ALGORYTM REALIZOWANY PRZEZ PROGRAM KOMPUTEROWY LUB CYFROWY UKŁAD SEKWENCYJNY, KTÓRY W REAKCJI NA CIĄG PRÓBEK SYGNAŁU DYSKRETNEGO PODANEGO NA WEJŚCIE ODPOWIADA CIĄGIEM PRÓBEK WYJŚCIOWYCH, ZGODNIE Z DETERMINISTYCZNĄ FUNKCJĄ PRZEJŚCIA, KTÓRA MOŻE BYĆ LINIOWA LUB NIELINIOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FILTR CYFROWY to:

algorytm realizowany przez program komputerowy lub cyfrowy układ sekwencyjny, który w reakcji na ciąg próbek sygnału dyskretnego podanego na wejście odpowiada ciągiem próbek wyjściowych, zgodnie z deterministyczną funkcją przejścia, która może być liniowa lub nieliniowa (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALGORYTM REALIZOWANY PRZEZ PROGRAM KOMPUTEROWY LUB CYFROWY UKŁAD SEKWENCYJNY, KTÓRY W REAKCJI NA CIĄG PRÓBEK SYGNAŁU DYSKRETNEGO PODANEGO NA WEJŚCIE ODPOWIADA CIĄGIEM PRÓBEK WYJŚCIOWYCH, ZGODNIE Z DETERMINISTYCZNĄ FUNKCJĄ PRZEJŚCIA, KTÓRA MOŻE BYĆ LINIOWA LUB NIELINIOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.011

RÓWIENNIK, ZATRACENIE, MOZZARELLA, HASZTAG, MASKOTKA, RÓW IRYGACYJNY, ŁUPACZKA, SIDARA, WĘGLIK SPIEKANY, DIODKA, MOMENT TEORETYCZNY, DIAGRAM KWIATOWY, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, NEWA, DZIECIAK, NATASZA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, TANGO, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, ODCHYŁKA, KOMBATANT, FEMINISTKA, FARMA, LOG, PRZECIWSOBNOŚĆ, FRONT POLARNY, LUTÓWKA, KOMBINACJA LINIOWA, ZIARNO, BYŁA, TRĘDOWNIK, WROCŁAWSKOŚĆ, BABESZJOZA OWIEC, CENZURA, LĄD, KREOLSKI HAITAŃSKI, WEJŚCIE, MOTYWIK, ASTRAGAL, BULLA, WOW, KOKPIT, WIATR, DERESZ, KRAKERULA, KUMOTERKI, METODA TERMICZNA, SUBRETKA, WAŁ MORENOWY, STARTER, PRZEZIERNOŚĆ, PALENISKO RETORTOWE, PARAGONIK, POLEW, KANTATA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, AKREDYTYWA, OSTATECZNOŚĆ, RAKI, DOCHTÓR, ANTYPETRARKIZM, NARKOTYK, BON LOKACYJNY, PIĘTNO, NORMALIZACJA, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, KANAŁ, MONARCHIA DESPOTYCZNA, GLEBA KOPALNA, UCHWYT, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, KOTEW, PASZTET, PRÓBNIK, VALYRIA, DZIECINNOŚĆ, ELEKTROIZOLACJA, PIRAMIDKA, AZYMUT, DOWÓD, NAJEŹDŹCA, KAPUSTA KISZONA, RÓŻOWA LANDRYNKA, BARWA OCHRONNA, BALDACHIM, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, SPRAWICIEL, FUNKCJA PRZESTĘPNA, BUDOWLANY, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, HAMULEC, DOLINA RYNNOWA, KANONIK, CHWYTNIK, PRĄD BŁĄDZĄCY, TERPEN, KIFOZA, RAFA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, PLOTKARSTWO, ALIT, KOPIA FOTOGRAFICZNA, CZESKI BŁĄD, GRZYB TRUJĄCY, ZARADNOŚĆ, AUTAKOID, STRAŻNIK MIEJSKI, ROBOT PRZEMYSŁOWY, ACETYLENEK MIEDZI, SAMOGŁOSKA NOSOWA, KAPELMISTRZ, MASER, MENNONICI, MOTET, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, KIR, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, BANDEROWIEC, ODBIORNIK RADIOWY, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, LIBELLA, INTROSPEKCJONIZM, AUTOTEMATYZM, WYPAD, WOJSKO FEDERALNE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, SKAŁA OSADOWA, DOMINACJA CAŁKOWITA, OKARYNA, AGRAFA, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, KORSARZ, SMS, HALA, NIEŻYWOTNOŚĆ, PĘTÓWKA, NIL, PŁÓCIENNIK, TUNIKA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, FIGURA GEOMETRYCZNA, KONOTATKA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, KORYTARZYK, NARÓW, KINGDOM, KRAWĘŻNICA, METALOWIEC, SIKAWKA, CENTRALA, CYRKOWIEC, GOTYK WENECKI, GŁUPTAS, SKUPIA, WEBER, ŚWIERK CZERWONY, AURA, UPARCIUCH, WORCZAKOWATE, ARTUR, HAFT, SEKS ORALNY, ENDOCENTRYZM, RELIKWIA, SYSTEM SYMBOLICZNY, KOLCZAKOWATE, ALERGIA PYŁKOWA, FARBA, PŁYWACZ, WULGARYZM, NERKI, PIWO, CIEMNY PRZEPŁYW, MARSKOŚĆ, KOCIOŁEK, KOMBAJN GÓRNICZY, GRUBOŚĆ, FUNDATOR, HUBA PACHNĄCA, BAZYLEUS, SCHADOW, PODNOSKA, AGAT MSZYSTY, HERMA, CHŁOPEK ROZTROPEK, BINDA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, PŁATKONOS OGNISTY, KOMÓRKA, DAMKA, CIAŁKO ŻÓŁTE, TEOLOGIA NEGATYWNA, NADGORLIWOŚĆ, CZYR, ZEW, STRAGANOWIEC, GUGLE, MIKOTOKSYNA, KALIBRACJA, KULOMETRIA, POMOCNIK, FRAZA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, EKSPRES KOLBOWY, KUMOTER, NADPRZESTRZEŃ, OSAD DELUWIALNY, PAWĘŻ, STRES, KOŁO, WYSTRÓJ, BENZOCHINON, DŻEM, ROŚLINY RUDERALNE, ZAKŁADNIK, HOMESPUN, MOWA, PALLADIANIZM, AS W RĘKAWIE, LICZEBNIK ZBIOROWY, BEZSTRONNOŚĆ, OSŁONA TERMICZNA, PROGRAM TELEWIZYJNY, KUNA, LUD, HOMOSEKSUALIZM, SKŁAD AWIZOWANY, CZYTELNIA, NEOREALIZM, ORŁORYB, KOPUŁA GEODEZYJNA, PUB, CZAS URZĘDOWY, HUMMUS, MACZUGA, GOMÓŁA, FLOTA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, PRYSKAWKA, KOŁYSANIE, PIKOTKA, WYRAŻENIE, BOSTON, BŁYSK, INWOLUCJA, TORSJA KRZYWEJ, SPOINA, KERATYNA, CYKL PALIWOWY, HELLADA, CIRTH, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, PODZIAŁ, SYMULACJONIZM, FRAZA NOMINALNA, SPOŻYWCA, PIONIER, BYLICA CYTWAROWA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, LEKCJA, POSYBILIZM, PANTOFELNIK, CZTEROSUW, ŚLEPY NABÓJ, NOŻYK, SŁOWACKI, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, REKLAMIARZ, NASZ CZŁOWIEK, PUŁAPKA OFSAJDOWA, BYSTROŚĆ, BEMOL PODWÓJNY, ŚMIERDZIEL, PATRON, CZEREŚNIA, ŁUPEK DACHOWY, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, HANTABA, DOBYTEK, ADAPTACJA, JUNAK, STAWKA KAPITACYJNA, PETRYWAŁ, UBOGI KREWNY, WIERNY, DRIVER, REGUŁA ALLENA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, WOJNA DOMOWA, TEREN OTWARTY, BLISKOZNACZNIK, WIEK, PROGRAM, BIERWIONO, PRZEGRYZKA, TRAŁ, ?MIESZANINA EUTEKTYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.011 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALGORYTM REALIZOWANY PRZEZ PROGRAM KOMPUTEROWY LUB CYFROWY UKŁAD SEKWENCYJNY, KTÓRY W REAKCJI NA CIĄG PRÓBEK SYGNAŁU DYSKRETNEGO PODANEGO NA WEJŚCIE ODPOWIADA CIĄGIEM PRÓBEK WYJŚCIOWYCH, ZGODNIE Z DETERMINISTYCZNĄ FUNKCJĄ PRZEJŚCIA, KTÓRA MOŻE BYĆ LINIOWA LUB NIELINIOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALGORYTM REALIZOWANY PRZEZ PROGRAM KOMPUTEROWY LUB CYFROWY UKŁAD SEKWENCYJNY, KTÓRY W REAKCJI NA CIĄG PRÓBEK SYGNAŁU DYSKRETNEGO PODANEGO NA WEJŚCIE ODPOWIADA CIĄGIEM PRÓBEK WYJŚCIOWYCH, ZGODNIE Z DETERMINISTYCZNĄ FUNKCJĄ PRZEJŚCIA, KTÓRA MOŻE BYĆ LINIOWA LUB NIELINIOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FILTR CYFROWY algorytm realizowany przez program komputerowy lub cyfrowy układ sekwencyjny, który w reakcji na ciąg próbek sygnału dyskretnego podanego na wejście odpowiada ciągiem próbek wyjściowych, zgodnie z deterministyczną funkcją przejścia, która może być liniowa lub nieliniowa (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FILTR CYFROWY
algorytm realizowany przez program komputerowy lub cyfrowy układ sekwencyjny, który w reakcji na ciąg próbek sygnału dyskretnego podanego na wejście odpowiada ciągiem próbek wyjściowych, zgodnie z deterministyczną funkcją przejścia, która może być liniowa lub nieliniowa (na 12 lit.).

Oprócz ALGORYTM REALIZOWANY PRZEZ PROGRAM KOMPUTEROWY LUB CYFROWY UKŁAD SEKWENCYJNY, KTÓRY W REAKCJI NA CIĄG PRÓBEK SYGNAŁU DYSKRETNEGO PODANEGO NA WEJŚCIE ODPOWIADA CIĄGIEM PRÓBEK WYJŚCIOWYCH, ZGODNIE Z DETERMINISTYCZNĄ FUNKCJĄ PRZEJŚCIA, KTÓRA MOŻE BYĆ LINIOWA LUB NIELINIOWA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ALGORYTM REALIZOWANY PRZEZ PROGRAM KOMPUTEROWY LUB CYFROWY UKŁAD SEKWENCYJNY, KTÓRY W REAKCJI NA CIĄG PRÓBEK SYGNAŁU DYSKRETNEGO PODANEGO NA WEJŚCIE ODPOWIADA CIĄGIEM PRÓBEK WYJŚCIOWYCH, ZGODNIE Z DETERMINISTYCZNĄ FUNKCJĄ PRZEJŚCIA, KTÓRA MOŻE BYĆ LINIOWA LUB NIELINIOWA. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast