LEK HAMUJĄCY LUB OSŁABIAJĄCY AKTYWNOŚĆ UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMMUNOSUPRESANT to:

lek hamujący lub osłabiający aktywność układu immunologicznego (na 15 lit.)IMMUNOSUPRESOR to:

lek hamujący lub osłabiający aktywność układu immunologicznego (na 14 lit.)LEK IMMUNOSUPRESYJNY to:

lek hamujący lub osłabiający aktywność układu immunologicznego (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK HAMUJĄCY LUB OSŁABIAJĄCY AKTYWNOŚĆ UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.928

NERW, PERSPEKTYWA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, KOKLUSZ, PŁÓD, GARNITUR, OSŁONOWOŚĆ, DOM TOWAROWY, INSTRUMENT FINANSOWY, WIEK, OŚMIOKROTNOŚĆ, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ŁUSZCZAK, ULGA, TRĄBKA, BEZPLANOWOŚĆ, DZIELNIK, ADHD, CIELICZKA, WYDAWNICTWO ZWARTE, PAWILON, KRYNOLINA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, SUKA, ZEWŁOK, WYDZIELANIE, MARTWOTA, BĄBEL, ŁUK, NIEWYPARZONY JĘZYK, DESTRUKCYJNOŚĆ, STAN WOLNY, WERSET, PRZEZIERNIK, BAJOS, ROSOŁEK, STROIK, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, GLORIETA, TELETECHNIKA, ŻYCIE, WIZYTOWNIK, POWIERNICTWO, UCHO, CUDZOŁOŻNICA, GORCZYCZNIK, ABSORPCJA, SPLOT AUTONOMICZNY, PRAWO GŁOSOWE, GRAF PODSTAWOWY, KEM, BELKOWANIE, SKRZYDŁO, DŹWIGNIA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, OSKRZELE, NAGŁOŚNIENIE, REPETYTYWNOŚĆ, KLASTER PRZEMYSŁOWY, KUREK, KOSMETYK KOLOROWY, WSTĘŻNICE, ANTYFONA, PAKLAK, HYDROLAT, CZAS PÓŁTRWANIA, ZBIORKOM, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, OPAŁ, BAWEŁNA, CHIMEROKSZTAŁTNE, DUROPLAST, DWUDZIESTY PIERWSZY, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, DUŃSKI, PŁYTKA POSADZKOWA, WYDŁUŻALNIK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ŻÓŁW LEŚNY, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, PODATEK, OSTROKÓŁ, TURBINA GAZOWA, DOPPELGANGER, SPRAWNOŚĆ, WRZECIONO, KANOPA, POSTAWA, METALIK, METFORMINA, ZAKĄSKA, LEMONIADA, ŁUK TRIUMFALNY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, FAWOREK, TRZYDZIESTKA, GŁOWA KOŚCIOŁA, ELEKTROIZOLACJA, GALASÓWKA, BI, PODATEK DOCHODOWY, KAMIENNIK, DOBYTEK, SEN, ALFA-BLOKER, POSTING, WYŚWIETLARNIA, DRUK AKCYDENSOWY, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, EFEKT UBOCZNY, ZGRUBIENIE, PLIK GRAFICZNY, ATREZJA JELITA GRUBEGO, KOLOKWIUM, SAUNAMISTRZ, MIKROKROPKA, PROSTOPADŁA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, POCIĄG DROGOWY, POKŁAD STATKU, PĄK, PERKALIK, KLER, ZGRED, ŚLISKOŚĆ, CYTODIAGNOSTYKA, BERBEĆ, ZAĆMIENIE, METAMERIA, AGNOZJA TWARZY, SAMOOKALECZENIE, BRZDĄC, CŁO WYRÓWNAWCZE, NEFROSTOMIA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, POCHODZENIE, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, SKAŁA WAPIENNA, MANIFEST, CZARTER, TANALBINA, PRAWNICTWO, IZOLACJA, KAMIEŃ, FIOLET GENCJANY, ŁĄCZNICA, KOLORYSTYKA, RODNIK, NIEMIEC, WSPOMAGACZ, ZAMIANA, CIAŁO, PEIRESKIA, NITKA, CZERNINA, OPONENT, JEZIORO POLODOWCOWE, MARGARYNA, HERMA, AGREGAT