CZŁONEK ZAŁOGI STATKU KORSARSKIEGO, DZIAŁAJĄCEGO NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORSARZ to:

członek załogi statku korsarskiego, działającego na zlecenie władcy w czasie wojny lub pokoju (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORSARZ

KORSARZ to:

armator lub dowódca uzbrojonego statku handlowego, walczący na własny koszt i ryzyko w służbie swego mocodawcy, prowadzącego wojnę na morzu (na 7 lit.)KORSARZ to:

PIRAT, KAPER; człowiek załogi statku korsarskiego (na 7 lit.)KORSARZ to:

uzbrojony, prywatny statek handlowy upoważniony do prowadzenia wojny morskiej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁONEK ZAŁOGI STATKU KORSARSKIEGO, DZIAŁAJĄCEGO NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.596

SZARPIE, BAT, SZMUGIEL, PRĘT, ALARM, KRWIOŻERCZOŚĆ, ZBROJA KRYTA, OPOZYCJONISTA, KURANT, CZERWIENIDŁO, SYMPOZJON, DYPODIA, STRAŻ, NIEGOTOWOŚĆ, PREDYKACJA, MOSH, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, MIEJSCE ŚWIĘTE, AFILIACJA, WIESZAK, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, LĘDŹWIE, NIEOCZYWISTOŚĆ, CZAPKA FRYGIJSKA, ZAGROŻENIE, SENATOR, PÓŁRUCH, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, SZOPKARZ, STAROSTA GENERALNY, TERMOMETR RNA, PRZEDRUK, PATROLOWIEC, PRODUCENT, UNIA, STÓJKA, KARAIB, ZASKARŻENIE, SUCHORYT, ZIMNE NÓŻKI, SZMATA, POSTOŁ, KIL, ALARM SZALUPOWY, ODNIESIENIE, ZAPRZĘG, PREKURSOR, AKATALEKSA, ANTROPOCENTRYZM, BUDOWLA OBRONNA, KASETA, KAROWNIK, NIELEGAL, HALA PERONOWA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, PATRZAŁKI, TARCZA, TAMIL, STREFA POŻAROWA, KLUBOWIEC, FAŁD, BAGNIAK ZDROJOWY, ODRĘTWIENIE, PRZESZUKANIE, HEBRA, PLAGA, WYNIK, KOMISUROTOMIA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, MIELIZNA, ROY, PRZEWROTKA, PANIKA BANKOWA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, CHARTER, REKOLEKCJE, ROZNOSICIEL, KRAJKA, PIAT, BYSTRZE, PIEPRZ RÓŻOWY, POTRÓJNOŚĆ, PRZĘDZIWO, STEROWNOŚĆ, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, LAWOWANIE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ZASILANIE, KIBITKA, ANTROPOZOONOZA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, RAMA, ASTEROIDA, KLEIK, KOSZER, PRZEMOC, UNIA REALNA, GATUNEK PARASOLOWY, KONKURENCJA, NOTA PROTESTACYJNA, WZIERNIK, WASZA WYSOKOŚĆ, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, TŁUMIK, WYLEW, RATING KREDYTOWY, ABSYDA, BASEN PORTOWY, ANGIELSKA FLEGMA, WIOŚLAK, STYLON, SPÓD, PRZEPITA, PRZEMIANA ODWRACALNA, REALIZM, ROKIET, LAS, ŻÓŁW, APORT, UNCJA, MESA, PRIMADONNA, BAN, TAUKA, HANOWER, WITEKS CZCZONY, UKŁAD WIELOKROTNY, MALARZ, GRIEKOW, ZACIERKA, MONOPOL, STAW, METODA ODCHYLEŃ, ORGAN, STEK, POKOLENIE, ŁAMANY DACH