Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAMPIR to:

przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.)WAMPIREK to:

przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAMPIR

WAMPIR to:

fantastyczna istota znana z legend z różnych stron świata, utrwalona w kulturze popularnej, najczęściej: niebezpieczna, tajemnicza, żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci (na 6 lit.)WAMPIR to:

przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.)WAMPIR to:

w dyskursie prasowym: znany, zwykle seryjny morderca, najczęściej mordujący kobiety (na 6 lit.)WAMPIR to:

ameryk. nietoperz żywiący się krwią; atakuje ssaki (na 6 lit.)WAMPIR to:

ameryk, nietoperz żywiący się krwią; atakuje ssaki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.915

ZASTOINA, MIECH, PODDAŃCZOŚĆ, WZGLĄD, PODZIAŁ, INDUKTOR, SZPETNOŚĆ, CIĘGI, KOŚCIANY DZIADEK, NADZORCA SĄDOWY, GUMA, WILGOTNOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ, KASKADA, NABIERACZ, ODSYP, PRZYRZĄD OPTYCZNY, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, ZAJĘCZA WARGA, MIKROSTRUKTURA, KLOAKA, KOROWAJ, DOBRODZIEJSTWO, ARMILLA, EKSPOZYCJA, AMATOR, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, PANOWANIE, MOST PONTONOWY, WSPÓŁDZIAŁACZ, SUCHOWIEJ, CZEMPION WSZECHWAG, BRATNIA DUSZA, ESTRAGON, MOC ZNAMIONOWA, ZBROJNIK, KOMPLETNOŚĆ, ODPŁYW, KOTLET POŻARSKI, RULETKA, WĄŻ, BEZSENS, MUZA, BLOK RYSUNKOWY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, JOGURT, PIONIER, PIRAT, BAGGALA, SEGMENTACJA, INKORPORACJA, GRABICIEL, AKSAMIT, EDYKUŁ, PORCYJKA, OWOCNIA, RODAK, APOSTOŁ, RANWERSY, DILER, SZLACHETNOŚĆ, NEUROTRANSMITER, MALARZ, SŁODKOŚĆ, KOLORY NARODOWE, MÜSLI, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PLEBISCYT TERYTORIALNY, TUBA, ANTYSOWIETYZM, ANTYPOLSKOŚĆ, RELIKWIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, CZUWANIE MODLITEWNE, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, OWALNICA, BAŃKA, FRYWOLNOŚĆ, SPACEREK, DRABKA, PREZENT, PUKNIĘCIE, LOKALIZATOR, KOMUNIKATYWNOŚĆ, URANOWIEC, NACHALNOŚĆ, ASTROTURFING, RAJZBRET, ODNAWIANIE, WORECZKOWY, ORGAN, ODPRAWA POŚMIERTNA, ZAWRÓT GŁOWY, OKROPIEŃSTWO, PŁATECZEK, ŻYDOSTWO, BÓR BAGIENNY, ZESZYT, DRUT, PLACUSZEK, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, KWADRATURA KOŁA, KREMOGEN, FLAGSZTOK, PARK MASZYNOWY, NAMOLNOŚĆ, CZĘSTOKÓŁ, LENIWOŚĆ, KABEL, BARIERA, HISZPAN, SZLAUF, PODMIANKA, KANONIK, GYMKHANA, NOTA PROTESTACYJNA, KARZEŁEK, DYWERSJA, TOST FRANCUSKI, PODRODZAJ, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, ZNIECZULENIE, PUŁAP, MIARA, POŻAR, KRUSZYNA, TAJFUN, MANEWR PRINGLE’A, OPERETKA, CHIMICHANGA, ŚRUBOWIEC, NIEGUSTOWNOŚĆ, KANOE, HYDROFIT, LAMA, CHUTOR, KLASTER, ROZBÓJNIK MORSKI, ZDANIE, BRAHMS, PODATNOŚĆ, ROTOR, CZAS GRAMATYCZNY, STANCA, GRAFIKA RASTROWA, ŁEPAK, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, LITERATURA FAKTU, PRZEJAZD KOLEJOWY, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, FILTR, EKSTRADYCJA, CHOWDER, POLEWACZKA, ZSYPISKO, SPLOT, FAKTYCZNOŚĆ, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, AFRYKAŃSKOŚĆ, PATRZAŁKI, OMNIPOTENCJA, APEL, WIEŚNIAK, KRWAWNIK, SERCE, CZARCIE NASIENIE, MAŁA GASTRONOMIA, NOWOŚĆ, DUCH OPIEKUŃCZY, IMIGRACJA, PREZENTER, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, AGENT, NIEAKTYWNOŚĆ, ELIPSA, PROFANATORKA, LIFTING, STOPKA, MÓŻDŻEK, KOŁEK, OBRZEŻA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, MADONNA, OSKÓREK, ZIEMNIACZEK, BRZOZA OJCOWSKA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, BIEGŁOŚĆ, PRÓG, STRZAŁ, SŁOWIAŃSKOŚĆ, NOSICIEL, UDZIAŁ, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, ASPIRACJA, MORALIZACJA, ALKIERZ, SYNTEZA, TALENT, ANTYPATRIOTYZM, SQUAW, STRONNOŚĆ, PAS, AGENCJA RATINGOWA, MATURKA, FUNT-SIŁA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, UMOWA KOMPENSACYJNA, START, TEST NASKÓRKOWY, SUKCESJA, PRZEKAŹNIK, POWIEŚĆ RZEKA, PODATEK GRUNTOWY, OWOCNOŚĆ, MUŁ, POUFNOŚĆ, IDEALNOŚĆ, WJAZD, CENZURA, CHODZĄCY TRUP, FAGOCYTOZA, LEP, OBARCZENIE, PRAGMATYCZNOŚĆ, TECHNIKA ANALOGOWA, DESPEKT, KOSZ, ELEMENT, SZCZELINA BRZEŻNA, CZESKI, PROSTOŚĆ, RAMA, INICJATOR, ORYGINALNOŚĆ, ŁADOWARKA, LEŃ, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, AMBICJA, SYMETRIA, PRZEDŁUŻACZ, PLAC APELOWY, CUDZOŁOŻNOŚĆ, ZARANIE, POMPA OBIEGOWA, TRYB, DWORAK, MUNICYPIUM, WODNICZKA, LABIRYNT, IDENTYFIKACJA, ABOLICJONISTKA, PODOBIZNA, REJESTRACJA, KIPA, PODPIS CYFROWY, KROKIET WIOSENNY, SIŁA NOŚNA, SZTAFAŻ, PÓŁGOLF, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, WSPORNIK, WIEPRZOWATOŚĆ, PRACOWNIK NAUKOWY, ILLOKUCJA, PUCHAR, EPITET, MIEJSCE KULTU, WĘZEŁ, UNDEAD, BEZPIECZEŃSTWO, METAJĘZYKOWOŚĆ, OŚLA GŁOWA, EKRAN AKUSTYCZNY, INSYNUATOR, WNIKLIWOŚĆ, POWYWRACANIE, KRATKI, MNICH, NIEGOSPODARNOŚĆ, KIJ, ZABUDOWANIE, OBCHÓD, KANAŁ PRZERZUTOWY, CZAPKA TEKTONICZNA, WYRAŹNOŚĆ, ZŁOTOGŁÓW, SEKRECJA, ŚMIECH NA SALI, PŁOMIENIE, SPIEK, SKRZYNKA, KONFIGURACJA, ŁONO, PLATFORMÓWKA, PRZYNĘTA, IMBECYL, MIEJSCE PRACY, WYKŁADOWCA, PIECZYWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.915 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wampir, przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.)
wampirek, przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAMPIR
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.).
WAMPIREK
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x