ROŚLINA ZAWIERAJĄCA W NIEKTÓRYCH SWOICH CZĘŚCIACH LUB W CAŁYM ORGANIZMIE ROŚLINNYM SUBSTANCJE TRUJĄCE, TOKSYCZNE DLA CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT; MOGĄ TO BYĆ TAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE JAK NP.: ALKALOIDY I GLIKOZYDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROŚLINA TRUJĄCA to:

roślina zawierająca w niektórych swoich częściach lub w całym organizmie roślinnym substancje trujące, toksyczne dla człowieka i zwierząt; mogą to być takie substancje chemiczne jak np.: alkaloidy i glikozydy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA ZAWIERAJĄCA W NIEKTÓRYCH SWOICH CZĘŚCIACH LUB W CAŁYM ORGANIZMIE ROŚLINNYM SUBSTANCJE TRUJĄCE, TOKSYCZNE DLA CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT; MOGĄ TO BYĆ TAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE JAK NP.: ALKALOIDY I GLIKOZYDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.186

PCHACZ, URLOP SZKOLENIOWY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ORGAN, WYRÓB MEDYCZNY, PROMIEŃ, POMOC DROGOWA, HIENA CMENTARNA, ZAROST, NIEUPRZEJMOŚĆ, ROZWÓJ PSYCHICZNY, KOLEMANIT, BRUK, INGUSZ, ANARCHIZM, WSPINALNIA, MASŁO, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, NIEDORÓBKA, CHWYT PONIŻEJ PASA, PEPIK, RÓG, DYMKA, OCZOJEBKA, ŻURAW, LORDOSTWO, PAKIETOWIEC, ZATRUDNIENIE, BROKER, HOLK, PEAN, OCHRONA ŚRODOWISKA, WYROK PRAWOMOCNY, KUCHNIA, TABLICA, SZATAN, INKA, SIUR, KOSMOGRAFIA, KUC ZANISKARI, GLORIETA, ROŚLINA ZIELNA, RENTA INWALIDZKA, RADIOZNACZNIK, OSPAŁOŚĆ, KANAŁ ENERGETYCZNY, OGRANICZENIE WIEKOWE, NANDU, BENEFIS, ONA, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, PARAWANING, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, KOPOLIMER, RYBONUKLEAZA, NACZYNIAK, INTERNAT, PELAGRA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, NIEPOKALANEK MNISI, ROZKŁAD, PÓŁOKRĄG, FALAKA, BAZA ODSETKOWA, KRYSZTAŁ, REGION WĘZŁOWY, KANONIA, BUM, FANEROFIT, SKALNICA, FENIG, KAWOWIEC, DESPOTYZM, DEINSTALACJA, AVIZO, BLUZA, LINIA NABOCZNA, PAPROTKA, ZIARNIAK, TARAN, DOKUMENT PAPIESKI, KAPSLA, UTAGAWA, NEON, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, XSARA, PLEŚNIAWKA, POJAZD ZABYTKOWY, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, WĘGLÓWKA, ZWORKA, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, ŻYDOWSKOŚĆ, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, REPREZENTACJA, GRUPA AMINOWA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, NIELOTNOŚĆ, DUKLA, PRĄD, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, ŻURAWIE, WYDZIELINA ORGANIZMU, PEŁNIA, URZĄDZENIE RADIOWE, PALMA, HALO, KRATKA KSIĘCIA WALII, AHISTORYZM, SZCZUR ŚNIADY, ŁUK ELEKTRYCZNY, FURIERYZM, KĄT, KALETKA, KURKA ŻÓŁTA, LABIRYNT, DZIEWIĘTNASTKA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, NASZYWKA, KAPA, JODYN, CZUŁOŚĆ, PARTIA, WARIACJE, TROJACZEK, WIRUS WŚCIEKLIZNY, PEDAGOG, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, DWUSTUZŁOTÓWKA, TARTINKA, ABIOGENEZA, ROZWIDLACZ, KOREGENT, ARTERIA, CZESKI, KRATA ROZDZIELNA, OŚWIECICIEL, LUDOBÓJSTWO, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, PLACEK, BYDLAK, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, OSTROŻNIACTWO, BUDLEJA, SMAROWNICA, SYR, RAFLEZJA, ADMIRACJA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, WOLUNTARIAT, ALLEGRO, KATAPULTA, PIKSEL, PIĘKNY WIEK, SIARCZEK, ANANASY, WITRYNA, IZBA DEPUTOWANYCH, METALIK, LEPIĘŻNIK BIAŁY, NIESKWAPLIWOŚĆ, HALE, TRZMIELINA, AFRYKANIZOWANIE, SPAMIK, FILIŻANKA, ALFABET MUZYCZNY, MATURKA, DIPLODOKI, SOLIDARNOŚĆ, GNÓJ, EGZOTYK, MUZYCZNOŚĆ, BAKAS, POTNIK, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, METR, KAWKA, POMOC, AJENCJA, DATOWNIK, SHAW, WOREK