TYP WIĘZADŁA O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE, ZAZWYCZAJ PRZEBIEGA PRZEZ INNE WIĘZADŁO I ŁĄCZY ZE SOBĄ NARZĄDY, NP. W MACICY, JAMIE BRZUSZNEJ LUB UDZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĘZADŁO OBŁE to:

typ więzadła o podłużnym kształcie, zazwyczaj przebiega przez inne więzadło i łączy ze sobą narządy, np. w macicy, jamie brzusznej lub udzie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP WIĘZADŁA O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE, ZAZWYCZAJ PRZEBIEGA PRZEZ INNE WIĘZADŁO I ŁĄCZY ZE SOBĄ NARZĄDY, NP. W MACICY, JAMIE BRZUSZNEJ LUB UDZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.242

NAWIETRZAK, EWALUACJA SPLOTOWA, IGŁA, PRZEKLEŃSTWO, KULT PUBLICZNY, NIBYNÓŻKA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, DWUNASTKA, MIĘTÓWKA, ZYSK, KARRUKA, DOVE, KARŁOWATOŚĆ, CHWAST, KALIBER, LINIE BEAU, INWIGILACJA, TYP ENDOMORFICZNY, OYEREN, PODZIAŁKA, ASEKURANT, ARTYSTA, NUŻENIEC, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, AURA, OBIEKT KUBATUROWY, OŁTARZYK PRZENOŚNY, AWARIA, LEOPARD, OKUPACJA, RUDI, LAWINA GRUZOWA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, DYSZKANCIK, BŁONA LOTNA, FILM ANTYWOJENNY, FLASZOWIEC, TEATRZYK, ŁĄCZYNA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, KOTLET, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, WASZA WYSOKOŚĆ, WIOŚNIANKA, FĄFEL, PACJENCJA, SAMORZĄD, MALINÓWKA, SER TOPIONY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, GRZYB PIASKOWY, KOPALINA STAŁA, LODOŁAM, WIĆ, ZAZNAJOMIENIE, GIEZŁO, WINA NIEUMYŚLNA, HUMORESKA, KARAFKA, POSTĘPOWANIE, TŁUSZCZ, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SKARGA KASACYJNA, OWOC, PLAGIAT, HERETYCZKA, SAMPLING, FUNKCJA JEDNORODNA, TAPETA, SZKARŁUPNIE, NAPPA, KOZAK, KONDOMINIUM, KRYSZTAŁEK, NAPIĘCIE DOTYKOWE, SER, ZWIĄZEK REWIZYJNY, SZYNA, ARYBALLOS, POLEWA, MLECZAN, KRĘPACZKI, FALOCHRON, CHONDRYT WĘGLISTY, KOCHAŚ, SPRYCIARKA, WYLICZANKA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KWASKOWATOŚĆ, NIEPARZYSTOKOPYTNE, PRZYPAŁ, BAŃKA, PAKA, KOSZULKA, NIEZDARSTWO, KARMEL, WYCHODŹSTWO, KNEDLIK, POSYBILIZM, MINUCJA, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, SKRAJNOŚĆ, GHISCARSKI, FOREMKA, ŁYSIENIE, TYP ORIENTALNY, FIRANKA, JADZICA, JEŻOWIEC, SZEWRON, EMPORA, PRZESŁONA, SONIFIKACJA, KLESZCZOWATE, BADANIE JAKOŚCIOWE, BAJADERA, FIKCJONALIZM, ORGANISTKA, GRANATNIK, PANNEAU, SAGOWCOWE, MIODNIK, GOSPODARKA, KALETKA, PIERŚCIEŃ, ROWER, PALISADA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ROŚLINA SPOŻYWCZA, BOROWINA, POZIOMY TRANSFER GENÓW, ZYDWESTKA, ZAJĘCIE, KOMPLEKS KASTRACYJNY, CHOWDER, CHOWANIEC, C, GRZEBACZ, GODZINA, MNISZEK, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, BATYST, ZIÓŁKA, KAKAO, MUSLI, SOS MONACHIJSKI, PULPA, HEŁM NORMANDZKI, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, GREGORIANKA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, SZTYCH, PODEJRZLIWOŚĆ, NESTOR, OCZKO, PRZEWÓD, MINOGOWATE, SZWEDZKOŚĆ, KRAJOBRAZ KULTUROWY, ZABÓR, BIOINDYKATOR, KAMIENICA, FILET, HOLTER