KSIĘGA RĘKOPIŚMIENNA, SPISANA W JĘZYKU ŁACIŃSKIM, OD CHWILI LOKACJI MIASTA, ZAWIERA WPISY SĄDU ŁAWNICZEGO, CZYLI WÓJTA I SIEDMIU ŁAWNIKÓW WYBIERANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ NA OKRES JEDNEGO ROKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSIĘGA ŁAWNICZA to:

księga rękopiśmienna, spisana w języku łacińskim, od chwili lokacji miasta, zawiera wpisy sądu ławniczego, czyli wójta i siedmiu ławników wybieranych przez radę miejską na okres jednego roku (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KSIĘGA RĘKOPIŚMIENNA, SPISANA W JĘZYKU ŁACIŃSKIM, OD CHWILI LOKACJI MIASTA, ZAWIERA WPISY SĄDU ŁAWNICZEGO, CZYLI WÓJTA I SIEDMIU ŁAWNIKÓW WYBIERANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ NA OKRES JEDNEGO ROKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.184

TORPEDA LOTNICZA, EMPORIUM, CHOJNICZANIN, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, WIELOBARWNOŚĆ, MONOPOL FISKALNY, TALASOTERAPIA, KETOZA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, WYDAWNICTWO ZWARTE, ROK SZKOLNY, ZABUDOWA MIEJSKA, PYDNA, ROKIETA, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, ANTYLOPA, VALYRIA, BRYDŻ SPORTOWY, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, GENDER, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, PUNK ROCK, BROŃ RADIOLOGICZNA, PROTOKÓŁ, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, NEOLIT, MAJORAT, OPODATKOWANIE, FORMA PRZESTRZENNA, PĄK, SILNIK PRZELOTOWY, GRANATOWA POLICJA, TOUAREG, SUKNIA, DOMINIKANKI, WANDAL, PODESZŁY WIEK, ESCUDO PORTUGALSKIE, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, JEDNOSTKA POMOCNICZA, ZMIOTKI, NAGŁOŚNIENIE, STAŁA SVEDBERGA, ZBIÓR PUSTY, JELCZ, ZBIOREK, WYBRZEŻE SZKIEROWE, METR KATOLICKI, SZYMPANS, SAROS, ŻYŁA PROMIENIOWA, BANK SPÓŁDZIELCZY, GRANICA PAŃSTWA, ROLA, AUTOMOBILKLUB, SOLIDARNOŚĆ, TUBKA, OBLĘŻENIE, PRZEDZIAŁ CZASOWY, SYRENA ALARMOWA, OPERAT, LECH FALANDYSZ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PIŁSUDCZYZNA, RYGOR, NAWARRA, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, METROPOLIZACJA, WARP, OKRES, ROZGAŁĘZIACZ, JĘZYK ELFÓW, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, RYBA ŁAWICOWA, PASTICCIO, GMT, JEDWAB OCTANOWY, MIECZ DWURĘCZNY, CAŁOPALENIE, WORECZEK, CHANEL, KALENDARZ ŻYDOWSKI, MESJASZ, TARKA, CHELATACJA, ŚWIECZKA, MAKROPOLECENIE, WELWET, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, EPOKA LODOWA, KWINTET, HUROŃSKI, SKŁADNIK LOSOWY, OKRES ZASIŁKOWY, SYJON, ETEROFON, WKŁAD, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, OKRES DOSTOSOWAWCZY, IMIĘ, SOLNOGRÓD, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, FENOMENOLOGIA, POLWINIT, BLASZKA SITOWA, JĘZYK SOGDYJSKI, SKAŃSKI, GENERAŁ, SKALA RÉAUMURA, KLASTER, OPERATOR ARYTMETYCZNY, JĘCZMIEŃ, WAB, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SZATA GODOWA, IUE, SĄDNY DZIEŃ, PANNA, GOTÓWKA, WIEK PRZEJŚCIOWY, ALFABET LORMA, SOCJALIZM NAUKOWY, UNIWERSYTECKOŚĆ, STRĄGA, USENET, SAMOLOT KOSMICZNY, FAZA ANALNA, SKOJEC, DELICJA, HALOGENOALKAN, RODZINA PEŁNA, WEGETARIANIZM, GRUPA METYLOWA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, GŁOS SUMIENIA, CEZURA, NAPINACZ, SAKSONIA, HOLENDERSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SZABAS, ŚWIATŁOŚĆ, UKAZ, KLAKA, PROTAMINA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, BRDA, PLATFORMA SATELITARNA, WYPALENISKO, CIOSNA, PISMO GOTYCKIE, KONSULENT, PIEC OPOROWY, PENETRACJA GENU, UBÓJ, CELESTYN, SZWOLEŻER, AUDIOTEKST, CZERWONY ŚNIEG, ALEXIS, KERATOPLASTYKA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, PENSÓWKA, WULGARYZM, WYŻSZE NACZELNE, KREWETKA ZMIENNA, BERGSLAGEN, MŁOT, POSTNOŚĆ, PENDENT, ODKŁACZACZ, HIBERNACJA, OSTRY DYŻUR, CHOROBA LOKOMOCYJNA, SARSAT, IDEAŁ, INTONACJA, TWINGO, ARANŻACJA, BAJA, LANCIA, TELEGRAM, CHWYTNIK, APSYDY, WYDATKI, BIDON, KREDENS, KUTNER, WIDZENIE SKÓRNE, GŁOS, AWIACJA, MAJKA, PLIK WSADOWY, STRONNOŚĆ, PATRON, GRA, SILNIK SYNCHRONICZNY, KINGDOM, TR, KONCENTRACJA, KAPALIN, INDYGO, BARWICA DREWNA, PUDLINGOWANIE, TYGODNIÓWKA, BROSZKA, NOTOWANIE JEDNOLITE, INDUKCJA, MUNDANIA, SUPERKLIENT, KLUCZ KODOWY, SPRAWA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, KROKIET, PODANIE, RZEMIEŚLNICTWO, EINSTEIN, AZYMUT, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PASSAT, PRAWO MOJŻESZOWE, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, REALNY SOCJALIZM, TRIWIUM, STARY MALUTKI, RACHUNEK BIEŻĄCY, REFORMISTA, DOCHÓD NARODOWY, ALF, TWORZYWO SZTUCZNE, NIT, ZOOEKDYSON, MOLESKIN, ZARZĄDZENIE, PRZĘSŁO, WCIOS, PROMIEŃ BETA, ŻYWA GOTÓWKA, KANIKUŁA, OKNO RADIOWE, RURECZNIKOWATE, KOLORYMETRIA, BANDOLIER, WZORZEC UMOWNY, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, PAŃSZCZYZNA, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, CZEK PODRÓŻNICZY, OGÓREK MAŁOSOLNY, PUNKT KARNY, DYREKTORIAT, REGION WĘZŁOWY, PUSTELNIA, HELMINTOLOGIA, PARAGONIK, PIES, SŁOMA TARGANA, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, AKWAFORTA, ALFABET SEMAFOROWY, ROZBIORY, ŻYŁA JĄDROWA, CZĄSTKA ELEMENTARNA, CZARNY FILM, MIKROCYSTYNA, FRYSZTAT, ANTYFONA, CZYSTA FORMA, WYCISKANIE, SIEĆ KOLEJOWA, TAGORE, TERMINATOR, WICI, EPOKA LITERACKA, FAWELA, TEKSAS, JĘZYK HUROŃSKI, LISTOPAD '89, KAPROZUCH, DELEGATURA, CERES, CHARLES, ŚLUZ SZYJKOWY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ZAKAZANY OWOC, MEKSYKAŃSKI, WCZASY PRACOWNICZE, PRZESZKADZAJKA, MĘTNOŚĆ, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, LAJKONIK, KAPŁAK, PRZODUJĄCY USTRÓJ, SZCZYPIOR, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, SMERF, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, ?BOBÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.184 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KSIĘGA RĘKOPIŚMIENNA, SPISANA W JĘZYKU ŁACIŃSKIM, OD CHWILI LOKACJI MIASTA, ZAWIERA WPISY SĄDU ŁAWNICZEGO, CZYLI WÓJTA I SIEDMIU ŁAWNIKÓW WYBIERANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ NA OKRES JEDNEGO ROKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KSIĘGA RĘKOPIŚMIENNA, SPISANA W JĘZYKU ŁACIŃSKIM, OD CHWILI LOKACJI MIASTA, ZAWIERA WPISY SĄDU ŁAWNICZEGO, CZYLI WÓJTA I SIEDMIU ŁAWNIKÓW WYBIERANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ NA OKRES JEDNEGO ROKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSIĘGA ŁAWNICZA księga rękopiśmienna, spisana w języku łacińskim, od chwili lokacji miasta, zawiera wpisy sądu ławniczego, czyli wójta i siedmiu ławników wybieranych przez radę miejską na okres jednego roku (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSIĘGA ŁAWNICZA
księga rękopiśmienna, spisana w języku łacińskim, od chwili lokacji miasta, zawiera wpisy sądu ławniczego, czyli wójta i siedmiu ławników wybieranych przez radę miejską na okres jednego roku (na 14 lit.).

Oprócz KSIĘGA RĘKOPIŚMIENNA, SPISANA W JĘZYKU ŁACIŃSKIM, OD CHWILI LOKACJI MIASTA, ZAWIERA WPISY SĄDU ŁAWNICZEGO, CZYLI WÓJTA I SIEDMIU ŁAWNIKÓW WYBIERANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ NA OKRES JEDNEGO ROKU sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - KSIĘGA RĘKOPIŚMIENNA, SPISANA W JĘZYKU ŁACIŃSKIM, OD CHWILI LOKACJI MIASTA, ZAWIERA WPISY SĄDU ŁAWNICZEGO, CZYLI WÓJTA I SIEDMIU ŁAWNIKÓW WYBIERANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ NA OKRES JEDNEGO ROKU. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x