWA, RAJA POLARNA, TAWROSZ PIASKOWY, CZAPLA SZAROBRZUCHA, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, BĄK, CHIŃSKI CHOMIK PRĘGOWANY, SKRYBA, PINAKIEL, ?OBRYZG ŚWIERKOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.149 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA POTOCZNA SSAKA Z GRUPY KILKUDZIESIĘCIU GATUNKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH SSAKÓW Z RODZINY KRĘTOROGICH (PUSTOROŻCÓW) ORAZ JEDNEGO GATUNKU Z RODZINY WIDŁOROGICH - ANTYLOPA WIDŁOROGA (ANTILOCAPRA AMERICANA); W WARUNKACH NATURALNYCH ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, AZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ (ANTYLOPA WIDŁOROGA), KILKA GATUNKÓW INTRODUKOWANO DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ, CZĘSTO SĄ RÓWNIEŻ SPOTYKANE W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA POTOCZNA SSAKA Z GRUPY KILKUDZIESIĘCIU GATUNKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH SSAKÓW Z RODZINY KRĘTOROGICH (PUSTOROŻCÓW) ORAZ JEDNEGO GATUNKU Z RODZINY WIDŁOROGICH - ANTYLOPA WIDŁOROGA (ANTILOCAPRA AMERICANA); W WARUNKACH NATURALNYCH ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, AZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ (ANTYLOPA WIDŁOROGA), KILKA GATUNKÓW INTRODUKOWANO DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ, CZĘSTO SĄ RÓWNIEŻ SPOTYKANE W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYLOPA nazwa potoczna ssaka z grupy kilkudziesięciu gatunków parzystokopytnych ssaków z rodziny krętorogich (pustorożców) oraz jednego gatunku z rodziny widłorogich - antylopa widłoroga (Antilocapra americana); w warunkach naturalnych zamieszkują Afrykę, Azję i Amerykę Północną (antylopa widłoroga), kilka gatunków introdukowano do Ameryki Północnej i Południowej, często są również spotykane w ogrodach zoologicznych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYLOPA
nazwa potoczna ssaka z grupy kilkudziesięciu gatunków parzystokopytnych ssaków z rodziny krętorogich (pustorożców) oraz jednego gatunku z rodziny widłorogich - antylopa widłoroga (Antilocapra americana); w warunkach naturalnych zamieszkują Afrykę, Azję i Amerykę Północną (antylopa widłoroga), kilka gatunków introdukowano do Ameryki Północnej i Południowej, często są również spotykane w ogrodach zoologicznych (na 8 lit.).

Oprócz NAZWA POTOCZNA SSAKA Z GRUPY KILKUDZIESIĘCIU GATUNKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH SSAKÓW Z RODZINY KRĘTOROGICH (PUSTOROŻCÓW) ORAZ JEDNEGO GATUNKU Z RODZINY WIDŁOROGICH - ANTYLOPA WIDŁOROGA (ANTILOCAPRA AMERICANA); W WARUNKACH NATURALNYCH ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, AZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ (ANTYLOPA WIDŁOROGA), KILKA GATUNKÓW INTRODUKOWANO DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ, CZĘSTO SĄ RÓWNIEŻ SPOTYKANE W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - NAZWA POTOCZNA SSAKA Z GRUPY KILKUDZIESIĘCIU GATUNKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH SSAKÓW Z RODZINY KRĘTOROGICH (PUSTOROŻCÓW) ORAZ JEDNEGO GATUNKU Z RODZINY WIDŁOROGICH - ANTYLOPA WIDŁOROGA (ANTILOCAPRA AMERICANA); W WARUNKACH NATURALNYCH ZAMIESZKUJĄ AFRYKĘ, AZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ (ANTYLOPA WIDŁOROGA), KILKA GATUNKÓW INTRODUKOWANO DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ, CZĘSTO SĄ RÓWNIEŻ SPOTYKANE W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x