OKRĄGŁY BĄDŹ OWALNY NIEZAMYKANY OTWÓR W ŚCIANIE LUB SZCZYTOWEJ CZĘŚCI SKLEPIENIA, PRZEPUSZCZAJĄCY POWIETRZE I ŚWIATŁO DO WNĘTRZA BUDOWLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCULUS to:

okrągły bądź owalny niezamykany otwór w ścianie lub szczytowej części sklepienia, przepuszczający powietrze i światło do wnętrza budowli (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĄGŁY BĄDŹ OWALNY NIEZAMYKANY OTWÓR W ŚCIANIE LUB SZCZYTOWEJ CZĘŚCI SKLEPIENIA, PRZEPUSZCZAJĄCY POWIETRZE I ŚWIATŁO DO WNĘTRZA BUDOWLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.230

KOŁO, OBJAW, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, SESJA POPULARNONAUKOWA, ŚWIECA, CHOROBA WRZODOWA, CERKIEW, JAMRAJ, NALEPKA, SKUTER, SERW, TARAN, PRAPŁETWIEC MAŁY, FAB LAB, POPRAWNOŚĆ, SKRZYDŁO, SUW, ETIUDA, KANAŁ SCHLEMMA, PADYSZACH, NIEWYPAŁ, KURAWONGA ZMIENNA, NADŻERKA, ZAPRZĘG, ROZGRZEWACZ, AKADEMIA, TAKSON MONOFILETYCZNY, OSTATNIE NAMASZCZENIE, ZAKOPCENIE, KLAPA, CHOROBA POPROMIENNA, TRESKA, KOMA, MISZPELNIK, KOŁEK, KAJUTA, AGROGAZ, MAKROKIERUNEK, OSOBA, POLSKI-SLOWNIK.PL, GAPA, TEORIA CIAŁ, PLAKIETA, ARCHITEKTONIKA, MARIIŃSK, PRĄTNIK ALPEJSKI, KORMA, ZEGAR WODNY, POTRZEBA, BUŁGARSKI, SINICA, IKEBANA, WŁOCHACZ, INSPEKTOR SZKOLNY, PŁAWIK, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, CIEK, INTERWENCJA, STAN SUROWY, FOTOGRAM, PIĘTRO, BRATEK, ROZTOCZE, POLE, ARMANIAK, FLOTA, SIATKA GEOGRAFICZNA, KOŁO RATUNKOWE, LITERATURA FAKTU, PODWODA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, MODRASZKOWATE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, FAJECZKA, PŁASZCZKA NAGA, PANORAMA, MAŁPA, RERECORDING, KOŁO, KOT, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, INTENSJA, WIOSŁO, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, PAWIAN PŁASZCZOWY, WYBUDOWA, OPAŁKA, GROWL, ZWROT, KENTUCKY, WAGA, WYKUPNE, NEKTARIUM, POBIAŁKA, OMDLAŁOŚĆ, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, DŻEM, EDYCJA, KONWERTER, CZĄSTECZKA, RODZINA ZASTĘPCZA, CHARAKTERYSTYKA, MONITOR, MAJĄTEK NIERUCHOMY, AKROBACJA POWIETRZNA, WINDSURFING, STREFA HEMIPELAGICZNA, KAPUSTA KWASZONA, KOALICJA, SCHABOSZCZAK, PORT MORSKI, KALIKO, KROPKOWANIE, SIEDMIOKROTNOŚĆ, HULK, WCIĄGARKA, JALAPENO, CALYPSO, MACKI, NASTAWA, KONFIRMACJA, CONCEPT ART, KOMPETYCJA, CZWARTA CZĘŚĆ, GERMAŃSKI, PIONIER, FILTR ANTYSPAMOWY, ROK ŚWIETLNY, EUBAKTERIE, BLENDA, OBRÓBKA SKRAWANIEM, NAZWA SYSTEMATYCZNA, MANIPULATOR, MONETKA, WRAK, KIROWSK, DOMINANTA, FORMALIZACJA, PLANETA SKALISTA, LODY, PIKIETA, EMBARGO, LOCH, TARAS, SZPONA, ZMARSZCZKA, WISIELCZY HUMOR, PRZYWILEJ EMERYTALNY, WYBIEG, SKŁAD, METAL NIEŻELAZNY, AMNEZJA, KARIN, STEP, SKLEPIENIE BECZKOWE, WEPS, FULAR, ACETAL, ADAPTER, DELFIN PACYFICZNY, TOWARZYSZ PANCERNY, UKRAIŃSKOŚĆ, GLIF, SKAŁA, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, KOPROFAGIA, BĄK AMERYKAŃSKI, FAUL, WIĄZADŁO GŁOSOWE, MOSINA, KABOTAŻ, MIERNIK, HIPOTEKA, DYL, ŚWIĄTEK, PRZĘDZIWO, ROBOTY DROGOWE, LEBERKA, INSTYTUCJA PROCESOWA, LAWINA