JEŻOWIEC - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEŻ MORSKI to:

jeżowiec - przedstawiciel gromady morskich zwierząt zaliczanych do typu szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się kulistym, mniej lub bardziej spłaszczonym, różnorodnie ubarwionym ciałem gęsto pokrytym wapiennymi, ruchomo osadzonymi kolcami; zwierzęta te zamieszkują strefę denną wód słonych o zasoleniu powyżej 20‰ wszystkich stref geograficznych kuli ziemskiej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEŻOWIEC - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.345

WATAHA, LASKOWANIE, MANIFESTACJA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, GRUBOŚĆ, POGOTOWIE, MINIMALISTA, ODKRYCIE DUSZY, BARION, ŻAGIEW, LIGA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, SIEĆ WAN, CZYTANKA, NAPÓJ WINOPODOBNY, SUCHA IGŁA, ODPRYSK, CERTACJA, WARZYWNIAK, PEGAZ, KOMÓRCZAK, ALEGORYCZNOŚĆ, ANGORYZM, KRÓL, ZAGNIEŻDŻENIE, OLEJEK ETERYCZNY, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, ODGŁOS, ARABIKA, STAW KULISTY WOLNY, NOKAUT TECHNICZNY, OPŁATA CZYNSZOWA, CADET, SIATKA, ZBAWICIELKA, KAPISZON, PERŁA, PRZEJEZDNA, SIŁY POKOJOWE, LATO, KASZA GRYCZANA, KONWERGENCJA, OUTSIDER, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, WULKAN BŁOTNY, JASKÓŁKA, PACZKA, SKUTER, PRACA, WĘZEŁ, BECZUŁKOWCE, POŚWIĘCENIE, KOLOR OCHRONNY, STYGON, MATKA BOSKA GROMNICZNA, UKŁAD NIEINERCJALNY, NOZDRZE TYLNE, WTÓRNOGĘBOWCE, ZUPKA CHIŃSKA, WIDMO SYGNAŁU, MAJMA, OSTINATO, BUTWA, PRZEBUDOWA, SŁOŃ, SPRAWUNEK, ROCZNIK, KNAJPA, JAMA GĘBOWA, ZAKUTA PAŁA, SAŁATA, STRASZYK, LIST PASTERSKI, OMAM, HIGIENA WETERYNARYJNA, WIECHA, FĄFEL, INSTRUMENT FINANSOWY, CIEK, REALIZM NAIWNY, CUKIER WANILIOWY, LIRA, DRĘTWOTA, WYSEPKA, ZESZYT W KRATKĘ, ZBIORNIK NASIENNY, NEFROLEPIS, VIGNON, MANDŻURSKI, ZIELSKO, DEGRADACJA SPOŁECZNA, ŁUPEK PARAFINOWY, KONTUR, MOTOR, UKRAINISTYKA, SALA, UDAR, ZAKRĘT, SĘDZIA, OLIWA Z OLIWEK, WIEŻA KONTROLNA, DOKUMENTACJA BUDOWY, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, ŚLICZNOŚĆ, ÓSMY, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, UROJENIE KSOBNE, ŁONO, KOLOR, KONTYNGENT, KAPUSTA KWASZONA, KAPRYS, ŻABOT, NAUKI O POZNANIU, PRZYSTAŃ MORSKA, KORDAITY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, TRIADA, OKUCIE, SZEREG HOMOLOGICZNY, AHA, BAGIETA, GERONTOKRACJA, STERYLIZACJA, APORT, CUKIER ZŁOŻONY, PRAWO JOULE'A, RATING KREDYTOWY, PARK SZTYWNYCH, FOKUS, DEWOCJONALIA, SIATKA, WASZA WYSOKOŚĆ, STREFA PODKOSZOWA, CHEMIA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, GNIOTOWNIK, PRODUKCJA WTÓRNA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, OSTĘP, NAROST, PŁONNIKI, PROGRAM WYBORCZY, REZULTAT, DYKTATURA, MOC CZYNNA, SIŁA NOŚNA, WYWIAD, ALBARELLO, STRZAŁKA, OKRĘT TRANSPORTOWY, ADLER, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, ABAKUS, MASZERUNEK, IGOR, ZOOFENOLOGIA, SKAŁA WAPIENNA, ODCZYN ZAPALNY, MASZYNA CIEPLNA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, PASTEL, DOM POSELSKI, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, ETOLA, CIEŃ, STACJA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, KOLOKWINTA, SATYNA, ŁASKAWCA, TRANSPOZYCJA, BALANS, PILOT, DZ, ZAJĄCE, ELEATA, ŻAŁOBA, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, ZARYCIE NOSEM, WILAMOWSKI, WOŁY, NEONTOLOGIA, HYDROAKUSTYKA, METRYKA, JODEK, DZIAŁANIE, WARSZTAT, KATAPULTA, OGIEŃ I WODA, STRZYKWY, WPADKA, ŚWIDER, DZIECKO ULICY, BETON JAMISTY, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, KONFISKATA, FUNKCJA CELOWA, ZSZYWARKA, ŻELE, TARGANIEC, WIECZNE PIÓRO, PERIOD, CHŁODNIK, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, RYBOJASZCZURY, GEODYNAMIKA, FILTR ANTYSPAMOWY, PARATHA, JĘZYK SZTUCZNY, GLIPTYKA, ATLAS NIEBA, TRZEPACZ, MUNSZTUK, RYM ŻEŃSKI, KEKSÓWKA, ESPRINGOLA, ŚLEDZIOWATE, LANE KLUSKI, JAJO, DOLOMIT, JĘZYK STAROEGIPSKI, MYJNIA, WYGON, SOMATYZACJA, DEPTAK, SKŁADKA, CEWKA, MORŚWIN DALLA, SEN, DOŻYWOTNOŚĆ, OKLUZJA, ODWAGA CYWILNA, KARTAUNA, ETERYCZNOŚĆ, OLEJ ARACHIDOWY, PM, KUTER TRAŁOWY, PERILLA ZWYCZAJNA, MACZANKA, ZANOKCICOWATE, CHOROBA WOLMANA, ZESTAW, NAWIS, TURBINA CIEPLNA, RAK PRĘGOWANY, OBUNOGI, KASZUBSKI, NAŚLADOWCZOŚĆ, RACJONALIZM, BERŻERA, SZEZLONG, KOSZYKÓWKA ULICZNA, NÓŻ, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, POMADKA, WYKLUCZENIE, ZWYROL, ZBIOROWISKO, DELFIN DŁUGONOSY, IMPOTENCJA, GENIUSZ, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, MORŚWINOWATE, FILTR CYFROWY, RADCA, PULSACJA, SZMALCÓWKA, CZWÓRSTYK, ŚLUZAK, PRZYBLIŻENIE, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ZIELONA GRANICA, PANORAMA, WYWINIĘCIE ORŁA, PION, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, BALONET, PRĘGA, KTOŚ, MOTET, BYCZEK, ANDANTINO, KAJMAKAM, LANCETNIK, FANPAGE, STAWONOGI, KARMNIK AUTOMATYCZNY, ZESPÓŁ USHERA, KLUCZ, MATERIA, ODKOS, DREN, INGRESJA MORSKA, PISUAR, TABU, WROTA, ?WARSTWA PERYDOTYTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.345 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEŻOWIEC - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEŻOWIEC - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEŻ MORSKI jeżowiec - przedstawiciel gromady morskich zwierząt zaliczanych do typu szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się kulistym, mniej lub bardziej spłaszczonym, różnorodnie ubarwionym ciałem gęsto pokrytym wapiennymi, ruchomo osadzonymi kolcami; zwierzęta te zamieszkują strefę denną wód słonych o zasoleniu powyżej 20‰ wszystkich stref geograficznych kuli ziemskiej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEŻ MORSKI
jeżowiec - przedstawiciel gromady morskich zwierząt zaliczanych do typu szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się kulistym, mniej lub bardziej spłaszczonym, różnorodnie ubarwionym ciałem gęsto pokrytym wapiennymi, ruchomo osadzonymi kolcami; zwierzęta te zamieszkują strefę denną wód słonych o zasoleniu powyżej 20‰ wszystkich stref geograficznych kuli ziemskiej (na 9 lit.).

Oprócz JEŻOWIEC - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - JEŻOWIEC - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast