VALERIANA OFFICINALIS - GATUNEK ZBIOROWY OBEJMUJĄCY KILKA DO KILKUNASTU (LUB KILKUDZIESIĘCIU ZALEŻNIE OD AUTORA) GATUNKÓW (PODGATUNKÓW) O PODOBNYM DZIAŁANIU LECZNICZYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOZŁEK LEKARSKI to:

Valeriana officinalis - gatunek zbiorowy obejmujący kilka do kilkunastu (lub kilkudziesięciu zależnie od autora) gatunków (podgatunków) o podobnym działaniu leczniczym (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "VALERIANA OFFICINALIS - GATUNEK ZBIOROWY OBEJMUJĄCY KILKA DO KILKUNASTU (LUB KILKUDZIESIĘCIU ZALEŻNIE OD AUTORA) GATUNKÓW (PODGATUNKÓW) O PODOBNYM DZIAŁANIU LECZNICZYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.181

FORMA DRUKOWA, PIEPRZ SZYPUŁKOWY, PRZELICZNIK, ŁABĘDŹ CZARNY, KRYJÓWKA, WYJAZD, TRWOŻNICA WAGLERA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, ROZPLENICA PERŁOWA, LOJALISTA, HUBA TWARDA, MULTIKULTURALIZM, PERŁA, SEKRECJA, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, CZAGRA PRZYLĄDKOWA, SCHAB, MORŚWIN OKULAROWY, RAJA GŁĘBINOWA, PIĘCIOGROSZÓWKA, OLEJ, SOSNA KALABRYJSKA, ROGER, ŁABUŃ DŁUGONOGI, GLISTNIK POSPOLITY, POJEMNOŚĆ POLOWA, OLSZYNA, GALARETKA, LEBERWURST, IRGA BŁYSZCZĄCA, JODŁA BIAŁOKORA, MYŚL, POLNIK, ZEBRA GÓRSKA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, DYSPENSA, JĘZYK KIPCZACKI, GŁUPTAK AUSTRALIJSKI, KONTUR, KUSACZ RDZAWY, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, NIERUCHAWOŚĆ, BLOK RYSUNKOWY, GATUNEK CELOWY, NIEDOKRWIENIE, MELANIZM, GOLONKA, GRUSZLA, CHWOSTKA JASNOWĄSA, RANWERSY, BELKOWANIE, CHOROBA BOSTOŃSKA, ALABASTRON, SOK, KROKANT, ANOLIS KAMELEONOWY, PIANKA, STRZECHWOWIEC ODRĘBNY, ZŁOTOKRET HOTENTOCKI, TAPIR ZE WZGÓRZ, PŁACZ, METAFRAZA, OMIEG GÓRSKI, LORA KARMAZYNOWA, KASZA MANNA, SZMOTŁOCH PROSTOLISTNY, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, PRZEZIERNIK, METYLOTROFIA, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, ŁOTOK, SAKWA, AKRONIM, RETRANSMISJA, ŻABA ŚWISTUN, OPARCIE, LIMUZYNA, KAPELMAJSTER, MATERIAŁ BUDOWLANY, WELON, WĘŻOWIDŁO BIAŁAWE, REZERWA WALUTOWA, OSTATNIE PODRYGI, KARLIK KUHLA, WSPARCIE FINANSOWE, RÓW TEKTONICZNY, AUGUR, DIADOCHIA, BAGAŻÓWKA, SONDA, KREWNIAK, TĘPAK, ZNAJDA, BOROWIK SINIEJĄCY, ENAMINA, ŚLIMAKOBRZEŻEK LESSOWY, DYPTYK, KOMBAJN GÓRNICZY, LETARG, FUTRYNA, PIESZCZAK CZARNOPIERŚNY, KORDONEK, BROKER, MAŁŻONEK, PAKLAK, ALUTERA POMARAŃCZOWA, ATRYBUCJA, KLAWISZ, ŻWAWIK RATHBUNIEGO, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, KRĄŻNIK, MROCZEK BRUNATNY, DŻEREŃ, TERMOLOKATOR, WYZIEWY, PRZEPAŚĆ, WCINKA, GRZYBIARZ, ADIANTUM KLINOWATE, GŁUPSTWO, GABINET, LIST PRZEWODNI, PIĄTKA, ROZKŁAD, ARTUR, BÓR, GOŁĄBEK CUKRÓWKA, ETERYCZNOŚĆ, LUSTRO, KAPUŚCIANA GŁOWA, FUTURE SIMPLE, GARMAŻERNIA, BELWEDER, HACZYK, ANTECEDENCJA, LĄDZIENIE, OKRZYK, ANTAŁ, ROPUSZKA POMARAŃCZOWA, BRZĘKACZ, PRZEWIJAK, NIEŻYWOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ, POLISYNDETON, POCHRZYN TRÓJDZIELNY, KRWAWNIK WIĄZÓWKOWATY, SOSNA AMERYKAŃSKA, CEMENT, DWORZANIN, ŻÓŁTLICZKA, PRZEKOPNICA DŁUGOWIDEŁKOWA, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, WIBRATO, GŁOWACZ, MYSZ BERBERYJSKA, KNOT, PŁASKOMERZYK KĘDZIERZAWY, TOKUSSA, ZROSŁOWIECZEK SOLNISKOWY, KLONOWANIE, GOŁONÓG, BŁAWATOWIEC RUDOGŁOWY, CIOS, KUNINGAMIA LANCETOWATA, ROZDŹWIĘK, PAJĄCZEK, RUGI, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, RUDBEKIA NAGA, BIAŁA BIERKA, GMATWEK, OPŁATA KONCESYJNA, PRZYSTAŃ, ALPINIA GALGANT, STOKŁOSA SZTYWNA, ZABURZENIE, PACJENCJA, JESIOTR JEZIORNY, ORGANIZM WYŻSZY, GALARETÓWKA AMANSA, REZYDUUM, KUSACZ OZDOBNY, DZIWACZKA ARLEKIN, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, FLAGSZTOK, SINIEC, DERESZ, MOCZ, FORT, NIALA GRZYWIASTA, RYKSZARZ, GĄSIENICZNIKOWATE, SITNIK, KUMAK DALEKOWSCHODNI, DELFIN WYSMUKŁY, ŁYCZKOWIEC DŁONIASTY, DŁUGODZIÓB, CZAGRA SENEGALSKA, EMAKI, TYGRYSKA RDZAWOSZYJA, GUZOŃ PAJĘCZARZ, TARNOWIANKA, FACSIMILE, WIDŁOGOŃCZYK ANTYLSKI, PEKARI BIAŁOBRODY, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, KISZKA ZIEMNIACZANA, SOSNA JAPOŃSKA, SZARŁAT, TAJNE KOMPLETY, PERSYFLAŻ, STRZECHWOWIEC HARTMANNA, URLOP DZIEKAŃSKI, MIESZANIEC, JANÓW, KRUŻ, WAGA, SKARGA, ANASTOMOZA, PRADZIAD, RÓŻNICA, FRAZEOLOGIZM, PTASZNIK ŚNIEŻNY, ARENA, ZŁOTODESZCZ, POŁOŻNICA, BLASZKA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, GAZÓWKA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ZRAZ, LÓD MARTWY, FIOŁEK ALPEJSKI, ROZŁUPEK NIERODZAJNY, PŁAT, MARA, MARKGRAF, KAJMAN ŻAKARE, ZŁOTOUCH BRĄZOWY, KANONIERKA, ROZBÓJNIK MORSKI, TRZCINNIK PSTRY, NAROŻNICA NOSATA, MURENA GWIAŹDZISTA, GÓRALEK STEPOWY, NEKTAROJAD MALUTKI, PAŃSZCZYŹNIAK, JUMPER, ASTER ROZKRZEWIONY, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, MIODÓWKA CZERWONOBRZUCHA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, GUAWA, WŁÓCZYKIJ, KRAB, KOPEINA, ZROSTNICZEK SKALNY, IMITATOR, ZDZIADZIENIE, KREDYT HANDLOWY, CZŁON OKREŚLAJĄCY, MIODÓWKA SZARA, SENTYMENT, DEMOKRACJA, HASŁO, PIEC ŁUKOWY, ARTYKUŁ, SYGNAŁ CIĄGŁY, ORLICZKA FAURIEA, SMUKLICA GREDLERA, MAKAK TAJWAŃSKI, BILBIL KRESKOWANY, AJER, ZAJĄC POLARNY, WIECHLINA SPŁASZCZONA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, AKUSTYKA, LANGUR KSIĄŻĘCY, PAWANA, BENEFICJUM, CYMBAŁ, BEZGŁOŚNOŚĆ, INDEKS RZECZOWY, PROSTOZĄBEK GÓRSKI, TORFOWIEC WKLĘSŁOLISTNY, KOŁTRYNA, WORCZAKOWATE, MORDENT, IPERYT, HAŁAŚNIK KRESKOWANY, GĘSTE, SEKSTURYSTYKA, MASKOWIK PSTROGŁOWY, PAPAD, ZAPYTANIE OFERTOWE, FANPAGE, ŁUPEK PARAFINOWY, BAZIA, SPECJACJA FILETYCZNA, ?TRZCINA HISZPAŃSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.181 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

