Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE: SPOSÓB AKCENTOWANIA DANEJ SAMOGŁOSKI (GŁ. ROZPATRYWANY W JĘZYKACH TONALNYCH - TAM JEST CZYNNIKIEM ZNACZĄCYM, TWORZY OPOZYCJE), KTÓRY POLEGA NA ZMIANIE WYSOKOŚCI BRZMIENIA SYLABY, INTONACJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TON to:

w językoznawstwie: sposób akcentowania danej samogłoski (gł. rozpatrywany w językach tonalnych - tam jest czynnikiem znaczącym, tworzy opozycje), który polega na zmianie wysokości brzmienia sylaby, intonacja (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TON

TON to:

odcień, zabarwienie kolorystyczne (na 3 lit.)TON to:

brzmienie, barwa dźwięku (na 3 lit.)TON to:

najstarszy okres neoproterozoiku (na 3 lit.)TON to:

dźwięk mający określoną wysokość (na 3 lit.)TON to:

zabarwienie emocjonalne, stylistyczne (na 3 lit.)TON to:

biała glinka kredowa używana do produkcji wodnych farb klejowych (na 3 lit.)TON to:

w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali (na 3 lit.)TON to:

w muzyce i fizyce: dźwięk wywołany przez fale akustyczne o tej samej częstotliwości (na 3 lit.)TON to:

inna nazwa tuńczyka pospolitego (na 3 lit.)TON to:

zasady, które obowiązują w jakiejś dziedzinie, przede wszystkim w sposobie zachowania (na 3 lit.)TON to:

biała glina stosowana do bielenia sufitów (na 3 lit.)TON to:

miara odległości między dźwiękami skali, dźwięk o określonej wysokości (na 3 lit.)TON to:

potocznie; melodia, dźwięk jakiegoś instrumentu (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE: SPOSÓB AKCENTOWANIA DANEJ SAMOGŁOSKI (GŁ. ROZPATRYWANY W JĘZYKACH TONALNYCH - TAM JEST CZYNNIKIEM ZNACZĄCYM, TWORZY OPOZYCJE), KTÓRY POLEGA NA ZMIANIE WYSOKOŚCI BRZMIENIA SYLABY, INTONACJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.131

POLISOLOKATA, KRWIOBIEG, CIEŃ, KOTWA, ANOMALIA POLANDA, WIESZAK, FAJKA WODNA, ŚWIECA, GOLONKO, KURIA METROPOLITARNA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, MODEL, NEOGNATYCZNE, PERKOLACJA, MOSTEK TERMICZNY, KOSZYK, ŚRODKI TRWAŁE, PODAWACZ, RÓWNOŚĆ, SZMATA, ZAPRZEDANIEC, MŁYNOWY, RADIOTECHNIK, PIGMENT, LICZBA POJEDYNCZA, JAJARZ, ŻART, KIFOZA, CHRONOMETRAŻYSTA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KUC SZETLANDZKI, SIATKÓWKA, DROGA APIJSKA, KURZOWIEC, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, KREDYT BUDŻETOWY, MARYJNOŚĆ, PRZYSADKA, METODA, DZIESIĄTKA, DAWCA, MAKAK HIMALAJSKI, GUARANA, POZYCJA TESTOWA, BANKOWÓZ, NOCEK KOSMATY, AUDYTOR, PTASZNIK GIGANT, SYSTEM, SZEFOSTWO, KWADRAT MAGICZNY, MINÓG TRÓJZĘBNY, MNICH, POJMANIEC, AUREOMYCYNA, ZASŁUŻONY, CUDZOŁOŻNOŚĆ, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, POPĘDLIWOŚĆ, SPÓJNOŚĆ, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, POGODNOŚĆ, DOBÓR RÓŻNICUJĄCY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, BALAST, GEEK, FORTECA, PEŁNOLETNOŚĆ, ABSURDALNOŚĆ, JĘZYK PORTUGALSKI, WOSKOWATOŚĆ, JĄDRO, INTERFEROMETR LASEROWY, ROZMEMŁANIE, CIĄG NIESKOŃCZONY, ŁAPACZ, POWYWRACANIE, PSI GRZYB, JĘZYK KREOLSKI, KURATOR SZTUKI, GRZYB SITARZ, SIAD RÓWNOWAŻNY, OPĘTANY, BRUDNIAK, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, FACHOWIEC, ENIGMATYCZNOŚĆ, TKANKA NERWOWA, GRZECZNOŚĆ, STOPA, NOWOŻYTNIK, TAJNOŚĆ, NOWICJUSZKA, DZIURA, SZCZOTKARZ, PODKŁADACZ, GWIAZDA BETLEJEMSKA, ŚMIESZKA, SZWEDZKI STÓŁ, DOCHÓD WŁASNY, EGOCENTRYZM, NIEZWYKŁOŚĆ, ROK JUBILEUSZOWY, RACICZNICA, BATYMETRIA, THOMAS, UPARCIUCH, UNIWERSYTECKOŚĆ, TAMARYNDA, BIAŁA MAGIA, MEGATONA TROTYLU, PEŁNOLETNIOŚĆ, LICZBA RZECZYWISTA, BUTONIERKA, FALSYFIKAT, ROSTBEF, PLATFUS, PAGI, MARGINESOWOŚĆ, OWOC ZŁOŻONY, TERMINOLOGIA, PLAMKA FORDYCE'A, ARMSTRONG, MLECZAN, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, MONOETANOLOAMINA, ROZBRATEL, FROTKA, MOC WYTWÓRCZA, ILUZYJNOŚĆ, PATOWOŚĆ, ROŚLINA ZIMOZIELONA, AMBASADOR, KRAINA HISTORYCZNA, OSTRY DYŻUR, POSIEDZENIE, SYNERGIZM, ODBŁYŚNIK, CITRONELLA, HERMETYCZNOŚĆ, TECHNOKRATA, HELMINTOLOGIA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, MIODOJAD ZŁOTOLICY, CYWIL, PRZEWODNICZKA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, HALMA, PODJAZD, POLE KARNE, SUFRAGANIA, PÓŁCZŁOWIEK, GESTAPO, START-UP, KARON, PRZEGLĄD, MOMENT, MAŁOWODZIE, CIENISTKA, ANTYREALIZM, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, LAMPA NERNSTA, MISIO, INSTRUMENT SMYCZKOWY, MERZYK GROBLOWY, KOD WYWOŁAWCZY, INIEKCYJNOŚĆ, GUZDRAŁA, ORGANISTA, MIJANKA, SEJM ROZBIOROWY, OC, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, HAMBURGER, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, PĘTLARZ, URLOP TACIERZYŃSKI, MITOSPOROWE, LAGUNA, MALOWNICZOŚĆ, ZACNOŚĆ, CENZUS WYBORCZY, KOLEJKA, BOGATY, WAFEL, KRÓTKOSZ WYBLAKŁY, SZANKIER MIĘKKI, MIODOJAD ATOLOWY, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, KALEKA ŻYCIOWA, KOLEGIUM, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, TWARDZIEL, PRODUKT TRADYCYJNY, OFFSET, KONTRMANIFESTACJA, WIRTUOZERSTWO, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, OKSYTAŃSKI, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, REGUŁA TINBERGENA, WŚCIEKLICA DORODNA, ŻÓŁTOSKÓRY, UROSTOMIA, WSPINACZKA SPORTOWA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, NORMATYWIZM, NIETAKTOWNOŚĆ, PRZYŚPIEW, KOTERIA, GAZ PRZEWODOWY, ŚRODEK PRAWNY, KWAS GIBERELINOWY, SIŁA, MEZOSFERA, WĘZEŁ ZWYKŁY, GNU, RAGLAN, REZERWA, BIURO ADRESOWE, KALANETYKA, SMOK, MIĘKKOŚĆ, OPIEKUŃCZOŚĆ, KAPŁAN, KOZIBRÓD, MODYFIKACJA, WOLANT, WYLOT, SZCZYT, GWÓŹDŹ, KRYZA, SAMOGRAJ, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, POPRAWKA, KOLIDAR, TRAGIZM, OKNO, CIŚNIENIE, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, WARUNEK, DOMEK, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, ERGOMETR, STANOWCZOŚĆ, EUKARIOT, TYTANOZAUR, BAKSZTAG, PODAŻ JEDNOSTKOWA, EGZAMIN, JĘZYK IZOLOWANY, SŁOIK, WADA, COŚ, DYZUNITA, WKŁADKA GRAMOFONOWA, AHISTORYZM, CACHE, NARKOTYK MIĘKKI, WYROBNICA, GEST KOZAKIEWICZA, FINEZYJNOŚĆ, WARZYWO, PORÓWNYWARKA, NÓW, STYPENDIUM, BENEFIS, ANTYPETRARKIZM, SZATAN, NATYWIZM, KARBOKATION, BŁYSK, WZNOWICIEL, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, MAKROPLATA, PODŁOŻE MALARSKIE, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PÓŁSFERA, KACZKA, CZAS UNIWERSALNY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, LIQUID, BEZKLASOWOŚĆ, RYZYKO, ZROSTNICA, BEZAN, ROŻEN, PENICYLAMINA, KRYKIET, RZECZYWISTOŚĆ, GRA LOSOWA, OSZCZĘDNOŚĆ, TYMPANON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.131 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w językoznawstwie: sposób akcentowania danej samogłoski (gł. rozpatrywany w językach tonalnych - tam jest czynnikiem znaczącym, tworzy opozycje), który polega na zmianie wysokości brzmienia sylaby, intonacja, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE: SPOSÓB AKCENTOWANIA DANEJ SAMOGŁOSKI (GŁ. ROZPATRYWANY W JĘZYKACH TONALNYCH - TAM JEST CZYNNIKIEM ZNACZĄCYM, TWORZY OPOZYCJE), KTÓRY POLEGA NA ZMIANIE WYSOKOŚCI BRZMIENIA SYLABY, INTONACJA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ton, w językoznawstwie: sposób akcentowania danej samogłoski (gł. rozpatrywany w językach tonalnych - tam jest czynnikiem znaczącym, tworzy opozycje), który polega na zmianie wysokości brzmienia sylaby, intonacja (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TON
w językoznawstwie: sposób akcentowania danej samogłoski (gł. rozpatrywany w językach tonalnych - tam jest czynnikiem znaczącym, tworzy opozycje), który polega na zmianie wysokości brzmienia sylaby, intonacja (na 3 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x