Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TYP WIĘZADŁA O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE, ZAZWYCZAJ PRZEBIEGA PRZEZ INNE WIĘZADŁO I ŁĄCZY ZE SOBĄ NARZĄDY, NP. W MACICY, JAMIE BRZUSZNEJ LUB UDZIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĘZADŁO OBŁE to:

typ więzadła o podłużnym kształcie, zazwyczaj przebiega przez inne więzadło i łączy ze sobą narządy, np. w macicy, jamie brzusznej lub udzie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP WIĘZADŁA O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE, ZAZWYCZAJ PRZEBIEGA PRZEZ INNE WIĘZADŁO I ŁĄCZY ZE SOBĄ NARZĄDY, NP. W MACICY, JAMIE BRZUSZNEJ LUB UDZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.474

POŁOŻNICA, IDEACJA, WĘGAREK, PUKNIĘCIE, APRETURA, ALABAMA, HYDROPOLIP, AGAMA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KAPLICA LORETAŃSKA, ASFODEL, WYJĄTKOWOŚĆ, MŁAK, PLANETA OCEANICZNA, ADAPTOR, KWIATECZEK, POZIOM, PIRAMIDKA, ŻELAZICA, LUJEK, UŁAMEK PIĘTROWY, KOŻUCH, SUBSTANCJA MATECZNA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, TURBULENCJA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, WĘGIERSKI, INNA PARA KALOSZY, ESCUDO GWINEJSKIE, KOCIOŁ FLUIDALNY, ŁOŻYSKO, GRZYBIARZ, SFERA, SATYRYCZNOŚĆ, ŚCIÓŁKOWANIE, OBARZANEK, DZIÓB, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, MONITOR, FRANCISZKANIE, SIEROCTWO SPOŁECZNE, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KIRPAN, PINGWIN ANTARKTYCZNY, GŁĘBSZY, UMOWA CYWILNOPRAWNA, NARAMIENNIK, KREACJONIZM, UJŚCIE, SZPIEGÓWKA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, SZYPUŁKA, MENTALNOŚĆ, INTERPRETACJA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, JEHOLOPTER, WIZJA LOKALNA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, WIBRACJA, BÓB KOŃSKI, FANPAGE, NADPROŻE, TECHNICZNY NOKAUT, ROŚLINA SPOŻYWCZA, STYLON, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, GALERA, TRYMER, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, ODPRYSK, REKWIZYT MUZYCZNY, METODA KASOWA, MUSLI, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, OGNIWO SREBROWE, TRIFORIUM, PISTOLET, DRUGI PLAN, OCEANNIKI, SKOK KWANTOWY, PRODUKT TRADYCYJNY, KROKODYLE, DEGRADACJA, KRAKUSKA, CYKL WYDAWNICZY, BIBLIOTEKA, POLIGLOTA, RYBAŁT, GAŁĄŹ, PODSADKA, PĘCHERZYK, ADORACJA, FASTBACK, GRECKI, OBIEKTYWIZM, TRAGICZNOŚĆ, WDOWI GROSZ, PRZYBLIŻENIE, ZAKON CZYNNY, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, FARMAKOTERAPIA, KRĘGARSTWO, CZERWONOSKÓRY, BAWOLEC, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, ZAGARNIĘCIE MIENIA, KANOPA, CIUPAGA, WIRUS POLIO, AKROBATYKA SPORTOWA, SSAKI JAJORODNE, MASZT, JĘZYK POMOCNICZY, WODOROSIARCZEK, NAKO, HARISSA, DEMENTI, ŁOBODA, FESTYN, FORLANA, ELEKTROWNIA ADAMÓW, ZNAK KOREKTORSKI, GENERALISSIMUS, OCZKO, DRÓŻKA, MELON, MONILIOZA, KIEŁŻ, PRZECIWSTAWIENIE, FAWORYT, DESKA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, SCENA PUDEŁKOWA, CZYNNIK CHŁODNICZY, HUBA, ZRAZ, ANALITYKA MEDYCZNA, OJCIEC, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, LOKACJA, WIDMO ATOMOWE, GŁOWA, ZAJĄKNIĘCIE, ZAMKNIĘCIE