ISTOTA POWSTAŁA PRZEZ SKRZYŻOWANIE DWÓCH LUB KILKU INNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HYBRYD to:

istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 6 lit.)HYBRYDA to:

istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 7 lit.)KRZYŻÓWKA to:

istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 9 lit.)METYS to:

istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 5 lit.)MIESZANIEC to:

istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ISTOTA POWSTAŁA PRZEZ SKRZYŻOWANIE DWÓCH LUB KILKU INNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.941

FEJHOA, WŁASNOŚĆ, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, POEMAT HEROICZNY, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, KINO, KSENOFOBIA, PEPLOS, GNIAZDO, CZTEROTAKT, STAN WOJENNY, WYDATKI INWESTYCYJNE, BIOLOGICZNOŚĆ, BAMBUS, RESPONSORIUM, KORA MÓZGOWA, PREFIKS, METADANE, KAROTENOID, WOLNY, DONOR, OBIEKTYWNOŚĆ, PIORUN KULISTY, PODSUFITKA, RZUT WOLNY, INDYK, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, KRWAWNIK, ŻŁÓB LODOWCOWY, AKOMPANIAMENT, WORCZAKOWATE, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, PASZPORTYZACJA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, NARYS FORTYFIKACYJNY, OSAD DELUWIALNY, PATOGEN, NOŚNA, SEGMENT, KASZA GRYCZANA, KONTROLER, ŁOM, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, AGONISTA, RATYSZCZE, TŁUK PIĘŚCIOWY, LAMA, DOMINACJA ZUPEŁNA, GRZEBIEŃ, MIARA NIEZMIENNICZA, LATEKS, INSTRUMENT, WIRTUALIZACJA, ZAIMEK, ABORDAŻ, KUBECZEK, RUMIAN RZYMSKI, SKARB PAŃSTWA, WKŁUCIE CENTRALNE, SAŁATA LOLLO, AZOTOBAKTER, ZALEW, WIADRO, KONFIRMACJA, STRONNOŚĆ, PRASAD, WSTECZNICTWO, BADANIE, CZAPA, DŻEMIK, SPRZĘŻNICE, EKIPA, RUMUŃSKOŚĆ, ANTENA RAMOWA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, MIKST, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SILNIK INDUKCYJNY, ANTECEDENCJA, STOSUNEK SPOŁECZNY, KONOTACJA, ZWARCIE, ŁUSZCZAK, RĘKOSKRZYDŁE, KRATOWNICA, WENTYL, NIEWAŻNOŚĆ, PODWIĘŹ, PRAWO MAJĄTKOWE, ANONEK, KOŁNIERZ, RĘKAW, MACICA, ADIUTANT, CIASTO PIASKOWE, MASZYNOWNIA, RYNKA, HIPERTONIA, HERBATA, TOKI, KANAŁY, OPAT KOMENDATORYJNY, PARAROTACYZM, NIZIOŁEK, SIŁY POKOJOWE, SZEWRON, ROZŁUPKA, MŁOTEK, DOWCIPNOŚĆ, SILMARIL, DIWA, LUCERNA, EUROBAROMETR, PRZYJEMNOŚĆ, NIEOCZYWISTOŚĆ, AURA, STOŻEK WULKANICZNY, MAFIJNOŚĆ, RISZTA, PYZA, OPASKA BRZEGOWA, FATAMORGANA, PIERWSZY, KARBIDEK, CZAPKA TEKTONICZNA, RENTA ODROBKOWA, TASIEMIEC, HETEROMORFIZM, KWAS GLUKONOWY, PANNUS, OŁADKA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, ESKONTO, PISEMKO, HAMARTIA, MORENA BOCZNA, NOSZE, FOLKSDOJCZ, FORMA, PRZEPOJKA, BAZIA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, DROGI, RASOWOŚĆ, WARKOCZ, KABEL, WASZA WYSOKOŚĆ, MONOCHROMATYZM, KARIN, MADONNA, APARAT SZPARKOWY, TUBA, PRZEMYTNICTWO, ALBIGENSI, SMERFETKA, CZYTAL, BRZYDOTA, OSSUARIUM, KATAMARAN, INSTYTUT, SIEKIERA, BÓBR EUROPEJSKI, WIDOWISKO, KWAS BARBITUROWY, DUET, AMARANT, ANAMORFOZA, BIS, WIELKI SZLEM, DYSONANS, WYWIAD, MANGABA ZWYCZAJNA, KAPSLA, AKT WYKONAWCZY, KUBRAK, GORĄCY PIENIĄDZ, INICJATYWA OBYWATELSKA, ZNAKI, TEMNODONTOZAUR, OSPA, KONGO-BRAZZAVILLE, LWIA CZĘŚĆ, DEKORTYKACJA, ŁACINNICZKA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, USŁUGODAWCA, MOPEK, CIĘŻKIE DZIAŁA, MISJE, ZASADA HUYGENSA, FORMAT, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, KONTROLA PASZPORTOWA, DWUWYMIAROWOŚĆ, KREACJA, WARSTWA ABLACYJNA, KORYTO RZEKI, WŁASNOŚĆ, FONDUE, MAŁA GASTRONOMIA, FALA, ATRYBUCJA, OWCA KANADYJSKA, OBRAZ POZORNY, KRZYŻ, RYGOR, OKRĄŻENIE, KOGUT GALIJSKI, WEKTOR WAHADŁOWY, MINA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, LIBRA, MWERU, PUSZEK, ŻEGLARZ, MERITUM, ANALITYKA MEDYCZNA, MAZER, UCIECZKA, KORONATOR, DOMINANTA, BĄK, ALERGIA PYŁKOWA, SUMA KONTROLNA, KAJAK, TELETURNIEJ, NEPOT, SEKCJA, TUM, SYBIRSKI, PŁÓTNO, POLITYCZNY, POLIFONIA, MEDYCYNA LOTNICZA, BERMYCA, BIELMO, KOTURN, ANTOLOGIA, PRYMAT, RACJA, REMIZA, KULCZYBA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, BAN, PANOCZEK, KOBIETON, PRZESTAWNIA, DZIRYT, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, NAPIĘCIE, OBIEG, POGODNOŚĆ, NUMER TAKTYCZNY, MIELIZNA, ESTER, PREZENTER, PRAGNIENIE, KOMIK, RÓG, INDUKTOR, MISIO, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, PASTA, KUWETA, CYGARETKI, ŻEBERKA, CZARCIK, UKŁAD KIEROWNICZY, CYGANECZKA, NIEMOŻEBNOŚĆ, GEN WIELOKROTNY, KASTRAT, SZMATKA, WYROCZNICA, SMAKOWITOŚĆ, SAMOLOT MYŚLIWSKI, ZAKRZTUSZENIE, MAPA TEMATYCZNA, GAUGUIN, KIOSK, RZECZ NIERUCHOMA, KLER, ANTRYKOT, DRAMAT GANGSTERSKI, OSAD FLUWIOGLACJALNY, BAON, HEJNAŁ, NASADKA, SZACHY, KROWIANKA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, SYNOD, RODZINA PATCHWORKOWA, TOWARZYSZ PANCERNY, PRĄTNIK SREBRZYSTY, OSPOWATOŚĆ, EGRETA, GÓRA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.941 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ISTOTA POWSTAŁA PRZEZ SKRZYŻOWANIE DWÓCH LUB KILKU INNYCH to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HYBRYD, istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 6 lit.)
HYBRYDA, istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 7 lit.)
KRZYŻÓWKA, istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 9 lit.)
METYS, istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 5 lit.)
MIESZANIEC, istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HYBRYD
istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 6 lit.).
HYBRYDA
istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 7 lit.).
KRZYŻÓWKA
istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 9 lit.).
METYS
istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 5 lit.).
MIESZANIEC
istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych (na 10 lit.).

Oprócz ISTOTA POWSTAŁA PRZEZ SKRZYŻOWANIE DWÓCH LUB KILKU INNYCH inni sprawdzali również:

urządzenie do porozumiewania się załogi samolotu, składające się z tuby, przewodu gumowego i słuchawek ,
pisarz amerykański (1871-1945), reprezentant naturalizmu, „Tragedia amerykańska”, „Finansista”, „Siostra Carrie” ,
herb szlachecki (jak miasto) ,
rodzaj ożaglowania łodzi lub jachtu ,
zwietrzelina granitowa, produkt głębokiej dezintegracji granularnej pierwotnych skał krystalicznych ,
w nawigacji przyrząd do ręcznego pomiaru głębokości akwenu ,
Anoda - rodzaj roślin z rodziny ślazowatych ,
ekspert, który coś wybiera, np. do publikacji ,
instrument z grupy chordofonów uderzany pałeczkami ,
inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych ,
płaskorzeźba ,
Einstein i Bohr ,
współczesne urządzenie kuchenne będące źródłem ciepła potrzebnego do przyrządzania jedzenia, które zazwyczaj składa się z palników (gazowych lub elektrycznych) i piekarnika ,
część kościoła przeznaczona dla wiernych zawarta między prezbiterium a kruchtą ,
metoda wychowania wojskowego, ostra dyscyplina ,
ubiór z tkaniny o tej samej nazwie ,
ubaw, zgrywa, chwilowa radość, wybryk, który dostarcza zabawy (wyraz z angielskiego, wymawiany z angielska) ,
zespół cech o charakterze struktur i funkcji pozwalających na sklasyfikowanie organizmów jako męskie i żeńskie ,
wprowadza ilustracje do komputera ,
ród, pochodzenie rodowe, rodowód ,
menedżer, który nadzoruje całą wyodrębnioną jednostkę ,
astronom niemiecki pochodzenia fińskiego (1799-1875), podał metodę wizualnej oceny jasności gwiazd zmiennych ,
zawartość miednicy, tyle, ile się mieści w miednicy ,
siedziba szkoły wyższej o profilu nietechnicznym, posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej dziesięciu dyscyplinach ,
lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany głównie w terapii nadciśnienia tętniczego; jest prolekiem, jego aktywną formą jest trandolaprylat ,
kompozytor litewski (1904-1972); opera, balet, koncerty, utwory symfoniczne ,
nieustanny rozwój ,
część rośliny składająca się z łodygi, liści, pączków, kwiatów i owoców ,
Bryum argenteum - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; tworzy gęste, poduszkowate darnie wysokości do 2 cm, koloru srebrzystozielonego lub białawego, rozmnaża się wegetatywnie przez łatwo odłamujące się pączki potomne, występuje w miejscach bogatych w związki azotu ,
okruchy skalne (mniejsze od planetoid) poruszające się po orbitach wokół Słońca

ISTOTA POWSTAŁA PRZEZ SKRZYŻOWANIE DWÓCH LUB KILKU INNYCH. Dodaj komentarz (0)

      5 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x