SILNIE WYDŁUŻONA WYPUKŁA FORMA DNA OCEANICZNEGO, O STROMYCH STOKACH, POŁOŻONA ZAZWYCZAJ POŚRODKU OCEANÓW, ODDZIELAJĄCA OD SIEBIE DWA BASENY OCEANICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY to:

silnie wydłużona wypukła forma dna oceanicznego, o stromych stokach, położona zazwyczaj pośrodku oceanów, oddzielająca od siebie dwa baseny oceaniczne (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SILNIE WYDŁUŻONA WYPUKŁA FORMA DNA OCEANICZNEGO, O STROMYCH STOKACH, POŁOŻONA ZAZWYCZAJ POŚRODKU OCEANÓW, ODDZIELAJĄCA OD SIEBIE DWA BASENY OCEANICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.821

MIERNIK CYFROWY, ENDOMORFIZM, IZDEBNIK, GŁĘBOKOŚĆ, SAZAN, TACZKA, WODA SŁONA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, WSCHÓD, ILOCZYN SKALARNY, EUCHARYSTIA, SZPIK, TUF, WAPER, TURCZYNEK, SMĘTOWO GRANICZNE, PIENISTOŚĆ, HYDROFOBOWOŚĆ, OTULINA, KWAS NALIDYKSOWY, GÓRY PIERŚCIENIOWE, KRZCZONÓW, KOLEBANIE, OBUNOGI, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, DWA OGNIE, DREDNOT, PALETA, KMIEĆ, SZLIF KABOSZONOWY, SSAK MORSKI, GUZKI ŚPIEWACZE, CHYTRA SZTUKA, JAJECZNICA, BEKASIK, MORESKA, KUPLET, KOTLIN, PILCHOWICE, LESZCZYNY, NOTKA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, SILNIK WIDLASTY, OSMOZA, ŻYŁA ZAŻUCHWOWA, LISOWO, GŁODÓWKA, DISIARCZEK, STAN SKUPIENIA, GRUPA KARBOKSYLOWA, ODKUPICIEL, HALOFIT, MNISZEK, PRZEJŚCIÓWKA, GRODZA, BYSZEWO, ZAWIEW, JABŁCZAN, ENANCJOMER, ZEUS, FETA, SZABLON, PRAŻONKA, DZIAŁOSZYN, KASKADA TROFICZNA, PRION, MIŁOŚCIWOŚĆ, DELIKATES, LUFA, MIÓD, ZGRAJA, MISKA, MAPUTO, FURGON, FRONT METEOROLOGICZNY, WÓLKA KONOPNA, BIELICE, FENAZOPIRYDYNA, REKREACJA, CELOWNIK, KUTER, NARRACJA KRONIKARSKA, SILNIK BLIŹNIACZY, NOWOTWÓR, STACCATO, EGZAMIN KONKURSOWY, BAŃKA, FLANDRIA, PILCHOWICE, DZIKOWO, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ROGOŹNIK, MĄKA ORKISZOWA, STRZECHWOWCE, DETEKTORYSTKA, NORZYCA, USKOK, ŚCIANKA, GŁĘBOCK, TERYNA, PASTA, PASZTECIK, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, LUBENIA, FORMA, WĘDZIDŁO, CEWA, KLEPKA, DOLINA U-KSZTAŁTNA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, MEDYKA, ŻŁÓB, WKRĘT, EKSKLUZYWIZM, JEGO MIŁOŚĆ PAN, KAWA ZBOŻOWA, KOLUMNA, KANCONETA, BALONKLIWER, PINAKOID, PITEKANTROP, ZGROMADZENIE, MUSICAL, CHAŁTURA, PARZENICA, PIECZONKA, SEKS ANALNY, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, PRZECHLEWO, TANIEC, PELAGIAL, ZĄBEK, KAWA ROZPUSZCZALNA, FAETON BIAŁOSTERNY, KOMPLEKS, RÓW PRZECIWPANCERNY, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, WÓJCIN, MALINA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, DELFIN, AUTOREKLAMA, LEASING LOMBARDOWY, GRUPA PERMUTACJI, MOTYLEK, KARBUNKUŁ, POKUTA, BOBROWO, PAPIEREK, ROPOWICA KŁĘBU, GAJAL, MAŚLANKA, NIĆ KODUJĄCA, KIWITY, PRZEBITKA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, PRZEDSIONEK, KLUCZ, ŁUSKA, HADRON, NURZEC, KIELON, KLONOWO, LUFA, PŁONNIKOWATE, ABISOBENTAL, CYBORIUM, BARBARYZM, ODKRYTY SZACH, GRZBIET, PUNKT KULMINACYJNY, KAPUSTA BIAŁA, IMPERATIWUS, KOŚĆ SKRONIOWA, PISANKA, BAL, KAWA MIELONA, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, DROID, ROZTWÓR