ZJAWISKO OBSERWOWANE W ASTRONOMII POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LINIE WIDMOWE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DOCIERAJĄCE Z NIEKTÓRYCH GWIAZD LUB GALAKTYK SĄ PRZESUNIĘTE W STRONĘ WIĘKSZYCH DŁUGOŚCI FALI (MNIEJSZYCH CZĘSTOTLIWOŚCI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI to:

zjawisko obserwowane w astronomii polegające na tym, że linie widmowe promieniowania elektromagnetycznego docierające z niektórych gwiazd lub galaktyk są przesunięte w stronę większych długości fali (mniejszych częstotliwości) (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO OBSERWOWANE W ASTRONOMII POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LINIE WIDMOWE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DOCIERAJĄCE Z NIEKTÓRYCH GWIAZD LUB GALAKTYK SĄ PRZESUNIĘTE W STRONĘ WIĘKSZYCH DŁUGOŚCI FALI (MNIEJSZYCH CZĘSTOTLIWOŚCI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.775

ZDZIADZIENIE, POCHWIAK OKAZAŁY, CROSS, ESKADRA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, KLATKA SCHODOWA, ZLEW, LICYTACJA, JACK, PŁYTA STOLARSKA, ZAUROPSYDY, RUNO, JACHTOWY STERNIK MORSKI, ACID WESTERN, SĄD REJESTROWY, WYŁADOWANIE KORONOWE, ARON, KLINKIER, SZYFON, STYL, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, MIESZANINA, OŚLA CZAPKA, PLUJKA, OPŁATA KONCESYJNA, KROPLÓWKA, CZTERNASTY, MULTIKULTURALIZM, SUCHORYT, MIRIAMETR, STAROŚCIŃSKI, TAMBUR, NAPIĘCIE, PRZENIKLIWOŚĆ, WYTRZESZCZ, KLUCZ TELEGRAFICZNY, POLE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, BULAJ, ATUT, ODWROTNOŚĆ, DAWKA DOPUSZCZALNA, DŹWIGACZ DACHOWY, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, RĄCZNIK, BICZ BOŻY, FEROMON, KOSMOGRAFIA, CIS POSPOLITY, CZĄSTKA DZIWNA, BIEGŁOŚĆ, DRIBLING, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, PUNKT ODNIESIENIA, TWIERDZENIE MENELAOSA, KWAS, PIESZCZOSZEK, DRYBLING, ZNACZNIK, WODOROSIARCZEK, PAS, DYMA, TACZKA, POLSKI-SLOWNIK.PL, SMAK, MIŁOŚĆ, UNCJA, ZAGŁÓWEK, GNÓJ, MEBLOWÓZ, UKŁAD WIELOKROTNY, ADHEZJA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SERBSKOŚĆ, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, TEREN ZAKRYTY, ZAWIKŁANIE, LOGIKA ZDAŃ, SSAK WYMARŁY, EMIRAT, ŻABA SZTYLETOWATA, DIABEŁ, BEGONIA, SIECIÓWKA, BAŁYK, KLEROMANCJA, KONTENER, PINGWIN ANTARKTYCZNY, SŁOWIAŃSKOŚĆ, NASZYWKA, AKTORKA, MONOGAMIA, ALDEHYD, CZUBEK, PIKIETA, SSAKI ŻYWORODNE, STYMULATOR, HUBA SINIAK, ABSORBANCJA, PATOGENNOŚĆ, WYRĘB, RÓJ, STREFA RYFTU, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, CZYNNIK PRODUKCJI, PISAK, ZEGAR ATOMOWY, PROLIFERACJA, WOJNA CELNA, MOWA NIEZALEŻNA, LUGER, PODŁOWCZY, PRÓBKA, RODNIK, ODSYP, PIES OGRODNIKA, GAWRON, DEFLEKTOR, BANIECZKA, EGZORCYZM, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, DOSTAWA, PODSKOK, CHOROBA ALPERSA, ŚCIANA, POŁYKACZ, PENETROMETR, REGULATOR KWASOWOŚCI, WYWROTKA, KOLORY PAŃSTWOWE, YORKSHIRE PUDDING, NISKOŚĆ, KONGLOMERACJA, BÓG, DIAGNOSTYKA, SKIPASS, GZY, SAKRALIZACJA, KURDYBAN, BISIOR, PĘTO, TERMOJONIZACJA, SILNIK CZTEROSUWOWY, PREPERS, KAFETERIA, DALEKOWIDZTWO, MORENA, EWOKACJA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, KOSZULKA, APARAT, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, AGREGAT KRYSTALICZNY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, GAMMA, SANDALIN, DZIEWULSKI, LINIA, TĘPOZĘBNE, BETELGEUSE, POŁAWIACZ, KERATOPLASTYKA, FORMAT, KITAJ, ORŁORYB, MIGRACJA, AUGUR, GŁÓG, KOCZKODAN TALAPOIN, MALUNEK, BASTEJA, PODKURCZ, PROTEZA, CONCEPT ART, KOLO, GARDA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, KOMÓRECZKA, PORNO, CZARTER, MAZAK, CHÓR, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ROPA, KOMÓRCZAK, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, PREDYKACJA, RÓG, MEDALIK, DANSKER, KORDYLINA, PARMEZAN, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, TROSKA, COMBER, WYSEPKA, SEKS, SZYSZKA, PLUGAWOŚĆ, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, OBSERWANT, BREWICERATOPS, GAJ, PARAFIA, AFERKA, PODEJŹRZON MARUNOWY, POMPA INFUZYJNA, RAYET, PAPIER WELINOWY, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, BAADE, COLCANNON, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, PREZYDENTKA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, NASTAWNOŚĆ, UDAR, SRAKA, PLAMICA, GUMA ARABSKA, MRÓWKA FARAONA, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, TABLOIDYZACJA, PARATHA, LISTA, ZATOKA, KIA, BEZCZYNNOŚĆ, REFLUKS, COŚ, ZESTAW KINA DOMOWEGO, POŁĄCZENIE CIERNE, NIEZAMOŻNOŚĆ, SZKLANY SUFIT, PODWIĘŹ, MASZKARON, OKUCIE, GLORIETA, PIONEK, NARTA WODNA, ANSAMBL, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, FALA DŹWIĘKOWA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, MASZTÓWKA, CHRYZOFITY, EFEKT MNOŻNIKOWY, PODSUFITKA, USZYSKO, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, NA JEŹDŹCA, TYTOŃ, AU, BLEJTRAM, BRUDY, ADIDAS, PŁAWINA, RENOMA, DEGENERACJA, PYCHOTA, AKWEN, MIEJSCE, MONK, KANAŁY, PASZPORTYZACJA, ZAPACH, PION ŻYROSKOPOWY, OWADZIARKI, EDYKUŁ, MARTA, KREOL, GRZEBIEŃ FALI, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, XSARA, MORDENT, WIDŁY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, MIGRACJA, GENERAŁ, PLEŚŃ, KREPA, ANATOMIA, OKRĄGŁOŚĆ, GAJA, DWORAK, DROGA TWARDA, CENTYMETR, SAKLA, SZYBOLET, PRZYPAŁ, ANALITYKA MEDYCZNA, BAT MICWA, KAPRYS, ŁOM, KACZKA PODGORZAŁKA, APLIKACJA, POMOC, ?DEKOMETR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.775 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO OBSERWOWANE W ASTRONOMII POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LINIE WIDMOWE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DOCIERAJĄCE Z NIEKTÓRYCH GWIAZD LUB GALAKTYK SĄ PRZESUNIĘTE W STRONĘ WIĘKSZYCH DŁUGOŚCI FALI (MNIEJSZYCH CZĘSTOTLIWOŚCI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO OBSERWOWANE W ASTRONOMII POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LINIE WIDMOWE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DOCIERAJĄCE Z NIEKTÓRYCH GWIAZD LUB GALAKTYK SĄ PRZESUNIĘTE W STRONĘ WIĘKSZYCH DŁUGOŚCI FALI (MNIEJSZYCH CZĘSTOTLIWOŚCI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI zjawisko obserwowane w astronomii polegające na tym, że linie widmowe promieniowania elektromagnetycznego docierające z niektórych gwiazd lub galaktyk są przesunięte w stronę większych długości fali (mniejszych częstotliwości) (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI
zjawisko obserwowane w astronomii polegające na tym, że linie widmowe promieniowania elektromagnetycznego docierające z niektórych gwiazd lub galaktyk są przesunięte w stronę większych długości fali (mniejszych częstotliwości) (na 23 lit.).

Oprócz ZJAWISKO OBSERWOWANE W ASTRONOMII POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LINIE WIDMOWE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DOCIERAJĄCE Z NIEKTÓRYCH GWIAZD LUB GALAKTYK SĄ PRZESUNIĘTE W STRONĘ WIĘKSZYCH DŁUGOŚCI FALI (MNIEJSZYCH CZĘSTOTLIWOŚCI) sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZJAWISKO OBSERWOWANE W ASTRONOMII POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LINIE WIDMOWE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DOCIERAJĄCE Z NIEKTÓRYCH GWIAZD LUB GALAKTYK SĄ PRZESUNIĘTE W STRONĘ WIĘKSZYCH DŁUGOŚCI FALI (MNIEJSZYCH CZĘSTOTLIWOŚCI). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x