KRYSTALICZNY, FIAKIER, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, LIMFOCYT, ASPIRACJA, BLOCZEK, BEZSZELESTNOŚĆ, ANALEPTYK, UMYWALNIA, MUZYK, PIĄTA WODA PO KISIELU, RÓJKA, NIEPOKALANEK, DYFUZOR, POLIGYNANDRIA, KOSARZ, INTERPRETACJA, NIEMIECKI, LECZENIE CHIRURGICZNE, PASAŻ, KARTKA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, MAKSIMUM, PRZYPOŁUDNIK, GOŁĄBKI, KURCZAK TIKKA MASALA, TINGEL-TANGEL, SIODZI, NAZWA RODOWA, MASKULINIZM, ODWROTNOŚĆ, OSOBA, MLEKO, WISIOREK, NARZĄD KRYTYCZNY, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, NERW, DRABKA, OWAD, ANASTOMOZA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, RÓW MELIORACYJNY, WYNAGRODZENIE, BRZEG, BRAMOWNICA, CHANSON, ZAZDROSTKA, CIĘŻKIE DZIAŁA, MINIATURKA, BARCHAN, UNIA REALNA, BIAŁE PLAMY, ŁUPIEŻ PSTRY, HIERARCHIA, KRUPNIK, PLANETA SKALISTA, AKRON, ZAĆMIENIE, WCIĄGARKA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, KUMULACJA, WERYSTA, WNĘTER, SER EDAMSKI, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, KONCYLIACJA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, GALANTYNA, GEMFIBROZYL, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, STATYSTA, ZAPŁON, BIEGUN UKŁADU, MUSZTRA, TARCZA, ALDO, KACZKA, CANNON, RAMA, PROMIENNIK, EGZORCYZM, PŁYTA DETONACYJNA, KANOE, SECESJONISTA, CIASNOŚĆ, CEDRAT, ŁACINA, RESPIRATOR, SZAŁWIA, APOLOGETA, PARA, MNICH, OBRAMIENIE, KAŁAMARZ, PĘTO, DRYBLING, LATAJĄCE SKRZYDŁO, KNECHT, KLAPAK, REFREN, ZABIEG, PASZCZA, ZIELSKO, SQUAW, NABRZEŻE, HIN, SYPIALKA, MARSZ, ŁYCHA, UKŁAD NIEINERCJALNY, MOCZ, REWOLTA, AEROZOL SIARCZANOWY, OSZCZĘDNOŚĆ, TYMPAN, RUMUNKA, POETA LAUREATUS, POWŁOKA, JIM, KRUŻA, KARMIDEŁKO, ARONIÓWKA, KOMORA FERMENTACYJNA, JOWISZ, ALIANT ZACHODNI, CZTEROKROTNOŚĆ, ITALIAŃSKI, DZ, BUŁAN, POCHMIEL, BROŃ MASZYNOWA, WZÓR JAWNY, TOKSYNA SINICOWA, PRODUCENT, TRACKBALL, MIEDZIOWIEC, PODATEK GRUNTOWY, BLOCZEK, SKALAR, ?NIEDODMA PŁUC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.928 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK HAMUJĄCY LUB OSŁABIAJĄCY AKTYWNOŚĆ UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LEK HAMUJĄCY LUB OSŁABIAJĄCY AKTYWNOŚĆ UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMMUNOSUPRESANT lek hamujący lub osłabiający aktywność układu immunologicznego (na 15 lit.)
IMMUNOSUPRESOR lek hamujący lub osłabiający aktywność układu immunologicznego (na 14 lit.)
LEK IMMUNOSUPRESYJNY lek hamujący lub osłabiający aktywność układu immunologicznego (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMMUNOSUPRESANT
lek hamujący lub osłabiający aktywność układu immunologicznego (na 15 lit.).
IMMUNOSUPRESOR
lek hamujący lub osłabiający aktywność układu immunologicznego (na 14 lit.).
LEK IMMUNOSUPRESYJNY
lek hamujący lub osłabiający aktywność układu immunologicznego (na 19 lit.).

Oprócz LEK HAMUJĄCY LUB OSŁABIAJĄCY AKTYWNOŚĆ UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - LEK HAMUJĄCY LUB OSŁABIAJĄCY AKTYWNOŚĆ UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x