EKG, POTENTAT, PYSZCZEK, FIGURACJA MELODYCZNA, WYKUSZ, POMURNIK, KARTA KREDYTOWA, TRANSWESTYTA, KOŁO, BLOKHAUZ, TOBOŁEK POLNY, OCIEKACZ, BRYCZKA, SINICA, ŁĄCZE ABONENCKIE, ABLEGAT, BLUSZCZ, WĘGLIK, ODKUPICIEL, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BĄK, BEFSZTYK, BABULA, CHORWACKOŚĆ, KANAŁ, HEBAN, LAMPA WYŁADOWCZA, ŁUNA, OLEJEK, KRĘCIEK, KONURBACJA, OPŁATA KONCESYJNA, KURS, PAKIET, NOBEL, TŁO, PÓŁKULA, RAD, BLONDYNA, LAPARENTOZAUR, WALEC, ZADYSZKA, RUCH, FOTOJONIZACJA, BENIAMINEK, ANNA, BIURO PARLAMENTARNE, TRESKA, ALAIN, MAEWESTKA, ZABUDOWANIE, PODZIAŁ, SZUWAR KŁOCIOWY, PANEW, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, MIĄŻSZ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, SZUM, FRAMUGA, KASZUBSKI, ZADYCHRA POSPOLITA, BOCZNIAK, NEANDERTALCZYK, HUBA SINIAK, SALCESON, OMER, CHAŁTURA, FORMAT, MIECZ DWURĘCZNY, LALA, RÓG, POMYŁKA, TYRAŃSTWO, RAKSOLOTY, CZYRACZNOŚĆ, LIDO, MĄKA, GAWIALOWATE, WIEŻA KOŚCIELNA, OFICJUM, ZŁOTY MEDAL, KNEL, ORATORIUM, JOGURT, ATU, UŻYTEK ZIELONY, KOŁOWANIE, GOCKI, STRZAŁKA KIERUNKOWA, RETOROMAŃSKI, KARAFKA, BOŻA RĘKA, KAY, SKALA JOŃSKA, PRZYCZÓŁEK, RELACYJNOŚĆ, SIOSTRA, ŁACHA, COLA, CHÓR, SKAŁA WAPIENNA, KORPUS, SIŁA PŁYWOWA, CHAŁUPNICA, WYGŁOS ABSOLUTNY, LEGWAN GŁUCHY, DECHA, PRODUKT TRADYCYJNY, REALNOŚĆ, PLEŚŃ, WIELOBARWNOŚĆ, SPODENKI, GLORIETA, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, BECZKA PROCHU, CZUCHA, RÓG, NIERUCHLIWOŚĆ, FLAMAND, PERLATOR, KROWA MORSKA, WIBRACJA LABILNA, KIESZEŃ, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, EMISJA, RADZIECKOŚĆ, ETERIA, JĘZYK KOREAŃSKI, BRAMKA HONOROWA, SCENKA RODZAJOWA, HODOWCA, RETRANSLACJA, LAMPA OLEJNA, ZUPA, ?HEAD-HUNTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.242 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP WIĘZADŁA O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE, ZAZWYCZAJ PRZEBIEGA PRZEZ INNE WIĘZADŁO I ŁĄCZY ZE SOBĄ NARZĄDY, NP. W MACICY, JAMIE BRZUSZNEJ LUB UDZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP WIĘZADŁA O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE, ZAZWYCZAJ PRZEBIEGA PRZEZ INNE WIĘZADŁO I ŁĄCZY ZE SOBĄ NARZĄDY, NP. W MACICY, JAMIE BRZUSZNEJ LUB UDZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIĘZADŁO OBŁE typ więzadła o podłużnym kształcie, zazwyczaj przebiega przez inne więzadło i łączy ze sobą narządy, np. w macicy, jamie brzusznej lub udzie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĘZADŁO OBŁE
typ więzadła o podłużnym kształcie, zazwyczaj przebiega przez inne więzadło i łączy ze sobą narządy, np. w macicy, jamie brzusznej lub udzie (na 12 lit.).

Oprócz TYP WIĘZADŁA O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE, ZAZWYCZAJ PRZEBIEGA PRZEZ INNE WIĘZADŁO I ŁĄCZY ZE SOBĄ NARZĄDY, NP. W MACICY, JAMIE BRZUSZNEJ LUB UDZIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TYP WIĘZADŁA O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE, ZAZWYCZAJ PRZEBIEGA PRZEZ INNE WIĘZADŁO I ŁĄCZY ZE SOBĄ NARZĄDY, NP. W MACICY, JAMIE BRZUSZNEJ LUB UDZIE. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x