PRZYZNAWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA OKREŚLONYM GRUPOM SPOŁECZNYM UPOSAŻENIE W POSTACI WĘGLA DO OGRZANIA DOMU LUB EKWIWALENU PIENIĘŻNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEPUTAT WĘGLOWY to:

przyznawane z budżetu państwa określonym grupom społecznym uposażenie w postaci węgla do ogrzania domu lub ekwiwalenu pieniężnego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYZNAWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA OKREŚLONYM GRUPOM SPOŁECZNYM UPOSAŻENIE W POSTACI WĘGLA DO OGRZANIA DOMU LUB EKWIWALENU PIENIĘŻNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.700

LOKATOR, WYŻYNY, CZERWIENIDŁO, ROGAINING, ŁACINNIK, KOSA, KAPUŚCIANY ŁEB, KATAPULTA, SUCHUM, CANZONETTA, NAROŻNIK, KREACJA, ZAZDROŚĆ, PICA, TAKT, DIPLOPIA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, SKARB PAŃSTWA, MOC PRZEROBOWA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, METADANE, OKUCIE, PRZENOŚNIK, ZLEWNIA, KURANT, SALWA, PRZYLĄDEK, BARIERA JĄDROWA, KNOTNIK ZWISŁY, CANZONA, RUCHY EPEJROGENICZNE, SPALINY, ECCHI, ŻYDOSTWO, CZOSNEK, LAS, KAROTEN, MASZYNA MATEMATYCZNA, ŚMIERDZIEL, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, PUŁAP, GWASZ, SUBWENCJA, LOGOFET, TRZYDZIESTKA, POCHWIAK OKAZAŁY, LODOWNIA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, WIBRACJA LABILNA, FASETA, SMAK, DRAMATYKA, WINDSURFING, CZĄSTECZKA, WOTUM ZAUFANIA, TERYTORIUM MANDATOWE, PORT MORSKI, FOTOALBUM, TURYSTYKA SEKSUALNA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, KARPIŃSK, DETENCJA, SAMOGON, PRZYZBA, OPCJA WALUTOWA, AKCEPTOR, SIEKIERA, KORZYŚĆ, PODSADNIK KULISTY, PRZEKAZ, BANIECZKA, DOM, FONOGRAM, KLAMRA, WELIN, WYSEPKA, MOLESKIN, KUBRAK, KOLAUDACJA, SZLUFKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, PRACA, PREIMPLANTACJA, STRUP, LAPIS-LAZULI, FAZA, GIPSATURA, ALLEGROWICZKA, SZWABSKI, OBSŁUGA, EWOKACJA, KOSZER, PRZEWRÓT, WOJNA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, KSIĄŻKA ADRESOWA, CIĄGI, REŻYSER, STANLEY, GAZ KOKSOWNICZY, BIUROKRATYZM, ABOLICJA, SALA, WYSYP, EPOKA INDUSTRIALNA, ŁOPATA, EWA, WIEK, OKSYDAZA, KAPUSTA KWASZONA, GOŁĄBECZEK, KURACJA WSTRZĄSOWA, SONIFIKACJA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, REPRESOR, PANIER, ŁUPEK DACHOWY, TRIADA, PRZYCZÓŁEK, EMIRAT, GABINET, KAULIKARPIA, NAKŁAD, PRZYDAWKA, KLINIEC, CUDZOZIEMSKOŚĆ, OSIEDLE, SYMPATYKOMIMETYK, PODSADKA, GERMAŃSKI, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, ZAWIKŁANIE, BULION, KAMIONKA, BLACHOWNIA, STWARDNIENIE GUZOWATE, CHIŃSKOŚĆ, PERYPATETYK, ZATOKI, UDERZENIE, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, HARMONIZACJA, KAFTAN, OMAM, ALLEGRETTO, PTASIE MLECZKO, MLEKO, KLAKA, PLIK GRAFICZNY, CZESKI, KORYTKO, TURMA, MOLINO, RPG, MENISK, LĘDŹWIE, SEKULARYZACJA, KRĄŻNIK, ODCHYŁKA, OSTOJA, OBIEKTYWNOŚĆ, ZNAK NAWIGACYJNY, ŁUPEK WĘGLISTY, MBIRA, POCHODNA FORMALNA, NEOGOTYK, WODOROSIARCZEK, ANTYBIOTYK, KASZA GRYCZANA, SCYT, DZIEWCZYNIĄTKO, OSA, BABUŚKA, GUL, PIGMALIONIZM, SOS, DOYLE, LINIA MONTAŻOWA, INTERKALACJA, STAN, WARTOŚĆ NOMINALNA, NOODLE, ISKRA, POWÓD, PIECZEŃ, KONSULTANTKA, ILOCZYN BLASCHKEGO, TARATAJKA, WAFEL, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, GŁOWNIA, FUJARKA, JĘZYK, ZNAK, KONWOLUCJA, IMAGE, ANDORKA, ADADŻIO, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, ARABIKA, RÓŻA BAZALTOWA, ROZKŁAD, PAŃSTWO, BOTTOMLESS, AKROBACJA, KARAFKA, ZŁA PRASA, KOLEJKA LINOWA, MARS, WERANDA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, BLANK, BACIK, KARBIDEK, MUSZTARDA, PNEUMATOLIZA, INFLACJA KREDYTOWA, EKSPRESJA GENU, DRYBLING, KANOPA, WAMPIREK, ŁOŻYSKO TOCZNE, AKSAMITKA, OBORA DWORSKA, TARAS WIDOKOWY, SPLOT, KRATER, DELOKALIZACJA, KRÓL, FILM S-F, MECENAT ARTYSTYCZNY, PREZYDENTKA, AIRDRIE, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, STOPIEŃ, LASERUNEK, WASZA WYSOKOŚĆ, SYMBOLICZNOŚĆ, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PANEKLA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, FLUORESCENCJA, PRZEWODNIK, STROIK, RÓŻA, OTTO, DWUSTUZŁOTÓWKA, BIAŁE MIĘSO, DRUK ROZSTRZELONY, TARCIE, HODOWLA PIERWOTNA, WYRZUTNIA, OSIEMNASTKA, FRONTON, FALSZKIL, GROJER, KOMÓRKA, WIATROWNICA, PINGWINARIUM, TRYPTYK, IZOMER, STARA MALUTKA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, SUKMANA, SEZAM, OWOC, DOMOWIK, WERSJA LEKTORSKA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, DWUCYFRÓWKA, MEGAFON, PAPAD, TOKI, WITRYNA, ZATRUCIE, CYSTOSTOMIA, FROTTOLA, TARCZA, NEKTARNIK, LASKOWANIE, LACERNA, TRZYDZIESTY, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, GWIAZDA WIELOKROTNA, PANDANOWIEC, JEMIOŁA, DRZEWOSTAN NASIENNY, SPAMIK, WIGONIA, DŻET, JANÓW, CIĘŻKA ARTYLERIA, SIEDEMNASTKA, ODCHYŁ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, NOMOTETYZM, EMBOLIZACJA, PEŁNIA, PROWINCJA, ?RASA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.700 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYZNAWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA OKREŚLONYM GRUPOM SPOŁECZNYM UPOSAŻENIE W POSTACI WĘGLA DO OGRZANIA DOMU LUB EKWIWALENU PIENIĘŻNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYZNAWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA OKREŚLONYM GRUPOM SPOŁECZNYM UPOSAŻENIE W POSTACI WĘGLA DO OGRZANIA DOMU LUB EKWIWALENU PIENIĘŻNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEPUTAT WĘGLOWY przyznawane z budżetu państwa określonym grupom społecznym uposażenie w postaci węgla do ogrzania domu lub ekwiwalenu pieniężnego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEPUTAT WĘGLOWY
przyznawane z budżetu państwa określonym grupom społecznym uposażenie w postaci węgla do ogrzania domu lub ekwiwalenu pieniężnego (na 14 lit.).

Oprócz PRZYZNAWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA OKREŚLONYM GRUPOM SPOŁECZNYM UPOSAŻENIE W POSTACI WĘGLA DO OGRZANIA DOMU LUB EKWIWALENU PIENIĘŻNEGO sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PRZYZNAWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA OKREŚLONYM GRUPOM SPOŁECZNYM UPOSAŻENIE W POSTACI WĘGLA DO OGRZANIA DOMU LUB EKWIWALENU PIENIĘŻNEGO. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast