PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAMPIR to:

przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.)WAMPIREK to:

przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAMPIR

WAMPIR to:

fantastyczna istota znana z legend z różnych stron świata, utrwalona w kulturze popularnej, najczęściej: niebezpieczna, tajemnicza, żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci (na 6 lit.)WAMPIR to:

przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.)WAMPIR to:

w dyskursie prasowym: znany, zwykle seryjny morderca, najczęściej mordujący kobiety (na 6 lit.)WAMPIR to:

ameryk. nietoperz żywiący się krwią; atakuje ssaki (na 6 lit.)WAMPIR to:

ameryk, nietoperz żywiący się krwią; atakuje ssaki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.582

CZOŁÓWKA, OKUPACJA, GRANAT, TENDENCJA, SOS, WISZOR, ZAPRZĘG, KB, CHRUST, NASYCENIE, FORLANA, OLGA, ZNAK MUZYCZNY, DEALER, TURGOR, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, INFORMACJA, DUCHOWY OJCIEC, JUTRZYNA, COROCZNOŚĆ, KONSYSTORZ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, CZEREMCHA, DEWELOPER, BEZDEŃ, KOJEC, NARKOTYK, CYFRA, SZLACHETNOŚĆ, ADRESAT, FILM DROGI, FERMENTOR, DIAKRYT, ARKADA, PORCELANKA, STAN, EMISJA, PIERWSZOŚĆ, HALO, PRAWO MAJĄTKOWE, ŻART, STREAMING, DYSZKANCIK, WYBLINKA, WPRAWKA, TUBA, WYLĘGARNIA, NUMER, NOSICIEL, AUTOMAT, CZUBEK, MAJDAN, PIERWSZOŚĆ, SKRZYDŁA, LINIA CZYSTA, NIEWOLA EGIPSKA, JARZYNA, STAROWINA, KOŁNIERZYK, ILUZJA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, SMILEY, POMIESZANY, MORENA CZOŁOWA, UTRACJUSZ, ZAPROSZENIE, SIEĆ, ZAPRAWA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, RZECZ NIERUCHOMA, KRÓWSKO, SZKAPLERZ, KOLOKWIUM, KARAWANA, DUSZA WOŁOWA, WYWIAD, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, TEOGONIA, KOŃCÓWKA, WYCHODŹTWO, ABORDAŻ, ARANŻER, KAJMAKAM, PRĄTNIKOWCOWE, DOGADZANIE SOBIE, EKSTRADYCJA, PLATFUS, CENA ADMINISTRACYJNA, ZMIANA PATOLOGICZNA, APARTAMENT, PRZYRODNIA SIOSTRA, ŻARLIWIEC, BERET, HISZPAŃSKIE BUTY, TRANSPOZYCJA, RETROGRADACJA, POJAZD ZABYTKOWY, BRONA, PILNOWACZ, LIST, REZEDA, ŻARNIK, PRAELEMENT, NAKIEROWANIE SIĘ, KET, SZYK, LAK, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, BYDLAK, OCIEPLENIE, CELA, NACZYNIE, PARANOIK, URANOWIEC, KONSUMENT, ANTYCYPACJA, PASZTETOWA, NIESTACJONARNOŚĆ, ANIOŁ STRÓŻ, HORYZONT, SKALAR, KOSÓWKA, ARABICA, REGENT, DROGA GRUNTOWA, LISTA TRANSFEROWA, MANDARYŃSKI, PIEC PŁOMIENNY, JARZMO MOSTOWE, PRIMA APRILIS, DOMINIUM, ROSZCZENIE REGRESOWE, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, UPRZEDMIOTOWIENIE, PIASZCZYSTOŚĆ, PRZEWÓD, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, MONOPOL, TWORZYWO SZTUCZNE, PIEGUS, CHÓR, DŹWIGARKA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, OSTATNIE POŻEGNANIE, TARAN, NASTAWA, PASKUDZTWO, OTWÓR, EMISJA, ZAKONY, KLON, GULASZ IRLANDZKI, UDRĘCZENIE, PRZEGLĄD, KINO DROGI, AUTONOMIZM, ATONIA, KOPIARKA, KABLOOPERATOR, DRZEWCE, WSTĘP, OPONA PNEUMATYCZNA, POWIERZCHNIA, ZAPYTANIE OFERTOWE, DZIECINKA, KISZKA ZIEMNIACZANA, STARANIA, WIELKOŚĆ, KATAFALK, BUDOWA, RESPONDENTKA, DREWNO KĘDZIERZAWE, BEZDENNOŚĆ, BŁOTNIAK, PUNKT, AGLOMERACJA, NIEZDARSTWO, N-GRAM, STĄGIEWKA, RAMA, DELICJA, DELIKATESOWOŚĆ, ISKRA, POWIERNICTWO, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, ZBAWICIELKA, WARP, TŁUSTY KĄSEK, GRETING, FANABERIA, MASKULINIZM, ZATRATA, AKTYWNOŚĆ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, LUWERS, WYROCZNIA, LEJEK, PAMPA, KOCIOŁ FLUIDALNY, KSIĘŻULKO, BYDLĘ, LOKUM, IMPUTOWANIE, TYGIEL, OBLEGAJĄCY, POMNIK, MORESKA, MUFKA, RAPT, AZOTAN(V), PRZEGRYW, FERETRON, ZWORNIK, KOSZTOWNOŚCI, NIEUŻYWANIE, DYNAMICZNOŚĆ, WNIOSEK, ZIEMIA ODNIESIENIA, ARSENAŁ, SZKAPA, SESJA POPULARNONAUKOWA, TEMACIK, REWERSAŁ, GŁĘBOKOŚĆ, MANEŻ, FONDUE, SADŹ, DYRYGENTURA, APOKATASTAZA, DYCHA, ODNALAZCA, TWÓRCZOŚĆ, KURWIARZ, SPRZĘT, TROJACZEK, MOTYWACJA, PODOBNOŚĆ, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, NIESTAWIENNICTWO, SCENICZNOŚĆ, KAROWNIK, WYSEPKA, PAWĘŻ, KOLORYMETRIA, OMER, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, WERSJA LEKTORSKA, POLIPTYK, PROGRAM UŻYTKOWY, POLEWACZKA, MAZUREK, GRZYWNA, GRUBOŚĆ, OKNO, HANIEBNOŚĆ, PLOMBA, DUKLA, INTRUZJA, UMIEJĘTNOŚĆ, EMENTALER, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PŁOTKA, CHODZĄCA REKLAMA, GETTO ŁAWKOWE, CAR, PRZECHOWANIE, BIELMO, ZGRUPOWANIE, PORZĄDNOŚĆ, WÓR, ENERGIA, SZYFON, CHIŃSZCZYZNA, GRATIS, LODOWIEC ALPEJSKI, SZKOLNIK, TEST, TELESKOP, WSPINACZKA SKAŁKOWA, WYCIĄGACZ, KILIM, CHŁOSTA, INKA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, FANKA, SERWER WIDEO, GUMA, NIEDOŻYWIANIE, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, TEMPERATURA MROZU, KOCIOŁ, WYGLĄD, DRYL, RYS, HYBRYDALNOŚĆ, BEZDENNOŚĆ, SAMOOKREŚLENIE, ?BENIAMINEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.582 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAMPIR przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.)
WAMPIREK przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAMPIR
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.).
WAMPIREK
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 8 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast