BUDYNEK LUB WYDZIELONE POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAWIESZONO DZWONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZWONNICA to:

budynek lub wydzielone pomieszczenie, w którym zawieszono dzwony (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZWONNICA

DZWONNICA to:

budynek lub jego część przeznaczony do zawieszania dzwonów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK LUB WYDZIELONE POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAWIESZONO DZWONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.489

KONSOLA, KOMORA MINOWA, SIŁOWNIA JĄDROWA, SITNISKO, ADAPTACJA, STAN CYWILNY, PRODUKT LECZNICZY, SERYJNY MORDERCA, DZIEWIĘTNASTKA, ODTWÓRSTWO, WIEK POBOROWY, SKRĘTNIK, STOPA DOCHODU, RING, TECHNOKRATYZM, WANNA, KOZACZKA, BĘBEN, PSYCHOLOGIA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, NEOPOGANIZM, CERKIEW, PASEK, ROZSADNIK, DIARCHIA, KACZKA, INTRUZJA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, CYRK, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, WYROCZNICA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, MINERALIZACJA, WĘZEŁ, ODZYSK, ALKILACJA, NIEDORÓBKA, ZNAK PISARSKI, ŻYDOWSKOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KORYTO RZEKI, PRZEWÓD, POWSTRZYMANIE, ULICA, ORTOCENTRUM, TUBA, SEKRECJA, ELIMINACJA, MIKROSOCZEWKOWANIE, KRZYŻAKOWATE, KLĘK PROSTY, GRENADYNA, HORMON, BITLES, ELEWATOR ZBOŻOWY, PRANIE MÓZGU, CYWILKI, FRAZA, DOCHTÓR, FLOTA, FREGATA ŻAGLOWA, DZIESIĄTKA, WYROBISKO GÓRNICZE, SUKA, ZNAK, BALECIK, POMPA ODŚRODKOWA, WAGON, WIDOWISKO, KOD PRZEDROSTKOWY, MASŁO MAŚLANE, CEMENT STOMATOLOGICZNY, LUK ŁADUNKOWY, FOKA, CISZA WYBORCZA, ZAPINKA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, KIESZONKA, PASTA CURRY, BARWNIK SPOŻYWCZY, LOBOTOMIA, KOŁO, DRĘTWOTA, BUŁGARSKI, MEBLOWÓZ, ALIT, PAUTSCH, MUZA, ŚLIWA, FILOLOGIA KLASYCZNA, ZARZEWIE, KUDŁACZ, CIĘŻKIE DZIAŁA, CHOROBA WRZODOWA, DEPILACJA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, BOZA, RENA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, IDIOM, TARATAJKA, GUMA, BIEG DYSTANSOWY, SAJGONKA, FILIGRAN, EKSPLOATATOR, KOOPERATYWA, USZKO, GRA, TŁO, UMBRA, BÓB KOŃSKI, KATALOG DZIAŁOWY, KINKIET, AKRECJA, WÓR, INTERCEPCJA, ADOPCJA, PIEKŁO, SAKLA, TEMNODONTOZAUR, URAN, GIMNASTYKA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, PŁOMIEŃ, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, KUM, ARKUSZ POETYCKI, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, CIS, NALEŚNIK WIOSENNY, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, MOC, REUMATYZM, STRAWNOŚĆ, POWSTANIE, STADION, WYPAD, SEKSTURYSTYKA, PAPROĆ DRZEWIASTA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, NAŁÓG, WEGETACJA, AZOTAN, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, PARÓWKA, OSIEMNASTKA, KOSMONAUTA, KAPLICA LORETAŃSKA, MUSZLOWCE, SKRĘT, HAJDUK, BAKAS, BRYŁA, KUCHNIA, KWARTET, DŻAGA, SYGNAŁ, MUZYKA CERKIEWNA, PAJACYK, PUNKT FILTRACYJNY, OBRÓŻKA, OPASANIE, POWOZOWNIA, RYNEK KONSUMENTA, NET, ALBAŃSKI, NÓŻ DO CHLEBA, PATRZAŁKI, MARA, SEPTYMA, CHLEB, REGION STREFOWY, ATŁAS, KRYSZTAŁ, ZAKŁÓCENIE, STYL, FILEMONKA, MARINA, SKOS, ELASTOMER, DERESZ, LEPSZA POŁOWA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, NIC, PŁOTEK, KLUCZ SZWEDZKI, TRAMONTANA, CENA DETALICZNA, AMNEZJA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, PRZYPADŁOŚĆ, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, ŁUSKA, TURMA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, MODYFIKACJA, FUNKCJA CELOWA, SKLEPIENIE KRYSZTAŁOWE, FILOLOGIA WŁOSKA, SAMOTOK, TRANSGRESJA, PROFIL, KLEIK, DROŻDŻE, CZEREP, KOŁEK, KLUCZ GŁÓWNY, EKOLOGISTYKA, IMMUNOSUPRESOR, PRZEMYTNICTWO, ADIANTUM DELIKATNE, KONFESJA, LOGOGRAM, KOBIETON, SUKCESJA, POKRYCIE, WYROCZNIA, DOTHRACKI, SEGMENT, POJAZD, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, LOBELIA, WÓZ SKARBNY, HERBATKA, FORMACJA ROŚLINNA, KOWADŁO, DŹWIGARKA, REKOMENDACJA, FILECIK, KARABINEK PNEUMATYCZNY, HALBA, PODATEK, AKOMPANIAMENT, PIEKARNIA, PRZYDZIAŁ, PROCES TECHNOLOGICZNY, NUŻENIEC LUDZKI, PIEC ŁUKOWY, GAMA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, EMIGRACYJNOŚĆ, RENÓWKA, ZAPYTANIE OFERTOWE, KOŁO SEGNERA, MARIO, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, SCENARIUSZ, PRZYWÓZ, DRAJREP, CIĄGUTEK, PRZYBYTEK, MOST PONTONOWY, KONKATEDRA, MAKSIMUM, OBJĘTOŚĆ, ALLOMETRIA, FILTR, EMBARGO, PRZYLEPNOŚĆ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, DYSOCJANT, KAPER, SANKI, ETYKIETA, GŁOWNIA, WARZYWNIAK, LECZENIE CHIRURGICZNE, COŚ, SZNAPS, ZGRUPOWANIE, ORGAN PROMULGACYJNY, ROZŁÓG, TONAŻ, GŁĘBSZY, ETEZJA, POKŁAD, HEROD-BABA, BEATA, ZRANIENIE, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, RULIK, KARB, WŁOSKI, KĄDZIEL, MAŁPOLUD, SZÓSTY, REZYDENCJA, KINO DOMOWE, CYSTA BAKERA, MIECH, MANSARDA, KWADRATURA, PREPARAT CHEMICZNY, OBERWANIE CHMURY, FLOTA, SAKRALIZACJA, KONFIGUROWANIE, ?GLINIAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK LUB WYDZIELONE POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAWIESZONO DZWONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK LUB WYDZIELONE POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAWIESZONO DZWONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZWONNICA budynek lub wydzielone pomieszczenie, w którym zawieszono dzwony (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZWONNICA
budynek lub wydzielone pomieszczenie, w którym zawieszono dzwony (na 9 lit.).

Oprócz BUDYNEK LUB WYDZIELONE POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAWIESZONO DZWONY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - BUDYNEK LUB WYDZIELONE POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAWIESZONO DZWONY. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x