PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAMPIR to:

przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.)WAMPIREK to:

przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAMPIR

WAMPIR to:

fantastyczna istota znana z legend z różnych stron świata, utrwalona w kulturze popularnej, najczęściej: niebezpieczna, tajemnicza, żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci (na 6 lit.)WAMPIR to:

przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.)WAMPIR to:

w dyskursie prasowym: znany, zwykle seryjny morderca, najczęściej mordujący kobiety (na 6 lit.)WAMPIR to:

ameryk. nietoperz żywiący się krwią; atakuje ssaki (na 6 lit.)WAMPIR to:

ameryk, nietoperz żywiący się krwią; atakuje ssaki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.582

KWAS, WBIEG, CINGULUM, FURGON, PRZEPADEK, SZCZĘŚLIWOŚĆ, BEZSENS, NOWOŚĆ, PRZERZUT, ZDOLNOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, BIOCYD, WYWÓD, ODPŁYW, NIENOWOCZESNOŚĆ, SMYCZ, SYSTEM, BYDLĘ, ANGIELSKA FLEGMA, NEGATYWA, STRAJKUJĄCY, SZWALNIA, PODATNOŚĆ, NIEUCZCIWOŚĆ, KOPUŁA LODOWA, WŁAM, SYRENA, OŚWIECONOŚĆ, OPLUWACZ, BINDA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, AMBASADOR, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, CHIŃSKI, PODPALENIE, KASACJA, UDAWACZKA, NOTOWANIE CIĄGŁE, ZAPEWNIENIE, GOŚCINIEC, ROLA, WADA WZROKU, SPRZĘT, ŚCINACZ, MAKABRYCZNOŚĆ, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, SKUP, NARKOTYK MIĘKKI, DOPŁYW, KOLEKCJONERKA, WELON, TAKSON MONOTYPOWY, FLOTA, KONTYNGENT, MARUDA, KULTUROWOŚĆ, AVIZO, PADYSZACH, GAJNIK LŚNIĄCY, UBYTEK, TUMBA, BYCZEK, BUŃCZUK, KRYSTALIZACJA, GŁOWA, DAWCA, PREZYDENCJA, MAŁOŚĆ, PYSZOTA, GLUKOMETR, POLEWACZKA, NAMIAR, FILTR, INTERNAT, SŁONIOROŚL, ROZZIEW, BEZCIELESNOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, CZASZA, OBSZAR, CUKRZYCA, ARKABALISTA, ZROŚLAK, GLINIASTOŚĆ, BALERON, ALLEGRETTO, PRZYCHYLNOŚĆ, PORZĄDEK, GALARETA, PROTAGONISTA, ZAGRANIE, CHARYZMAT, SUPERVISOR, KRAJ, SPRAWNOŚĆ, JEZIORO LODOWCOWE, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, BAJDA, ALAN, DAROWIZNA, KIERAT, KISZKA, ŹRÓDŁO TERMALNE, SOCZEWICA, EMIGRACJA, PAPROĆ WODNA, BIEŻNIA, LESZCZYNA, ADADŻIO, SPORT ZIMOWY, SIOSTRA, SEKULARYZACJA, RADA, SŁONINA, AGROWŁÓKNINA, BROŃ MASZYNOWA, TYTUŁ NAUKOWY, PAZUR, PRZEKWIT, WYWŁASZCZENIE, DĄŻENIE, CHWIEJNOŚĆ, STRZAŁA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, CZEBUREK, DAR, DACHÓWKA, ŻAŁOBA, KAWALER, ODMIANKA, PODBIERACZ POKOSÓW, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KANCELARYZM, IMPUTOWANIE, BLOCZEK, PASSEPIED, CELA, SPOISTOŚĆ, BENEDYKCJA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, DESKA ŚNIEŻNA, KONFISKACJA, TUMAN, JĘZYK, DAWCZYNI, DREN, PRZEWIĄZKA, OBLECH, PRZEPLOTNIA, STARTUP, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, KAMIEŃ, KRAJ, LEP, MAZER, ZACHŁYŚNIĘCIE, DOSTĘP, PRAWO ZATRZYMANIA, BEK, KLIKER, GROTESKA, SKÓRZAK, ENTUZJASTA, WARIANTOWOŚĆ, ZBIOREK, SŁOBODA, PRZĘSŁO, GLORIETA, WIERNOŚĆ, LUFA, BUZA, DOCENT, PIĘKNY WIEK, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, FARBKA, WYPEŁNIACZ, MOC, HOMOGENIZACJA, LINIA LOTNICZA, MADONNA, AC, OŚLE UCHO, PRAWO WEWNĘTRZNE, ZŁO KONIECZNE, OUTSIDER, SEMITA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, WSPÓLNIK, KONNICA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, WYCHODŹTWO, RACHUNEK ZDAŃ, PROFIT, ŁAŹNIA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ARABICA, PRZYPOŁUDNIK, HACJENDER, ROZBRYZG, ANONIMOWOŚĆ, AEDICULA, PUNKT, PODSTAWA, PRZEDZIAŁ, PRZEKRYCIE, CHOCHOŁEK, SKORUPA, KEYBORD, DELEGACJA, DOM TOWAROWY, SINFONIA, WEDETA, DZIERŻAWCA, UCIECZKA, KWAS, KOLORYT, WYDMUCHIWACZ, NOTKA, POŚWIĘCENIE, FUNDATOR, LENA, NIEKULTURALNOŚĆ, OPUSZCZENIE, PROCES TECHNOLOGICZNY, BRYZG, ZESTAW, BEZODPŁYWOWOŚĆ, METYS, MANIERKA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, STAN, KAWA, PLATFORMÓWKA, PRĄD, MASZKARON, PĘDRAK, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, LEKCJA, MADŻONG, SZLACHETNOŚĆ, OSTROŚĆ, KOCIOŁ EWORSYJNY, SZURPEK MISECZKOWATY, UKAZ, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, KRYTYCZNOŚĆ, RÓWNOLATKA, SUBSTYTUT, AKROLIT, KLAKA, POLE BITOWE, RAMY, NIERUCHLIWOŚĆ, PODRÓŻ, MIEJSCE, LATARNIA UMARŁYCH, TURZYCA, WODNIAK, MORENA, AKCENCIK, KSERÓWKA, ŻARNIK, DŹWIGNIA, SZCZENIACKOŚĆ, BRAT KRWI, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, WODOTRYSK, NAWIERZCHNIA, FAZA, BAŁKAŃSKOŚĆ, ŚWINIA, ŁONO, ŻABKA, CZOŁÓWKA, RUBELIT, MINUCJA, ZATRUCIE, PORAŻKA, ORBITA POLARNA, PARANOJA, PISK, DOJŚCIE, ANAGLIF, STAŁOŚĆ, PLANETKA, POWINOWACTWO, DYSZKANCIK, KSIĘGA, POŻAREK, TREND ROZWOJOWY, POPRAWIACZ, UKŁAD INERCJALNY, STARA MALEŃKA, URZĄD CENTRALNY, FRYWOLITKI, CZUBEK, PĘDZLIK, METAL, PACZKA, LINEARNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.582 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAMPIR, przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.)
WAMPIREK, przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAMPIR
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 6 lit.).
WAMPIREK
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś (na 8 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ inni sprawdzali również:

przyrząd służący do rozgrzewania ,
suwnica, której ustrój nośny w kształcie pomostu przesuwa się po torach ponad miejscem pracy ,
bicz zakończony ołowianą kulką ,
miasto w płd.-zach. Sri Lance, port handlowy i rybacki ,
pogardliwie: kompletny ignorant, zero; stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie ,
wiśnie w spirytusie ,
Heinrich, ur. w 1758r. astronom niemiecki odkrywca 2 planetoid i wielu komet, podał teorię powstawania małych planet ,
niewielka okrągła tarcza osadzona na trzonku, używana m.in. do kierowania ruchem pojazdów ,
dawna nazwa paleozoiku ,
epistoła lub wyjątek z Biblii czytany lub śpiewany w czasie liturgii ,
osadzona w gruncie dolna część budowli lub podstawa konstrukcji ,
nazwa zbiorcza dla cyklu powieści, które są ze sobą powiązane poprzez wspólnych bohaterów i wydarzenia fabularne; tematem powieści rzeki są dzieje członków jednej rodziny lub rodów ,
prasłowiańska półsamogłoska tworząca sylabę ,
Józef, aktor ('Celuloza') ,
chłopak niepełnoletni ,
odmiana edywii o dużych podłużnych liściach ,
suczka charta ,
kod ISO 4217 liry maltańskiej ,
astronauta amerykański; dowódca Apollo 14 w wyprawie na Księżyc ,
człowiek gruby z dużym brzuchem, np. z tzw.otyłością piwną ,
malajskie drzewo uprawiane dla smacznych jagód wielkości jabłka, z soku pnia - gumiguta ,
maszyna do motania przędzy ,
włoski architekt i malarz (1596-1669), przedstawiciel rzymskiego baroku ,
ograniczenie prawa wyborczego, które polega na przyznaniu obywatelowi prawa głosu w zależności od posiadanego majątku, wykształcenia itp ,
prowincja w północno-wschodniej Belgii, we Flandrii ,
symbol graficzny notacji muzycznej, znak wyznaczający bezwzględną wysokość dźwięku na linii, na której się znajduje ,
łodygi i liście dojrzałych roślin uprawnych po omłocie ,
awantura, kłótnia ,
lekka, ażurowa tkanina o różnorodnych splotach lnianych, bawełnianych, jedwabnych itp. tworzących desenie, wykonywana ręcznie lub maszynowo, używana na suknie, bluzki, bieliznę itp. , lub w postaci wąskich pasków do obszywania bielizny, odzieży ,
używany nocą odpowiednik zegara słonecznego; jego działanie opiera się na wykorzystaniu światła Księżyca

PRZENOŚNIE: KTOŚ, KTO SKUTECZNIE Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ COŚ WYSYSA, DRENUJE KOGOŚ LUB COŚ. Dodaj komentarz (0)

      5 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x