GRUZOWA, MECENASKA, WIĄZANIE, COMBER, BOCZNICA KOLEJOWA, BOMBA ATOMOWA, SKŁADAK, POSTĘP GEOMETRYCZNY, MYRMEKOFIL, IZOLACJA, KABINA, MECHANIZM, WINYLEUM, DOBUDOWA, SYMBOL, BEFSZTYK, BEZLIST, MOSTEK, CIĘGNO KOTWICZE, BODMERIA, UPIĘCIE, BOCIANIEC, OPAŁ, BRZOZA CZARNA, ADWENTYZM, BIAŁA DIETA, CYTOKININA, TYNKTURA, KOPARKA, STRACCIATELLA, ZAPŁOTKI, SENIOR, SAFARI, ASOCJATYWNOŚĆ, PRZYSTOSOWANIE, ROSZCZENIE REGRESOWE, PRZYLĄDEK, WŁÓKNO, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, BEZGŁOŚNOŚĆ, KNEDLE, OCHRONA, SKALNIAK KARŁOWATY, CZYTELNIA, LUK, ZAPRAWA, SZAŁAŚNICTWO, WIKARIUSZ, RETENCJA, NAUKA MEDYCZNA, LOT, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, HUBA, WYŁAWIACZ, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, PARA 0, KAWLATA, LAMPKA, KASETON, OPOSIK BRAZYLIJSKI, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, ABSORPCJA, DUET, KOZAK, BIFURKACJA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, MASA KAJMAKOWA, TERAKOTA, JASIENICA, KAMIZELKA KULOODPORNA, POMOC DROGOWA, TONGA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, WIETLICA ALPEJSKA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, SKORUPIAKI WYŻSZE, PRZYPORA, ZOOCHORIA, DANIE ARBUZA, GUFFA, BURGRAF, MAKINTOSZ, HIPOTROFIA, SEZONOWIEC, KOMORA GORĄCA, RENKLODA, MYŚLIWIEC, TRAWERS, SPOILER, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, SPERKA, NOS, SZPILECZKA, PRZĘSŁO, ZAMIANA, DOSTĘP, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, KROPELKA, TYTOŃ, STRZAŁA, UMYWALNIA, ZABIEG KOSMETYCZNY, ŁOPATACZ, REGULATOR POGODOWY, ROZZIEW, PARK MASZYNOWY, FELER, CZAJKA, STACJA, AKCENT, ODBOJNICA, NOGA, STACJA, RACHMISTRZ SPISOWY, TAJNE KOMPLETY, SOLNISKO, PODSTAWA, HESJA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, MURARKA RUDA, ?CYNADRY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.230 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĄGŁY BĄDŹ OWALNY NIEZAMYKANY OTWÓR W ŚCIANIE LUB SZCZYTOWEJ CZĘŚCI SKLEPIENIA, PRZEPUSZCZAJĄCY POWIETRZE I ŚWIATŁO DO WNĘTRZA BUDOWLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĄGŁY BĄDŹ OWALNY NIEZAMYKANY OTWÓR W ŚCIANIE LUB SZCZYTOWEJ CZĘŚCI SKLEPIENIA, PRZEPUSZCZAJĄCY POWIETRZE I ŚWIATŁO DO WNĘTRZA BUDOWLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCULUS okrągły bądź owalny niezamykany otwór w ścianie lub szczytowej części sklepienia, przepuszczający powietrze i światło do wnętrza budowli (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCULUS
okrągły bądź owalny niezamykany otwór w ścianie lub szczytowej części sklepienia, przepuszczający powietrze i światło do wnętrza budowli (na 6 lit.).

Oprócz OKRĄGŁY BĄDŹ OWALNY NIEZAMYKANY OTWÓR W ŚCIANIE LUB SZCZYTOWEJ CZĘŚCI SKLEPIENIA, PRZEPUSZCZAJĄCY POWIETRZE I ŚWIATŁO DO WNĘTRZA BUDOWLI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - OKRĄGŁY BĄDŹ OWALNY NIEZAMYKANY OTWÓR W ŚCIANIE LUB SZCZYTOWEJ CZĘŚCI SKLEPIENIA, PRZEPUSZCZAJĄCY POWIETRZE I ŚWIATŁO DO WNĘTRZA BUDOWLI. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast