BUDYNEK PODĄŻAJĄCY ZA SŁOŃCEM, WYKORZYSTUJĄCY W MAKSYMALNY SPOSÓB ENERGIĘ SŁONECZNĄ I DZIĘKI TEMU ENERGETYCZNIE SAMOWYSTARCZALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HELIOTROP to:

budynek podążający za słońcem, wykorzystujący w maksymalny sposób energię słoneczną i dzięki temu energetycznie samowystarczalny (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HELIOTROP

HELIOTROP to:

Heliotropium - rodzaj roślin z rodziny ogórecznikowatych (na 9 lit.)HELIOTROP to:

minerał, zielona odmiana chalcedonu z czerwonymi plamkami (na 9 lit.)HELIOTROP to:

przyrząd do kierowania wiązki światła w określonym kierunku (na 9 lit.)HELIOTROP to:

przyrząd kierujący wiązkę promieniowania Słońca ku określonemu punktowi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK PODĄŻAJĄCY ZA SŁOŃCEM, WYKORZYSTUJĄCY W MAKSYMALNY SPOSÓB ENERGIĘ SŁONECZNĄ I DZIĘKI TEMU ENERGETYCZNIE SAMOWYSTARCZALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.772

FILOLOGIA GERMAŃSKA, NIESUBTELNOŚĆ, TENDENCJA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, CHAŁTURNIK, SCHRONISKO, KEBOB, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, DZIAŁO HARPUNNICZE, INTERPRETACJA, PLUSKWA MILENIJNA, CZAS, PLOMBA, KOMENDA, DRUID, PIES, TUNEL, CUDOWNY OWOC, KONTAKT, TURBINA, WIRUS MAKR, PODZIAŁ HARMONICZNY, POSĄG, LIZANIE, SMILOZUCH, SUBSYSTENCJA, GRAF, WIĘZIENIE, KAMPYLODONISK, MADŻONG, RYGIEL, STARA GWARDIA, PRZEDMIAR, CZŁOWIEK NEANDERTALSKI, OGNIWO JĄDROWE, ARTYKULACJA, JEDNOZNACZNOŚĆ, MERKURY, PRAWO MEDYCZNE, AKADEMIA, STÓŁ, WYŻ, BEZCZELNIK, FIX, ASPEKT, TEOZOF, SZKŁO, GRUPA TOPOLOGICZNA, KORDEGARDA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, APANAŻE, DOWOLNOŚĆ, OBIEKT KUBATUROWY, GENERATOR ELEKTRYCZNY, MIKROCZĄSTKA, STACJA POMP, KAMARYLA, SENAT, KANAŁ, MAKIMONO, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, EGIROZAUR, TRANSPORTER, FACHOWOŚĆ, ZDANIE, TRANSEKT, AKT ADMINISTRACYJNY, CHOROBA FRIEDREICHA, UKŁAD LOMBARDZKI, MUFKA, ODNOWICIEL, TRANSKRYPCJA, SZTUKA WALKI, PLEZJOPLEURODON, ROZGAŁĘŹNIK, POKUTYŃSKI, KARABIN PLAZMOWY, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, NIEBOTYK, ROZWÓJ ZALEŻNY, DRĄGAL, PARLANDO, INTELIGENTNY BUDYNEK, ROŚLINA SOLNISKOWA, POJAZD NIEKOŁOWY, SIŁOWNIA, KULTURA AZYLSKA, OBRAZ STEREOSKOPOWY, TYTULIK, STYL, SEKWENCJA, CEKOTROFIA, CHAŁTURSZCZYK, PSZCZOŁA MIODNA, POTENCJA, KARLIK ŚREDNI, OBRAZOWANIE, PĘDNIK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM, APATOZAUR, WCINKA, BLOKHAUZ, CASH BACK, ACHIROPITA, SIŁA, ŁEBEK, ELEKTROLIZA, WYŚWIETLARNIA, SNAPSHOT, TROLEJ, JĘZYK, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, ZŁOTY PODZIAŁ, INDYWIDUALNOŚĆ, IMPLIKATURA, DRINKER, ZUPA NA GWOŹDZIU, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, PETEINOZAUR, BUNGALOW, PODJAZD, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, UPALNOŚĆ, SZKOŁA, WYROBNIK, TRIANGULACJA, SPRAWNOŚĆ, GWIZDEK, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, KACZNIK, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, NIELUDZKOŚĆ, GESTAPO, GŁOS, MARAZUCH, KOMPRESJA IMPULSÓW, CHAŁACIARZ, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, MAGNES, MARSZ, REKONFIGURACJA, RZECZ NIERUCHOMA, SIMOLESTES, HAGIOGRAFIA, NIEOPATRZNOŚĆ, STONKA, CHEŁMOŃSKI, RENTA EMISYJNA, OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, MASA SPOCZYNKOWA, ABORDAŻ, POWŁOKA, PRZETARG, CEGŁA LICÓWKA, GALARETKA, ŁAŃCUSZEK, PACHYPLEUROZAUR, RZUT ROŻNY, ENDOSKOP, OBURĘCZNOŚĆ, ANTYGRAWITACJA, MASZYNA ENERGETYCZNA, SKUTOZAUR, KARMIDEŁKO, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, WYBIEG, WACHLARZYKOWATE, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, LITERATURA KONSPIRACYJNA, KILOTONA TROTYLU, MULTIPLEKS, KREDYCIK, DOM WYPOCZYNKOWY, MEGALODON, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, NIENARUSZALNOŚĆ, PLACERIAS, MACIERZ KALMANA, PAWILON, PROTEGOWANY, SKOTYZM, TROP, KOSZARY, TABULACJA, EKONOMIA DOBROBYTU, LUSTERKO, WŚCIEKLICA DORODNA, DIMORFODON, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, MAMUT CESARSKI, PAGI, ALGOAZAUR, ACHEIROPITA, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, LAMUS, ABORDAŻ, WĄŻ, GLIKOGENOZA TYPU I, GMACH, MELIORACJA WODNA, TEATR, EKLOGA, CEWKA PUPINA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, MIKROWENTYLACJA, DATOUZAUR, PŁOZA, WRÓŻBA, STYL, LEKCJA, NEGOCJACJA, CIOS, EUDIMORFODON, CZYTANIE WYBIÓRCZE, PLANETOZYMAL, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, TARAS, TANATOFILIA, WIROSZYBOWIEC, MIGLANC, ROMANTYZM, WILLA, KLATKOWIEC, DYGAT, TŁUMACZ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, PAMIĘĆ BĘBNOWA, EDIAKARAN, ZACHOWANIE, FILOLOGIA NIEMIECKA, KORDEGARDA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, KOŚCIÓŁ, MAH JONG, SIELANKA, GADOPTAK, OBRONA STREFOWA, RUSYCYSTYKA, DOM, PIŁSUDCZYZNA, GERMANISTYKA, HELIOTROP, SIEĆ, OKRĄGLAK, MASZYNOWNIA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, BABSKIE GADANIE, ULTRABOOK, GRÓB POBIELANY, MIKROHADROZAUR, WAGA MIEJSKA, RETOZAUR, SWOBODA, TELEMARK, SEMIGRAFIKA, LEGENDA, KLUCZ, MARKETING SKOJARZENIOWY, SZANTUNGOZAUR, SORDES, PROCENT PROSTY, WEISS, BEZWZGLĘDNOŚĆ, BRADYZAUR, ELEKTROWNIA CIEPLNA, NABIEGUNNIK, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, STAN WZBUDZONY, DWUMECZ, EJDETYCZNOŚĆ, ONE-LINER, BRUHATKAJOZAUR, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, STOPNIOWALNOŚĆ, JANTAZAUR, GLACE, AUSTRIADAKTYL, HISTORYZM, DAMKA, ERA ARCHAICZNA, KOŃ TURKMEŃSKI, OJCIEC, LARIOZAUR, WĄTEK, GRAFA, ISTIODAKTYL, BOWLS, STRÓJ, TRĄBKA POCZTOWA, BATRACHOGNAT, WYPALANKA, SIATKA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, MEZOZAUR, MONTAŻ, CYRK, STODOŁA, BOMBA ATOMOWA, PASTORAŁKA, ?ODEON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.772 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK PODĄŻAJĄCY ZA SŁOŃCEM, WYKORZYSTUJĄCY W MAKSYMALNY SPOSÓB ENERGIĘ SŁONECZNĄ I DZIĘKI TEMU ENERGETYCZNIE SAMOWYSTARCZALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK PODĄŻAJĄCY ZA SŁOŃCEM, WYKORZYSTUJĄCY W MAKSYMALNY SPOSÓB ENERGIĘ SŁONECZNĄ I DZIĘKI TEMU ENERGETYCZNIE SAMOWYSTARCZALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HELIOTROP budynek podążający za słońcem, wykorzystujący w maksymalny sposób energię słoneczną i dzięki temu energetycznie samowystarczalny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HELIOTROP
budynek podążający za słońcem, wykorzystujący w maksymalny sposób energię słoneczną i dzięki temu energetycznie samowystarczalny (na 9 lit.).

Oprócz BUDYNEK PODĄŻAJĄCY ZA SŁOŃCEM, WYKORZYSTUJĄCY W MAKSYMALNY SPOSÓB ENERGIĘ SŁONECZNĄ I DZIĘKI TEMU ENERGETYCZNIE SAMOWYSTARCZALNY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - BUDYNEK PODĄŻAJĄCY ZA SŁOŃCEM, WYKORZYSTUJĄCY W MAKSYMALNY SPOSÓB ENERGIĘ SŁONECZNĄ I DZIĘKI TEMU ENERGETYCZNIE SAMOWYSTARCZALNY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x