PŁASKIE, SKOŚNE ŚCIĘCIA OŚCIEŻY OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH WYKONANE W CELU POSZERZENIA PRZEJŚCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLIF to:

płaskie, skośne ścięcia ościeży okiennych lub drzwiowych wykonane w celu poszerzenia przejścia (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GLIF

GLIF to:

kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASKIE, SKOŚNE ŚCIĘCIA OŚCIEŻY OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH WYKONANE W CELU POSZERZENIA PRZEJŚCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.195

TEOGONIA, NEURON LUSTRZANY, WDZIĘK, PODSADKA, PARKIET, SZKAPLERZ, CROSS, TARTINKA, BIAŁY KRUK, NIMFA, DOM HANDLOWY, GAZ, KRZYŻ MALTAŃSKI, DWUDZIESTY DRUGI, PROLIFERACJA, DRAMATYZM, PIEPRZ MNISI, OSTOJA, TRÓJNÓG, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PAUTSCH, DRAJREP, KONWERSJA, PIROGRAFIA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, UKŁAD PLANETARNY, NIEPOKOJENIE SIĘ, ZRANIENIE, BOROWIKOWA, STĄGIEWKA, KONSOLA STEROWNICZA, BOM, CZYNNIK BIOTYCZNY, TARAS WIDOKOWY, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, AMBRAZURA, TIAZYD, REGRES, RYNKA, PROSIAK, TUSZ, DYPTYK, ZABAWKA, METRESA, GUMBAD, LUMBALIZACJA, GŁOŻYNA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, SEKULARYZACJA, AKADEMIK, AFILIACJA, TAJNE KOMPLETY, WYPEŁNIENIE, LEKTYNA, DROBNICA, PRODUKT, ŚRODEK KARNY, TRAWA PASTEWNA, LARWA, KARTA RABATOWA, ZATOR PŁUCNY, MISTRZU, AMPUŁA, BEK, PODCHLEBSTWO, ŚLEDŹ, PIECZĘĆ, ARABSKI, KANONIERKA, REGUŁA ALLENA, SECESJONISTA, ŁYCHA, PICA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, CYKL WYDAWNICZY, PICUŚ, OZDOBNIK, GNIEW, CZYŚCIOCHA, OPŁATA KONCESYJNA, TARCZA, SITKO, SKRA, CYGAN, SYMFONIK, BUDLEJA, LICYTACJA, WĘGIERKA, ORGAN, HUNTER, PIĘTNO, KRZEW OZDOBNY, GÓRA, PRZENOŚNOŚĆ, STROIK, KĘPA, TRÓJKĄT, TURYSTYKA ABORCYJNA, FUJARKA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, METODA FEULGENA, WIGILIA, DRGANIE AKUSTYCZNE, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, MIECZ, PAS DROGI GRANICZNEJ, PRAWO GŁOSOWE, CECHOWNIA, PĘCHERZYCA, INKUBATOR, CHARAKTER, NIEEFEKTYWNOŚĆ, KIEROWNICTWO, UKRZYWDZONY, REGULATOR KWASOWOŚCI, SZABAŚNIK, EWA, APOSTAZJA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, BETON, KWAŚNICA, SZCZUR TUNELOWY, POMOC, NACISK, LIŚCIEC, NOSZE, ŁATKA, DZIADZIENIE, OCIEKACZ, RAWKA BŁAZEN, INGUSZ, REKOLEKCJE, OGNIE, OKO, CUKRZYCA, WSPÓŁŻYCIE, KRÓLOWA RENET, ZAPRZĘG, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, KOMPETENCJA MIĘKKA, PRZEZIERNIK, AZOLLA PAPROTKOWA, BELKOWANIE, KOSZT, JARZENIÓWKA, PANDANOWIEC, RUGBY, BRONA, WSPINALNIA, KONFIGURACJA, BLOK LINOWY, PAJA, NASTAWA, SKOK, INFORMACJA GENETYCZNA, LICENCJA PRAWNICZA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, GLIKOLIPID, SŁUP, DYPTYK, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ZJAWISKO, DEGENERACJA, ŻABKI, FALA