REZONANSOWY, WREDOTA, MUZYKA, ŻYWIEC, PRZEGRYW, MOWA WIĄZANA, WENUS, OSTATNI MOHIKANIN, DAWKA DOPUSZCZALNA, CHOROBA FRIEDREICHA, KRYPTOREKLAMA, STOPIEŃ, HOL, OBERWANIE CHMURY, KOŻUSZYSKO, ZESZYT W LINIE, ZOOPATOLOGIA, KRASOMÓWCA, ŚLIWA, SOLANKA, NIEKULTURALNOŚĆ, PODKŁAD, RYBAŁT, IDIOSYNKRAZJA, POTWÓR, ETYKIETKA, SMALCZYK, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, ROZMIAR, SZMAT, DELFIN RISSO, BORDER, ŚWINIA LEŚNA, ZMOWA CENOWA, TOWAR, TSE, UJĘCIE WODY, STAN CYWILNY, KLERK, UKRAIŃSKI, SŁOWIAŃSZCZYZNA, GIMNASTYKA MÓZGU, KARAFECZKA, GATUNEK MIESZANY, SOCZEWICA, MALINKA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, WYPRAWA, SUCHOKLATES, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, NOGA, CIELICZKA, PACYFIKAŁ, MARUDER, STOPA, JAMRAJOWATE, WIR PIASKOWY, ANTAGONISTA, WILCZY DÓŁ, POSŁUCH, LIRNIK, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, TRACKLISTA, UDAWACZKA, PRZYTULICA, ALTERNATYWA, MYŚLIWIEC, CIASTO MAKARONIKOWE, NAROŻNIK, OBRUS, SUTANELA, PRZYZNAWALNOŚĆ, CHROBOTEK, CYNK, ZRAZÓWKA, ZGRED, DZIAŁKA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, SOFCIK, LOG, KLASTER, WĘGLIK SPIEKANY, GĄSIEŃ, TRANSMISJA, LB, DRAMAT SĄDOWY, OCHRONA, SKAŁA, SZARY RYNEK, IZBA SKARBOWA, PRZETŁOK, ZAKOŃCZENIE, CIĘGNO KOTWICZE, NACIEK JASKINIOWY, PAPROTNIK, CZARNY MAKAK CZUBATY, JAGLANKA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, POKOLENIE, KOŁCHOZ, SZCZENIACKOŚĆ, GRZYB NADRZEWNY, JAMOCHŁON, TENDENCJA ROZWOJOWA, KLAUZURA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, GARNA, WISKOZA, BĘBEN, PYTANIE RETORYCZNE, SKRZYDŁOWIEC, MIARA, KSENOBIOTYK, SYSTEM POWIERNICZY, KAPELMISTRZ, PUCHAR, REGRES, ?SADOWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.186 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA ZAWIERAJĄCA W NIEKTÓRYCH SWOICH CZĘŚCIACH LUB W CAŁYM ORGANIZMIE ROŚLINNYM SUBSTANCJE TRUJĄCE, TOKSYCZNE DLA CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT; MOGĄ TO BYĆ TAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE JAK NP.: ALKALOIDY I GLIKOZYDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA ZAWIERAJĄCA W NIEKTÓRYCH SWOICH CZĘŚCIACH LUB W CAŁYM ORGANIZMIE ROŚLINNYM SUBSTANCJE TRUJĄCE, TOKSYCZNE DLA CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT; MOGĄ TO BYĆ TAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE JAK NP.: ALKALOIDY I GLIKOZYDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROŚLINA TRUJĄCA roślina zawierająca w niektórych swoich częściach lub w całym organizmie roślinnym substancje trujące, toksyczne dla człowieka i zwierząt; mogą to być takie substancje chemiczne jak np.: alkaloidy i glikozydy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROŚLINA TRUJĄCA
roślina zawierająca w niektórych swoich częściach lub w całym organizmie roślinnym substancje trujące, toksyczne dla człowieka i zwierząt; mogą to być takie substancje chemiczne jak np.: alkaloidy i glikozydy (na 14 lit.).

Oprócz ROŚLINA ZAWIERAJĄCA W NIEKTÓRYCH SWOICH CZĘŚCIACH LUB W CAŁYM ORGANIZMIE ROŚLINNYM SUBSTANCJE TRUJĄCE, TOKSYCZNE DLA CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT; MOGĄ TO BYĆ TAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE JAK NP.: ALKALOIDY I GLIKOZYDY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ROŚLINA ZAWIERAJĄCA W NIEKTÓRYCH SWOICH CZĘŚCIACH LUB W CAŁYM ORGANIZMIE ROŚLINNYM SUBSTANCJE TRUJĄCE, TOKSYCZNE DLA CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT; MOGĄ TO BYĆ TAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE JAK NP.: ALKALOIDY I GLIKOZYDY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x