BATERIA AKUMULATOROWA; OGNIWO GALWANICZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE UŻYTKOWANE I ŁADOWANE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKUMULATOREK to:

bateria akumulatorowa; ogniwo galwaniczne, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKUMULATOREK

AKUMULATOREK to:

mały akumulator (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BATERIA AKUMULATOROWA; OGNIWO GALWANICZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE UŻYTKOWANE I ŁADOWANE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.181

GARDEROBA, ANALIZA WARIANCJI, SMOLUCH, D, PŁOMIENIE, SRALUCH, FILAMENT, BOURBON, ŁYSIENIE, ŚCIĘCIE, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, AUTONOMICZNOŚĆ, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, TOKARKA REWOLWEROWA, WYBORY POŚREDNIE, ROŚLINA TRUJĄCA, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, WIELKIE NIEMCY, MAŁE MOCARSTWO, TELEKONFERENCJA, WYWROTNOŚĆ, CIAŁO JAMISTE, IRANISTAN, LICHWIARSTWO, PUDEŁKO, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, WYMIENIACZ, SKAKUNOWATE, JOD, SZCZUR, POCHŁANIACZ, SNIFFER, LIPODYSTROFIA, ALGEBRA, DESKRYPTOR, KAPITAŁ SPOŁECZNY, ZASIĘG, BANDYCKOŚĆ, PODPIS ELEKTRONICZNY, DELEGACJA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, RAJTUZY, BAZA LOKALOWA, BEZPRZEWODOWOŚĆ, MIKROSOCZEWKA, FALA, CUDZOŻYWNOŚĆ, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, SATANIZM, ZAUROZUCH, SILOS, ULTRABOOK, POSZLAKA, GROOMING, BABIA DUPA, MAGIEL, DANE WRAŻLIWE, ZJAWISKO THOMSONA, JASKINIOWIEC, GŁUCHOTA WRODZONA, CZEKOLADA GORZKA, FINANSJERA, LOKACJA, PRZYCHÓD KRAŃCOWY, CIEŚŃ NADGARSTKA, FURIERYZM, KOTLET, DROŻDŻE KRUCHE, URLOP MACIERZYŃSKI, DYM, ODSYŁACZ, ŻAGIEL SKOŚNY, ODCHYŁ, ŁOPATKA, HUBA SKÓRKOWATA, ŚWIĘTA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, OGNIWO WESTONA, KĄPIEL, WĘZEŁ, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, TAGER, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, WIELORYB, FRYKANDO, HYDRA, SAMODESTRUKCJA, PRZECIEK, BLANKIETOWOŚĆ, PŁYN, STONOGA MUROWA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, DOMICYL, ODPUST, BARIERA DŹWIĘKU, MIENIE ZAMIENNE, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, R20, DYSK LOKALNY, ANOKSYBIOZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, DOM DZIECKA, NORKI, TOR PRZEWODOWY, TABLICA, ŚWIDEREK, PLACEK, CIAŁKO ZIELENI, CZAS TERAŹNIEJSZY, ŚWIAT, SILNIK REPULSYJNY, KWARTET, RYGORYZM MORALNY, MIĘKISZ WODNY, UDŹWIG, SIŁA JONOWA, MACIERZYŃSKI, LEK ANTYDEPRESYJNY, PISMO ŁACIŃSKIE, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, CIASTO, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, PŁYN STAWOWY, ŁÓŻECZKO NADZIEI, HOBBY, FOTOREALIZM, PROBLEM DECYZYJNY, BAROMETR KONIUNKTURY, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, MIĘSO, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ROLADA, KOŁECZEK, BASENIK, PRZYCISK, PINCZER, CZATA, HRABIĄTKO, MIKROSKOP WARSZTATOWY, MAJĘTNOŚĆ, SUBSTANCJA, STANICA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, KONCENTRAT POMIDOROWY, ZATRUDNIENIE, OBUDOWA, DRZEWIAŃSKI, ANTYKWARK, MATKA, CENA, ETIUDA, NEUROCHEMIA, ICHTIOZAURY, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, SZCZYT, PIANOLA, MŁOTECZEK, ROZSZERZENIE CIAŁA, KOMISJA REWIZYJNA, CZERPADŁO POJEMNIKOWE, PRĘT, CENA MAKSYMALNA, ŚWIĄTYNIA, EUPELYKOZAURY, KOKOSZKA, PROTAMINA, FUNDUM, PUNKT ZWROTNY, KASZA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, NAPĘD, CZESKOŚĆ, KUKURYDZIANKA, PODGRZEWACZ, ZWIERZĘ, SELEKTOR, EUFONIA, CYKORIA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, FATALIZM, GLIKOPEPTYD, KRZAKÓWKI, PEREŁKOWANIE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, MIEJSCE SIEDZĄCE, EPIGENEZA, OGIEŃ I WODA, POROŚL, CIEMNICA, NAUPLIUS, POLEWACZKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, KOŁO SEGNERA, SZAFARSTWO, OBELGA, SIŁA LORENTZA, BAJKA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, POKOLENIE KANAPKOWE, SZNAPS, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, CHUJNIA, STRES POURAZOWY, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, REPETYCYJNOŚĆ, ASYSTENTKA, SAMOTNICZOŚĆ, POLE STACJONARNE, HEIMAT, MAIL, EKRAN WODNY, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, SŁUŻBY SPECJALNE, LIST PRZEWODNI, KOŁO, HYDROCHEMIA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, KOT, TERMOPLAST, JUMPER, LYGODIUM JAPOŃSKIE, KOTYLION, INKRETYNA, OGNIWO, BYK Z BRĄZU, SANDINISTA, PIERŚCIEŃ, BOKSERKA, ZBOŻE OZIME, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, PĘTÓWKA, POSTOJOWE, PRAKTYCZNOŚĆ, UCZELNIA, FILTR ANTYSPAMOWY, DRAMAT SĄDOWY, PRZEBIEG, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, PASZA, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, CEREMONIAŁ, APOSTATA, UMOWA ADHEZYJNA, SILOS, ZAKRES REAKCJI, ZEGAR ELEKTRONICZNY, DEMÓWKA, ANTYTETYCZNOŚĆ, JEDNOŚĆ, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, BAYES, PÓŁSIEROTA, PARADOKS EASTERLINA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PRZECIWOBRAZ, TAMARYND, PORAŻENIE SŁONECZNE, PANTEON, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, FABRYKATOR, DŁUG, PRYWATNOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ, TEORIA KATEGORII, BIBLIOTEKA GENOWA, OSŁUPIENIE, MIKROGRAFIA, STRUNOWCE, KLUB, CYKL KOMÓRKOWY, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, MŁOTEK, POLE SIŁOWE, REED, KAMIENNIK, TRANSEKT, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, SYMBOL NIEOZNACZONY, JĘZYKI DARDYJSKIE, OGNIWO MOKRE, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, GATUNEK KRYPTYCZNY, CZYSTKA, SZARPANKA, KOŁATKA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, KIELICH, STRETCH, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, BRZYDULA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, CIAŁO SKOŃCZONE, ŚWIATŁO POSTOJOWE, POWSTANIE LISTOPADOWE, BANIECZKA, ?KIEŁBACHA WYBORCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.181 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BATERIA AKUMULATOROWA; OGNIWO GALWANICZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE UŻYTKOWANE I ŁADOWANE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BATERIA AKUMULATOROWA; OGNIWO GALWANICZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE UŻYTKOWANE I ŁADOWANE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKUMULATOREK bateria akumulatorowa; ogniwo galwaniczne, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKUMULATOREK
bateria akumulatorowa; ogniwo galwaniczne, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym (na 12 lit.).

Oprócz BATERIA AKUMULATOROWA; OGNIWO GALWANICZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE UŻYTKOWANE I ŁADOWANE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - BATERIA AKUMULATOROWA; OGNIWO GALWANICZNE, KTÓRE MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE UŻYTKOWANE I ŁADOWANE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x