KTOŚ CHUDY, ZAZWYCZAJ O ZAPADNIĘTYCH POLICZKACH, KTÓRE UPODOBNIAJĄ TWARZ DO SZCZURZEGO PYSZCZKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZUR to:

ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZCZUR

SZCZUR to:

Rattus - rodzaj gryzonia z rodziny myszowatych obejmujący około 50 gatunków (na 6 lit.)SZCZUR to:

jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule; zagranie, w którym kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu (na 6 lit.)SZCZUR to:

papierowa torebeczka z suszem herbacianym w środku, która jest porcją herbaty służącą do wygodnego zaparzania (na 6 lit.)SZCZUR to:

człowiek zgniły moralnie, nikczemny, oślizgły, wstrętny, odpychający, tchórzliwy (na 6 lit.)SZCZUR to:

groźny gryzoń o długości do 30 cm; może przenosić choroby (na 6 lit.)SZCZUR to:

... śniady, gryzoń (na 6 lit.)SZCZUR to:

gryzoń z rodziny myszowatych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ CHUDY, ZAZWYCZAJ O ZAPADNIĘTYCH POLICZKACH, KTÓRE UPODOBNIAJĄ TWARZ DO SZCZURZEGO PYSZCZKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.002

NEPOT, ĆWIKŁA, WILKI WORKOWATE, PASIBRZUCH, ŁUSKA, OŚWIADCZENIE, DZIADEK DO ORZECHÓW, KORZENIE, PAPRYKARZ, PROFESKA, ŁAPSERDAK, STRATEGICZNOŚĆ, FOTOREALIZM, ŁAJDACKOŚĆ, RYSUNEK, CUKRÓWKA, TAUTOLOGIA, WSCHODY, SZEREG HARMONICZNY, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, CIOŁ, DIABELSKOŚĆ, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, ODWAR, SŁODZIAK, SKĄPOGUZKOWCE, DOBRO VEBLENA, PRECJOZA, MORDA, LAPILLI, WZÓR, REKOMENDACJA, KASZLENIE, BLASZKA, DRAPIEŻNOŚĆ, DROID, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ALIENACJA, SZCZUR WODNY, SEZAMEK, ZIEMIA OBIECANA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ENFANT TERRIBLE, ZABIEG, BOMBONIERKA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, ŻER, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, DESKTOP PUBLISHING, ZWÓJEK, FATALIZM, BIBLIZM, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, WIZYTÓWKA, STATYSTYKA FERMIEGO-DIRACA, RAB, HETERODYNA, RYGORYZM MORALNY, EXTRAKLASA, ANIOŁEK, DECENTRALIZACJA, SUMA, KOMENTARZYK, KANAŁ, MĄKA PSZENNA, PROZODIA, MIODONOŚNOŚĆ, UZDROWICIEL, FORMA, GRONINGER, PROFESOR, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, POJAZD JEDNOŚLADOWY, TURCZYN, BEZROBOCIE SEZONOWE, TRANSFER, POSTANOWIENIE, KLEKOTKA, KRETYŃSKOŚĆ, EGZOTYK, PARTIA HISZPAŃSKA, GŁĄB KAPUŚCIANY, SKUBANIEC, ZACNOŚĆ, POŻAR, PRZYSPOSOBIENIE, OCHRONA, GENEZA, MOŻLIWOŚĆ, TOLERANCJA, METAJĘZYKOWOŚĆ, POŁOŻENIE, PROMIEŃ, JEGGINSY, LEWORĘKI, KORBACZ, LIOPELMOWATE, PANIKA BANKOWA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, JUWENALIA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, TEKA, SZARPANKA, SPOT REKLAMOWY, ZŁĄCZE, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, NIESKALANOŚĆ, KREMÓWKA, POSŁUCHANIE, DYDELF, BAJADERA, MAJĘTNOŚĆ, CYGAŃSKIE DZIECKO, EKSTRUZJA, MLECZKO MACICZNE, ANALIZA WARIANCJI, KLĄTWA, PASZTECIK, AKCIK, DONACJA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, MATCZYNOŚĆ, EWANGELIZATOR, ŻYWOPŁOT, PISMO ŁACIŃSKIE, WATÓWKA, PRZEZNACZENIE, MAGISTRALA, ASPIRACJA, MORDWIN, BRZYDKIE KACZĄTKO, WYWÓD, REKLAMKA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, KUM, SZKARŁAT, OKAZJONALIZM, SKARPETKA, NAMYSŁ, ŁOPATA, ŁAJDUS, PRZYZWOITOŚĆ, SCHOWANKO, IMĆPAN, REEDUKACJA, SŁODZIK, REEDUKACJA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, MUSZTARDA DIJON, MASECZKA, ASYSTA, MASCARPONE, KOLOROWY, KARCZOWNIK, STOPA, ALFA I OMEGA, SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE, SZPIEGUS, OBUDOWA, WĘDZONKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KAMIKAZE, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, ODMIERZACZ, WSKAZÓWKA, KONWIKT, PRZECHRZTA, BIBLIOTEKA GENOWA, GĘBA, MAGISTER, PSYCHOFARMAKOLOGIA, EKSPLOZJA, ZBOŻE OZIME, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ZIEMNIAKI, ZJEŁCZAŁOŚĆ, CEPERSKI, ANTYCYPACJA, ŻURFIKS, EKSPANDOR, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, ADRES, TAMBURYN, BATON, MARKETING SKOJARZENIOWY, WPIERDOL, PRZEŁOŻONY, UNIŻENIE, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, PAPROCIE, SUCHAR, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, SZCZUR PIŻMOWY, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, INSYNUATOR, FORMAT KANCELARYJNY, SKUP, PRZEGRUPOWANIE, BERMUDY, PLOMBA, PYTANIE TESTOWE, STRZAŁKA, OKNO DIALOGOWE, AKT, ZACHOWAWCZOŚĆ, KOKCYDIOZA, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, CZEPLIWOŚĆ, KALWARIA, ROŚLINA PSZCZELARSKA, TIMER, LĘK SEPARACYJNY, ADRES ELEKTRONICZNY, POSŁANIEC, PIARG, WŁÓKA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, PIERDOLENIE O SZOPENIE, NIEŻYWOŚĆ, PALETA, PAKA, PRZYBŁĘDA, OPCJA, KARALNOŚĆ, SIŁA WYŻSZA, LAMPKA MAŚLANA, BIOGRUPA, MODEL DECYZYJNY, ZAŚNIĘCIE, KOLUMNA, CENZUS WYBORCZY, SUBSTANCJA OBCA, WANIENKA, NIEDYSPONOWANIE, ZDANIE ZŁOŻONE, KSIĄŻKA TELEFONICZNA, TRZYNASTKA, TRANSEKT, CZŁOWIEK MAŁO WAŻNY, PROTISTY, MIASTO OTWARTE, KAPTUR, FECHMISTRZ, PISMO LINEARNE, SSANIE, POSTRZELENIEC, POLEMIZATOR, TETRAMER, KASZLAK, KRÓLEWICZĄTKO, TYTUŁ ZAWODOWY, OSTROKÓŁ, CAP, REWERS, TOPOLOGIA SZYNOWA, PĘTAK, INTERFEJS SIECIOWY, POŻAR, NIESTOSOWNOŚĆ, FORMACJA, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, DENIALIZM, HARTOWNOŚĆ, RYBY KOPALNE, RÓWNIK GALAKTYCZNY, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, SATANIZM, MOCARSTWO, KWALIFIKACJA, KRZYWA POPYTU, RADIOWA TWARZ, DZIECINNOŚĆ, NOWICJAT, PANTEON, SPÓR KOMPETENCYJNY, SPADOCHRONIARZ, JAM ROCK, POŁOWICA, CUDZES, DIASTEREOIZOMER, CYKL, MARENGO, WDOWA, HERBATA, PELOTA, KROKIET WIOSENNY, WIZA IMIGRACYJNA, ENTOURAGE, KOTYLION, ŁADNY GIPS, PAŃSTWO ZŁOŻONE, CZESKOŚĆ, KRESKA, DOBRO WOLNE, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, ?NIEAUTENTYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.002 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ CHUDY, ZAZWYCZAJ O ZAPADNIĘTYCH POLICZKACH, KTÓRE UPODOBNIAJĄ TWARZ DO SZCZURZEGO PYSZCZKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ CHUDY, ZAZWYCZAJ O ZAPADNIĘTYCH POLICZKACH, KTÓRE UPODOBNIAJĄ TWARZ DO SZCZURZEGO PYSZCZKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZUR ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZUR
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka (na 6 lit.).

Oprócz KTOŚ CHUDY, ZAZWYCZAJ O ZAPADNIĘTYCH POLICZKACH, KTÓRE UPODOBNIAJĄ TWARZ DO SZCZURZEGO PYSZCZKA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - KTOŚ CHUDY, ZAZWYCZAJ O ZAPADNIĘTYCH POLICZKACH, KTÓRE UPODOBNIAJĄ TWARZ DO SZCZURZEGO PYSZCZKA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x