GRZBIET FALI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZYWA to:

grzbiet fali (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRZYWA

GRZYWA to:

sierść pokrywająca tylną część głowy i karku niektórych zwierząt (na 6 lit.)GRZYWA to:

bujna czupryna (na 6 lit.)GRZYWA to:

ma ją koń i lew (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRZBIET FALI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 95

GRZYWA FALI, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, TERMOGRAFIA, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, FALA ŚWIETLNA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, WIDMO, GRZBIET, STYL MAURETAŃSKI, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, SURFING, GRZEBIEŃ, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, GRZBIET, FALA ULTRAKRÓTKA, KOCI GRZBIET, KAPOTAŻ, GRZYWA, CZAPRAK, BAŁYK, OBELISK, PRZEKOPNICA WIOSENNA, BOMBA BURZĄCA, GRZBIET, BIEDRONKA, BARAŃCZAK, CHWIEJBA, ZWIERCIADŁO, EKSPLOZJA, PÓŁSKÓREK, TRANSFLUENCJA LODOWCA, GRZYWA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, CZOŁO FALI, ANTENA FERRYTOWA, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, FALC, FALA DŹWIĘKOWA, MIKROFON STYKOWY, GÓRA, GRZYWA, LINIA WODORU 21 CM, GRZBIET PODMORSKI, CIAŁO DOSKONALE SZARE, ECHO, DŁUGOŚĆ, ELEKTROLUMINESCENCJA, WIDMO CIĄGŁE, ZASADA HUYGENSA, GRZBIET KSIĄŻKI, GRZEBIEŃ FALI, MEKSYKAŃSKA FALA, CAŁUSEK, DRGANIE AKUSTYCZNE, DZIEWIĄTA FALA, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, CIAŁO SZARE, FALA ODBITA, MODULACJA FAZY, GRZBIET FALI, MODULACJA SKROŚNA, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, FORMALIZM JONESA, EFEKT DOPPLERA, BEKASIK, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, PIK, PLEREZA, GRZBIET, FALOWÓD, GRZEBIEŃ, POTNIK, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, WIDZENIE BARWNE, PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE, FALA AKUSTYCZNA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, POLARYZACJA ŚWIATŁA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ULTRAFIOLET, KOKOSZNIK, FONETYKA AKUSTYCZNA, GRZBIET, GRZYWA, GRZBIET, PRĘDKOŚĆ FALOWA, LINIA EMISYJNA, NATĘŻENIE DŹWIĘKU, WIDMO ABSORPCYJNE, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, IMPULS, ?NADFIOLET.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRZBIET FALI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRZBIET FALI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZYWA grzbiet fali (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZYWA
grzbiet fali (na 6 lit.).

Oprócz GRZBIET FALI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GRZBIET FALI. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x