VALERIANA OFFICINALIS - GATUNEK ZBIOROWY OBEJMUJĄCY KILKA DO KILKUNASTU (LUB KILKUDZIESIĘCIU ZALEŻNIE OD AUTORA) GATUNKÓW (PODGATUNKÓW) O PODOBNYM DZIAŁANIU LECZNICZYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: VALERIANA OFFICINALIS - GATUNEK ZBIOROWY OBEJMUJĄCY KILKA DO KILKUNASTU (LUB KILKUDZIESIĘCIU ZALEŻNIE OD AUTORA) GATUNKÓW (PODGATUNKÓW) O PODOBNYM DZIAŁANIU LECZNICZYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOZŁEK LEKARSKI Valeriana officinalis - gatunek zbiorowy obejmujący kilka do kilkunastu (lub kilkudziesięciu zależnie od autora) gatunków (podgatunków) o podobnym działaniu leczniczym (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOZŁEK LEKARSKI
Valeriana officinalis - gatunek zbiorowy obejmujący kilka do kilkunastu (lub kilkudziesięciu zależnie od autora) gatunków (podgatunków) o podobnym działaniu leczniczym (na 14 lit.).

Oprócz VALERIANA OFFICINALIS - GATUNEK ZBIOROWY OBEJMUJĄCY KILKA DO KILKUNASTU (LUB KILKUDZIESIĘCIU ZALEŻNIE OD AUTORA) GATUNKÓW (PODGATUNKÓW) O PODOBNYM DZIAŁANIU LECZNICZYM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - VALERIANA OFFICINALIS - GATUNEK ZBIOROWY OBEJMUJĄCY KILKA DO KILKUNASTU (LUB KILKUDZIESIĘCIU ZALEŻNIE OD AUTORA) GATUNKÓW (PODGATUNKÓW) O PODOBNYM DZIAŁANIU LECZNICZYM. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast