Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: USZKODZENIE CIĄGŁOŚCI SKÓRY, A CZĘSTO RÓWNIEŻ GŁĘBSZYCH TKANEK LUB NARZĄDÓW NA SKUTEK URAZU MECHANICZNEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKALECZENIE to:

uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego (na 11 lit.)RANA to:

uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego (na 4 lit.)ZRANIENIE to:

uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USZKODZENIE CIĄGŁOŚCI SKÓRY, A CZĘSTO RÓWNIEŻ GŁĘBSZYCH TKANEK LUB NARZĄDÓW NA SKUTEK URAZU MECHANICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.403

CHWYTNIK, FREGATA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, STACJA, KROSOWNICA WIZYJNA, MARKETING BEZPOŚREDNI, HRABIĄTKO, SEKS ORALNY, SKOK W BOK, ŚWIĘTY JAN, ŁASKAWCA, EMBARGO, RUSEK, PRZEZNACZENIE, ARABIKA, HIPERTONIA, WOLNOBIEG, KANWA, ISKRA, PORTFEL, PANTOGRAF, DEFICYT, PUZDERKO, TRYMOWANIE, WIKING, CZAPA, KREMÓWKA, KSIĘŻULEK, SZYBOLET, OGONEK, NUKLEOZYD, PALATALIZACJA, ŚLEPE WROTA, BIBLIOTEKA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, APARAT REGENERACYJNY, ADIANTUM WŁOSY WENERY, KARES, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, WAHADŁO, ASFALT, LATARNIA, BUDOWLA OBRONNA, TROLL, BEZGŁOŚNOŚĆ, GALÓWKA, DOM WCZASOWY, HAK, KĄT ROZWARTY, KLAUZULA UMOWNA, SZAŁAS, ZNAJDEK, WYCISK, NAROŻNIK, DEWOLUCJA, STYPENDIUM, KŁUSAK FRANCUSKI, WOLE OKO, OTWÓR WYLOTOWY, DANINA, OLIWA Z OLIWEK, GEOFAGIA, ZBLIŻENIE, CIAPATY, RAGDOLL, RILEY, SŁUŻALCZOŚĆ, LASERUNEK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, STEROLOTKA, PALMETA, SZYJKA, TURMA, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, INSTRUMENT, PROGRAM UŻYTKOWY, WCZASY POD GRUSZĄ, WYPADEK JĄDROWY, MOŁDAWSKI, ATOM, AUTOMOBILKLUB, CHRUŚCIK, BOCZEK, POLSKOŚĆ, EKRANOPLAN, TATUAŻ, CLERK, PRZEKĄSKA, INFORMACJA, RABAT, UKŁAD NARZĄDÓW, PRZYKASÓWKA, PIEPRZ RÓŻOWY, SER ŻÓŁTY, KOORDYNAT, ZASIŁEK PORODOWY, BŁONA LOTNA, LAS OCHRONNY, NAMASZCZENIE CHORYCH, JAGODÓWKA, PIERWSZOŚĆ, KOPIA, BANNER, BEZODPŁYWOWOŚĆ, PAS, PROEPIDEMICZKA, PAWĘŻ, ROZETKA, BUTLA, ARTROZA, WALKA, DOMINATOR, ZATOR PŁUCNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, RAMA, AFILIACJA, BÓR, REZERWA WALUTOWA, LIFTING, KLEKOTKA, NOTOWANIE, LEJBIK, KLASTER, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, SKÓRA, CAPRICCIO, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, AWANS, HEBRA, AKCJA, ANTRYKOT, SĘDZIA, KRĄG KAMIENNY, ATRAPA, POBIAŁKA, WIDEOMAN, DEPESZA, ŁAPEĆ, SKWAPLIWOŚĆ, EGZORCYZM, FIKOŁEK, DŹWIGACZ DACHOWY, NOMOKANON, FAKT PRAWNY, XSARA, WAHLIWOŚĆ, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, OBRÓT PIERWOTNY, CHIMICHANGA, KOŻUSZYSKO, OPASKA BRZEGOWA, ZAWIESZKA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, ZIARNECZKO, NEOTENIA, TRANSPOZYCJA, FLOEM, DEKORACJA, KOŁO HISTORII, CELA, ZDRADLIWOŚĆ, AUTOBUS CZŁONOWY, ASEKURANTKA, WARZĘCHA RÓŻOWA, BIZA, JAPOŃSKI, WARSTWA JASNA, KRĄŻENIE WROTNE, SAMOTRAWIENIE, GORZKOŚĆ, PRZYGODA, DEZINSTALACJA, KOMPATYBILNOŚĆ, KONSERWA, MATECZNIK, KHMERKA, NIENARUSZALNOŚĆ, SPRZĄCZKA, SĘKACZ, POSIADŁOŚĆ, BEZCIELESNOŚĆ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, SZKIELET, DRZEWO IGLASTE, ZADANIE, ZAPORA WODNA, CHARAKTERYSTYKA, SIEDEMNASTKA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, KĄTNIK ŚCIENNY, STOLIK, KOTLET POŻARSKI, ARCHEOLOGIA, KONWENT, OPERATOR ARYTMETYCZNY, TASIEMIEC, SESJA, SATELITA, DOPŁYW, PROCES, PIKIETA, WIŚNIÓWKA, DZIRYT, SORBET, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, POMOST, ZGIĘCIE PODESZWOWE, RZEZAK, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, WEŁNIAK, KAMICA MOCZOWA, BEZSZELESTNOŚĆ, DEPTAK, KRUCHE CIASTO, ISTOTA FANTASTYCZNA, ZATRZYMANIE, DYSPROPORCJA, SPORT ZIMOWY, MONETA OBIEGOWA, DAWCA, DWUZŁOTÓWKA, EKLEKTYZM, GOTOWALNIA, TERMOLOKATOR, COASTER, FEERIA, DRZEWCE, BĄK AMERYKAŃSKI, GLINIANE RĘCE, ORGANMISTRZOSTWO, OSIEMDZIESIĄTKA, IDIOM, SPIKER, KASTRAT, SZKLANKA, GAZ SYNTEZOWY, KONOTACJA, NIERÓWNOŚĆ, PRZĘSŁO, OKUCIE, BUDOWA, EWOLUCJA, DRZEWO SOLITEROWE, BUJANIE, TERMA, PRĄTNIKOWCE, MATERIAŁ BUDOWLANY, WYDŁUŻALNIK, EGZEMA DZIECIĘCA, PRZYBYTEK, BABULA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, AMINOKWAS, CHÓR, METAMORFIZM, STRÓJ, KOMISARZ WOJSKOWY, PIĘTNO, SIEDLISKO, OPONA, PISZCZEK, KOKSIARZ, STARA DUPA, WIZA WYJAZDOWA, BLISKOZNACZNIK, NAWÓZ ORGANICZNY, SOLIDARYZM, KRÓLOWA NAUK, PROPAROKSYTON, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, UCHO, LASKA MARSZAŁKOWSKA, KATASTROFISTA, PACHWINA, KUSKUS, PIEC GRZEWCZY, OBSERWATOR, JĘZYK KAUKASKI, AZOLLA KAROLIŃSKA, POCHŁANIACZ, SZLUFKA, WRZASKLIWOŚĆ, ABDOMINOPLASTYKA, IMPLEMENTACJA, GŁOWNIA, PINAKIEL, KWAS, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, PRYMITYW, GRAFOSKOP, KONSERWA, SAKWA, DIAKRYT, ADORACJA, PINCZER, JĘZYK POMOCNICZY, PRZEGUBOWIEC, KAJMAK, LORDOSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.403 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: USZKODZENIE CIĄGŁOŚCI SKÓRY, A CZĘSTO RÓWNIEŻ GŁĘBSZYCH TKANEK LUB NARZĄDÓW NA SKUTEK URAZU MECHANICZNEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
okaleczenie, uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego (na 11 lit.)
rana, uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego (na 4 lit.)
zranienie, uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKALECZENIE
uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego (na 11 lit.).
RANA
uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego (na 4 lit.).
ZRANIENIE
uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x