UKŁAD OPTYCZNY W PRZYRZĄDZIE OPTYCZNYM SKŁADAJĄCY SIĘ Z SOCZEWKI LUB ZESPOŁU SOCZEWEK DAJĄCY RZECZYWISTY I ODWRÓCONY OBRAZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIEKTYW to:

układ optyczny w przyrządzie optycznym składający się z soczewki lub zespołu soczewek dający rzeczywisty i odwrócony obraz (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD OPTYCZNY W PRZYRZĄDZIE OPTYCZNYM SKŁADAJĄCY SIĘ Z SOCZEWKI LUB ZESPOŁU SOCZEWEK DAJĄCY RZECZYWISTY I ODWRÓCONY OBRAZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.103

CIEŃ, ŚWINIA CELEBESKA, MATURZYSTA, ANTRYKOT, BAŁKAŃSKOŚĆ, E-LIQUID, BALERON, INSTRUMENT MECHANICZNY, PARABOLICZNOŚĆ, KAMIEŃ NAGROBNY, WODNICZKA, PIEPRZ, RUGBY, KACZKA, ASOCJALNOŚĆ, FIZYKA MOLEKULARNA, ZAJĄKNIĘCIE, SZPILKA, IZOLAT, RYMARSTWO, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, TRYTON, DRACENA, ZAKON MENDYKANCKI, CZOŁO LODOWCA, KŁAKI, ANTYKWARNIA, FLUID, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, ŻYRYTWA, PINCZER, SWÓJ, SOCZEWKA FRENSELA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, KLASYFIKACJA ABC, POWŁOKA, KULA, BRYZOL, SOLARZ, OSTRY BRZUCH, DOMINO, WZGÓREK ŁONOWY, BUTLA, STACJA ZAKŁADOWA, PŁOCHLIWOŚĆ, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, RYBA PO GRECKU, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, POLARNA CZAPA LODOWA, REWALIDACJA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, FRUWANIE, PODZBIÓR, BOCZNICA, PRAKOLCZATKA, TEORIA GRAFÓW, ZNAMIĘHALO, PASOŻYT, DODATEK RODZINNY, GZA, KORDEGARDA, WF, SZPECIELOWATE, GRADACJA, SYMETRIA FIGURY, OZÓR, FENIG, LAS, ROZSZCZEP SOCZEWKI, TERCJA, MAORI, KOMÓRKA MATECZNA, NIMFA, WARKOCZ DOBIERANY, PORĘBA, UTYLITARYZM, DZIAŁANIE, EKSHIBICJONISTA, KANAŁ PRZERZUTOWY, ARCYDZIELNOŚĆ, GADACZ, KAPITUŁA, NOCEK ORZĘSIONY, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, SZCZAPA, GOL, FUNT, OKRZYK, SONAR, WAN, NEBULIZACJA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, SPŁATA, OPASŁOŚĆ, DESKA, POGROMCA, CIASTO, NIEWZRUSZALNOŚĆ, DANIE ARBUZA, FRAMUGA, STOLICA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, NIEWYPARZONY PYSK, STAN NADZWYCZAJNY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PAWILON, REWALIDACJA, CZARNUCH, BADANIA, ATOMOWOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, POROZUMIENIE PŁACOWE, REN, OSŁONICE, PATYCZAK, POŻYWIENIE, POLE, GŁOWA PAŃSTWA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, ZAPARCIE, POROZUMIENIE, MIEDNICA, LABIRYNT, SCHABOWY, POIDEŁKO, FOTOGRAFISTA, SEJM, ODWYKÓWKA, KOLONIZATOR, KAWALKATA, HEGEMON, ASKOCHYTOZA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, PAPIER WELINOWY, SPULCHNIACZ, OKRUSZYNA, SOMATYZACJA, SALTARELLO, MENZURKA, SZKARADZTWO, SIŁA ODŚRODKOWA, MOŻLIWOŚĆ, OŁTARZYK PRZENOŚNY, NIEDŹWIEDNIK, EONIZM, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, KREACJONIZM, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, EKSPRES PRZELEWOWY, BUSINESSMAN, LUMBALIZACJA, OSADY DENNE, JEŻYNA, ZBIOROWISKO, CZYNNIK ONKOGENNY, PRZEKĄSKA, STAŁA, ROZETKA, NAPARZANKA, WĘGLÓWKA, UROLOGIA, PODMIOT ROZWINIĘTY, ULUBIENIEC MUZ, PÓŁCIEŃ, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, KLIMAKS, AGENCJA RATINGOWA, CHOROBA OLLIERA, RYWALIZACJA, SZRAPNEL, WARTOŚĆ NOMINALNA, STAUROPIGIA, POLICJA, ZAKOLE, ROZMIAR, DRIAKIEW, PROST, WULKAN BŁOTNY, WYRAZ, MEDYCYNA RATUNKOWA, BEETHOVEN, FONDUE CZEKOLADOWE, HISTORIA, PSYCHOTANATOLOGIA, RUMIAN RZYMSKI, BOLERO, SYSTEMATYKA, PEDERASTKA, ZAKWASZENIE, GAZ BOJOWY, DRABIK DRZEWKOWATY, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, PARTIA WIEDEŃSKA, POLICJA POLITYCZNA, PROTEGOWANY, OSŁONOWOŚĆ, KANTOREK, TABLICA, BRUDAS, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, AKROBACJA LOTNICZA, ALIENACJA, JAN, SYROP, MAHDI, EPIGENEZA, SCENA, GLORIETA, KAPOTAŻ, DRIP, KRUP, KRZYŻYK, INTERNACJONALIZM, GROMBELARD, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, BRYGANTYNA, ROZTWÓR STAŁY, RODZAJ MĘSKI, ŚLUZAK, ŻOŁĄDKÓWKA, FRONT STACJONARNY, ZBIÓRKA, RZUT, STRUKTURALISTKA, LINIA ABSORPCYJNA, POLIPTYK, SZKOŁA WYŻSZA, BAZA NAMIOTOWA, KRACH, WŚCIK DUPY, WYBRANKA, ZLEW, RĘCZNOŚĆ, PREORIENTACJA, SKŁAD, MIKROSKOP OPTYCZNY, SPÓŁKA CICHA, PRANKO, KADZIDŁOWIEC, KALENDARZ, SPRZĘCIOR, POGROBOWISKO, RETUSZ, ZRĘBICA, SZPILECZKA, PILON, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, DOM AUKCYJNY, KOSTIUMERNIA, KLĄTWA, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, CHOROBA UHLA, POZIOMICA, DUK, PLAZMA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, BITELS, BABULA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, KAPITEL, KAPITALISTA, AMERYKAŃSKOŚĆ, DWUSTER, ZASOBY KOPALIN, GRUBOŚĆ, KLAKSON, CYBORIUM, OPERA, CHEMIA FIZYCZNA, MUSICAL, KOMPLET, PRZESTĘPNOŚĆ, ŚWIATŁA, CIUPAGA, ALLEL DOMINUJĄCY, WAGA, TARYFA ULGOWA, TEGOROCZNOŚĆ, ROY, SŁOŃ, JAZ, INTERFEJS, BIOLOG, POZIOMNICA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, PINGWIN, INWALIDA WOJENNY, KOZAK, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, PRZEJAW, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, OSTROWIANKA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, KURONIÓWKA, ?BUDOWLA CENTRALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.103 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD OPTYCZNY W PRZYRZĄDZIE OPTYCZNYM SKŁADAJĄCY SIĘ Z SOCZEWKI LUB ZESPOŁU SOCZEWEK DAJĄCY RZECZYWISTY I ODWRÓCONY OBRAZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD OPTYCZNY W PRZYRZĄDZIE OPTYCZNYM SKŁADAJĄCY SIĘ Z SOCZEWKI LUB ZESPOŁU SOCZEWEK DAJĄCY RZECZYWISTY I ODWRÓCONY OBRAZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIEKTYW układ optyczny w przyrządzie optycznym składający się z soczewki lub zespołu soczewek dający rzeczywisty i odwrócony obraz (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIEKTYW
układ optyczny w przyrządzie optycznym składający się z soczewki lub zespołu soczewek dający rzeczywisty i odwrócony obraz (na 8 lit.).

Oprócz UKŁAD OPTYCZNY W PRZYRZĄDZIE OPTYCZNYM SKŁADAJĄCY SIĘ Z SOCZEWKI LUB ZESPOŁU SOCZEWEK DAJĄCY RZECZYWISTY I ODWRÓCONY OBRAZ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - UKŁAD OPTYCZNY W PRZYRZĄDZIE OPTYCZNYM SKŁADAJĄCY SIĘ Z SOCZEWKI LUB ZESPOŁU SOCZEWEK DAJĄCY RZECZYWISTY I ODWRÓCONY OBRAZ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast