JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI, NP. SEKCJA IT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKCJA to:

jednostka organizacyjna organizacji lub instytucji, np. sekcja IT (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SEKCJA

SEKCJA to:

dział administracji rządowej (na 6 lit.)SEKCJA to:

w muzyce: grupa osób grających w zespole na instrumentach tego samego typu (na 6 lit.)SEKCJA to:

część większej całości, np. tekstu, budowli, urządzenia, która się powtarza (na 6 lit.)SEKCJA to:

część plutonu, także obsługa określonego sprzętu bojowego (na 6 lit.)SEKCJA to:

powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia (na 6 lit.)SEKCJA to:

(kondensatora) układ dwóch elektrod przedzielonych dielektrykiem (na 6 lit.)SEKCJA to:

oddział organizacji, towarzystwa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI, NP. SEKCJA IT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.377

LAS, WRZECIONO, WYŁAWIACZ, SALWA, SEKRECJA, KOCIOŁ EWORSYJNY, UDAWACZ, TKAŃCOWATE, OKNO, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, SZLUFKA, HALA, DRGANIE AKUSTYCZNE, GAL, BYCZEK, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, SZKOŁA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, STACJA, HYDROBUS, PISTACJA, VIRGA, KOD DWÓJKOWY, KILKAKROTNOŚĆ, DECYBEL, PŁUCA, PANDAN, UKŁAD WIELOKROTNY, METALOPROTEINA, LOT, CZERWONE BERETY, SETKA, BLOCZEK, HODOWLA PIERWOTNA, FILECIK, CEREMONIALNOŚĆ, KOSMOS, ŻYWOPŁOCIK, POLEWKA, CEWNIK, JEŻOWCE, PREFEKTURA MIEJSKA, ANASTYLOZA, TRANZYSTOR, PODŁOWCZY, MASKARON, TYP GOSPODARKI, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, DAKTYL, FORMA DRUKOWA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, MARMURKOWANIE, KATAFOREZA, GIGATONA, ZBIORNIK, KANCONA, ŁYKACZ, LOŻA WOLNOMULARSKA, KARIN, PUNKT OKOSTNOWY, KRÓTKOSZ SZORSTKI, ŹRÓDŁO TERMALNE, SUBREGION, BEZCZYNNOŚĆ, PIONEK, DZWONNICA, STATYW, SER ŻÓŁTY, SADŹ, PDL, MAJKA, ASTRAGAL, REGENERAT, LAMPA WYŁADOWCZA, KRAJ, CZECZOTA, KULTYWAR, TUSZ, TWIERDZENIE KRULLA, KONWENANS, FACH, STĄGIEWKA, SEGMENT, JĘZYK, POMAGIER, ZNAK, CETNAR ANGIELSKI, REFERENDUM GMINNE, POMÓR, PROROCTWO, PREZENT, PIECZYWO, TESSERA, KRZYŻYK, DOŻYWOTNOŚĆ, SZYCH, ŁAPA, KIFOZA, ZABUDOWANIE, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, FORMACJA, DESNOYER, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, PRZYKRYCIE, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, ADIANTUM DELIKATNE, DINAR KUWEJCKI, NORZYCA, INSTRUMENT MECHANICZNY, HEDONIZM ETYCZNY, KRUCHE CIASTO, MER, STRAWIŃSKI, EKSTRADYCJA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PIGULARZ, TROJAN, STATUS, FEJHOA, CETNAR, POLIPTYK, LAKIER, AKREDYTACJA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, OBSADA, ZBROJENIE, BAZA LOTNICZA, PRZEPITA, KABLOOPERATOR, DÓŁ, TEŚCIK, HAMARTIA, TWARZOWIEC, ŁÓŻKO, ROŚLINA OKRYWOWA, SZLACHAR, TEST CIS-TRANS, PUSZKA MÓZGOWA, POTÓWKA, DEPRESJA, ERG, BICZ BOŻY, NAZWA SYSTEMATYCZNA, DZIEWUSZKA, EMANACJA, BASZŁYK, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, ŁOŻYSKO, POCZEKALNIA, ALIENACJA POLITYCZNA, TUTOR, PRZYJEZDNA, PRZECZYSTOŚĆ, MADZIARSKI, HALERZ, EKSABAJT, CZUB, SZORY, KADŁUB, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, BARWA, HISZPAN, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, NOWICJAT, STACJA, STYL, OFENSYWA, BŁOTNIAK, ROZKŁAD, SAUNAMISTRZ, JAPOŃSKI, FRYWOLITKI, NIEDODMA PŁUC, MARKIZA, PATYCZAK, OWOCNIK, PIĘKNOŚĆ, SYSTEM, PŁOTEK, SOSNA GÓRSKA, KONTROLER, OTWOREK, APARAT, INOKULACJA, ŁONO, KADŹ, PRZEWAGA, GALÓWKA, TALERZ, NĘCISKO, TRANSLACJA, PREIMPLANTACJA, DRABKA, UMOWA WIĄZANA, OCZOJEBKA, POPRZEDNIK, AKADEMIK, KOGA, KUPAŹ, KACZY DÓŁ, POGROM, FILTR CYFROWY, CHOREG, SZCZELINA LODOWCOWA, POMPA WYPOROWA, KURATELA, BIAŁA ŚMIERĆ, UDŹWIG, KANTOR, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, GALASÓWKA, GAŁĄŹ, POZIOM, KONTROLA, NASADA, CZYR, KORDON, EURO, PATRON, ZAJAD, BOMBA ATOMOWA, ŚLEPE WROTA, KSIĘŻULEK, CHIMICHANGA, TOR, ŚMIETANKA, TWORZYWO SZTUCZNE, CZARNA LISTA, KĄDZIEL, LOG, DRAM, AMBASADOR, OCHRONA, GRUPA, LIMETA, TOCZKOWCE, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, ODROŚL, RYNEK NIEDOSKONAŁY, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, LEMIESZKA, DYKTAT, PRZEDROSTEK, LEN, EMIL, ROKOWANIA ZBIOROWE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, SPARRINGPARTNER, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, SZPETOTA, ATAK RAKIETOWY, OŚCIEŻE, LODOWIEC FIELDOWY, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, POWSTRZYMANIE, OKRZYK, DRZEWOSTAN NASIENNY, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ROMANTYZM, ROZKŁADOWOŚĆ, PLURALISTA, ZŁOTKO, GROMADA, KRATKI, PELENG, ZASILANIE SIECIOWE, OPCJA BARIEROWA, LEADER, APSYDA, KOK, KONGREGACJA, POMNICZEK, SPÓJNIK, PULPIT STEROWNICZY, MUR, CUGOWIEC, EFEKT STYKU, PARTIA, LICZKO, ANYŻEK, WKŁADKA, WIĄZANIE, FUNKCJA GREENA, WODODZIAŁ, ANTECEDENCJA, KIT, MECENASKA, EKSPLANTAT, ASFALT, MNICH, ZAGŁÓWEK, RPG, MUCHINA, DZIEŁO ŻYCIA, FURGON, TRANSPOZYCJA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, ?ZBAWICIELKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI, NP. SEKCJA IT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI, NP. SEKCJA IT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKCJA jednostka organizacyjna organizacji lub instytucji, np. sekcja IT (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKCJA
jednostka organizacyjna organizacji lub instytucji, np. sekcja IT (na 6 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI, NP. SEKCJA IT sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI, NP. SEKCJA IT. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x