WZROSTOWA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, PASZA, ARSENAŁ, PIDGIN, PIENIĄDZ LOKALNY, KONFIGUROWANIE, LAGUNA, KASTANIETY, PIĘTNASTY, KONFIGURACJA, PUBLIKACJA, BAND, KULTURA STARTEROWA, ODCZYNNIK, EKSTRUZJA, FESTON, STATYWIK, ORBITER, MRÓWKA, JAZ ZASTAWKOWY, KOŁNIERZ, KAUKAZ, CERKIEW, PARAFRAZA, SKÓRKA, ANTAGONISTA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, WIRKI, AFERA, KAPSLA, WYRAFINOWANIE, SKIPASS, HANOWER, NEUROTRANSMITER, SER TOPIONY, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, PÓŁKLUZA, TRUP, STRUDEL, WELIN, BIAŁA ŚMIERĆ, KUSKUS, NARODZINY, PIASTA, ELEKTROIZOLACJA, DAWKA, BŁONICA NOSA, REGENERATOR, BAZA ZAOPATRZENIOWA, STAN, CHEMOATRAKTANT, ORGANIZACJA, WIERZĄCY, DZIAŁ WÓD, ANGIELSKOŚĆ, GOŁĄBKI, SABOTY, LICENCJA POETYCKA, STORYTELLING, UŁAMEK PIĘTROWY, AZYL, ECCHI, KONTUR MELODYCZNY, SPŁUKIWACZ, BUTERSZNYT, PODSKOK, SELSYN, SMOCZEK, KOMBAJN GÓRNICZY, FILM NOIR, CZYNNOŚĆ POZORNA, BIEG, RZEMIEŚLNICTWO, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, ODDANIE, KANAŁ BURZOWY, KASETON, REFERENCJA, ZACIOS, JAN, SIŁA NOŚNA, BROŃ MASZYNOWA, KARP BEZŁUSKI, HASŁO, KOSMITA, DOBRO KONSUMPCYJNE, NA JEŹDŹCA, FUNKCJA GREENA, TWIST, PORTFEL ELEKTRONICZNY, BĘBEN, STRONA WWW, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, SZARPIE, PŁYWACZ, IMPOTENCJA, OFENSYWA, BUM, PAPILOT, CHITON, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, BADANIE, BIRIANI, ZDJĘCIA PRÓBNE, HASŁO, PALATOGRAM, PLAKIETA, PRODUCENT, FASETKA, SEKRECJA, OPERA, OLEJ, FARBA OLEJNA, BAGNIK ZDROJOWY, OSTRUŻYNY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PRZEGRUPOWANIE, ZŁOTOROST, ZMARSZCZKA, BAGNO, RODZINA KATYŃSKA, SPÓJNIK, LEBERWURSZT, KRZYWA, BARETKA, FILIGRAN, SYSTEM, NĘCISKO, ŚRUBSZTAK, RYNKA, SKAFANDEREK, MOLETOWANIE, ?RAGLAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.195 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASKIE, SKOŚNE ŚCIĘCIA OŚCIEŻY OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH WYKONANE W CELU POSZERZENIA PRZEJŚCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASKIE, SKOŚNE ŚCIĘCIA OŚCIEŻY OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH WYKONANE W CELU POSZERZENIA PRZEJŚCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLIF płaskie, skośne ścięcia ościeży okiennych lub drzwiowych wykonane w celu poszerzenia przejścia (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLIF
płaskie, skośne ścięcia ościeży okiennych lub drzwiowych wykonane w celu poszerzenia przejścia (na 4 lit.).

Oprócz PŁASKIE, SKOŚNE ŚCIĘCIA OŚCIEŻY OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH WYKONANE W CELU POSZERZENIA PRZEJŚCIA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PŁASKIE, SKOŚNE ŚCIĘCIA OŚCIEŻY OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH WYKONANE W CELU POSZERZENIA PRZEJŚCIA. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast