RODZAJ PRAW WYŁĄCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO, MIĘDZYNARODOWEGO LUB REGIONALNEGO USTAWODAWSTWA, OBEJMUJĄCYCH PRZEMYSŁ, HANDEL I ROLNICTWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA to:

rodzaj praw wyłącznych wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa, obejmujących przemysł, handel i rolnictwo (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PRAW WYŁĄCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO, MIĘDZYNARODOWEGO LUB REGIONALNEGO USTAWODAWSTWA, OBEJMUJĄCYCH PRZEMYSŁ, HANDEL I ROLNICTWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.322

CZĘŚĆ ZDANIA, GORSET ORTOPEDYCZNY, MONADA, BULLETIN BOARD SYSTEM, ŁUSKA, WAFEL, PISMO OKÓLNE, MATURA POMOSTOWA, OCZKO, BONŻURKA, PRZYKRYWA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PRACE KONSERWACYJNE, ZAPARCIE, MARENGO, KOCIOŁ FLUIDALNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, LORDOSTWO, GŁOSKA, WEZWANIE, PRÓBA TUBERKULINOWA, MATOŁ, ZBROJA PEŁNA, WYŻYNA, OPINIA, EMOCJA, EMISJA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, BIELIZNA, KILIM, FISZUTKA, ALBUM, DRAMATOPISARSTWO, TRZĘSIDŁA, EMALIA, KAPELUSZ STOSOWANY, ŻAGIEW, ROZZIEW, MECENASOSTWO, BYLINA, OPŁATA CZYNSZOWA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, LUD, FALANGA, JASTRYCH, BATERIA WANNOWA, RZEZ, KEMI, TROL, WCZASY POD GRUSZĄ, NIESTOSOWNOŚĆ, GUFFA, CALBAYOG, DYSLOKOZAUR, BRZEZINA, HOLOGRAM, PRZYPOŁUDNIK, CHAMBERY, STACJA, PUNKT KARNY, BAŃKA, TKANKA, WSPARCIE FINANSOWE, PUMPERNIKIEL, AHA, TYMBALIK, PERIOD, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, OKUPACJA, CZÓŁNO, ŚCIANA, FETYSZYZM TRANSWESTYCYJNY, ZWARCIE, GUMKA, FRAK, JARZĄB, CERKIEW, JEZIORO RYNNOWE, NOSOWOŚĆ, WAŻNIK, OBYWATELKA, NOOBEK, BAKARAT, WIZYTOWNIK, CIAŁKO MRÓWCZE, TEMPERATURA MROZU, TANIEC, KAPITANA, TANYSTROF, CHARYZMAT, RYNEK MIĘDZYNARODOWY, PRZEDROŚLE, EDAMMER, SUFLET, ROLNIK RYCZAŁTOWY, COKÓŁ, PRZYŚPIESZENIE STAŁE, JOJO, PRZESŁANKA, KLATKA, BASEN PORTOWY, GRZYB ATOMOWY, OWADZIARKI, TRZYMAK, PAPIER FOTOGRAFICZNY, WKRĘT, PIERNACZ, KWAS NAFTENOWY, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, REKTOSKOP, SZCZYRK, LIST OKÓLNY, AGATIS, UCISK, GLINA LODOWCOWA, SORGO, SZASTAZAUR, TURMA, TRANSMUTACJA, REJESTR, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, POSOBOROWIE, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, WIELKOŚĆ, BIELACZEK, MUZYK, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, KWAS, UJĘCIE, KULTURA STARTEROWA, STACJA, LALA, PŁUCZKA, FUJARKA, DROŻDŻE, PURANA, PION ŻYROSKOPOWY, WĘZEŁ KOLEJOWY, GRAFIKA RASTROWA, METAL NIEŻELAZNY, WIELOKULTUROWOŚĆ, HANDEL NARĘCZNY, PODATNOŚĆ, BANDANKA, NIEKROPIEŃ, KOLOKWIUM, RYLEC, TEST CIS-TRANS, BEK, AKACJA, MIKROMIERZ, CZYSTA ALEKSJA, FILAR PRZYPOROWY, KLASTER, DOPPELGANGER, POCHODNIK, OBSERWATOR, SZABAŚNIK, PŁATECZEK, LORA, SMREKUN, SKRZYP, MIESZACZ, UZDATNIACZ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, DECEPCJA, KUKUŁKA, KASKADA, KRET, STANCJA, BEZPIECZNIK, REKUPERATOR CIEPŁA, PARCIAKI, DEFICYTY BLIŹNIACZE, GIPS SZPACHLOWY, FOLIA, ASYSTA GRAWITACYJNA, MIĘTA, START-UP, ARCHEOLOGIA, GROWL, OBŁĄKANIEC, WEKTOR EKSPRESYJNY, KORDON, ORGANISTRUM, WSPÓŁPRACOWNIK, POKŁAD, ŻURAWIEC, BĘBEN SZCZELINOWY, PROLACERTA, LEKARZ, PRZYWODZICIEL, WYROK PRAWOMOCNY, GIESSEN, POTRÓJNOŚĆ, ŻYWOTNIK, LEADER, PULWERYZATOR, UKONTENTOWANIE, ROZPAD, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, POJEDYNEK, BRYZGUN, PRZECIWCIAŁO, DIRCIK, HOKEJ, TRANSURANOWIEC, PISTIA, BRUZDOGŁOWIEC, INSTALACJA, INTERKALACJA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, MASWERK, GUZIK, POTENCJAŁ, LODOWICA, CZĄBER, ORGANIZM, ADRESAT, GIEŁDA SAMOCHODOWA, OKTET, WYPALANKA, PÓŁRUCH, BASENIK, POWINOWACTWO CHEMICZNE, ŁUPEK MARGLISTY, TURBULENCJA, AUTOBUS CZŁONOWY, SOLIDARNOŚĆ, PASTWA, OLAF, TŁUMIENIE, BIAŁY, TRYB, ODSTRZAŁ, TERAPENA, KLAPAK, KAULIKARPIA, OBIELA, ŁUPEK SAPROPELOWY, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, WZIĘCIE POD WŁOS, POSTING, SOLISTA, ARZAMAS, GUMBAD, MANDALA, HUAIYIN, MANRESA, FAŁSZERZ, FRANCUSKI, OCZAROWIEC, CEBULARZ, KATAPULTA, NERCZYŁUSK, PODKAST, SALWINIA, RĄCZNIK, KOMPLEMENTARIUSZ, BAZYLIKA WIĘKSZA, SFIGMOMANOMETR, DOKUMENT LOKACYJNY, ASEKURANT, ZDANIE, GARBARSTWO, ZDRADA, ŚWIEŻAK, TECHNICZNY NOKAUT, OPARCIE, SPUST, ŚWIERZBOWIEC, GLYPTODONTOPELTA, PAPILOT, BAGNIAK, NIESZPUŁKA, ÓSEMKA, ANAMORFOZA, FILM SF, AUTOPARODIA, UCHWAŁA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, SZPONTON, MEDYCYNA LOTNICZA, NOWENNA, KULA, DZIEŁO ROGOWE, ODZYSK, WYBIEG, DYMA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, ZĄB TRZONOWY, KOMBINATORYKA STOSOWANA, SILNIK RAKIETOWY, STARY BYK, UKŁAD OPTYCZNY, ALASKAN HUSKY, FORMA, KRYSTALIZATOR, ?WZORZEC ANALITYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.322 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PRAW WYŁĄCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO, MIĘDZYNARODOWEGO LUB REGIONALNEGO USTAWODAWSTWA, OBEJMUJĄCYCH PRZEMYSŁ, HANDEL I ROLNICTWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PRAW WYŁĄCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO, MIĘDZYNARODOWEGO LUB REGIONALNEGO USTAWODAWSTWA, OBEJMUJĄCYCH PRZEMYSŁ, HANDEL I ROLNICTWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA rodzaj praw wyłącznych wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa, obejmujących przemysł, handel i rolnictwo (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
rodzaj praw wyłącznych wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa, obejmujących przemysł, handel i rolnictwo (na 19 lit.).

Oprócz RODZAJ PRAW WYŁĄCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO, MIĘDZYNARODOWEGO LUB REGIONALNEGO USTAWODAWSTWA, OBEJMUJĄCYCH PRZEMYSŁ, HANDEL I ROLNICTWO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - RODZAJ PRAW WYŁĄCZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO, MIĘDZYNARODOWEGO LUB REGIONALNEGO USTAWODAWSTWA, OBEJMUJĄCYCH PRZEMYSŁ, HANDEL I ROLNICTWO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x