STAŁY, PASTOFORIA, WEKTOR KLONUJĄCY, LATOPISIEC, DELFINY OCEANICZNE, WYBRZEŻE SZKIEROWE, JĘZYK, POMIANOWO, WIERZCHOŁ, APERCEPCJA, OBŁĘD UDZIELONY, DZIADEK DO ORZECHÓW, CHLOREK WAPNIA, CZERPACZ, WŁOSZAKOWICE, OWOC RZEKOMY, KAWALER, HOLOGRAM, MOCHÓW, MUTUALIZM, MOSH, SEKWENCJA PRIBNOWA, KREDYCIK, DASHI, PIĄTKA, POKOLENIE, CLEARING, POLE DRUMLINOWE, TCHÓRZLIWOŚĆ, RESTRYKTAZA, KARACENA, MACIEJKA, SUBTELNOŚĆ, DOBERMAN, OJCIEC, KOMPLEMENTACJA GENETYCZNA, SER PARMEŃSKI, KOMÓRKA MATECZNA, INOWŁÓDZ, KALWARIA, INFORMACJA GENETYCZNA, KORZEŃ PALOWY, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, AJWAR, REŻYSERNIA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, RELACJA DWUCZŁONOWA, PIECHOTY, TRANSKRYPCJA, MOGILANY, ZUPA, TRUST, SMORODINÓWKA, REPUBLIKA KARAKAŁPACKA, KOMPUTER DOMOWY, KAMAMBER, CZEŚĆ, SYZYGIA, KASETA PRIBNOWA, INEZ, LECZNICTWO STACJONARNE, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, MECH JAWAJSKI, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, IZBICKO, FOKMASZT, APTAMER, KOKOSZNIK, JELITODYSZNE, CENTRALA, KRZYŻANOWICE, ŚCIANA SZKIELETOWA, BABIN, AUTOMAT KOMÓRKOWY, MINUTNIK, ŁĘGOWO, ELEMENT TOCZNY, ŁUKOWICA, LESZCZYNY, BUDAPESZTAŃCZYK, KASZTANEK, DZBANEK NA KWIATY, PROSIONEK SZORSTKI, SŁAWNO, EGZAMIN, WIRUSY SSDNA, TYMIDYNO-5'-MONOFOSFORAN, ZEGAR WAHADŁOWY, WOLAK, SZCZELINA DYLATACYJNA, JEJMOŚĆ, PAPRYKARZ, ARCHITEKTONIKA, REGULACJA KASKADOWA, LOPOLIT, MAPUTO, CONIUNCTIVUS, ALKA, CHISARIA, OSTRONOS, ŻEBRO, WŁOCHY, KSIĄŻKA TELEFONICZNA, WANDAL, JASIENICA, KRYSZTAŁ LODU, TOPOLOGIA SZYNOWA, MODRASZEK ALKON, FILTR, POGO, POSTRZYŻYNY, PODCASTING, PANCERZOWCE, UKŁAD NIEJEDNORODNY, OLSZANICA, PĘK, KWAZIKRYSZTAŁ, BAJADERA, MATRYCA, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, ?WILK WĘGIERSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.821 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SILNIE WYDŁUŻONA WYPUKŁA FORMA DNA OCEANICZNEGO, O STROMYCH STOKACH, POŁOŻONA ZAZWYCZAJ POŚRODKU OCEANÓW, ODDZIELAJĄCA OD SIEBIE DWA BASENY OCEANICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SILNIE WYDŁUŻONA WYPUKŁA FORMA DNA OCEANICZNEGO, O STROMYCH STOKACH, POŁOŻONA ZAZWYCZAJ POŚRODKU OCEANÓW, ODDZIELAJĄCA OD SIEBIE DWA BASENY OCEANICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY silnie wydłużona wypukła forma dna oceanicznego, o stromych stokach, położona zazwyczaj pośrodku oceanów, oddzielająca od siebie dwa baseny oceaniczne (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY
silnie wydłużona wypukła forma dna oceanicznego, o stromych stokach, położona zazwyczaj pośrodku oceanów, oddzielająca od siebie dwa baseny oceaniczne (na 21 lit.).

Oprócz SILNIE WYDŁUŻONA WYPUKŁA FORMA DNA OCEANICZNEGO, O STROMYCH STOKACH, POŁOŻONA ZAZWYCZAJ POŚRODKU OCEANÓW, ODDZIELAJĄCA OD SIEBIE DWA BASENY OCEANICZNE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SILNIE WYDŁUŻONA WYPUKŁA FORMA DNA OCEANICZNEGO, O STROMYCH STOKACH, POŁOŻONA ZAZWYCZAJ POŚRODKU OCEANÓW, ODDZIELAJĄCA OD SIEBIE DWA BASENY OCEANICZNE. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x