DAWNE CHŁOPSKIE OKRYCIE WIERZCHNIE WYKONANE Z PŁÓTNA, UŻYWANE ZARÓWNO PRZEZ MĘŻCZYZN, JAK I PRZEZ KOBIETY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁÓCIENNICA to:

dawne chłopskie okrycie wierzchnie wykonane z płótna, używane zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety (na 11 lit.)PŁÓTNIANKA to:

dawne chłopskie okrycie wierzchnie wykonane z płótna, używane zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁÓCIENNICA

PŁÓCIENNICA to:

dawne chłopskie okrycie wierzchnie wykonane z płótna, używane zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety (na 11 lit.)PŁÓCIENNICA to:

warsztat, w którym zajmowano się wyrabianiem płótna (na 11 lit.)PŁÓCIENNICA to:

sklep, w którym sprzedawano tylko płótno (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAWNE CHŁOPSKIE OKRYCIE WIERZCHNIE WYKONANE Z PŁÓTNA, UŻYWANE ZARÓWNO PRZEZ MĘŻCZYZN, JAK I PRZEZ KOBIETY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.496

FALA RADIOWA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, ROLLS-ROYCE, ZORZYNEK, PREDYSPOZYCJA, SER PODPUSZCZKOWY, TORPEDA LOTNICZA, WSPÓLNY CZYNNIK, KULBAKA, NORMALNA, TAJKONAUTA, GUMA NATURALNA, OBSZAR TRANZYTOWY, PŁÓCIENNICA, ZMOWA MILCZENIA, BACYTRACYNA, TROFOBLAST, GENERAŁ, ODRUCH BEZWARUNKOWY, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, OKUPACJA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, CHOROBA GÓRNIKÓW, PRZEBITKA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, HARAD, BROŃ RADIOLOGICZNA, FLAMAND, BIOLOGICZNOŚĆ, OLTP, PING-PONG, MUSZTRA, JAPOŃSKOŚĆ, ASTRA, KRAKELURA, EWOLUCJA NARCIARSKA, WSTAWA, ODKŁADNICA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, POZYCJA BALETOWA, POŻYTEK PSZCZELI, KOSTKOWANIE, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, PALUDAMENTUM, GARNEK PODLODOWCOWY, MORENA DENNA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, RAWICZ, KUC AMERYKAŃSKI, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, KOBIECOŚĆ, HORMON GONADOTROPOWY, NACZÓŁEK, LAPILLI, LUFT, HETEROSPORIA, ARENDA, SANKCJA, BŁONA MIELINOWA, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, WCIELENIE, AKTORSTWO, SUKINKOT, AMFOTERYCYNA B, ATEST, PIŁA, OWADOPYLNOŚĆ, PRZESIEDZENIE, IRLANDZKOŚĆ, BERMYCA, SFEROMETR, CHŁODNIK LITEWSKI, GAZ BOJOWY, SALONOWIEC, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, KAMBRYK, SROKOSZ, RODZINA INDEKSOWANA, PIEŃ WULKANICZNY, ROZKAZ DZIENNY, PILOTKA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, KREDYT HANDLOWY, METODA AGLOMERACYJNA, DYFTERIA, PANDA, STARY MALUTKI, ROLA, ALFABET LORMA, AMYLOFAGIA, MIKOTOKSYNA, PSIA MINA, ULUBIENIEC, AGD, SMERF, EINSTEIN, SYRENY, ELEUSIS, PASEK NARZĘDZI, ANILANA, PRZECZYSTOŚĆ, AGREGAT POMPOWY, BIEŻNIK, ANGINA PRINZMETALA, KARNET, AGREGATOR, CZŁOWIECZOŚĆ, KULOMETRIA, PAŁATKA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, KOŃ APPALOOSA, SKŁAD, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, WINO RÓŻOWE, GALARETÓWKA, ARTYKUŁ WIARY, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, MALARSTWO TABLICOWE, SKUFIA, MNOŻNA, SPORT POŻARNICZY, PIRACTWO, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, SZCZELINA LODOWCOWA, WIĄZANIE ATOMOWE, AGREGAT, ŁAŃCUSZEK, GORĄCZKA HAVERHILL, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, KOŁO WERTYKALNE, PATRONAT, SZARPIE, SKALA RANKINE'A, PACZYNA, MARŻA HANDLOWA, RABANT, RADA STARSZYCH, MINISTERSTWO, ŚW. METODY, GEOFIT BAGIENNY, POPRAWKA, POLITYKA ENERGETYCZNA, SPADKOBIERSTWO, STOWARZYSZENIE, ULTRABOOK, KSYLOFAGIA, RADA, JĘZYK CHORWACKI, CZUPRYNA, DŁUŻNIK SOLIDARNY, PIENIĄDZ LOKALNY, ANTYLOPA KROWIA, PTASIA GRYPA, MAŁY RUCH GRANICZNY, DELEGOWANY, STAROWINA, RUCH, TERMOGRAM, SEKTORÓWKA, AKWAMANILA, KĄT DEPRESJI, DZIAŁANIA, SZAFLIK, ZWIĄZEK REWIZYJNY, TRISKWELIŃSKI, WERSJA LEKTORSKA, GAZY, KIJ BEJSBOLOWY, WIDEOMAGNETOFON, LINIA HODOWLANA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, STOPNIOWALNOŚĆ, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, SEJMIK RELACYJNY, OCHRONA INDYWIDUALNA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, POLIO, ROZEJM, PIES LAWINOWY, ANANAS, KUCHNIA POLOWA, CHOROBA WIRUSOWA, MONASTER, KOŁEK, AGREGACJA, CHOROBA MOTYLICZA, MAJAR, NAPRĘŻACZ, MYDELNICZKA, PRZEJŚCIE, STRUMYCZEK, CYMETYDYNA, FORMUŁKA, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, ZNAJDUCH, DOCZEPA, WIELKI STEP, PILATES, ZAWÓR, JĘZYK KRASNOLUDÓW, QUENDË, PRZEJRZYSTKA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, SERYCYNA, ŚLAD TOROWY, ŻEREMIA, PROMIENIOWANIE BETA, POMOC, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, REFLEKTOR, WCIOS, POWIETRZE WENTYLACYJNE, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, REWIA, SZTUCZNY LÓD, KAUKAZ, PRZESYŁKA LISTOWA, MECHANIZM OBRONNY, WDÓWKA, AIRBUS, LALKA, STAJE, PROJEKTOR FILMOWY, PRZESZKADZAJKA, RZEMIEŚLNICTWO, EMBARGO, DORATORHYNCHUS, SINGEL, APOSTOŁ, PRZESZYCIE, KREDYT KONSORCJALNY, STRONA, PORZĄDNOŚĆ, BROŃ, BAZYLIANIE, RUMIEŃ NAGŁY, KOLORATKA, MENAŻKA, SIODŁO DAMSKIE, RETORYCZNOŚĆ, MORENA POWIERZCHNIOWA, ŻYŁA OCZNA DOLNA, MŁOT, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, NIEDORÓBKA, CEGŁA DZIURAWKA, HUBA WIERZBOWA, ROZKAZ, TUNICELA, FLAMENCO, KOPROSTANOL, RAMIENICA POSPOLITA, LINIA EMISYJNA, UMOWA O PRACĘ, SZCZENIACTWO, PRZESTRZEŃ LINIOWA, AKSJOMAT PASCHA, NIEŚCISŁOŚĆ, SIEĆ KOLEJOWA, INSYGNIA KORONACYJNE, GRIEKOW, PUPIL, KONCERT, KROPLA CHMUROWA, JEZIORO FIORDOWE, CZYSTA FORMA, OWEROL, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, ZDANIE WZGLĘDNE, DRAGA, RAZÓWKA, KRUCJATA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, KONKURENCJA DOSKONAŁA, NUBIRA, CZARNY DIAMENT, KAPSLE, LEGWAN GŁUCHY, HOMAGIUM, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, STOPA LODOWCA, TUSZ, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, CZÓŁENKO, BRAT KRWI, LIST INTENCYJNY, PRESTISSIMO, ANANASY, EKSTRUZJA, SIŁA AERODYNAMICZNA, ODRA, REZYGNACJA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, NIECUŁKA, ŚNIEŻYCA, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, ŁABA, ?HIPPISKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.496 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAWNE CHŁOPSKIE OKRYCIE WIERZCHNIE WYKONANE Z PŁÓTNA, UŻYWANE ZARÓWNO PRZEZ MĘŻCZYZN, JAK I PRZEZ KOBIETY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DAWNE CHŁOPSKIE OKRYCIE WIERZCHNIE WYKONANE Z PŁÓTNA, UŻYWANE ZARÓWNO PRZEZ MĘŻCZYZN, JAK I PRZEZ KOBIETY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁÓCIENNICA dawne chłopskie okrycie wierzchnie wykonane z płótna, używane zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety (na 11 lit.)
PŁÓTNIANKA dawne chłopskie okrycie wierzchnie wykonane z płótna, używane zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁÓCIENNICA
dawne chłopskie okrycie wierzchnie wykonane z płótna, używane zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety (na 11 lit.).
PŁÓTNIANKA
dawne chłopskie okrycie wierzchnie wykonane z płótna, używane zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety (na 10 lit.).

Oprócz DAWNE CHŁOPSKIE OKRYCIE WIERZCHNIE WYKONANE Z PŁÓTNA, UŻYWANE ZARÓWNO PRZEZ MĘŻCZYZN, JAK I PRZEZ KOBIETY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - DAWNE CHŁOPSKIE OKRYCIE WIERZCHNIE WYKONANE Z PŁÓTNA, UŻYWANE ZARÓWNO PRZEZ MĘŻCZYZN, JAK I PRZEZ KOBIETY. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x