Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ALGORYTM REALIZOWANY PRZEZ PROGRAM KOMPUTEROWY LUB CYFROWY UKŁAD SEKWENCYJNY, KTÓRY W REAKCJI NA CIĄG PRÓBEK SYGNAŁU DYSKRETNEGO PODANEGO NA WEJŚCIE ODPOWIADA CIĄGIEM PRÓBEK WYJŚCIOWYCH, ZGODNIE Z DETERMINISTYCZNĄ FUNKCJĄ PRZEJŚCIA, KTÓRA MOŻE BYĆ LINIOWA LUB NIELINIOWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FILTR CYFROWY to:

algorytm realizowany przez program komputerowy lub cyfrowy układ sekwencyjny, który w reakcji na ciąg próbek sygnału dyskretnego podanego na wejście odpowiada ciągiem próbek wyjściowych, zgodnie z deterministyczną funkcją przejścia, która może być liniowa lub nieliniowa (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALGORYTM REALIZOWANY PRZEZ PROGRAM KOMPUTEROWY LUB CYFROWY UKŁAD SEKWENCYJNY, KTÓRY W REAKCJI NA CIĄG PRÓBEK SYGNAŁU DYSKRETNEGO PODANEGO NA WEJŚCIE ODPOWIADA CIĄGIEM PRÓBEK WYJŚCIOWYCH, ZGODNIE Z DETERMINISTYCZNĄ FUNKCJĄ PRZEJŚCIA, KTÓRA MOŻE BYĆ LINIOWA LUB NIELINIOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.240

PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, HYDROLAT, SAMOTNICZOŚĆ, WSKAŹNIK UBÓSTWA, LICZNIK STRUMIENIOWY, DEALER, LIBELA, FENIG, MALUCH, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, EKSPERTKA, ANGLIA, ŚREDNIA KWADRATOWA, ANTYNOMIA RUSSELLA, JĘZYK FUL, BALON, FROTKA, REAKCJA ODWRACALNA, POLATUCHA, CYWIL, WIELKOŚĆ SKALARNA, KREOLKA, SERDUSZKA OKAZAŁE, GOFR, ANTYFUTBOL, KADZIDEŁKO, NIEZBIEŻNOŚĆ, POŚWIST, EFEKT LENSE-THIRRINGA, SENIOR, TWARDZIEL, ZGIĘCIE PODESZWOWE, EUGENIKA, PRZESTRZEŃ, DOK, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, OWRZODZENIE, NIESTAWIENNICTWO, MSZA GREGORIAŃSKA, DAUSSET, CIŚNIENIE TĘTNICZE, ALIDADA, ŻÓŁW IRWINA, HORYZONT, PRZYŚPIEW, WIR PYŁOWY, MINUTNIK MECHANICZNY, NIESKWAPLIWOŚĆ, PRZETRAWIANIE, INDEKSACJA, TELESKOP, KORKI, KRAJE KOMUNISTYCZNE, KURATORSTWO, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SEKCJA, NIETZSCHEANISTA, SINUS HIPERBOLICZNY, STACJA, WSKAŹNIK, PRZYSTAWANIE, KOLCZATKA, POŁAĆ DACHOWA, KURZAWKA, ANALIZA TECHNICZNA, RODZINA ZASTĘPCZA, RZEKOTKA KARŁOWATA, PUDLINGOWANIE, DOWÓD, BATERIA, BIOCHEMIA, TEKA REDAKCYJNA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, PODATEK ROLNY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, GRYLAŻ, ALI, KARAKUŁY, PRZYJEZDNY, DROGA BEZPRZETARGOWA, CLERK, NAMIOTNIKOWATE, CZEKOLADA, METATEKST, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, DOKUMENTALISTKA, PŁYWACZKA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, ZROZUMIAŁOŚĆ, OSOBNIK, SŁUPICA, WINDA, ALLOSTERIA, NATURA, BUŃCZUK, KALCEOLARIA, BUDOWLANY, KATASTROFA BUDOWLANA, ROBOCIK, DODATEK STOPOWY, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, JĘZYK, LOGIKA MATEMATYCZNA, DRAMATOPISARSTWO, DAWCZYNI, KOMONICA, MUCHA, SUTENER, RETABULUM, DEKRETACJA, ZATRACENIE, JASZCZURKA KRYMSKA, MUSZKA, FIGHTERKA, RZEŹWOŚĆ, BAGAZJA, PSEUDOMORFIZM, TAPETA, PRZEWIELEBNOŚĆ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KOŚCIÓŁ, SŁOBODA, KOSZYK, CYTOARCHITEKTONIKA, FIRMÓWKA, JUTRZYNA, WYJĄTEK, WRAK, PLASTYKA, ZAKONNIK, SYMETRALNA, JARZENIÓWKA, ASYSTA GRAWITACYJNA, ELASTOMER, UKŁAD ADRENERGICZNY, BŁĄD STYLISTYCZNY, SITO ERATOSTENESA, UZYSK, KONEW, EROZJA WODNA, BOMBARDON, CHOJAK, ŚREDNIOPŁAT, NIESPEŁNIALNOŚĆ, RUSINKA, PRYMULA, EFEKT MNOŻNIKOWY, PRZESTRZEŃ FAZOWA, WINO DESEROWE, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, SMALCZYK, KONFIGUROWANIE, NEOPOGAŃSTWO, POSŁANNICA, GEN WĘDRUJĄCY, SPORT SIŁOWY, ŚWIERGOT, SCÉNIC, ABONAMENT, STOŁP, PASTA, OWAD WODNY, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, LICZBA FERMATA, BŁĄD LITEROWY, OKSYBIONT, PANTALONY, ZIELONI, SZABAS, BAKTEROID, ODCZYN, ANODA, ANGARIA, CIERŃ, SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA, DOJARKA, TERMOSTAT, CHÓR, PRYMITYWIZM, DOWÓD RZECZOWY, FINAŁ, SERPENTYNA, MODERATOR, JON KOMPLEKSOWY, PORCJA, SKOJEC, PROLEK, KUŚNIERCZYK, REGENERATOR, SMAKOŁYK, CYTOWALNOŚĆ, ZASADA HUYGENSA, WZNOWICIEL, MÓZG, PARLANDO, INWESTYCJA, HIPOTEKA, PAMIĘTNIK, PRZYJEZDNA, GAMEPLAY, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, KOSIARKA ROTACYJNA, ŻYCIE, PRZESYP, KASZTELANIA, KWIZ, PSYCHOFARMAKOLOGIA, PODTRZYMKA, ODBÓJ, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, TANGO, CZAS FABULARNY, OCULUS, BINOKLE, MASZYNOWNIA, STROBILANT, ODSZCZEPIEŃSTWO, KWAS SIARKAWY, OWADOPYLNOŚĆ, KOŁO ŁOWIECKIE, NORMALIZACJA, BATERIA, E-LIQUID, ZAWRÓT, OKUPOWANIE, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, RELACJA PRZECHODNIA, GATUNEK MIESZANY, SIEDMIOMILOWE BUTY, DODATEK KOMPENSACYJNY, PIEC, POSTAĆ BIBLIJNA, OFERTA WARIANTOWA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, CARAT, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, TANYSTROF, POŻERACZ SERC, PASTOR, OJCZYZNA, JAJARZ, KELOWEJ, OSTATNIE PODRYGI, TERYNA, PŁACHTA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, BŁĄD TAKTYCZNY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, INFLACJA JAWNA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, BOLOMETR, PIEPRZ CZERWONY, BUSOLA INKLINACYJNA, SPRAWNOŚĆ, BAZA ORBITALNA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, ZAWAŁ, PRZECHOWANIE, ANALIZA BILANSU, ZEWŁOK, ŁOWCA, OBSESYJNOŚĆ, DIALOG OBYWATELSKI, STALÓWKA, BĘBEN, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, WŁAZ, UKŁAD ZBIOROWY, ŁÓDŹ PILOTA, NIEPOKOJENIE SIĘ, STEKOWCE, ŁÓJ, SKONTRUM, SPALINY, TENOR LIRYCZNY, NOMENKLATURA PARTYJNA, KORNET, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, BOMBA WULKANICZNA, BOREWICZ, STATECZNIK, SALAMI, DZIAŁANIE, KOMEDIODRAMAT, PAROBEK, SZTUKA, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, FATALIZM, ŚLIZGAWKA, TERMOREGULATOR, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, PRĄŻEK, GAMBIT PRZYJĘTY, PRYMARIUSZ, ZEBRULA, FARSZ, PIEKŁO, STRONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.240 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: algorytm realizowany przez program komputerowy lub cyfrowy układ sekwencyjny, który w reakcji na ciąg próbek sygnału dyskretnego podanego na wejście odpowiada ciągiem próbek wyjściowych, zgodnie z deterministyczną funkcją przejścia, która może być liniowa lub nieliniowa, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALGORYTM REALIZOWANY PRZEZ PROGRAM KOMPUTEROWY LUB CYFROWY UKŁAD SEKWENCYJNY, KTÓRY W REAKCJI NA CIĄG PRÓBEK SYGNAŁU DYSKRETNEGO PODANEGO NA WEJŚCIE ODPOWIADA CIĄGIEM PRÓBEK WYJŚCIOWYCH, ZGODNIE Z DETERMINISTYCZNĄ FUNKCJĄ PRZEJŚCIA, KTÓRA MOŻE BYĆ LINIOWA LUB NIELINIOWA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
filtr cyfrowy, algorytm realizowany przez program komputerowy lub cyfrowy układ sekwencyjny, który w reakcji na ciąg próbek sygnału dyskretnego podanego na wejście odpowiada ciągiem próbek wyjściowych, zgodnie z deterministyczną funkcją przejścia, która może być liniowa lub nieliniowa (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FILTR CYFROWY
algorytm realizowany przez program komputerowy lub cyfrowy układ sekwencyjny, który w reakcji na ciąg próbek sygnału dyskretnego podanego na wejście odpowiada ciągiem próbek wyjściowych, zgodnie z deterministyczną funkcją przejścia, która może być liniowa lub nieliniowa (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x