POLSKI, MROZIWO, WYRAŻENIE, ŚMIERDZIEL, PASKUDA, PRAGMATYKA, POMORSKI, HALSOWANIE, MAKINTOSZ, CZTEROKROTNOŚĆ, ROZSADNIK, IZOLACJA, WYOKRĘTOWANIE, KAMIKADZE, SYRENA, KOPUŁA LODOWA, PLANETA, TABU, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ŁATA, KANAŁ, GUMIDRAGAN, ŚCIEKI KOMUNALNE, BAR, OPERACJA LOGICZNA, HOL, PORFIROBLAST, KANAŁ TEMATYCZNY, SYGNAŁ CYFROWY, MĄCZEŃSKI, ŚCIANA, KAMIENICA, WSPÓŁPLEMIENIEC, POCIĄG DROGOWY, CIĄGOTY, LOCO, DWUSTUZŁOTÓWKA, KLASZTOR, DEMOBILIZACJA, CHEKKER, BELKOWANIE, CZAS PRZYSZŁY, TONDO, SKŁADAK, BASKINKA, ORZECHÓWKA, DWUWIERSZ, KOSMOS, LISTA TRANSFEROWA, KRUPNIK, BLOK, STARY MALUTKI, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, KÓZKI, SZTUKA DEKORACYJNA, PRZYJEMNOŚĆ, NOSOROŻEC, SZAL, KARIOLKA, KOŻUCH, PRZETACZANIE KRWI, STREFA RYFTU, WZÓR UŻYTKOWY, EPOLET, CZĘŚĆ ZDANIA, KAWA MIELONA, EPIDEMIOLOG, CHIMEROKSZTAŁTNE, PREZYDENCJA, POSTERUNEK, MADAME, ORBITA, ANGORA, INKUBATOR, PRZEGRYZEK, ZGORZEL, KOŁO, ŁAPA, NIEŚMIAŁOŚĆ, MOLESKIN, WELUR, SŁOWINIEC, OZONEK, BRAHMS, BERNARD, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, DWURURKA, KOLONADA, MOBILE, ANATOMIA, PŁYTA STOLARSKA, TWIERDZENIE RAMSEYA, KOLCZATKA, WSTĘŻNIAKI, PIECZONKA, CIĄGUTKA, MERENGA, KONWERTER, OFICERKI, OVERCLOCKING, KSIĘGA, CYRK, CZIROKEZ, SIÓDMY, NAMIAR, RYWALIZACJA, OGRANICZNIK, RESOR, SZYNOBUS, MYDELNICZKA, LEGALIZACJA PONOWNA, DOROBEK, CERES, ZNACZENIE, MONETKA, KAMIENNIK, WAPNIAK, KONFEDERACJA, SPORT MOTOROWY, FAKTOR, PĘDZLIK, OKRES ZALICZALNY, KRWIODAWSTWO, POKOLENIE, GRZEBACZ, LIMNOCHARYSOWATE, PÓŁKOLONIE, LEK PRZECIWBÓLOWY, HIPOTEZA ZEROWA, DOBRO, LARWA, KINO DOMOWE, SPRAWNOŚĆ, MAPA NUMERYCZNA, DIALOGIZM, OSĘK, KONTYNGENT CELNY, KOMORA WULKANICZNA, REŻIM, OŚWIETLENIOWIEC, KRATER, PACHCIARZ, WIERTNICA, ROGAINING, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, UMOWA ZLECENIE, RZEMIOSŁO, CZABAN, KORZYSTNOŚĆ, RUBASZKA, DRACENA, RENTA INWALIDZKA, BOGACTWO, STAN WOLNY, KARAFECZKA, SEMESTR LETNI, EPOKA INDUSTRIALNA, PIÓRO, TREND ROZWOJOWY, ZMORA, PODŁOGA, DWUCYFRÓWKA, ?PSEUDOPAŁANKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.596 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁONEK ZAŁOGI STATKU KORSARSKIEGO, DZIAŁAJĄCEGO NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁONEK ZAŁOGI STATKU KORSARSKIEGO, DZIAŁAJĄCEGO NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORSARZ członek załogi statku korsarskiego, działającego na zlecenie władcy w czasie wojny lub pokoju (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORSARZ
członek załogi statku korsarskiego, działającego na zlecenie władcy w czasie wojny lub pokoju (na 7 lit.).

Oprócz CZŁONEK ZAŁOGI STATKU KORSARSKIEGO, DZIAŁAJĄCEGO NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZŁONEK ZAŁOGI STATKU KORSARSKIEGO, DZIAŁAJĄCEGO NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x