CELNE, UNIFORM, MAKSIMUM, TRANSLATOR, WIELOBARWNOŚĆ, GRAFIKA WEKTOROWA, TOCZKOWCE, RUCH, MIKROKARTA, MAPA TEMATYCZNA, SAFIZM, PAPIER WELINOWY, NASTURCJA, TROFOBLAST, AIDEOLOGICZNOŚĆ, WŁÓKNO, NUGAT, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZACHŁYŚNIĘCIE, LAWOWANIE, PRZYJEMNOŚĆ, POLĘDWICA, MARYNARCZYNA, NORDYCKOŚĆ, WICEKAPELMISTRZ, OKRĄGLAK, ETERYCZNOŚĆ, PISUM, PROFESOR ZWYCZAJNY, KABANOS, TYP GOSPODARKI, NAŁÓG, EXLIBRIS, KARES, KOMBINACJA, DUBELTÓWKA, RDZA ZBOŻOWA, KOZAK, ŻURNALISTA, MUZA, BITLES, NIEWYPAŁ, ANAMORFOZA, ROZGAŁĘŹNIK, ŁOŻYSKO, RZEKOTKA KRZYŻOWA, PRZEPIS KOŃCOWY, ODBIORNIK RADIOWY, SKUN, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, PROTAGONISTA, WIERTŁO PIÓRKOWE, GAZÓWKA, RAGLAN, BRZYDOTA, KOSZULKA, ORGANISTKA, ABANDON, PLAZMA ZARODKOWA, CIĘGNO NAPĘDOWE, ŁAZANKI, SCHRONISKO, MEMORANDUM, NIEŚPIESZNOŚĆ, BĄK, FLUITA, PARTIA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, SIŁA NOŚNA, PROMOTOR, ZAKWAS, UPIÓR PIERŚCIENIA, DEZETKA, KAPITALNY REMONT, SZAFA GRAJĄCA, KILOGRAM, DYSCYPLINA NAUKOWA, CHICHA, GERMAŃSKI, UNIZM, GRANDA, MGŁA, CZARNINA, DYSKRYMINACJA CENOWA, GLAUKOFITY, ZNAMIĘ, EMIRAT, OWCA ŻELAŹNIEŃSKA, TUBA, RYZYKO OPERACYJNE, CHARAKTERYSTYKA, INTERWENCJA PROCESOWA, SŁUŻBA, DYSK AKRECYJNY, GORĄCE ŹRÓDŁO, PRZYNĘTA SZTUCZNA, PRZEDNÓWEK, LOJALISTA, WARP, ŁOPATECZKA, KNAGA, PASZTETOWA, PARZENICA, MONOGAMIA, HULA, KĄT PÓŁPEŁNY, POLEWKA, PLAMA WĄTROBOWA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, HORMON TROPOWY, SIŁA WYŻSZA, NIEWYPARZONY PYSK, KAFAR, STATECZNIK, ELEW, DŻIHAD, IMPOTENCJA, PROMIENNIK, BONES, PRZESŁONA, ROBUSTA, SKLEPIENIE KOLEBKOWE, ANALIZA, ORBITA POLARNA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, DEZASEMBLER, PAS, BESZBARMAK, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, FAETON, NAPĘD, GRZAŁKA, WIKING, KONSERWACJA, KAKEMONO, GRAFOSKOP, STWORZENIE NIEBOŻE, ZAGRANIE, PĘCHERZ, MINISTERSTWO, FAKTORIA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, RYFT, WIELKI KSIĄŻĘ, MANIPULATOR KULKOWY, ŻYCIE, SKLEPIENIE ŻEBROWE, MENZURKA, POTWORKOWATOŚĆ, KITEL, OKRZEMKI, BAZYLEUS, KÓŁKO I KRZYŻYK, TRAGIZM, DZIEKANAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.474 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: typ więzadła o podłużnym kształcie, zazwyczaj przebiega przez inne więzadło i łączy ze sobą narządy, np. w macicy, jamie brzusznej lub udzie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP WIĘZADŁA O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE, ZAZWYCZAJ PRZEBIEGA PRZEZ INNE WIĘZADŁO I ŁĄCZY ZE SOBĄ NARZĄDY, NP. W MACICY, JAMIE BRZUSZNEJ LUB UDZIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
więzadło obłe, typ więzadła o podłużnym kształcie, zazwyczaj przebiega przez inne więzadło i łączy ze sobą narządy, np. w macicy, jamie brzusznej lub udzie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĘZADŁO OBŁE
typ więzadła o podłużnym kształcie, zazwyczaj przebiega przez inne więzadło i łączy ze sobą narządy, np. w macicy, jamie brzusznej lub udzie (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x