Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ROŚLINA ZAWIERAJĄCA W NIEKTÓRYCH SWOICH CZĘŚCIACH LUB W CAŁYM ORGANIZMIE ROŚLINNYM SUBSTANCJE TRUJĄCE, TOKSYCZNE DLA CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT; MOGĄ TO BYĆ TAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE JAK NP.: ALKALOIDY I GLIKOZYDY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROŚLINA TRUJĄCA to:

roślina zawierająca w niektórych swoich częściach lub w całym organizmie roślinnym substancje trujące, toksyczne dla człowieka i zwierząt; mogą to być takie substancje chemiczne jak np.: alkaloidy i glikozydy (na 14 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA ZAWIERAJĄCA W NIEKTÓRYCH SWOICH CZĘŚCIACH LUB W CAŁYM ORGANIZMIE ROŚLINNYM SUBSTANCJE TRUJĄCE, TOKSYCZNE DLA CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT; MOGĄ TO BYĆ TAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE JAK NP.: ALKALOIDY I GLIKOZYDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.235

PERŁÓWKA WYNIOSŁA, BOSS, PASEK NARZĘDZI, MIĘSOŻERCA, GRENADYNA, OSCYLOMETRIA, PSYCHOSOMATYKA, AGOGIKA, ZACHOWANIE, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, BIBLIOTEKA, DŹWIGNICA, ABLACJA, ORBITOWANIE, ŁUPEK HUMUSOWY, OPŁATA KONCESYJNA, INTERPRETATOR, PĄK, RZECZOWNIK POSPOLITY, AMERYKANKA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, HANOWER, OTUNIT, ORTOGRAFIA, TYP, TRASZKA GÓRSKA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, MENTALNOŚĆ, POGROM, COMBER, PLEWA, SKŁAD, JĘZYK SZWEDZKI, HALA PERONOWA, TABLICA, WĘŻOWIDŁA, SCYT, NIECZUCIE, TUMBA, POLIFAG, OBŁĄKANIEC, FILM SF, SZKLANKA, PRAWO MURPHY'EGO, ERUPCJA, CELA, IRRADIACJA, BAT, TURZYCA, STREFA EKONOMICZNA, MIGLANC, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, PIERWOTEK, FARSZ, SELER, TRANSFORMATORNIA, PREFIKS, TENDENCYJNOŚĆ, TENIS, PIANOGUMA, BROŃ JĄDROWA, MIEJSKOŚĆ, NIBYPESTKOWIEC, BIEGUN WEGETATYWNY, OFICER, KSIĘGA, KOSZMAR, SYFON, BUKWICA, AGERATUM, MASZYNA ELEKTRYCZNA, WŁADZUCHNA, INŻYNIERIA TKANKOWA, WYROCZNICA, WIEK, CYWIL, SOLE MINERALNE, SUCHORYT, PRZEGUBOWIEC, DRZWI WAHADŁOWE, MALUCH, OŚMIAL, ZAWODOWSTWO, RURA, MESZEK, OSZCZĘDNOŚĆ, KOŚCIEC, FRYWOLNOŚĆ, TREPY, ZIMOWISKO, OWIES, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, SNĘBICA, AUDIOBOOK, SOPRANISTA, BATORÓWKA, BLASZKA, DAMA, MALARSTWO TABLICOWE, SEJSMIKA, BATERIA WODOCIĄGOWA, OCHRONA, OSOWIAŁOŚĆ, IKRA, KUMKWAT, WYWIADOWCA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, KANAŁ PRZERZUTOWY, ANTYOKSYDANT, JURNOŚĆ, TRIADA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, REZYGNACJA, MECENASOSTWO, CYRK LODOWCOWY, OKUPACJA, POWTÓRZENIE, ZACHOWANIE, JALAPENO, ZAGRANIE, FOLIARZ, MALUCZKOŚĆ, AMEBA, CHÓR, AQUAFABA, ŚMIAŁOŚĆ, BEDŁKA, STARA WIARA, KAMIEŃ OBRAZY, SPÓJNIK, WĘGAREK, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, DŁUGI RÓG, POZYTYWNOŚĆ, ZŁOTA RENETA, NAPÓJ, ALTOCUMULUS, AKROBACJA, DRZEWO ŚWIATA, MELUZYNA, KRAJALNICA, DRAJREP, BALDWIN, ZWROT, SOPEL, PROSTACTWO, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, SZWALNIA, ZAJĄKNIĘCIE, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, MEDALION, KRATER, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, PORT MACIERZYSTY, OSŁONOWOŚĆ, WISZOR, SKAŁA ILASTA, KRA LODOWCOWA, GENLIS, SKORUPA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, KAPOTA, ŁAPA, DYSKRETKA, BŁONA MIGAWKOWA, GETRY, AKTYWNOŚĆ, WILK, PARZYDŁO, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PRYMULA, JINFENGOPTERYKS, MONODIA, GARDENIA, KOREK, RÓŻA, KOD DWÓJKOWY, TELETECHNIKA, ŻACHWA, PANORA, SPOJRZENIE, STACJA, NAIWNIACTWO, ŚCIĘCIE, PINGLE, BELLADONA, KINO, HONOROWY GOL, ODTWARZACZ WIDEO, TARADAJKA, PIÓRO, MAJKA, FELER, WYWIAD, CHÓR, OŻANKA, TEREM, RATYSZCZ, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, SMYCZ, AKT PŁCIOWY, OBSERWATOR, METAMER, KOMORA NABOJOWA, TERAKOTA, GRATKI, GRZECZNOŚĆ, BOHATER NEGATYWNY, SUROWICA, BATERIA, GUMA, GŁOS, DYSONANS, GLORIA, OPUCHLIZNA, HIPSTER, HAUBICOARMATA, WIESZAK, FUS, ARMATOR, AUTARCHIA, LINON, NASYCALNIA, BASEN ARTEZYJSKI, RASOWOŚĆ, RĘCZNE STEROWANIE, FAMA, RZECZ, TAMARYNDA, EGOISTYCZNOŚĆ, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, WYROSTEK, MOCHWIAN, OKRUTNOŚĆ, BABULINKA, KSIĘSTWO, ŁOPATACZ, GWIZDEK, ŻYWOPŁOT, DEMONSTRACJA, MERIDIAN, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, DEROGACJA, SYSTEMATYKA, ZACHŁYŚNIĘCIE, TINGEL, AUKSYNA, DELEGACJA, DROBIAZG, MECHANIZM, KOSMOS, PROROK, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, EKSPOZYCJA, RELIKWIE, CZECZOTKA, CHOROBA WENERYCZNA, RUMIENIDŁO, MONONUKLEOTYD FLAWINOWY, MANGOSTAN, BEZECEŃSTWO, KRYZA, CIOS PONIŻEJ PASA, EGZAMIN POPRAWKOWY, KUWETA, POCISK ODŁAMKOWY, ZESZYT W LINIE, LIŚCIARKA, NIEMIEC, PAKIET, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KOCIOŁ, TARANOWANIE, ZESPÓŁ USHERA, JAPA, ALABASTRON, BAZYLIKA WIĘKSZA, UNIA REALNA, SINICE, WIĘZADŁO OBŁE, PRAWO MORSKIE, WYRAZ, DACHÓWKA, LEMIESZKA, BUTELKA MIAROWA, KUSAK, PRZEKLEŃSTWO, PŁOZA, PODGARDLE, PREZYDENCJA, REAKCJA SPRAWCZA, BRYZOL, ODPRYSK, SEGMENT, ŁOŻNIK, ELASTIK, TROLLKONTO, CELOZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: roślina zawierająca w niektórych swoich częściach lub w całym organizmie roślinnym substancje trujące, toksyczne dla człowieka i zwierząt; mogą to być takie substancje chemiczne jak np.: alkaloidy i glikozydy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA ZAWIERAJĄCA W NIEKTÓRYCH SWOICH CZĘŚCIACH LUB W CAŁYM ORGANIZMIE ROŚLINNYM SUBSTANCJE TRUJĄCE, TOKSYCZNE DLA CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT; MOGĄ TO BYĆ TAKIE SUBSTANCJE CHEMICZNE JAK NP.: ALKALOIDY I GLIKOZYDY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
roślina trująca, roślina zawierająca w niektórych swoich częściach lub w całym organizmie roślinnym substancje trujące, toksyczne dla człowieka i zwierząt; mogą to być takie substancje chemiczne jak np.: alkaloidy i glikozydy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROŚLINA TRUJĄCA
roślina zawierająca w niektórych swoich częściach lub w całym organizmie roślinnym substancje trujące, toksyczne dla człowieka i zwierząt; mogą to być takie substancje chemiczne jak np.: alkaloidy i glikozydy (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x